Okno dialogowe Układ

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okno dialogowe Układ umożliwia przeglądanie i modyfikowanie sposobu układania ramek Diagramu sieciowego na ekranie. W oknie tym można wykonywać następujące czynności:

  • definiować sposób rozmieszczenia ramek na ekranie;

  • określać wyrównanie, odstęp, wysokość oraz szerokość wierszy i kolumn;

  • ustawiać opcje stylu i koloru łączy;

  • wybierać kolor i deseń tła Diagramu sieciowego.

Lokalizacja okna dialogowego

Należy wyświetlić widok Diagramu sieciowego. W menu Format należy kliknąć polecenie Układ.

Szczegóły

Tryb układ sekcji

Automatycznie rozmieść wszystkie pola     Powoduje automatyczne ustawianie i blokowanie we właściwym miejscu ramek Diagramu sieciowego. Jest to opcja domyślna.

Zezwalaj na ręczne rozmieszczenie pól     Umożliwia ręczne ustawianie ramek Diagramu sieciowego. Gdy ta opcja jest zaznaczona, ramki mogą być przesuwane przez wskazanie ich krawędzi i przeciągnięcie w wybrane miejsce ekranu za pomocą myszy.

Sekcji Układu pola

Ułożenie     Określa rozmieszczenie ramek Diagramu sieciowego na tym diagramie. Należy kliknąć strzałkę, aby wybrać jedną z opcji rozmieszczenia dostępnych na liście rozwijanej, na przykład opcję Zstępująco według dni lub Wyśrodkowane od góry.

Opcje ułożenia ramek

Zstępująco od lewej     Powoduje ułożenie Diagramu sieciowego w taki sposób, że pierwsza seria połączonych zadań (ścieżka) rozpoczyna się w lewym górnym rogu, a każda nowa ścieżka rozpoczyna kolejny, niższy wiersz. Każda ścieżka na Diagramie sieciowym ma przebieg poziomy. To ułożenie jest domyślne.

Zstępująco według dni     Powoduje ułożenie Diagramu sieciowego w taki sposób, że pierwsza ścieżka rozpoczyna się w lewym górnym rogu, a pozostałe zadania rozpoczynające się tego samego dnia są wyrównane w pionie. Dni w widoku mają przebieg poziomy. To ułożenie jest przydatne przy wyświetlaniu na Diagramie sieciowym wszystkich zadań mających się rozpocząć danego dnia.

Zstępująco według tygodni     Powoduje ułożenie Diagramu sieciowego w taki sposób, że pierwsza ścieżka rozpoczyna się w lewym górnym rogu, a pozostałe zadania rozpoczynające się w tym samym tygodniu są wyrównane w pionie. Tygodnie w widoku mają przebieg poziomy. To ułożenie jest przydatne przy wyświetlaniu na Diagramie sieciowym wszystkich zadań mających się rozpocząć w danym tygodniu.

Zstępująco według miesięcy     Powoduje ułożenie Diagramu sieciowego w taki sposób, że pierwsza ścieżka rozpoczyna się w lewym górnym rogu, a pozostałe zadania rozpoczynające się w tym samym miesiącu są wyrównane w pionie. Miesiące w widoku mają przebieg poziomy. To ułożenie jest przydatne przy wyświetlaniu na Diagramie sieciowym wszystkich zadań mających się rozpocząć w danym miesiącu.

Zstępująco - najpierw krytyczne     Powoduje ułożenie Diagramu sieciowego w taki sposób, że pierwsza seria połączonych zadań rozpoczynająca się w lewym górnym rogu jest ścieżką krytyczną, a pozostałe ścieżki rozpoczynają kolejne wiersze poniżej ścieżki krytycznej. Wszystkie ścieżki na Diagramie sieciowym mają przebieg poziomy.

Wyśrodkowane od lewej     Powoduje ułożenie Diagramu sieciowego w taki sposób, że pierwsza ścieżka rozpoczyna się w lewym górnym rogu, a każda nowa ścieżka rozpoczynana kolejny, niższy wiersz. Każda ścieżka na Diagramie sieciowym ma przebieg poziomy.

Wyśrodkowane od góry     Powoduje ułożenie Diagramu sieciowego w taki sposób, że pierwsza ścieżka rozpoczyna się w lewym górnym rogu, a pozostałe ścieżki rozpoczynają nowe kolumny po prawej stronie. Każda ścieżka na Diagramie przebiega pionowo w dół.

Wiersz     Określa wyrównanie, odstępy i wysokości ramek Diagramu sieciowego w wierszach.

