Odzyskiwanie plików w pakiecie Office dla komputerów Mac

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pozwala podjąć próbę odzyskiwanie plików automatycznie w przypadku aplikacji lub awaria systemu Autoodzyskiwania, funkcja, która jest dostępna w niektórych aplikacjach pakietu Office. Jest to okresowo zapisując kopię pliku w tle.  Domyślnie Autoodzyskiwanie zapisuje plik odzyskiwania co 10 minut.

Ważne: Autoodzyskiwanie nie należy używać zamiast regularnego zapisywania plików przez kliknięcie przycisku Zapisz   Przycisk Zapisz . Zapisywanie plików często jest najlepszy sposób, aby zachować swoją pracę.

Można ustawić częstotliwości zapisywania te pliki Autoodzyskiwania. Na przykład jeśli Autoodzyskiwanie co 5 minut, można może odzyskać więcej informacji w przypadku zamknięcia nieoczekiwane — np awaria zasilania — niż w przypadku została ustawiona na co 10 lub 15 minut.

Jeśli ręcznie zapisać plik, poprzednie pliki Autoodzyskiwania są czyszczone, ponieważ został zapisany wprowadzone zmiany.

Funkcja Autozapisu jest innej funkcji, która automatycznie zapisuje plik podczas pracy — tak jak Jeśli zapisania pliku ręcznie — tak, aby nie musisz się martwić o zapisywaniu w podróży. Na komputerze Mac funkcja Autozapisu jest dostępna w programie Excel, Word i PowerPoint dla subskrybentów usługi Office 365. Gdy funkcja Autozapisu jest włączona pliki Autoodzyskiwania rzadko są wymagane.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz: Co to jest Autozapis?

Znajdowanie automatycznie zapisanego pliku Autoodzyskiwania

Przy następnym otwarciu aplikacji po awarii, aplikacja powinien wykryć, czy plik istnieje i automatycznie go otworzyć. Można zapisać go, a następnie kontynuować pracę z jeżeli pozostawia.

Porada: Najlepszym rozwiązaniem jest wykonanie natychmiast zapisać odzyskany plik, zanim będziesz kontynuować pracę, aby upewnić się, aby wprowadzone zmiany bezpiecznie pozostają punktu.

Jeśli chcesz ręcznie znaleźć pliki Autoodzyskiwania, są one folderu funkcji Autoodzyskiwanie. Można znaleźć w programie Finder w obszarze "/ Użytkownicy /<username >/Library/Containers/com.microsoft.Word/Data/Library/Preferences/AutoRecovery"

Uwaga: Jeśli zamkniesz plik i kliknij przycisk Nie zapisuj, plik Autoodzyskiwania jest czyszczone i usunąć, ponieważ pakiet Office przyjęto założenie, że wszystko jest ok i przyczynę zamknięcia zwykle.

Zmienianie częstotliwości Autoodzyskiwanie plików są automatycznie zapisywane w programie Word, PowerPoint lub Excel

 1. W menu programu Word, PowerPoint lub Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij przycisk Zapisz   Ikona Zapisz .

 3. W polu Zapisz informacje Autoodzyskiwania co określ, jak często program ma zapisywać dokumenty.

Zmienianie miejsca zapisywania Autoodzyskiwanie plików w programie Word

Uwaga: Lokalizacja pliku Autoodzyskiwania nie można zmienić w programie Excel lub PowerPoint. Dla tych aplikacji Autoodzyskiwanie pliki są przechowywane w tym miejscu: / Użytkownicy /<username >/Library/Containers/com.microsoft. /Data/Library/Preferences/AutoRecovery [programu PowerPoint lub Excel]

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij przycisk Lokalizacje plików   Ikona Lokalizacje plików .

 3. W obszarze Lokalizacje plików kliknij pozycję Pliki Autoodzyskiwania, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 4. Znajdź lokalizację, w której chcesz automatycznie zapisywać pliki, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Odzyskiwanie tekstu z uszkodzonego pliku w programie Word

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Ogólne   Ikona Ogólne .

 3. Upewnij się, że pole wyboru Potwierdź konwersję formatu podczas otwierania pliku jest zaznaczone, a następnie zamknij okno dialogowe Ogólne.

 4. Kliknij pozycję Plik > Otwórz.

 5. W menu Otwórz u dołu z prawej strony wybierz pozycję Odzyskaj tekst.

  Kliknij pozycję Otwórz > Odzyskaj tekst, a następnie otwórz uszkodzony dokument, aby spróbować go odzyskać
 6. Otwórz dokument.

Znajdowanie automatycznie zapisanego lub odzyskanego pliku

Przy następnym otwarciu aplikacji, plików w folderze Autoodzyskiwania znajdują się na liście Otwórz ostatnio używane. Lub możesz znaleźć pliki w programie Finder w obszarze "/ Użytkownicy /nazwa_użytkownika/biblioteki/Application Support / Microsoft/Office/Office 2011 AutoRecovery"

Uwaga: Jeśli zamkniesz plik i klikniesz przycisk Nie zapisuj, plik zostanie usunięty z folderu funkcji Autoodzyskiwanie.

Word

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie częstotliwości automatycznego zapisywania plików

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze dane wyjściowe i udostępnianie kliknij przycisk Zapisz   Przycisk Zapisz preferencje .

 3. W polu Autozapisywanie lub Autoodzyskiwanie co określ, jak często program Word ma zapisywać dokumenty.

Zmienianie miejsca automatycznego zapisywania plików

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Ustawienia osobiste kliknij przycisk Lokalizacje plików   Przycisk preferencji lokalizacji plików .

 3. W obszarze Lokalizacje plików kliknij pozycję Pliki Autoodzyskiwania, a następnie kliknij polecenie Modyfikuj.

 4. Znajdź lokalizację, w której chcesz automatycznie zapisywać pliki, a następnie kliknij przycisk Wybierz.

Odzyskiwanie tekstu z uszkodzonego pliku

 1. W menu Word kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Narzędzia do tworzenia i narzędzia sprawdzające kliknij pozycję Ogólne   Przycisk Preferencje ogólne .

 3. Upewnij się, że pole wyboru Potwierdzaj konwersję przy otwarciu jest zaznaczone, a następnie kliknij przycisk OK.

 4. Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Otwórz   Przycisk Otwórz .

 5. W menu podręcznym Włącz kliknij polecenie Odtwórz tekst z dowolnego pliku.

 6. Otwórz dokument.

PowerPoint

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie częstotliwości automatycznego zapisywania plików

 1. W menu PowerPoint kliknij polecenie Preferencje.

 2. Kliknij pozycję Zapisz   Przycisk Zapisz w preferencjach programu PowerPoint , zaznacz autozapisywanie lub Autoodzyskiwanie co zaznacz pole wyboru, a następnie określ, jak często program PowerPoint ma zapisywać prezentacje.

Excel

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Zmienianie częstotliwości automatycznego zapisywania plików

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W obszarze Udostępnianie i prywatność kliknij pozycję Zapisz   Przycisk Zapisz preferencje .

 3. Zaznacz pole wyboru Autozapisywanie lub Autoodzyskiwanie co, a następnie określ, jak często program Excel ma zapisywać skoroszyty.

Zobacz też

Co to jest Autozapis?

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×