Określanie dostępności formularzy i raportów w witrynie programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po opublikowaniu bazy danych programu Microsoft Office Access 2007 w witrynie programu Windows SharePoint Services 3.0 można określić, które formularze i raporty bazy danych będą dostępne dla użytkowników tej witryny.

Istnieją trzy sposoby definiowania dostępności formularza lub raportu (zawartego w bazie danych programu Access opublikowanej w witrynie programu SharePoint):

 • Zmiana właściwości Wyświetl w witrynie programu SharePoint formularza lub raportu

  Pozwala określać dostępność poszczególnych formularzy i raportów. Ta zmiana nie będzie miała wpływu na inne formularze ani raporty o tym samym źródle danych.

 • Zmienianie właściwościs w witrynie programu SharePointWidok wyświetlaniatabeli źródłowej formularza lub raportu

  Pozwala określać dostępność wszystkich formularzy i raportów w bazie danych, które używają danej tabeli. Ta zmiana nie będzie miała wpływu na formularze ani raporty oparte na innych tabelach.

 • Zmiana właściwości DisplayAllViewsOnSharePointSite (Wyświetl wszystkie widoki w witrynie programu SharePoint) bazy danych

  Pozwala określać dostępność wszystkich formularzy i raportów w bazie danych.

Co chcesz zrobić?

Sterowanie dostępnością określonego formularza lub raportu

Sterowanie dostępności formularzy i raportów, które korzystają z określonej tabeli

Sterowanie dostępność wszystkich formularzy i raportów w bazie danych.

Określanie dostępności konkretnego formularza lub raportu

 1. Otwórz formularz lub raport w widoku projektu.

 2. Jeżeli arkusz właściwości nie został wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. Kliknij kwadrat w lewym górnym rogu formularza lub raportu, aby wyświetlić właściwości całego obiektu.

 4. W arkuszu właściwości kliknij kartę Inne.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Aby formularz lub raport był niedostępny, ustaw właściwość Wyświetl w witrynie programu SharePoint na wartość Nie wyświetlaj.

  • Aby formularz lub raport był dostępny (jeśli źródło danych to umożliwia), ustaw właściwość Wyświetl w witrynie programu SharePoint na wartość Zastosuj ustawienie tabeli.

Uwaga: Po ustawieniu właściwości Wyświetl w witrynie programu SharePoint formularza lub raportu na wartość Zastosuj ustawienie tabeli widok nie zostanie wyświetlony, jeśli właściwość Wyświetl widoki w witrynie programu SharePoint tabeli, na której jest oparty widok, została ustawiona na wartość Nie wyświetlaj. Podobnie, jeśli właściwość DisplayAllViewsOnSharePointSite bazy danych zawierającej widok jest ustawiona na wartość 0 (co oznacza „Nie wyświetlaj”), to nie będą dostępne żadne widoki w bazie danych, bez względu na ich ustawienia właściwości Wyświetl w witrynie programu SharePoint.

Początek strony

Określanie dostępności formularzy i raportów, które używają konkretnej tabeli

 1. Otwórz tabelę w widoku projektu.

 2. Jeżeli arkusz właściwości nie został wyświetlony, naciśnij klawisz F4, aby go wyświetlić.

 3. W arkuszu właściwości wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby formularze lub raporty, które używają określonej tabeli, były niedostępne, ustaw właściwość Wyświetl widoki w witrynie programu SharePoint na wartość Nie wyświetlaj.

  • Aby formularze lub raporty, które używają określonej tabeli, były dostępne (jeśli baza danych to umożliwia), ustaw właściwość Wyświetl widoki w witrynie programu SharePoint na wartość Zastosuj ustawienie bazy danych.

Uwaga: Po ustawieniu właściwości Wyświetl widoki w witrynie programu SharePoint tabeli na wartość Zastosuj ustawienie bazy danych widoki oparte na tej tabeli nie będą wyświetlane, jeśli właściwość DisplayAllViewsOnSharePointSite bazy danych została ustawiona na wartość 0 (zero).

Początek strony

Określanie dostępności wszystkich formularzy i raportów w bazie danych

 1. Otwórz bazę danych.

 2. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku pakietu Office , wskazanie polecenia Zarządzaj, a następnie kliknij polecenie Właściwości bazy danych.

 3. W oknie dialogowym Właściwości Nazwa bazy danych kliknij kartę niestandardowe.

 4. W polu Właściwości kliknij pozycję DisplayAllViewsOnSharePointSite.

 5. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

  • Jeśli nie chcesz odpowiednich formularzy i raportów w bazie danych, aby był dostępny, w polu wartość, wpisz 0 (zero).

  • Jeśli chcesz, formularzy i raportów w bazie danych, aby był dostępny, w polu wartość, wpisz 1.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×