Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet: importowanie kontaktów do programu Outlook dla systemu Windows

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Kontakty można zaimportować do programu Outlook na komputerze przy użyciu Kreatora importu i eksportu programu Outlook. Tak wygląda wstążka programu Outlook na komputerze:

Tak wygląda wstążka programu Outlook 2016.

Wstążka programu Outlook wygląda u mnie inaczej Jeśli jesteś użytkownikiem komputera Mac, zobacz Importowanie elementów do programu Outlook 2016 dla komputerów Mac.

Wybierz z poniższej listy instrukcji importu.

 1. W programie Outlook na komputerze (Outlook 2013 lub Outlook 2016) wybierz pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Aby utworzyć plik pst programu Outlook, wybierz pozycję Plik, wybierz pozycję Otwórz i eksportuj, a następnie pozycję Importuj/eksportuj

 2. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator importu i eksportu — Import z innego programu lub pliku

 3. Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Kreator eksportu programu Outlook — wybieranie pliku CSV

 4. W oknie Importowanie pliku przejdź do pliku kontaktów, a następnie kliknij go dwukrotnie, aby go wybrać.

  Przejdź do pliku csv kontaktów i wybierz sposób obsługi kontaktów zduplikowanych

 5. Wybierz jedną z następujących czynności, aby określić sposób obsługi zduplikowanych kontaktów w programie Outlook:

  • Zamień duplikaty na elementy importowane   Jeśli kontakt jest już w programie Outlook i w pliku kontaktów, program Outlook odrzuci posiadane informacje o tym kontakcie i użyje informacji z pliku kontaktów. Tej opcji należy użyć, jeśli informacje kontaktowe w pliku kontaktów są pełniejsze lub bardziej aktualne niż informacje kontaktowe w programie Outlook.

  • Zezwalaj na tworzenie duplikatów   Jeśli kontakt jest w programie Outlook i w pliku kontaktów, program Outlook utworzy kontakty zduplikowane — jeden z pierwotnymi informacjami z programu Outlook, a drugi z informacjami zaimportowanymi z pliku kontaktów. Informacje dotyczące tych osób możesz połączyć później, aby wyeliminować kontakty zduplikowane. Jest to opcja domyślna i najbezpieczniejsza, ponieważ żadne informacje nie są odrzucane.

  • Nie importuj duplikatów   Jeśli kontakt jest w programie Outlook i w pliku kontaktów, program Outlook zachowa posiadane informacje o tym kontakcie i odrzuci informacje z pliku kontaktów. Tej opcji należy użyć, jeśli informacje kontaktowe w programie Outlook są pełniejsze lub bardziej aktualne niż informacje kontaktowe w pliku kontaktów.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. W oknie dialogowym Wybierz folder docelowy przewijanie do początku w razie potrzeby, a następnie wybierz folder Kontakty > Dalej. Jeśli masz wiele kont e-mail, wybierz folder Kontakty, który znajduje się w obszarze konto e-mail, które ma być skojarzone z kontaktami.

  Po zaimportowaniu kontaktów z usługi Google Gmail do skrzynki pocztowej usługi Office 365 wybierz kontakty jako miejsce docelowe

 8. Wybierz pozycję Zakończ.

  Po zaimportowaniu kontaktów usługi Gmail do skrzynki pocztowej usługi Office 365 kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć migrację

  Program Outlook natychmiast zaimportuje kontakty do programu Outlook. Koniec operacji nie zostanie zasygnalizowany żadnym komunikatem.

Ten artykuł jest przydatne? Pozostaw komentarz u dołu tej strony i trafić. Sprawdź dokładnie naszych czynności i zaktualizować tego artykułu o informacje, które są potrzebne użyjemy swoją opinię.

Jeśli masz wiele firmowych lub osobistych informacji o kontakcie przechowywanych w arkuszu kalkulacyjnym, możesz je zaimportować bezpośrednio do programu Outlook 2013 lub Outlook 2016 dla systemu Windows bez konieczności długich przygotowań. Oto trzy główne kroki:

 1. Zapisywanie skoroszytu programu Excel jako pliku csv

 2. Importowanie kontaktów

 3. Mapowanie kolumn arkusza kalkulacyjnego programu Excel na właściwe pola programu Outlook

Krok 1. Zapisywanie skoroszytu programu Excel jako pliku csv.

