Odtwarzanie kodu źródłowego programu Microsoft Visual C++ 6.0

 1. Dostosowywanie programu Visual Basic.

  how

  1. W programie Visual Basic, w menu Add-Ins (Dodatki) kliknij polecenie Add-In Manager (Menedżer dodatków).

  2. W oknie dialogowym Add-In Manager (Menedżer dodatków) wybierz opcję Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio). W obszarze Load Behavior (Zachowanie ładowania) wybierz opcje Loaded/Unloaded (Ładowany/wyładowywany) i Load On Startup (Ładowany przy uruchamianiu), a następnie kliknij przycisk OK. Pojawi się pasek narzędzi Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio).

   Porada: Po utworzeniu paska narzędzi przez dodatek Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio) zostaną dodane również polecenia do menu Tools (Narzędzia). Polecenia te można zlokalizować, klikając polecenie Visio UML Solution (Rozwiązanie UML programu Visio) w menu Tools (Narzędzia).

 2. Otwórz projekt zawierający kod źródłowy, który chcesz odtworzyć.

 3. W programie Visual Basic kliknij przycisk paska narzędzi Reverse Engineer UML Model (Odtwórz Model UML) UML Reverse Engineer button image na pasku narzędzi Visio UML Add-In (Dodatek UML programu Visio).

 4. Zostanie otwarty szablon programu Visio diagram modelu UML z pustą stroną rysunku diagramu struktury statycznej oraz widok drzewa w Eksploratorze modelu UML, w którym będą się znajdowały ikony odzwierciedlające definicje klas w kodzie źródłowym.

 5. Na diagramie modelu UML przeciągnij ikony z widoku drzewa na stronę rysunku, aby utworzyć diagram struktury statycznej reprezentujący widok modelu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×