Układ wiersza

Wyrównanie     Określa wyrównanie ramek Diagramu sieciowego w wierszach.

Odstępy między liniami     Określa odstęp w pikselach między wierszami ramek diagramu sieciowego. Ta liczba musi być w przedziale od 0 do 200.

Wysokość     Określa, czy wysokość wiersza ramek Diagramu sieciowego jest stała, czy zmienia się w celu zapewnienia optymalnego dopasowania.

Kolumna     Określa wyrównanie, odstępy i szerokość kolumn ramek Diagramu sieciowego.

Układ kolumn

Wyrównanie     Określa wyrównanie ramek Diagramu sieciowego w kolumnach.

Odstępy     Określa odstęp między kolumnami ramek Diagramu sieciowego. Liczba ta musi się zawierać w przedziale od 0 do 200.

Szerokość     Określa, czy szerokość kolumny ramek Diagramu sieciowego jest stała, czy zmienia się w celu zapewnienia optymalnego dopasowania.

Pokaż zadania sumaryczne     Wyświetlanie zadań sumarycznych w projekcie, dla wszystkich widoków. To samo ustawienie jako zadania sumaryczne, pole wyboru Pokaż na karcie Widok w oknie dialogowym Opcje (menuNarzędzia ). Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Zachowaj zadania z ich podsumowania     Powoduje udzielenie pierwszeństwa zachowywaniu zadania z zadaniami sumarycznymi nad poprzedników i następników w układzie widoku Diagram sieciowy. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Dopasuj podziały stron     Powoduje przesunięcie ramek Diagramu sieciowego w taki sposób, aby nie nakładały się na podziały stron. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Sekcja Styl łącza

Ta sekcja służy do określania stylu linii zależności w widoku Diagram sieciowy.

Liniowy     Powoduje wyświetlanie linii zależności jako zgiętych pod kątem 90 stopni linii łączących ramki Diagramu sieciowego. Linie zależności rozpoczynają się zawsze po lewej stronie ramki Diagramu sieciowego, a kończą po prawej. Ta opcja jest domyślna.

Prosty     Powoduje wyświetlanie linii zależności jako linii prostych łączących ramki Diagramu sieciowego.

Pokaż strzałki     Powoduje wyświetlanie strzałek na końcach wszystkich linii zależności. Są one skierowane od zadania poprzednika do następnika. Aby ukryć strzałki, należy wyczyścić to pole wyboru. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Pokaż etykiety łączy     Powoduje wyświetlanie etykiet określających typ linku (na przykład ZR lub ZZ) na liniach łączy między ramkami Diagramu sieciowego. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Sekcja Kolor łącza

Użyj tej sekcji, aby określić kolor linii łączy w widoku Diagram sieciowy. Zadania krytyczne i niekrytyczne mają domyślnie różne kolory linii łączy.

Łącza niekrytyczne     Określa kolor linii łączy niekrytyczne na diagramie sieciowym.

Łącza krytyczne     Określa kolor linii łączy między zadania krytyczne na diagramie sieciowym.

Dopasuj do obramowania pola poprzednika     Powoduje nadanie liniom łączy wszystkich zadań koloru zgodnego z obramowaniem ramki Diagramu sieciowego zadania poprzednik w miejsce różnych kolorów łączy krytycznych i niekrytycznych.

Sekcja Opcje diagramu

Kolor tła     Określa kolor tła Diagramu sieciowego. Domyślnym kolorem tła jest kolor biały.

Deseń tła     Określa deseń wypełnienia tła Diagramu sieciowego.

Pokaż podziały stron     Powoduje wyświetlenie podziałów stron, które zostaną użyte dla potrzeb drukowania widoku Diagram sieciowy. Aby ukryć podziały stron, należy wyczyścić to pole wyboru. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Oznacz zadania w trakcie wykonywania i wykonane     Powoduje zaznaczenie na Diagramie sieciowym zadań wykonanych i aktualnie wykonywanych. Zadania wykonywane są oznaczane jedną linią ukośną umieszczoną w ramce. Zadania zakończone są oznaczane dwiema liniami ukośnymi umieszczonymi w ramce (znak X). Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone.

Ukryj wszystkie pola oprócz identyfikatora     Powoduje wyświetlenie w ramkach Diagramu sieciowego jedynie identyfikatorów zadań. Ta opcja może być przydatna w przypadku wyświetlania większej ilości danych Diagramu sieciowego na mniejszej powierzchni. Domyślnie to pole wyboru jest wyczyszczone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×