Ograniczenia i synchronizowania plików i folderów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wprowadzenie

Ten artykuł zawiera informacje na temat ograniczeń i ograniczenia dotyczące używania aplikacji pulpitu OneDrive (onedrive.exe) lub aplikacja pulpitu OneDrive dla systemu Mac OS X zsynchronizować bibliotek programu SharePoint Online w usłudze OneDrive na komputerze.

Uwaga: Aby określić klienta synchronizacji usługi OneDrive, którego używasz, zobacz klienta synchronizacji usługi OneDrive której używanego przy użyciu?


Jeśli szukasz ograniczenia i stosowane do wcześniejszej wersji programu OneDrive dla firm (groove.exe), zobacz ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pomocą usługi OneDrive dla firm.

Co nowego

21 sierpnia 2018 — sekcji Aktualizacja programu OneNote.

9 lipca 2018 — dodane. Wskazówki dotyczące synchronizacji pliku PST.

Więcej informacji

Obsługiwanych bibliotek

OneDrive dla firm synchronizować zarówno w usłudze OneDrive dla firm bibliotek, a także usługi SharePoint Online bibliotek dokumentów z witryny zespołu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tej funkcji i skonfigurowanie synchronizowania witryny zespołu przy użyciu usługi OneDrive dla firm zobacz użytkowników umożliwiają synchronizować pliki programu SharePoint przy użyciu nowego klienta synchronizacji usługi OneDrive.

Jeśli chcesz zsynchronizować z środowiska lokalnego programu SharePoint lub synchronizowanie biblioteki usługi OneDrive innego użytkownika, należy użyć poprzedniej OneDrive aplikacji biznesowych (groove.exe).

Klienci onedrive.exe i groove.exe można uruchamiać w tym samym czasie.


Ograniczenia

Nieprawidłowe znaki — te znaki w nazwach plików nie są obsługiwane podczas synchronizacji usługi OneDrive dla firm

<>,,:, ", |,?, *, /, \

Te nazwy plików nie są obsługiwane podczas synchronizacji usługi OneDrive dla firm

Ikona
.Lock
CON
PRN
AUX
NUL
COM1
COM2
COM3
COM4
COM5
COM6
COM7
COM8
COM9
LPT1
LPT2
LPT3
LPT4
LPT5
LPT6
LPT7
LPT8
LPT9
Zaczynając od nazwy pliku ~ $
Desktop.ini
_vti_ (Uwaga: "_vti_" nie są wyświetlane dowolne miejsce w polu Nazwa pliku)

Te nazwy folderu nie są obsługiwane w usłudze OneDrive dla firm

_P
_W
_vti_ (Uwaga: "_vti_" nie mogą występować w dowolnym miejscu nazwy folderu)

Ta nazwa folderu nie jest obsługiwane, gdy folder znajduje się na poziomie głównym dla biblioteki

Formularze

Liczba elementów, które mogą być synchronizowane

Mimo że usługi SharePoint Online mogą zawierać 30 milionów dokumentów w jednej bibliotece, w celu uzyskania optymalnej wydajności zalecamy synchronizowania plików nie więcej niż 300 000 przez wszystkich bibliotek dokumentów. Ponadto samej występują problemy z wydajnością może wystąpić, jeśli masz elementów 300 000 lub więcej przez wszystkich bibliotek, które są synchronizowane, nawet jeśli nie są synchronizowane wszystkie elementy w tych bibliotekach.

Jest to sugerowane limitu jest architekturze na długość ścieżki pliku i wymagania dotyczące sprzętu urządzenia uruchamiania aplikacji klasycznej OneDrive. Wielu klientów będą mogli synchronizować pliki więcej nie występują żadne problemy. 

