Odtwarzanie modelu bazy danych na podstawie istniejącej bazy danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Przy użyciu Kreatora odtwarzania w programie Visio Online Plan 2 możesz utworzyć model bazy danych z istniejącej bazy danych lub skoroszytu programu Microsoft Excel. Modeli baz danych służą do graficznego przedstawiania struktury bazy danych, dzięki czemu można zobaczyć, jak elementy bazy danych, takie jak tabele i widoki, są powiązane ze sobą bez wyświetlania danych. Upraszcza tworzenie nowej bazy danych lub zrozumienie struktury istniejącej.

W tym artykule

Gdzie znaleźć funkcje modelowania dla programu Visio Online Plan 2 bazy danych?

Przejrzyj wyodrębnia Kreatora odtwarzania

Przygotowywanie uruchomić Kreatora

Odtwarzanie istniejącej bazy danych

Gdzie znaleźć funkcje modelowania dla programu Visio Online Plan 2 bazy danych?

Dodatek programu Visio modelowania bazy danych pozwala utworzyć model bazy danych z istniejącej bazy danych. Ten dodatek działa wyłącznie z programu Visio Online Plan 2. Jeśli nie masz pewności, która wersja programu Visio korzystasz, kliknij pozycję plik > konto > O programu Visio. Zobacz program Visio Online Plan 2 , aby dowiedzieć się więcej o wersji subskrypcji programu Visio.

Uwaga Kreator odtwarzania znajduje się w program Visio Online Plan 2 z programu Visio 9029 tworzenia lub później, a nie wymaga już musi być zainstalowany dodatek.

Pobierz dodatek programu Visio dla modelowania bazy danych

 1. Pobierz dodatek tutaj.

 2. Wybierz swój język na stronie pobierania, a następnie kliknij przycisk Pobierz.

 3. Wybierz pozycję wersja 64-bitowa (x64) lub 32 bitowa (x86), który odpowiada Twojej wersji programu Visio Online Plan 2. Można też zaznaczyć, aby pobrać plik PDF, który zawiera instrukcje dotyczące konfiguracji. Kliknij przycisk Dalej, aby pobrać pliki na komputerze lub urządzeniu.

 4. Zamknij program Visio przed następnym krokiem, jeśli masz program Otwórz.

 5. Zlokalizuj plik instalacji MSI, który został pobrany, a następnie kliknij dwukrotnie go, aby Rozpocznij instalację. Kliknij pozycję Zainstaluj, gdy zostanie wyświetlony monit, a następnie kliknij pozycję przez ekrany instalacji, aby ukończyć proces instalacji.

 6. Diagram modelu bazy danych jest teraz gotowy do użycia w programie Visio Online Plan 2 subskrypcji.

Przejrzyj wyodrębnia Kreatora odtwarzania

Informacje definicji schematu, które można wyodrębnić kreator zależy od kombinacji różnych operacji, takich jak możliwości systemu zarządzania bazą danych (bazami danych) i sterownika ODBC. Kreator pokazuje wszystkie elementy można wyodrębnić i pozwala wybrać, które z nich ma. Na przykład może Cię zainteresować tylko 5 z 10 tabel i 2 z 4 widoków.

Po uruchomieniu kreatora, które można wybrać opcję automatycznego tworzenia rysunku umieszczania odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki. Jeśli zdecydujesz się nie powinien być automatycznie tworzony, można przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

W zakresie, w jakim są one dostępne w celu bazami danych, można wyodrębnić następujące czynności:

 • Tabele

 • Widoki

 • Klucze podstawowe

 • Kluczy obcych

 • Indeksy

 • Wyzwalacze (łącznie z kodem)

 • Klauzul check (łącznie z kodem)

 • Procedury składowane (łącznie z kodem)

Przygotowywanie uruchomić Kreatora

Możesz odwrotnej na skoroszytu programu Excel, musisz otworzyć skoroszyt i nadaj nazwę grupy (lub zakres) komórek zawierających nagłówki kolumn przed uruchomieniem kreatora. Jeśli chcesz użyć więcej niż jeden arkusz, po prostu nazwę grupy komórek kolumn w każdym arkuszu. Zakresy te są traktowane podobnie jak tabele w kreatorze. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadać nazwę zakresu komórek zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel.

