Odtwarzanie kodu źródłowego środowiska Visual Studio 6.0 na diagramie UML — informacje

Szablon Diagram modelu UML programu Microsoft Office Visio umożliwia odtwarzanie definicji klas zawartych w projektach tworzonych w środowisku Microsoft Visual C++ 6.0 lub Microsoft Visual Basic 6.0, a następnie generowanie modeli diagram struktury statycznej UML.

Podczas instalacji programu Visio instalowane są również pliki bibliotek DLL umożliwiające dostosowanie środowiska Visual C++ i Visual Basic. To dostosowanie polega na umieszczeniu w środowisku Visual C++ i Visual Basic paska narzędzi Dodatek UML programu Visio.

Dodatek UML programu Visio wprowadza do środowiska Visual Basic nowy pasek narzędzi umożliwiający odtwarzanie kodu źródłowego do modelu struktury statycznej UML. Przed kliknięciem dowolnego przycisku na tym pasku narzędzi należy otworzyć plik projektu Visual Basic zawierający kod przeznaczony do odtworzenia.

Dodatek UML programu Visio dla środowiska Visual C++ korzysta przy tworzeniu modeli UML z plików informacji o przeglądaniu. Dlatego w tym środowisku podczas budowania projektu, którego kod źródłowy ma być odtwarzany, należy wygenerować plik informacji o przeglądaniu.

Odtworzone elementy kodu w danym modelu wyświetlane są w diagram struktury statycznejwidok drzewa Eksploratora modelu UML programu Visio. Umożliwia on tworzenie diagramów struktury statycznej przez przeciąganie ikon na stronę rysunku.

Dwukrotne kliknięcie ikony w widoku drzewa lub kształtu na stronie rysunku powoduje wyświetlenie właściwości UML danego elementu.

Uwaga: Mapowanie języka i oraz jego struktury obsługiwane w procesie odtwarzania kodu źródłowego Visual C++ i Visual Basic nie są takie same.

UML toolbar that appears when you customize Visual C++ or Visual Basic

Obraz przycisku Przycisk Otwórz program Visio.  Kliknięcie tego przycisku umożliwia uruchomienie programu Visio oraz wybranie typu rysunku.

Obraz przycisku Przycisk Nowy dokument UML programu Visio.  Kliknięcie tego przycisku powoduje bezpośrednie otwarcie szablonu Diagram modelu UML programu Visio.

Callout 3 Przycisk Odtwórz model UML.  Kliknięcie tego przycisku powoduje odtworzenie kodu źródłowego wybranego projektu, otwarcie szablonu Diagram modelu UML oraz wyświetlenie wyników w postaci ikon w widoku drzewa.

Objaśnienie 4 Przycisk Opcje UML w programie Visio (tylko w środowisku Visual C++).  Kliknięcie tego przycisku umożliwia ustawienie opcji uwzględniania i nieuwzględniania klas MFC i ATL oraz standardowych plików nagłówkowych.

Callout 5 Przycisk Diagramy UML w programie Visio — Pomoc.  Kliknięcie tego przycisku powoduje wyświetlenie tematów Pomocy programu Visio dotyczących diagramów UML i odtwarzania kodu źródłowego języka C++.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×