Okno dialogowe Opcje nawigacji

Okno dialogowe Opcje nawigacji w programie Access pozwala wyświetlać lub ukrywać grupy obiektów bazy danych w okienku nawigacji. W tym oknie można także zarządzać niestandardowymi kategoriami i grupami, ustawiać opcje wyświetlania dla okienka nawigacji oraz określać, czy obiekty bazy danych mają być otwierane kliknięciem dwukrotnym czy pojedynczym.

Aby otworzyć okno dialogowe Opcje nawigacji w programie Access, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję Plik > Opcje, aby otworzyć okno dialogowe Opcje programu Access. Uwaga: jeśli korzystasz z programu Access 2007, kliknij przycisk pakietu Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Opcje programu Access. Kliknij kartę Bieżąca baza danych w oknie dialogowym Opcje programu Access, a następnie kliknij pozycję Opcje nawigacji w sekcji Nawigacja.

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy u góry okienka nawigacji, a następnie kliknij polecenie Opcje nawigacji.

Opcje grupowania

Opcje w tej sekcji służą do wyświetlania i ukrywania grup we wstępnie zdefiniowanych kategoriach dostępnych w programie Access, a także do tworzenia niestandardowych kategorii i grup oraz do zarządzania nimi.

Kategorie

Na tej liście są wyświetlane wstępnie zdefiniowane i niestandardowe kategorie w bieżącej bazie danych. Po zaznaczeniu kategorii w sekcji Grupy dla zostają wyświetlone grupy przypisane do tej kategorii— na przykład Grupy dla: „Tabele i widoki”. Aby wyświetlić lub ukryć grupę, zaznacz lub wyczyść jej pole wyboru.

Na liście Grupy dla można także zmieniać kolejność kategorii niestandardowych,przenosząc je w górę lub w dół. W tym celu zaznacz kategorię niestandardową na liście i kliknij wyświetlaną obok niej strzałkę w górę lub w dół.

Kontrolki służące do zmieniania kolejności grup w kategorii

Ponadto po wybraniu kategorii Tabele i widoki pokrewne można zmienić kolejność niektórych z należących do niej grup. W tym celu należy kliknąć kategorię, a następnie w okienku Grupy dla kliknąć grupę, która ma zostać przeniesiona, i zmienić jej położenie za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół.

Pamiętaj, że nie można usuwać wstępnie zdefiniowanych kategorii ani grup w takich kategoriach, ale można zablokować wyświetlanie wstępnie zdefiniowanych grup w okienku nawigacji. Kategorie wstępnie zdefiniowane można odróżnić od niestandardowych na podstawie przycisków znajdujących się poniżej listy Kategorie. Jeśli przyciski Usuń element i Zmień nazwę elementu są dostępne po zaznaczeniu kategorii, to jest ona kategorią niestandardową.

Dodaj element    Kliknij, aby utworzyć nową kategorię niestandardową.

Usuń element    Kliknij, aby usunąć kategorię niestandardową. Te przyciski są włączone tylko po zaznaczeniu kategorii niestandardowej.

Zmień nazwę elementu    Kliknij, aby zmienić nazwę elementu. Te przyciski są włączone tylko po zaznaczeniu kategorii niestandardowej.

Grupy dla

Na tej liście są wyświetlane grupy przypisane do kategorii wybranej na liście Kategorie. Zaznacz lub wyczyść pole wyboru obok nazwy grupy, aby wyświetlić daną grupę w okienku nawigacji lub ją ukryć. Grupy wstępnie zdefiniowane można odróżnić od niestandardowych na podstawie przycisków znajdujących się poniżej listy. Jeśli przyciski Usuń grupę i Zmień nazwę grupy są dostępne, oznacza to, że zaznaczono grupę w kategorii niestandardowej.

Kolejność grup można zmieniać w przypadku kategorii niestandardowych oraz grup należących do wstępnie zdefiniowanej grupy Tabele i widoki. W tym celu zaznacz grupę, która ma zostać przeniesiona, a następnie kliknij wyświetlaną obok niej strzałkę w górę lub w dół.

Kontrolki służące do zmieniania kolejności grup w kategorii

Dodaj grupę    Kliknij, aby dodać grupy niestandardowe do kategorii niestandardowej. Te przyciski są włączone tylko po zaznaczeniu kategorii niestandardowej.

Usuń grupę    Kliknij, aby usunąć zaznaczoną grupę niestandardową. Te przyciski są włączone tylko po zaznaczeniu grupy niestandardowej.

Zmień nazwę grupy    Kliknij, aby zmienić nazwę grupy niestandardowej. Te przyciski są włączone tylko po zaznaczeniu grupy niestandardowej.

Opcje wyświetlania

Pokaż ukryte obiekty

Powoduje wyświetlenie w okienku nawigacji ukrytych obiektów bazy danych. Domyślnie to pole wyboru nie jest zaznaczone.

Pokaż obiekty systemowe

Powoduje wyświetlenie w okienku nawigacji tabel i innych obiektów systemowych. Domyślnie to pole wyboru nie jest zaznaczone.

Uwaga: Domyślnie w programie Access niektóre obiekty systemowe są ukryte. Aby wyświetlić wszystkie obiekty systemowe, konieczne jest także włączenie opcji Pokaż ukryte obiekty.

Otwieranie obiektów

Pojedyncze kliknięcie

Pozwala otwierać tabele, formularze, zapytania i inne obiekty bazy danych pojedynczym kliknięciem. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.

Dwukrotne kliknięcie

Pozwala otwierać tabele, formularze, zapytania i inne obiekty bazy danych dwukrotnym kliknięciem. Ta opcja jest zaznaczona domyślnie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×