Odzyskiwanie usuniętych elementów w skrzynce pocztowej użytkownika — Pomoc dla administratorów

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest dla administratorów. Czy próbujesz odzyskiwanie usuniętych elementów w poziomu własnej skrzynki pocztowej?

Spróbuj użyć programu Outlook 2013 lub 2016 | Aplikacja Outlook Web App | Program Outlook w sieci web | Usługa Outlook.com

Czy użytkownik trwałe usuwanie elementów z jego skrzynki pocztowej Outlook ? Użytkownik chce je ponownie, ale nie można ich odzyskać. Można odzyskać elementy usunięty, jeśli jeszcze nie są trwale usuwane ze skrzynki pocztowej użytkownika. Można to zrobić za pomocą narzędzia zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w miejscu w Exchange Online do wyszukiwania usuniętych wiadomości e-mail i innych elementów — i takie jak kontakty, terminy kalendarza i zadań — w skrzynce pocztowej użytkownika. Jeśli znajdziesz usunięte elementy, można je wyeksportować do pliku PST (zwanych również pliku danych programu Outlook), który zostanie następnie umożliwia przywrócenia elementy do ich skrzynek pocztowych.

Poniżej przedstawiono kroki odzyskiwanie usuniętych elementów w skrzynce pocztowej użytkownika. Jak długo będzie to trwać? Po raz pierwszy może potrwać 20 lub 30 minut po wyświetleniu wszystkich czynności, w zależności od liczbę elementów próbujesz odzyskać.

Uwaga: Musisz być wymieniać administratora lub administratora globalnegoOffice 365 lub należeć do grupy ról Zarządzanie organizacją w Exchange Online wykonać czynności opisane w tym artykule. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Role administratora o usłudze Office 365.

Pierwszym krokiem jest przypisanie sobie odpowiednie uprawnienia w Exchange Online, dzięki którym wyszukiwania skrzynki pocztowej użytkownika za pomocą narzędzia do zbierania elektronicznych materiałów dowodowych na miejscu. Musisz zrobić to tylko raz. Jeśli masz wyszukać inną skrzynkę pocztową w przyszłości, możesz pominąć ten krok.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz ikonę uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Administrator.

 3. W lewym okienku nawigacji w Centrum administracyjnym Office 365 rozwiń Wyśrodkowanie administrator, a następnie kliknij programu Exchange.

  Lista Centrum administracyjne
 4. W Centrum administracyjne programu Exchange kliknij przycisk uprawnienia, a następnie kliknij ról administratora.

 5. W widoku listy wybierz pozycję Zarządzanie odnajdowaniem, a następnie kliknij Edytuj Ikona Edytuj .

  Dodawanie siebie do grupy ról zarządzania odnajdowaniem w Centrum administracyjnym programu Exchange
 6. Grupy ról w obszarze Członkowie kliknij przycisk Dodaj Ikona dodawania .

 7. Wybieranie elementów członkowskich samodzielnie wybierz z listy nazwisk, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Można również dodać grupę, że jesteś członkiem, takich jak zarządzanie organizacją lub TenantAdmins. Jeśli zostanie dodana grupa innych członków grupy zostanie przypisany niezbędne uprawnienia, aby uruchomić narzędzie zbierania elektronicznych materiałów dowodowych na miejscu.

 8. Grupy ról kliknij przycisk Zapisz.

 9. Wylogowywanie się z Office 365.

  Musisz wylogować przed rozpoczęciem następnego kroku, aby nowe uprawnienia zostanie zastosowane.

Przestroga: Członkowie grupy ról zarządzania odnajdowaniem mają dostęp do zawartości poufnych wiadomości. Ta opcja uwzględnia przeszukiwanie wszystkich skrzynek pocztowych w Twojej organizacji, Podgląd wyników wyszukiwania (i innych elementów skrzynki pocztowej), kopiując wyniki do skrzynki pocztowej odnajdowania i eksportowanie wyników wyszukiwania do pliku PST.

Powrót do początku

Po uruchomieniu wyszukiwania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w miejscu, folder elementy do odzyskania w skrzynce pocztowej, który wyszukiwania automatycznie znajduje się w wyszukiwaniu. Folder elementy do odzyskania jest, których trwale usunięte elementy są przechowywane do czasu jest wyczyszczone, (trwale usuwane) ze skrzynki pocztowej. Tak, jeśli nie przeczyszczeniu elementu, należy go znaleźć za pomocą narzędzia zbierania elektronicznych materiałów dowodowych na miejscu.