Uwaga: podczas przekazywania, pobierania, czy przenoszenia dużej liczby plików jednocześnie, może być konieczne oczekiwania przez dłuższy czas przed ukończeniem procesu synchronizacji. Klient, przedstawiający ikonę "synchronizację" lub wyświetlanie "przetwarzanie zmian" w tym okresie nie jest zawsze wskazanie problem. Można zawsze kliknij ikonę paska zadań usługi OneDrive, aby zapoznać się ze stanem zawartość, która jest w trakcie synchronizacji. Aby skrócić czas synchronizacji, zaleca się przeglądanie i ewentualnie modyfikowanie ustawień przepustowości przed uruchomieniem usługi przekazywania lub pobierania. Można również przeczytać jak Wybierz foldery, które OneDrive do synchronizacji z komputerem.    

Istnieją inne limitów dotyczących przeglądania biblioteki dokumentów przy użyciu sieci web, które mogą mieć wpływ na sposób struktury plików w usłudze OneDrive.

Zachęcamy opinii jako zawsze chcemy Optymalizacja usługi OneDrive w celu ulepszenia obsługi bibliotek z dużą liczbą plików.  

Limit rozmiaru dotyczące synchronizowania plików

Ma ograniczenia rozmiaru pliku 15 gigabajtów (GB) dla każdego pliku, który jest przekazane do biblioteki usługi OneDrive.

W usłudze SharePoint Online ścieżek nazwa pliku może zawierać do 400 znaków. Limit może być mniejsza niż 400 znaków w niektórych scenariuszach, zwłaszcza jeśli masz bardzo długa ścieżkę adresu URL biblioteki.


Uwaga: Niektóre starsze wersja pakietu Office może być dolną granicę, aby uzyskać szczegóły, zobacz KB 326039 .

Ustaw lokalizację folderu synchronizacji na dysku sieciowym

Nie możesz dodać sieci lub mapowanego dysku jako lokacji synchronizacji OneDrive.

Udostępnione dla mnie

Nie można synchronizować udostępnione mi Grupowanie widoku plików z usługi OneDrive dla firm witryny.

Synchronizowanie z kontem zewnętrznych lub Gość

Synchronizowanie zawartości za pomocą użytkowników zewnętrznych lub gości nie jest obecnie obsługiwane przez OneDrive.

Biblioteki z włączonym zarządzaniem prawami do informacji

Biblioteki mogą być synchronizowane w trybie odczytu/zapisu, przy użyciu aplikacji klasycznej OneDrive dla systemu Windows kompilacji 17.3.7294.0108 lub nowszej lub OneDrive dla komputerów Mac skonstruować 18.111.0603.0002 lub nowszym.

Podwyższony poziom uprawnień

Pełnymi uprawnieniami OneDrive nie można uruchomić z podwyższonym poziomem uprawnień.

Zróżnicowana synchronizacja

Zróżnicowane synchronizacja jest dostępna tylko dla plików programu Microsoft Office w nowym formacie pliku docx, pptx, xlsx. Pliki programu OneNote nie są uwzględniane.

To jest część Integracja z programem Office i wymaga:

 • Szybka instalacja pakietu Office 2016 (wersja 16.0.6741.2027 lub nowsza). Musisz także mieć OneDrive (wersja 17.3.6386.0412 lub nowsza).

 • Pakiet Office 2016 MSI i że masz następującą aktualizację zainstalowany: 4 października 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3118262). Musisz także OneDrive (wersja 17.3.6386.0412 lub nowszy).

 • Musi być włączona Integracja z programem Office w karcie Office OneDrive ustawienia (komputera) lub OneDrive Preferencje (Mac).

Uwierzytelnione serwery proxy

Serwery proxy uwierzytelnionych nie są obsługiwane przy użyciu aplikacji klasycznej OneDrive.

Bibliotek z wyewidencjonowywaniem, wymagane lub Sprawdzanie poprawności kolumn lub metadane, lub gdy ustawiono Zabezpieczenia wersji roboczych elementówtylko użytkownicy, którzy mogą edytować lub tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy w ustawieniach wersji Biblioteka.