Aby uzyskać najlepsze wyniki należy ustawić domyślny sterownik docelową bazę danych, który chcesz odtworzyć, przed uruchomieniem Kreatora odtwarzania. Dzięki temu kreator prawidłowo zamapuje macierzyste typy danych i cały kod wyodrębnionych za pomocą kreatora są wyświetlane w oknie kodu poprawnie.

 1. Kliknij kartę plik, kliknij przycisk Nowy, kliknij pozycję Szablony, kliknij oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij dwukrotnie Diagram modelu bazy danych.

 2. Na karcie bazy danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Sterowników bazy danych.

 3. Na karcie sterowniki zaznacz programu Visio sterownik dostarczony przez firmę z bazami danych. Na przykład w przypadku projektowania bazy danych programu Access możesz wybrać programu Microsoft Access.

  W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel wybierz uniwersalny sterownik ODBC.

 4. Kliknij przycisk Ustawienia.

 5. Na karcie sterowniki ODBC zaznacz pole wyboru dla sterownika dostarczonym vender dla swojego BAZAMI. Na przykład w przypadku projektowania bazy danych programu Access zaznacz pole wyboru Sterownik Microsoft Access (*.mdb, *.accdb).

 6. Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym.

Sterownik ODBC dostarczonym dostawcy 32-bitowej musi być z ODBC Data Access Pack większa niż wersji 2.0 i poziomu ODBC zgodne z 1 lub wyższego. Dostawca OLE DB dostarczonym dostawcy musi spełniać OLE DB wersji 1.0 lub nowszej specyfikacja.

Początek strony

Odtwarzanie istniejącej bazy danych

 1. W diagramie modelu bazy danych na karcie bazy danych kliknij przycisk Odtwórz.

 2. Na pierwszym ekranie Kreatora odtwarzania wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz sterownik bazy danych programu Microsoft Visio dla systemu zarządzania bazami danych (bazami danych). Jeśli sterownik bazy danych programu Visio nie został jeszcze skojarzony z odpowiednim źródłem danych ODBC, kliknij przycisk Ustawienia, aby zrobić to teraz.

   W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel wybierz uniwersalny sterownik ODBC.

  2. Wybierz źródło danych bazy danych, którą chcesz zaktualizować. Jeśli nie utworzono jeszcze źródła danych dla istniejącej bazy danych, kliknij przycisk Nowy, aby zrobić to teraz.

   Podczas tworzenia nowego źródła jego nazwa jest dodawana do listy Źródła danych.

  3. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk Dalej.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami sterownika oknach dialogowych. Na przykład w oknie dialogowym Łączenie ze źródłem danych wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli źródło danych nie jest chroniony hasłem, kliknij przycisk OK.

 3. Zaznacz pola wyboru dla typów informacji, które chcesz wyodrębnić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Niektóre elementy mogą być wyszarzone, ponieważ nie we wszystkich systemach obsługuje wszystkie rodzaje elementy, które można wyodrębnić kreatora.

 4. Zaznacz pola wyboru dla tabel (i widoków, jeśli istnieją), które chcesz wyodrębnić, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie tabele i widoki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli odtwarzania arkusza programu Excel i nie widać w tej listy, następnie prawdopodobnie trzeba Nazwij zakres komórek, które zawierają nagłówków kolumn w arkuszu kalkulacyjnym.

 5. Jeśli w kroku 5 zostało zaznaczone pole wyboru Procedury składowane, zaznacz procedury do wyodrębnienia lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie procedury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Określ, czy chcesz odwrotnej odtwarzania elementy zostaną automatycznie dodane do bieżącej strony.