Do programu Outlook można zaimportować pliki z wartościami rozdzielonymi przecinkami (csv), ale nie można zaimportować skoroszytów z wieloma arkuszami, więc krok 1 polega na zapisaniu skoroszytu programu Excel jako pliku csv. Oto jak to zrobić:

 1. W skoroszycie kliknij arkusz z informacjami o kontaktach do zaimportowania.

 2. Kliknij pozycję Plik > Zapisz jako.

 3. Wybierz lokalizację zapisu pliku.

 4. W polu Zapisz jako typ wybierz pozycję Plik CSV (rozdzielany przecinkami) (*.csv) i kliknij przycisk Zapisz.

  W programie Excel pojawi się komunikat „Wybrany typ pliku nie obsługuje skoroszytów, które zawierają wiele arkuszy”. Odnosi się on do ograniczeń pliku CSV. Z oryginalnym skoroszytem (plikiem xlsx) nic się nie stanie.

 5. Kliknij przycisk OK.

  W programie Excel pojawi się komunikat „Skoroszyt może zawierać funkcje, które zostaną utracone po zapisaniu jako plik CSV (rozdzielany przecinkami)”. Odnosi się on tylko do ograniczeń pliku CSV i można go zignorować.

 6. Kliknij przycisk Tak, aby bieżący skoroszyt został zapisany w programie Excel jako plik CSV. Oryginalny skoroszyt (plik xlsx) zostanie zamknięty.

 7. Zamknij plik CSV.

To koniec pracy z programem Excel. Teraz możesz zacząć importowanie w programie Outlook.

Uwaga: Niektóre ustawienia regionalne za pomocą separatorów innej listy domyślnie. Dlatego konieczne może być zastąpić dowolny średnikami w pliku CSV przecinki przed przejściem do następnego kroku.

Krok 2. Importowanie kontaktów

 1. W programie Outlook kliknij pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Zostanie uruchomiony Kreator importu i eksportu.

 2. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator importu i eksportu

  Porada: Jeśli zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie hasła, a nie zostało ono ustawione, kliknij przycisk Anuluj, aby przejść do następnego okna.

 3. Wybierz pozycję Wartości oddzielone przecinkami i kliknij przycisk Dalej.

 4. Przejdź do pliku csv, który chcesz zaimportować.

 5. W obszarze Opcje określ, czy chcesz zamienić duplikaty (istniejące kontakty), utworzyć zduplikowane kontakty, czy też nie chcesz importować duplikatów.

 6. Kliknij przycisk Dalej i wybierz folder docelowy kontaktów. Domyślnie powinien być wybrany folder Kontakty, ale jeśli nie jest, przewiń w górę lub w dół, aż go znajdziesz. Możesz także wybrać inny folder lub utworzyć nowy.

 7. Kliknij przycisk Dalej.

 8. Upewnij się, że zaznaczono pole wyboru obok pozycji Importuj plik „Mojekontakty.csv” (zakładając, że tak brzmi nazwa pliku).

 9. Nie klikaj jeszcze przycisku Zakończ, ponieważ musisz „zamapować” niektóre z kolumn w pliku CSV na pola kontaktów w programie Outlook. Mapowanie może ułatwić zaimportowanie kontaktów w odpowiedni sposób.

Krok 2. Mapowanie kolumn z pliku CSV na pola kontaktów w programie Outlook

 1. Kliknij przycisk Mapuj pola niestandardowe. Pojawi się okno dialogowe Mapowanie pól niestandardowych.

  • W obszarze Z zobaczysz pole z nazwami kolumn importowanego pliku CSV.

  • W obszarze Do zobaczysz standardowe pola używane w programie Outlook na potrzeby kontaktów. Jeśli pole odpowiada kolumnie w pliku CSV, zobaczysz kolumnę w obszarze Mapowane z.

  • Pola Nazwa, Imię i Nazwisko to standardowe pola kontaktów programu Outlook, więc jeśli informacje kontaktowe w pliku zawierają te informacje, dobrze jest ich użyć.

   Mapowanie kolumny z programu Excel na pole kontaktu w programie Outlook

 2. Prawdopodobnie nie unikniesz ręcznego mapowania. Na przykład w tym zaimportowanym pliku telefon komórkowy kontaktu znajduje się w kolumnie o nazwie „Tel. kom.”. Nie będzie więc dokładnego dopasowania do programu Outlook. Jednak możesz znaleźć odpowiednie dopasowanie w programie Outlook, wykonując następujące czynności:

  1. Przewiń w dół zawartość okienka po prawej stronie i znajdź pozycję Inny adres, obok której znajduje się znak plus (+).