W przypadku bibliotek dokumentów SharePoint te elementy zostaną zsynchronizowane jako tylko do odczytu.

Dla bibliotek usługi OneDrive OneDrive zostaną wyświetlone ikonę () kłódki obok stan synchronizacji, a użytkownik nie będzie można zsynchronizować bibliotekę, dopóki zostaną usunięte wymienione ustawienia.

Dowiedz się, jak zarządzać danymi i list w programie SharePoint.

Notesy programu OneNote

Zobacz poniższą sekcję

Otwórz pliki

Zobacz poniższą sekcję

Kolumny odnośników w bibliotece

Zobacz poniższą sekcję

Integracja z programem Office

Zobacz poniższą sekcję

Specyficzne ograniczenia systemu Windows

Zobacz poniższą sekcję

Specyficzne ograniczenia systemu Mac OS X

Zobacz poniższą sekcję

Instalacja lokalna programu SharePoint Server

Aplikacja klasyczna OneDrive onedrive.exe nie obsługuje synchronizacja danych lokalnego programu SharePoint. Jeśli chcesz zsynchronizować z środowiska lokalnego programu SharePoint, należy użyć poprzedniej OneDrive aplikacji biznesowych (groove.exe).

Łącza symbolicznego lub wygładzone

OneDrive nie obsługuje łącza symbolicznego, gdzie Łącze i Cel znajdują się w tej samej lokalizacji biblioteki.

Występują dwa różne ścieżki do tego samego zestawu plików w folderze docelowym może powodować problemy stabilność i wydajność. Łącza symbolicznego umożliwiają alternatywną ścieżkę do istniejącego folderu i zazwyczaj są tworzone przy użyciu polecenia mklink .

. Pliki PST

Pliki .PST nie są aktywnie zablokowane przez OneDrive, jednak pliki .PST będą synchronizowane za każdym, razem gdy zamkniesz program Outlook, nawet jeśli nie nastąpiły zmiany w plikach .PST. Może to powodować duży ruch w sieci, co może spowodować ograniczanie dostęu do pliku .PST.

Aby uniknąć nadmiarowe resyncing. Pliki PST, używanych w aktywnej nie powinny synchronizacji w folderze synchronizacji usługi OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji na temat lokacji plików .PST, przeczytaj Wprowadzenie do plików danych programu Outlook.

Notesy programu OneNote

Notesy programu OneNote jest ich własny mechanizm synchronizacji poza klienta usługi OneDrive. Jeśli planujesz udostępnianie notesu programu OneNote — z siebie lub innych osób — najlepiej go utworzyć w usłudze OneDrive na prawo od początku. Przenoszenie istniejących OneNote notesu w folderze synchronizowanym przez klienta synchronizacji usługi OneDrive bez korzystania z aplikacji OneNote nie jest obecnie obsługiwane. Poniżej podano czynności, aby przenieść Notes do usługi OneDrive, jeśli utworzono na Twoim komputerze. Gdy notes programu OneNote zostanie zapisany w usłudze OneDrive, jeśli są synchronizowane folder zawierający Notes, znajdziesz w element zastępczy URL pliku, który otworzy Notes w witrynie sieci Web.

Otwieranie plików nie można zsynchronizować

Nie można zsynchronizować pliku, który jest obecnie otwarty przez aplikację za pomocą aplikacji klasycznej OneDrive. Aby zsynchronizować plik, zamknij wszystkie aplikacje, w którym plik jest obecnie używana, a następnie zsynchronizować pliku.

To ograniczenie nie dotyczy współtworzenia scenariusze, korzystając z aplikacji Microsoft Office opisane w sekcji "Integracja z programem Office".

Kolumny odnośników w bibliotece

Biblioteka usługi OneDrive nie może przekraczać próg kolumny odnośników. Aby uzyskać więcej informacji przejdź do "Nie można zsynchronizować tej biblioteki" komunikat o błędzie podczas korzystania z aplikacji klasycznej OneDrive.