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 za pomocą konta służbowego.

 2. Wybierz ikonę uruchamianie aplikacji Ikona uruchamianie aplikacji w usłudze Office 365 w lewym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Administrator.

 3. W lewym okienku nawigacji w Centrum administracyjnym Office 365 rozwiń pozycję Administrator, a następnie kliknij programu Exchange.

 4. W Centrum administracyjne programu Exchange kliknij pozycję Zarządzanie zgodności, kliknij w miejscu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych i archiwum, a następnie kliknij Nowy Ikona dodawania .

  W Centrum administracyjnym programu Exchange na stronie Zarządzanie zgodnością kliknij pozycję Miejscowe zbieranie i archiwum elektronicznych materiałów dowodowych
 5. Na stronie Nazwa i opis wpisz nazwę wyszukiwania (na przykład nazwę użytkownika w przypadku odzyskiwanie wiadomości e-mail), opcjonalny opis, a następnie kliknij Dalej.

 6. Na stronie skrzynki pocztowe kliknij Określ skrzynek pocztowych do wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Dodaj Ikona dodawania .

  Kliknij pozycję Określ skrzynki pocztowe do przeszukania, aby przeszukać konkretną skrzynkę pocztową
 7. Znajdź i wybierz nazwę użytkownika, którego chcesz odzyskiwanie usuniętych wiadomości e-mail, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk OK.

 8. Kliknij przycisk Dalej.

  Zostanie wyświetlona strona kwerendy wyszukiwania. Jest to miejsce, w którym zdefiniuj kryteria wyszukiwania, które może pomóc w znalezieniu brakujących elementów w skrzynce pocztowej użytkownika.

 9. Na stronie wyszukiwania wypełnij następujące pola:

  • Dołączanie całej zawartości     Wybierz tę opcję, aby uwzględnić całej zawartości w skrzynce pocztowej użytkownika w wynikach wyszukiwania. Jeśli wybierzesz tę opcję, nie można określić dodatkowe kryteria wyszukiwania.

  • Filtrowanie w oparciu o kryteria    Zaznacz tę opcję, aby określić kryteria wyszukiwania, w tym słów kluczowych, Rozpoczynanie i kończą daty, nadawcy i adresy adresatów i typy wiadomości.

   Tworzenie wyszukiwania na podstawie kryteriów, takich jak słowa kluczowe, zakres dat, adresaci i typy wiadomości

   Pole

   Użyj tego polecenia, aby...

   Liczba jeden w różowym kole

   Określ słowa kluczowe, zakres dat, adresatów i typy wiadomości.

   Liczba dwa w różowym kole.

   Wyszukiwanie wiadomości przy użyciu słów kluczowych lub fraz, a za pomocą operatorów logicznych, takich jak AND lub OR.

   Liczba trzy w różowym kole.

   Wyszukaj wiadomości wysyłane lub odbierane w zakresie dat.

   Liczba 4 w różowym kole.

   Wyszukiwanie wiadomości otrzymane od lub wysłane do określonej osoby.

   Number five in a pink circle.

   Wyszukaj wszystkie typy wiadomości, lub wybierz konkretnych wiadomości.

   Porady: Oto kilka porad dotyczących sposobu tworzenia kwerend wyszukiwania w celu znalezienia brakujących elementów. Spróbuj pobrać z użytkownika ułatwia tworzenie kwerendy wyszukiwania, aby mogły znaleźć, czego szukasz ilość informacji.

   • Jeśli użytkownik nie masz pewności, jak znaleźć wiadomość Brak, warto rozważyć użycie opcji dotyczy całej zawartości. Wyniki wyszukiwania będą obejmowały wszystkie elementy w folderze Elementy do odzyskania użytkownika, w tym folder ukryte (nazywanych folderu powoduje usunięcie), który zawiera elementy, które zostały usunięte przez użytkownika. Następnie możesz przejść do kroku 3, należy skopiować wyniki do skrzynki pocztowej odnajdowania i przeglądanie wiadomości w folderze ukryte.

   • Jeśli znasz około po Brak komunikatu został pierwotnie wysłana lub odebrana przez użytkownika, użyj opcji Określ daty rozpoczęcia i Data zakończenia Określ zapewnienie zakres dat. Zwraca wszystkie wiadomości wysyłane lub odbierane przez użytkownika w tym zakresie daty. Określanie zakresu dat jest wyjątkowo dobrym sposobem Uściślanie wyników wyszukiwania.

