Ogłaszanie informacji i odpowiadanie na nie w folderach publicznych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ta funkcja wymaga używania konta programu Microsoft Exchange Server 2000, Exchange Server 2003 lub Exchange Server 2007. Większość kont domowych i osobistych nie korzysta z programu Microsoft Exchange. Aby uzyskać więcej informacji o kontach Microsoft Exchange i sposobie ustalania wersji programu Exchange, z którą dane konto nawiązuje połączenie, zobacz linki w sekcji Zobacz też.

Foldery publiczne umożliwiają zbieranie i organizowanie informacji oraz udostępnianie ich innym osobom w organizacji. Zazwyczaj foldery publiczne są używane przez zespoły projektowe lub grupy użytkowników do udostępniania informacji, którymi są zainteresowani wszyscy ich członkowie. Foldery publiczne mogą zawierać elementy programu Outlook dowolnego typu, takie jak wiadomości, terminy, kontakty, zadania, pozycje dziennika, notatki, formularze, pliki i ogłoszenia.

W celu dodania informacji do folderu publicznego można je ogłosić w tym folderze lub odpowiedzieć na informacje, które zostały już w nim ogłoszone.

Co chcesz zrobić?

Ogłaszanie informacji do folderu publicznego

Odpowiadanie na informacje ogłoszone w folderze publicznym

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do folderu publicznego

Ogłaszanie informacji w folderze publicznym

 1. Na Liście folderów w Okienku nawigacji kliknij pozycję Foldery publiczne, a następnie kliknij folder, w którym chcesz dodać informacje.

  Jeśli folder, który chcesz otworzyć, znajduje się w innym folderze, klikaj znaki plus (+) wyświetlane obok folderu nadrzędnego i odpowiednich podfolderów (jeśli to konieczne), aż znajdziesz odpowiedni folder.

 2. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Ogłoszenie w tym folderze.

 3. W formularzu wprowadź informacje, które chcesz ogłosić.

 4. Kliknij przycisk Ogłoś.

Początek strony

Odpowiadanie na informacje ogłoszone w folderze publicznym

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Ogłaszanie odpowiedzi w folderze publicznym

  1. Na Liście folderów w Okienku nawigacji kliknij pozycję Foldery publiczne, a następnie kliknij folder zawierający dane, do którego chcesz odpowiedzieć.

   Jeśli folder, który chcesz otworzyć, znajduje się w innym folderze, klikaj znaki plus (+) wyświetlane obok kolejnych podfolderów, aż znajdziesz odpowiedni folder

  2. Otwórz element lub plik, na który chcesz odpowiedzieć.

  3. Na karcie Dyskusja w grupie Akcje kliknij przycisk Inne akcje, a następnie kliknij polecenie Odpowiedz przez ogłoszenie w folderze.

  4. W formularzu wprowadź informacje, które chcesz ogłosić.

  5. Kliknij przycisk Ogłoś.

 • Odpowiadanie osobie, która ogłosiła informacje w folderze publicznym

  1. Na Liście folderów w Okienku nawigacji kliknij pozycję Foldery publiczne, a następnie kliknij folder zawierający dane, do którego chcesz odpowiedzieć.

   Jeśli folder, który chcesz otworzyć, znajduje się w innym folderze, klikaj znaki plus (+) wyświetlane obok folderu nadrzędnego i odpowiednich podfolderów (jeśli to konieczne), aż znajdziesz odpowiedni folder.

  2. Zaznacz element lub plik, na który chcesz odpowiedzieć, a następnie kliknij polecenie Odpowiedz.

  3. Wpisz swoją odpowiedź, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Kopiowanie lub przenoszenie pliku do folderu publicznego

 1. Na Liście folderów w Okienku nawigacji kliknij pozycję Foldery publiczne, a następnie kliknij folder, w którym chcesz dodać informacje.

  Jeśli folder, który chcesz otworzyć, znajduje się w innym folderze, klikaj znaki plus (+) wyświetlane obok folderu nadrzędnego i odpowiednich podfolderów (jeśli to konieczne), aż znajdziesz odpowiedni folder.

 2. Użyj Eksploratora Windows lub okna Mój komputer, aby znaleźć plik, który chcesz skopiować lub przenieść.

 3. Rozmieść listę folderów w okienku nawigacji oraz drugie okno tak, aby oba okna lub ich fragmenty były widoczne jednocześnie.

 4. Przeciągnij plik z okna Eksploratora Windows lub z okna Mój komputer do odpowiedniego folderu publicznego na liście folderów w okienku nawigacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×