  2. Kliknij znak plus, aby rozwinąć dodatkowe elementy, i wyszukaj odpowiednie dopasowanie — Telefon komórkowy.

 3. W okienku po lewej stronie przeciągnij wartość Tel. kom. i upuść ją na wartość Telefon komórkowy w prawym okienku.

  Zauważ, że w kolumnie Mapowane z obok pozycji Telefon komórkowy pojawi się teraz pozycja Tel. kom.

  Wartość Tel. kom. zamapowana na pole Telefon komórkowy programu Outlook

 4. Przeciągnij kolejno pozostałe wartości z lewego okienka do odpowiednich pól programu Outlook w prawym okienku. Możesz na przykład przeciągnąć pozycję Adres do pozycji Adres domowy lub Adres służbowy, zależnie od typu adresów kontaktów.

 5. Kliknij przycisk Zakończ.

  Kontakty zostały pomyślnie zaimportowane do programu Outlook.

  Kontakty

Ten artykuł jest przydatne? Pozostaw komentarz u dołu tej strony i trafić. Sprawdź dokładnie naszych czynności i zaktualizować tego artykułu o informacje, które są potrzebne użyjemy swoją opinię.

 1. Kliknij pozycję Plik > Otwórz i eksportuj > Importuj/Eksportuj.

  Zostanie uruchomiony Kreator importu i eksportu.

 2. Wybierz pozycję Import z innego programu lub pliku, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Kreator importu i eksportu

 3. Wybierz pozycję Plik danych programu Outlook (pst) i kliknij przycisk Dalej.

 4. Przejdź do pliku pst, który chcesz zaimportować.

 5. W obszarze Opcje wybierz, jak chcesz postępować z duplikatami.

 6. Kliknij przycisk Dalej.

 7. Jeśli do pliku danych programu Outlook (pst) przypisano hasło, wprowadź hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Ustaw opcje dotyczące importowania elementów. Zwykle nie trzeba zmieniać ustawień domyślnych.

 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Porada    Aby zaimportować lub przywrócić tylko kilka elementów z pliku danych programu Outlook (pst), możesz otworzyć plik danych programu Outlook, a następnie w okienko nawigacji kliknąć właściwe elementy i przeciągnąć je z folderów Plik danych programu Outlook do istniejących folderów programu Outlook.

Ten artykuł jest przydatne? Pozostaw komentarz u dołu tej strony i trafić. Sprawdź dokładnie naszych czynności i zaktualizować tego artykułu o informacje, które są potrzebne użyjemy swoją opinię.

Zanim zaimportujesz kontakty iCloud w programie Outlook dla systemu Windows, musisz je przekonwertować z vcf format pliku na format pliku CSV. Wymaga to je zaimportować do systemu Windows, a następnie eksportowania do pliku csv. Jeśli masz więcej niż 50 lub tak kontaktów, to żmudne, ponieważ musisz naciśnij przycisk OK, dla każdego kontaktu, który chcesz zaimportować do pliku csv. Nie udostępnia globalnej OK i zaimportować wszystkie elementy do pliku csv, w tym samym czasie.

Konwertowanie pliku vcf na plik csv

 1. Na komputerze otwórz program Eksplorator plików (lub Eksplorator Windows w przypadku starszej wersji systemu Windows).

 2. Przejdź do folderu Kontakty:

  C:\Użytkownicy\<nazwa_użytkownika>\Kontakty

  Przejdź do folderu Kontakty, a następnie wybierz pozycję Importuj.

 3. U góry strony wybierz pozycję Importuj.

 4. Wybierz pozycję vCard (plik VCF) > Importuj.

  Wybierz pozycję vCard, a następnie wybierz pozycję Importuj.

 5. Przejdź do pliku vcf wyeksportowanego z usługi iCloud i wybierz go, a następnie wybierz pozycję Otwórz.

  Wybierz plik vCard, który chcesz zaimportować do pliku csv.

 6. Wybierz pozycję OK dla każdego kontaktu, który chcesz zaimportować do pliku csv.

  Wybierz pozycję OK dla każdego kontaktu, który chcesz zaimportować do pliku csv.

 7. Po zakończeniu wybierz pozycję Zamknij.

 8. U góry strony Eksploratora plików wybierz pozycję Eksportuj.

 9. Wybierz pozycję Plik CSV > Eksportuj.

  Wybierz format CSV, a następnie wybierz pozycję Eksportuj.