   • Jeśli znasz nadawcę brakujące wiadomości e-mail, za pomocą pola z Określ tego nadawcy.

   • Jeśli chcesz zawęzić wyniki wyszukiwania do różnych typów elementów skrzynki pocztowej, kliknij przycisk Wybierz typy wiadomości, kliknij przycisk Wybierz typy wiadomości, aby wyszukać, a następnie wybierz typ określonej wiadomości do wyszukiwania. Na przykład można wyszukiwać tylko elementy kalendarza lub kontakty. Poniżej przedstawiono zrzut ekranu przedstawiający typy inną wiadomość, którą można wyszukiwać; Wartość domyślna to aby wyszukać wszystkie typy wiadomości.

    Wyszukiwanie konkretnych typów wiadomości

  Po zakończeniu strony wyszukiwania, kliknij przycisk Dalej.

 10. Na stronie ustawienia archiwum miejscowe kliknij przycisk Zakończ, aby rozpocząć wyszukiwanie. Aby odzyskać usunięte wiadomości e-mail, istnieje potrzeba zawieszanie skrzynki pocztowej użytkownika.

  Po uruchomieniu wyszukiwania programu Exchange wyświetli szacowany całkowity rozmiar i liczbę elementów, które zostaną zwrócone przez funkcję wyszukiwania na podstawie kryteriów określonej.

 11. Wybierz opcję wyszukiwanie tylko utworzone i kliknij przycisk Odśwież odśwież zaktualizować informacje wyświetlane w okienku szczegółów. Stan Oszacowanie zakończyła się pomyślnie wskazuje zakończenie wyszukiwania. Exchange powoduje wyświetlenie także oszacowanie całkowitą liczbę elementów (i ich rozmiaru) znalezionego za pomocą wyszukiwania w oparciu o kryteria wyszukiwania, które określony w kroku 9.

 12. W okienku szczegółów kliknij pozycję Podgląd wyników wyszukiwania, aby wyświetlić elementy, które zostały odnalezione. To mogą ułatwić zidentyfikowanie elementów, którego szukasz. Jeśli znajdziesz elementy, które próbujesz odzyskać, przejdź do kroku 4, aby wyeksportować wyniki wyszukiwania do pliku PST.

  Kliknij pozycję Podgląd wyników wyszukiwania, aby wyświetlić element, który próbujesz odzyskać
 13. Jeśli nie możesz znaleźć, czego szukasz, możesz poprawić kryteria wyszukiwania, zaznaczając wyszukiwania, klikając pozycję Edytuj Ikona Edytuj i klikając polecenie kwerendy wyszukiwania. Zmienić kryteria wyszukiwania, a następnie ponownie uruchom wyszukiwania.

Powrót do początku

Jeśli nie możesz znaleźć elementów za pomocą podglądu wyników wyszukiwania lub jeśli chcesz wyświetlić elementy, które znajdują się w folderze Elementy do odzyskania użytkownika, następnie można skopiować wyników wyszukiwania do specjalnych skrzynki pocztowej (o nazwie skrzynki pocztowej odnajdowania) , a następnie otwórz tę skrzynkę pocztową w _z0z _ do wyświetlania tych elementów rzeczywiste. Najlepsze powód, aby skopiować wyniki wyszukiwania jest, aby można było wyświetlić elementy w folderze Elementy do odzyskania użytkownika. Więcej niż prawdopodobnie element, który próbujesz odzyskiwanie znajduje się w podfolderze powoduje usunięcie.

 1. W Centrum administracyjne programu Exchange, przejdź do pozycji Zarządzanie zgodnością > miejscowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i archiwum.

 2. Na liście Wyniki wyszukiwania wybierz pozycję Wyszukaj, utworzony w kroku 2.

 3. Kliknij przycisk wyszukiwania Wyszukaj , a następnie kliknij Kopiuj wyniki wyszukiwania z listy rozwijanej.

  Kliknij pozycję Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Kopiuj wyniki wyszukiwania
 4. Na stronie Wyników wyszukiwania Kopiuj kliknij przycisk Przeglądaj.

  Pozostaw pola wyboru niewybrane podczas odzyskiwania elementów usuniętych
 5. W polu Nazwa wyświetlana kliknij Skrzynki pocztowej odnajdowania wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk OK.

  Kopiowanie wyników wyszukiwania do domyślnej skrzynki pocztowej wyszukiwania w ramach odnajdowania

  Uwaga: Skrzynka pocztowa wyszukiwania odnajdowania jest skrzynki pocztowej odnajdowania domyślne, która jest automatycznie tworzona w Twojej organizacji Office 365.

