Przewodnik Szybki start dla funkcji Wideo w usłudze Office 365

Przekazywanie klipów wideo

Oglądanie i przekazywanie klipów wideo w portalu Wideo w usłudze Office 365

Obejrzyj klip wideo

 1. Zaloguj się do portalu Wideo w usłudze Office 365.

 2. Aby znaleźć konkretny kanał lub klip wideo:

  • Wybierz pozycję Kanały, a następnie konkretny kanał.

  • Wybierz pozycję Wyszukaj wyszukiwanie , a następnie wprowadź informacje o kanale lub klipie wideo w polu wyszukiwania.

 3. Wybierz miniaturę klipu wideo, który chcesz obejrzeć.

Uwaga: W celu odtwarzania klipów wideo w niektórych kombinacjach przeglądarek i urządzeń może być konieczne zainstalowanie programu Adobe Flash. Program Adobe Flash można zainstalować z tej strony.

Zrzut ekranu przedstawiający stronę główną portalu Wideo w usłudze Office 365.

Tworzenie kanału

 1. Wybierz pozycję Kanały.

 2. Wybierz przycisk + Nowy kanał.

 3. W okienku Uruchamianie nowego kanału:

  • Wpisz nazwę kanału w polu Nadaj nazwę.

  • Wybierz kolor, który ma być widoczny w nagłówku kanału i obok nazwy kanału w katalogu.

  • Wybierz pozycję Utwórz.

Uwaga: Aby utworzyć kanał, trzeba mieć uprawnienia administratora kanału. Domyślnie wszyscy w organizacji mają uprawnienia administratora kanału.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Uruchamianie nowego kanału.

Przekazywanie klipu wideo

 1. Wybierz pozycję Przekaż na pasku menu.

 2. Wybierz kanał, do którego chcesz przekazać klip wideo, w polu Wybierz kanał.

 3. Aby przekazać klip wideo:

  • Przeciągnij klip wideo z Eksploratora plików do obszaru Wybierz klipy wideo do przekazania lub przeciągnij tutaj pliki.

  • Kliknij obszar Wybierz klipy wideo do przekazania lub przeciągnij tutaj pliki, wybierz klip wideo w oknie dialogowym Wybierz plik do przekazania, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

 4. Podczas przekazywania klipu wideo wprowadź lub zmodyfikuj jego tytuł w polu Tytuł i wprowadź opcjonalny opis.

 5. Wybierz pozycję Przejdź do wideo, aby wyświetlić klip wideo po zakończeniu przekazywania.

Aby uzyskać informacje o typach plików, jakie można przekazać, zobacz Formaty wideo obsługiwane przez portal Wideo w usłudze Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający ekran Przekazywanie z wyświetlonym tytułem, opisem i postępem przekazywania klipu wideo.

Wybieranie obrazu miniatury dla klipu wideo

 1. Wybierz klip wideo i, jeśli chcesz, wstrzymaj odtwarzanie wideo.

 2. Wybierz pozycję Zarządzaj.

 3. Wybierz pozycję Miniatura.

 4. W okienku Wybierz miniaturę wybierz miniaturę, której chcesz użyć, lub opcję Przekaż obraz, jeśli chcesz użyć istniejącego pliku obrazu jako miniatury.

 5. Zamknij okienko Wybierz miniaturę.

Uwaga: Może upłynąć kilka minut, zanim nowa miniatura będzie wyświetlana użytkownikom portalu Wideo w usłudze Office 365.

Zrzut ekranu przedstawiający okienko Wybierz miniaturę.
Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×