Integracja z programem Office

Aplikacja klasyczna OneDrive dla systemu Windows obsługuje współtworzenia i udostępniania, korzystając z pakietu Office 2016 kliknij pozycję 2 Uruchom w aplikacji (wersja 16.0.6741.2027 lub nowszy). Musisz także OneDrive (wersja 17.3.6386.0412 lub nowszy).

Aplikacja klasyczna OneDrive dla systemu Windows obsługuje współtworzenia i udostępnianie za pomocą Instalatora MSI pakietu Office 2016 i zainstalowano aktualizację następujące czynności w aplikacji:
 
4 października 2016 aktualizacji dla pakietu Office 2016 (KB3118262)

Specyficzne ograniczenia systemu Windows

 • Eksplorator Windows wyświetla najpierw 35 znaków biblioteki witryny kombinacja nazwy i witryny nazwę biblioteki, które zostały zsynchronizowane. To nie wpływa na możliwość synchronizacji tych elementów w granicach, które zostały opisane w tym artykule.

 • Profile obowiązkowe i tymczasowe Windows mobilnego dostępu do ustawień, nie są obsługiwane. Aplikacja klasyczna OneDrive obsługuje tylko użytkownicy, którzy można zapisywać do usługi OneDrive dla firm aplikacji katalogów.

  Ponadto aplikacji OneDrive dla firm pulpitu nie obsługuje sesji klientów, które są obsługiwane na usługi terminalowe 2008 systemu Windows, Windows Server 2012 lub systemu Windows Server 2016 Remote Desktop usług (licencji). Ta opcja uwzględnia nietrwałe wirtualnych (VDI Desktop Infrastructure). Trwałe VDI jest obsługiwana przez aplikacji klasycznej OneDrive

  Dla aplikacji OneDrive dla firm pulpitu do pracy zgodnie z przeznaczeniem muszą być spełnione następujące wymagania:

  • Aplikacja musi być zainstalowana na komputerze lokalnym.

  • Użytkownik musi mieć możliwość zapisania do profilu użytkownika.

  • Dane, które są zapisywane w profilu użytkownika, muszą być zapisane na lokalnym dysku twardym i być dostępne bez połączenia sieciowego.

 • OneDrive Funkcja Pliki na żądanie jest obsługiwana tylko w systemie Windows 10 Fall Creators Update i nowszych wersjach.

Specyficzne ograniczenia systemu Mac OS X

 • Uwzględnianie wielkości liter sformatowanego woluminu dysku nie jest obsługiwane.

 • OneDrive Funkcja Pliki na żądanie nie jest obsługiwana.

 • Synchronizowanie biblioteki chronionej usługa IRM nie jest jeszcze obsługiwane.

 • Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej firmy Microsoft dla usługi Office 365

Microsoft Support i Asystent odzyskiwania dla usługi Office 365 to narzędzie, które można diagnozowanie i rozwiązywanie wielu typowych problemów z usługą Office 365. Opcja usługi OneDrive, mam problem z usługą OneDrive teraz skanuje dla następujących problemów:

 • Sprawdza, czy opcja ręcznie lub automatycznie aktualizacji NGSC + B do najnowszej wersji.

 • Raporty wszystkie pliki, które mają przekracza limit rozmiaru.

 • Raporty wszystkie pliki, które mają nieprawidłowe znaki w nazwach.

 • Raporty wszystkie foldery, które mają nieprawidłowe znaki lub ciągi znaków w nazwach.

 • Wszystkie ścieżki przekracza limit raportów i Link do tego artykuł z bazy wiedzy.

Narzędzie jest dostępna z http://diagnostics.outlook.com. Po uruchomieniu tego narzędzia strony początkowej wyświetli kilka opcji, takich jak opcja usługi onedrive — Mam problem z usługą OneDrive.

Więcej informacji

Nadal potrzebujesz pomocy? Przejdź do Społeczności firmy Microsoft.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×