 6. Ponownie na stronie Wyników wyszukiwania kopii kliknij przycisk Kopiuj, aby rozpocząć proces kopiowania wyników wyszukiwania do skrzynki pocztowej wyszukiwania odnajdowania.

  Kliknij przycisk Kopiuj w celu skopiowania wyników wyszukiwania do skrzynki pocztowej wyszukiwania w ramach odnajdowania
 7. Kliknij przycisk Odśwież odśwież zaktualizować informacje o stanie kopiowania wyświetlanej w okienku szczegółów.

 8. Po zakończeniu kopiowania kliknij przycisk Otwórz, aby otworzyć skrzynki pocztowej odnajdowania wyszukiwania w celu wyświetlania wyników wyszukiwania.

  Kliknij przycisk Otwórz, aby przejść do skrzynki pocztowej wyszukiwania w ramach odnajdowania w celu wyświetlenia wyników wyszukiwania

  Wyniki wyszukiwania kopiowane do skrzynki pocztowej wyszukiwania odnajdowania są umieszczane w folderze, który ma taką samą nazwę jak wyszukiwania zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w miejscu. Kliknięcie folder, aby wyświetlić elementy w tym folderze.

  Wyniki wyszukiwania w skrzynce pocztowej wyszukiwania w ramach odnajdowania; administrator może odzyskać elementy z folderu czyszczenia

  Po uruchomieniu wyszukiwania folderu elementy do odzyskania użytkownika również jest przeszukiwana. Oznacza to, jeśli elementy w folderze Elementy do odzyskania spełnia kryteria wyszukiwania, znajdują się w wynikach wyszukiwania. Elementy z folderu usunięcia są elementy, które zostanie trwale usunięta (przez usunięcie elementu z folderu Elementy usunięte lub, zaznaczając go i naciskając klawisze Shift + Delete. Użytkownik może być odzyskać elementy z folderu usunięcia narzędzia Odzyskiwanie elementów usuniętych w programie Outlook lub aplikacji Outlook w sieci web. Elementy z folderu powoduje usunięcie są elementy, które zostanie usunięte za pomocą narzędzia Odzyskaj usunięte elementy lub elementy, które zostały one automatycznie usunięte przez zasad zastosowane do skrzynki pocztowej. W obu przypadkach tylko administrator można odzyskać elementy z folderu powoduje usunięcie.

  Porada: Jeśli użytkownik nie może znaleźć usunięty element przy użyciu narzędzia elementy do odzyskania, ale tego elementu jest nadal odzyskania (co oznacza, że nie on trwale usuwany ze skrzynki pocztowej), więcej niż prawdopodobnie znajduje się w folderze powoduje usunięcie. Tak upewnij się wyszukać w folderze powoduje usunięcie usunięty element, który próbujesz odzyskiwanie dla użytkownika.

Powrót do początku

Po znalezieniu element, który próbujesz odzyskiwanie dla użytkownika następnym krokiem jest eksportu wyniki wyszukiwania, które uruchomiono w kroku 2 do pliku PST. Użytkownik będzie używał tego pliku PST w następnym kroku, aby przywrócić usunięty element do ich skrzynek pocztowych.

 1. W Centrum administracyjne programu Exchange, przejdź do pozycji Zarządzanie zgodnością > miejscowe zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych i archiwum.

 2. Na liście Wyniki wyszukiwania wybierz pozycję Wyszukaj, utworzony w kroku 2.

 3. Kliknij przycisk Eksportuj do pliku PST.

  Kliknij pozycję Eksportuj do pliku PST
 4. Jeśli zostanie wyświetlony monit, aby zainstalować narzędzie do eksportu zbierania elektronicznych materiałów dowodowych, kliknij przycisk Uruchom.

 5. W zbierania elektronicznych materiałów dowodowych narzędzie eksportowanie do pliku PST kliknij przycisk Przeglądaj, aby określić lokalizację, w której chcesz pobrać plik PST.

  Narzędzie do eksportowania plików PST funkcji zbierania elektronicznych materiałów dowodowych

  Możesz zignorować opcje, aby włączyć deduplication i unsearchable elementy.

 6. Kliknij przycisk Start o pobranie pliku PST do komputera.

  Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych narzędzie eksportowanie do pliku PST Wyświetla informacje o statusie o procesie eksportowania. Po zakończeniu eksportowania można uzyskać dostępu do pliku w lokalizacji, w której został pobrany.