 10. Wybierz pozycję Przeglądaj, aby nadać nazwę plikowi csv.

  Wybierz pozycję Przeglądaj, aby nadać plikowi nazwę.

 11. W polu Nazwa pliku wpisz nazwę dla pliku csv. W tym przykładzie plik uzyskał nazwę „moje kontakty z iCloud”.

  Wpisz nazwę dla pliku csv, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 12. Wybierz pola, które chcesz wyeksportować do pliku csv, a następnie wybierz pozycję Zakończ. Na tym etapie zalecamy zaakceptowanie ustawień domyślnych. Zawsze możesz utworzyć kolejny plik csv i uwzględnić w nim inne pola.

  Wybierz pola, które chcesz wyeksportować do pliku csv, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

 13. Pojawi się końcowy komunikat informujący o wyeksportowaniu kontaktów do pliku csv.

  Pojawi się końcowy komunikat informujący o wyeksportowaniu kontaktów do pliku csv.

 14. Za pomocą programu Excel do otwierania pliku CSV do Zobacz co to jest dostępne. Więcej informacji można dodać do pliku csv, jeśli, ale pamiętaj nie zmienić górny wiersz nagłówków. Aby uzyskać więcej informacji na temat pracy z pliku CSV zobacz ręcznie utworzyć listę kontaktów w pliku csv.

 15. Aby zaimportować kontakty z pliku csv do programu Outlook, zobacz Importowanie kontaktów z pliku CSV, w tym temacie.

Ten artykuł jest przydatne? Pozostaw komentarz u dołu tej strony i trafić. Sprawdź dokładnie naszych czynności i zaktualizować tego artykułu o informacje, które są potrzebne użyjemy swoją opinię.

 • Pojawia się komunikat o błędzie: Jeśli spróbujesz zaimportować ponad 2000 kontaktów jednocześnie, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Otwórz plik CSV przy użyciu programu, takiego jak Excel, podziel listę kontaktów na mniejsze pliki csv, a następnie zaimportuj każdy taki plik CSV.

 • W programie Outlook nie są wyświetlane żadne kontakty: Jeśli po ukończeniu procesu importowania kontakty nie są wyświetlane w programie Outlook, wykonaj następujące czynności:

  1. Zlokalizuj plik csv wyeksportowany ze źródłowego systemu poczty e-mail, na przykład z usługi Google. W przypadku eksportowania kontaktów z usługi Google domyślna nazwa pliku to contacts.csv.

  2. Za pomocą programu Excel otwórz plik CSV wyeksportowany ze źródłowego systemu poczty e-mail.

  3. Sprawdź, czy jest wszelkie informacje w pliku CSV. Jeśli nie ma żadnych informacji w pliku CSV, Eksport z źródłowego systemu poczty e-mail nie działa. W takim przypadku:

   1. Usuń plik contacts.csv.

   2. Ponownie wyeksportuj kontakty ze źródłowego systemu poczty e-mail. Jeśli eksportujesz dane z usługi Google, pamiętaj, aby wyeksportować Wszystkie kontakty lub odpowiednią grupę kontaktów.

    Wybieranie kontaktów do wyeksportowania i wybieranie formatu CSV programu Outlook do wyeksportowania kontaktów z usługi Google

   3. Po wyeksportowaniu kontaktów za pomocą programu Excel do otwierania pliku CSV i sprawdź, czy jest danych. Zamknij plik, program Excel wyświetli pytanie kilka razy "Czy chcesz zapisać go w CSV format? są" zawsze wybierz opcję Tak. Jeśli wybierzesz opcję Brak, plik zostanie uzyskiwanie messed w górę i musisz rozpocząć nowy plik contacts.csv.

   4. Powtórz kroki, aby zaimportować plik contacts.csv do programu Outlook.

 • Brak informacji dotyczących kontaktów: Jeśli po zaimportowaniu kontaktów i otwarciu programu Outlook okazuje się, że nie wszystkie informacje zostały zaimportowane, otwórz plik CSV w programie Excel, aby sprawdzić, czy te informacje znajdowały się w pliku.

  • Plik CSV można edytować w programie Excel, dodając nazwy i inne brakujące informacje.

  • Program Outlook wymaga nagłówków kolumn w pierwszym wierszu, więc nie Zamień je na inny.