  Możesz za pomocą Kreatora automatycznego tworzenia rysunku umieszczania odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki. Jeśli zdecydujesz się nie powinien być automatycznie tworzony, można przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

 7. Przejrzyj wybrane elementy, aby sprawdzić, czy są wyodrębnione informacje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jeśli używasz uniwersalnego sterownika ODBC, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że odtworzone informacje mogą być niekompletna. W większości przypadków nie jest to problem — po prostu kliknij przycisk OK i kontynuować działanie kreatora.

Kreator wyodrębni wybrane informacje i w oknie Dane wyjściowe wyświetli uwagi dotyczące procesu wyodrębniania.

Początek strony

Program Visio 2016 nie obsługuje Kreatora odtwarzania

Kreator odtwarzania nie jest dostępna w programie Visio Professional 2016 lub programu Visio Standard 2016. Aby użyć funkcji modelowania baz danych, Rozważ uaktualnienie do programu Visio Online Plan 2.

Wypróbuj nową wersję programu Outlook

Program Visio 2013 nie obsługuje Kreatora odtwarzania

Kreator odtwarzania nie jest dostępna w programie Visio Professional 2013 lub programu Visio Standard 2013. Aby użyć funkcji modelowania baz danych, Rozważ uaktualnienie do programu Visio Online Plan 2.

Wypróbuj nową wersję programu Outlook

W tym artykule

Przejrzyj wyodrębnia Kreatora odtwarzania

Przygotowywanie uruchomić Kreatora

Odtwarzanie istniejącej bazy danych

Przejrzyj wyodrębnia Kreatora odtwarzania

Informacje definicji schematu, które można wyodrębnić kreator zależy od kombinacji różnych operacji, takich jak możliwości systemu zarządzania bazą danych (bazami danych) i sterownika ODBC. Kreator pokazuje wszystkie elementy można wyodrębnić i pozwala wybrać, które z nich ma. Na przykład może Cię zainteresować tylko 5 z 10 tabel i 2 z 4 widoków.

Po uruchomieniu kreatora, które można wybrać opcję automatycznego tworzenia rysunku umieszczania odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki. Jeśli zdecydujesz się nie powinien być automatycznie tworzony, można przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

W zakresie, w jakim są one dostępne w celu bazami danych, można wyodrębnić następujące czynności:

 • Tabele

 • Widoki

 • Klucze podstawowe

 • Kluczy obcych

 • Indeksy

 • Wyzwalacze (łącznie z kodem)

 • Klauzul check (łącznie z kodem)

 • Procedury składowane (łącznie z kodem)

Początek strony

Przygotowywanie uruchomić Kreatora

Możesz odwrotnej na skoroszytu programu Excel, musisz otworzyć skoroszyt i nadaj nazwę grupy (lub zakres) komórek zawierających nagłówki kolumn przed uruchomieniem kreatora. Jeśli chcesz użyć więcej niż jeden arkusz, po prostu nazwę grupy komórek kolumn w każdym arkuszu. Zakresy te są traktowane podobnie jak tabele w kreatorze. Aby uzyskać więcej informacji na temat nadać nazwę zakresu komórek zobacz Pomoc programu Microsoft Office Excel.

Aby uzyskać najlepsze wyniki należy ustawić domyślny sterownik docelową bazę danych, który chcesz odtworzyć, przed uruchomieniem Kreatora odtwarzania. Dzięki temu kreator prawidłowo zamapuje macierzyste typy danych i cały kod wyodrębnionych za pomocą kreatora są wyświetlane w oknie kodu poprawnie.

 1. Kliknij kartę plik, kliknij przycisk Nowy, kliknij oprogramowania i baz danych, a następnie kliknij dwukrotnie Diagram modelu bazy danych.

 2. Na karcie bazy danych w grupie Zarządzanie kliknij pozycję Sterowników bazy danych.

 3. Na karcie sterowniki zaznacz programu Visio sterownik dostarczony przez firmę z bazami danych. Na przykład w przypadku projektowania bazy danych programu Access możesz wybrać programu Microsoft Access.

  W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel wybierz uniwersalny sterownik ODBC.