Powrót do początku

Ostatnim krokiem jest do korzystania z pliku PST, wyeksportowany w kroku 4, aby przywrócić odzyskane elementy do skrzynki pocztowej użytkownika. Po wysłaniu pliku PST do użytkownika pozostała część tego kroku jest wykonywane przez użytkownika w celu otwarcia pliku PST, a następnie przenieś odzyskane elementy do innego folderu w ich skrzynek pocztowych. Aby uzyskać instrukcje krok po kroku, pliki możesz też wysyłać użytkownika łącze do tego tematu: Otwieranie plików danych programu Outlook (pst). Lub możesz wysłać użytkownika link do sekcji Przywracanie usuniętych elementów do skrzynki pocztowej za pomocą plików PST i poproś ich, aby wykonać poniższe czynności.

Wysyłanie pliku PST do użytkownika

Ostatnim krokiem, który należy wykonać wysyła plik PST, który został wyeksportowany w kroku 4 do użytkownika. Istnieje kilka sposobów wykonaj następujące czynności:

 • Dołączanie pliku PST do wiadomości e-mail. Jeśli program Outlook jest skonfigurowany do plików PST blok, będzie mieć do pliku zip, a następnie dołączyć go do wiadomości. Oto jak:

  1. W Eksploratorze Windows lub Eksploratora plików przejdź do pliku PST.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie wybierz pozycję Wyślij do > (zip) folder skompresowany. System Windows tworzy nowy plik zip i mu taką samą nazwę co plik PST.

  3. Dołączanie skompresowany pliku PST do wiadomości e-mail i wyślij ją do użytkownika, który można wyodrębnić plik po prostu, klikając go.

 • Skopiuj plik PST do folderu udostępnionego, że użytkownik może uzyskać dostęp do i go pobrać.

Kroki opisane w następnej sekcji są wykonywane przez użytkownika w celu przywracanie elementów usuniętych do ich skrzynek pocztowych.

Przywracanie elementów usuniętych do skrzynki pocztowej za pomocą pliku PST

Musisz użyć aplikacji klasycznej Outlook Aby przywrócić usunięty element za pomocą pliku PST. Aby otworzyć plik PST, nie można używać Outlook Web App lub Outlook w sieci Web.

 1. Outlook 2013 lub Outlook 2016 kliknij kartę plik.

 2. Kliknij pozycję Otwórz i Eksportuj, a następnie kliknij polecenie Otwórz plik danych programu Outlook.

 3. Przejdź do lokalizacji, w której zapisano plik PST, wysłanej przez administratora.

 4. Zaznacz pliku PST, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

  Plik PST jest wyświetlana na pasku nawigacji lewej w Outlook.

  Plik PST widoczny na lewym pasku nawigacji w programie Outlook
 5. Kliknij strzałkę, aby rozwinąć pliku PST i foldery w folderze go, aby zlokalizować element, który chcesz odzyskać.

  Elementu, który chcesz przywrócić, szukaj w folderze czyszczenia

  Porada: Poszukaj w folderze powoduje usunięcie elementu, który chcesz odzyskać. To jest folderem ukrytym usunięte elementy są przenoszone do. To prawdopodobnie element, który jest administratorem odzyskane w tym folderze.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy element, który chcesz odzyskać, a następnie kliknij polecenie Przenieś > Inny Folder.

  Kliknij pozycję Przenieś, a następnie wybierz pozycję Inny folder
 7. Aby przenieść element do skrzynki odbiorczej, kliknij pozycję Skrzynka odbiorcza, a następnie kliknij przycisk OK.

  Porada: Aby odzyskać innych typów elementów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby przywrócić element kalendarza, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij Przenieś > Inny Folder > Kalendarz.

  • Aby odzyskać kontakt, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder > Kontakty.

  • Aby odzyskać zadanie, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Przenieś > Inny folder > Zadania.

  Wybierz folder, aby przenieść inne typy elementów

  Należy zauważyć, że elementy kalendarza, kontakty i zadania znajdują się bezpośrednio w folderze powoduje usunięcie, a nie w podfolderze kalendarz, kontakty lub zadania. Można jednak sortować według typu, do grupy podobnych typów elementów.

 8. Po zakończeniu odzyskiwanie usuniętych elementów, kliknij prawym przyciskiem myszy pliku PST w pasku nawigacji z lewej strony i wybierz pozycję Zamknij "Nazwa pliku PST" ".

Powrót do początku

Więcej informacji

Powrót do początku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×