  • Gdy będziesz zapisywać plik CSV, program Excel kilka razy wyświetli pytanie o to, czy na pewno chcesz zapisać plik w formacie CSV. Za każdym razem wybierz pozycję Tak. Wybranie pozycji Nie spowoduje uszkodzenie pliku i będzie konieczne rozpoczęcie pracy od nowa przez wyeksportowanie listy kontaktów ze źródłowego systemu poczty e-mail.

  • Powtórz kroki, aby zaimportować plik contacts.csv do programu Outlook. W kroku 5. po wyświetleniu monitu o decyzję w sprawie obsługi duplikatów wybierz pozycję Zamień duplikaty na elementy importowane.

Ten artykuł jest przydatne? Pozostaw komentarz u dołu tej strony i trafić. Sprawdź dokładnie naszych czynności i zaktualizować tego artykułu o informacje, które są potrzebne użyjemy swoją opinię.

Jeśli Twoja wstążka nie wygląda tak jak wstążka programu Outlook na komputerze, być może używasz aplikacji Outlook w sieci Web. Wygląda ona następująco:

Obraz przedstawiający stronę Osoby w aplikacji Outlook w sieci Web

Aby zaimportować kontakty do aplikacji Outlook w sieci Web, wybierz pozycję Zarządzaj > Importuj kontakty, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi importowania kontaktów.

Tak wygląda wstążka aplikacji Outlook Web App:

Obraz przedstawiający stronę Osoby w aplikacji Outlook Web App

Aby zaimportować kontakty do aplikacji Outlook Web App, musisz użyć programu Outlook na komputerze. Zobacz Jak uzyskać kopię programu Outlook.

Wstążka aplikacji Poczta dla systemu Windows 10 wygląda następująco:

Tak wygląda aplikacja Poczta systemu Windows 10.

W systemie Windows 10 kontakty są przechowywane w aplikacji Kontakty. Nie można zaimportować ani wyeksportować kontaktów z aplikacji Kontakty w systemie Windows 10.

Te opcje są przeznaczone dla osób, które nie mają programu Outlook zainstalowanego na komputerze, ale chcą zaimportować kontakty, aby móc uzyskiwać do nich dostęp w aplikacji Outlook Web App. Istnieje kilka sposobów uzyskania kopii programu Outlook w celu zainstalowania jej na komputerze:

 • Utwórz konto w usłudze bezpłatną 30 dni wersji próbnej usługi Office 365. Zawiera programu Outlook, który można pobrać na komputer. Dodawanie konta e-mail do skorzystania z wersji próbnej wersji programu Outlook, a następnie zaimportować kontakty przy użyciu jednej z metod w tym artykule. Program Outlook będzie synchronizowany z aplikacji Outlook Web App i pojawi się tam kontaktów. Po zakończeniu importowania kontaktów, umożliwić próbnej tak nie rozliczana według nic. Będzie nadal masz dostęp do kontaktów w aplikacji Outlook Web App, ale będzie już nie mają dostępu do programu Outlook na komputerze stacjonarnym.

 • Znajdź znajomego, który ma program Outlook na swoim komputerze. Dodaj swoje konto e-mail do programu Outlook, a następnie zaimportuj kontakty do swojego konta e-mail (a nie konta e-mail znajomego). Program Outlook zostanie zsynchronizowany z aplikacją Outlook Web App i pojawią się w nim Twoje kontakty. Po zakończeniu importowania kontaktów usuń swoje konto e-mail z programu Outlook znajomego. Zachowasz dostęp do swoich kontaktów w aplikacji Outlook Web App.

 • Kup ten program. Program Outlook udostępnia wiele doskonałych funkcji do zarządzania pocztą e-mail. Jednak jest to kosztowny sposób importowania kontaktów i nie zalecamy zakupu programu, jeśli jest to jedyny powód jego kupna.

Ten artykuł jest przydatne? Pozostaw komentarz u dołu tej strony i trafić. Sprawdź dokładnie naszych czynności i zaktualizować tego artykułu o informacje, które są potrzebne użyjemy swoją opinię.

Co jeszcze należy wiedzieć?

 • Jeśli w folderze Kontakty i pliku csv znajduje się ten sam kontakt, utworzony zostanie duplikat kontaktu.

 • Jeśli spróbujesz zaimportować zbyt wiele kontaktów, pojawi się komunikat o błędzie. Otwórz plik csv przy użyciu programu takiego jak Excel i podziel go na mniejsze pliki, a następnie zaimportuj każdy plik oddzielnie.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×