 4. Kliknij przycisk Ustawienia.

 5. Na karcie sterowniki ODBC zaznacz pole wyboru dla sterownika dostarczonym vender dla swojego BAZAMI. Na przykład w przypadku projektowania bazy danych programu Access zaznacz pole wyboru Sterownik programu Microsoft Access (*.mdb).

 6. Kliknij przycisk OK w każdym oknie dialogowym.

Sterownik ODBC dostarczonym dostawcy 32-bitowej musi być z ODBC Data Access Pack większa niż wersji 2.0 i poziomu ODBC zgodne z 1 lub wyższego. Dostawca OLE DB dostarczonym dostawcy musi spełniać OLE DB wersji 1.0 lub nowszej specyfikacja.

Początek strony

Odtwarzanie istniejącej bazy danych

 1. W diagramie modelu bazy danych na karcie bazy danych kliknij przycisk Odtwórz.

 2. Na pierwszym ekranie Kreatora odtwarzania wykonaj następujące czynności:

  1. Wybierz sterownik bazy danych programu Microsoft Visio dla systemu zarządzania bazami danych (bazami danych). Jeśli sterownik bazy danych programu Visio nie został jeszcze skojarzony z odpowiednim źródłem danych ODBC, kliknij przycisk Ustawienia, aby zrobić to teraz.

   W przypadku odtwarzania arkusza programu Excel wybierz uniwersalny sterownik ODBC.

  2. Wybierz źródło danych bazy danych, którą chcesz zaktualizować. Jeśli nie utworzono jeszcze źródła danych dla istniejącej bazy danych, kliknij przycisk Nowy, aby zrobić to teraz.

   Podczas tworzenia nowego źródła jego nazwa jest dodawana do listy Źródła danych.

  3. Po wybraniu odpowiednich ustawień kliknij przycisk Dalej.

  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami sterownika oknach dialogowych. Na przykład w oknie dialogowym Łączenie ze źródłem danych wpisz nazwę użytkownika i hasło, a następnie kliknij przycisk OK. Jeśli źródło danych nie jest chroniony hasłem, kliknij przycisk OK.

 3. Zaznacz pola wyboru dla typów informacji, które chcesz wyodrębnić, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Niektóre elementy mogą być wyszarzone, ponieważ nie we wszystkich systemach obsługuje wszystkie rodzaje elementy, które można wyodrębnić kreatora.

 4. Zaznacz pola wyboru dla tabel (i widoków, jeśli istnieją), które chcesz wyodrębnić, lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie tabele i widoki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli odtwarzania arkusza programu Excel i nie widać w tej listy, następnie prawdopodobnie trzeba Nazwij zakres komórek, które zawierają nagłówków kolumn w arkuszu kalkulacyjnym.

 5. Jeśli w kroku 5 zostało zaznaczone pole wyboru Procedury składowane, zaznacz procedury do wyodrębnienia lub kliknij przycisk Zaznacz wszystko, aby wyodrębnić wszystkie procedury, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 6. Określ, czy chcesz odwrotnej odtwarzania elementy zostaną automatycznie dodane do bieżącej strony.

  Możesz za pomocą Kreatora automatycznego tworzenia rysunku umieszczania odtwarzania elementów w oknie Tabele i widoki. Jeśli zdecydujesz się nie powinien być automatycznie tworzony, można przeciągnąć elementy z okna Tabele i widoki na stronę rysunku, aby ręcznie utworzyć model bazy danych.

 7. Przejrzyj wybrane elementy, aby sprawdzić, czy są wyodrębnione informacje, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

Jeśli używasz uniwersalnego sterownika ODBC, może zostać wyświetlony komunikat o błędzie wskazujący, że odtworzone informacje mogą być niekompletna. W większości przypadków nie jest to problem — po prostu kliknij przycisk OK i kontynuować działanie kreatora.

Kreator wyodrębni wybrane informacje i w oknie Dane wyjściowe wyświetli uwagi dotyczące procesu wyodrębniania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×