Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące usługi Microsoft Planner

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Poznaj odpowiedzi na najważniejsze pytania dotyczące Microsoft Planner. Zobacz też Terminarz Microsoft pomocy.

Uwaga: Czy jesteś administratorem Office 365 ?Odpowiedzi na pytania dotyczące najważniejszych mamy zbyt!

Czy do planu można dodać osoby z zewnątrz?

Ta funkcja jest w fazie projektowania, a nie są jeszcze dostępne w Planner. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji obecnie w fazie projektowania zobacz Przewodnik po usłudze Office 365.

Przychodzi zbyt wiele wiadomości e-mail. Czy można zmienić ustawienia powiadomień?

Obecnie ustawienia powiadomień w usłudze Planner są ograniczone, ale pracujemy nad udostępnieniem dodatkowych opcji.

Masz sugestie? Chętnie ich słuchać! Pozostaw nam swoją opinię lub Zagłosuj na funkcje, które mają inne osoby sugerowane, u planner.uservoice.com.

Dlaczego nie można wyświetlać komentarzy do zadań ani ich dodawać?

Jeśli Twoja organizacja nie używa Exchange Online dla Twojego konta, nie można komentarz do zadań w Planner. Ponadto nie można obecnie wprowadzać komentarze planowania zadań w planach dołączone do połączenia usługi Yammer grupami usługi Office 365.

Swoją opinię pomagają nam zdecyduj, co ma pracować nad dalej! Chętnie odpowiemy. Pozostaw nam swoją opinię lub Zagłosuj na funkcje, które mają inne osoby sugerowane, u planner.uservoice.com.

Dlaczego nie można oznaczać niektórych planów jako ulubione?

Jeśli Twoja organizacja nie używa usługi Exchange Online na potrzeby konta, oznaczanie konkretnych planów jako ulubione w usłudze Planner jest niemożliwe.

Swoją opinię pomagają nam zdecyduj, co ma pracować nad dalej! Chętnie odpowiemy. Pozostaw nam swoją opinię lub Zagłosuj na funkcje, które mają inne osoby sugerowane, u planner.uservoice.com.

Jak przypisywać zadania kilku osobom?

Zadania można przypisać więcej niż jedna osoba. Gdy zadanie jest obsługiwanych przez więcej niż jednego członka zespołu, można przypisać go do osób do 11, tak aby wszystkie widzi ją na liście Moje zadania. Każdy członek zespołu oznaczy zadanie jako ukończone, jego oznaczono wykonania dla wszystkich członków zespołu. Aby uzyskać więcej informacji na temat przypisywania zadań, zobacz przydzielanie osób do zadań .

Czy grupa może mieć więcej niż jeden plan?

Taka funkcja nie jest obecnie obsługiwana w usłudze Planner. Grupa usługi Office 365 może mieć tylko jeden plan. Rozważ planowanie różnych strumieni pracy przy użyciu zadań w połączeniu z listami kontrolnymi bądź rozdzielanie pracy przez skonfigurowanie zasobników.

Swoją opinię pomagają nam zdecyduj, co ma pracować nad dalej! Chętnie odpowiemy. Pozostaw nam swoją opinię lub Zagłosuj na funkcje, które mają inne osoby sugerowane, u planner.uservoice.com.

Jak utworzyć nowy plan na podstawie istniejącego planu?

Ta funkcja jest w fazie projektowania, a nie są jeszcze dostępne w Planner. Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji obecnie w fazie projektowania zobacz Przewodnik po usłudze Office 365.

Jak zamknąć lub zarchiwizować plan po jego wykonaniu?

Taka funkcja nie jest obecnie obsługiwana w usłudze Planner. Po zakończeniu pracy nad planem są dostępne trzy opcje:

  • Opcja 1. Usunięcie siebie z planu. Jeśli nie jesteś administratorem, możesz opuścić plan, co spowoduje usunięcie go z Twojego Centrum programu Planner. Pliki, zadania, konwersacje i inne elementy dotyczące planu zostaną zachowane. Jeśli jesteś administratorem planu, nie możesz usunąć siebie z planu.

  • Opcja 2. Usunięcie planu. Jeśli jesteś administratorem, możesz edytować grupę w celu usunięcia planu. Przed wykonaniem tej czynności upewnij się, że nikt inny nie używa grupy na potrzeby niezwiązane z usługą Planner. Po usunięciu planu nie można go odzyskać (ani jego plików, konwersacji i innych danych). Przed usunięciem grupy rozważ zapisanie jej plików w innej lokalizacji, a także skopiowanie do innego miejsca kluczowych informacji z konwersacji grupy i notesu programu OneNote.

  • Opcja 3. Niepodjęcie żadnego działania! Nie ma nic złego w porzuceniu planu po jego wykonaniu. Nadal będzie wyświetlany w Centrum programu Planner, ale można usunąć go z ulubionych planów, co ułatwi skoncentrowanie się na bieżącej pracy. Dobrym pomysłem jest wyczyszczenie starych planów później (przy użyciu sugestii z Opcji 2), ale nie ma żadnych przeciwwskazań, aby przez jakiś czas po prostu pozostawić plan bez zmian, co zapewni dalszą dostępność plików, konwersacji, notatek i innych informacji.

Swoją opinię pomagają nam zdecyduj, co ma pracować nad dalej! Chętnie odpowiemy. Pozostaw nam swoją opinię lub Zagłosuj na funkcje, które mają inne osoby sugerowane, u planner.uservoice.com.

Czy można drukować planów lub zadania w Planner ?

Nie można wydrukować planów lub zadania z Planner jeszcze. Obejrzyj planner.uservoice.com i Przewodnik po usłudze Office 365 zespołu Planner działa po kliknięciu przycisku Dalej.

Gdy pliki są przechowywane w Planner ?

plany Planner są skojarzone z Grupy usługi Office 365, a pliki Grupy usługi Office 365 są przechowywane w bibliotece dokumentów skojarzone SharePoint. Aby znaleźć pliki Planner, wybierz Wielokropek na prawo od nazwy planu (...), a następnie wybierz pozycję pliki.

Jak utworzyć Mój plan publiczny czy prywatny?

Możesz wprowadzić planu publiczny czy prywatny albo podczas jej tworzenia lub dowolny czas, edytując ustawień planu.

  • Podczas tworzenia planu, w oknie dialogowym Nowy Plan w obszarze Prywatność, wybierz pozycję publiczny czy prywatny.

  • Jeśli chcesz zmienić to ustawienie dla istniejącego planu, do planu, wybierz Wielokropek na prawo od nazwy planu (...), a następnie wybierz Edytuj plan. W oknie dialogowym Edytowanie planu dla udostępnić ten plan, wybierz opcję Brak lub Tak.
    Zrzut ekranu: okno dialogowe Edytowanie plan przedstawiający wprowadź tego formantu publicznej planu.

Jak przekazać opinię na temat usługi Planner?

Masz uzyskać ogólny obraz dotyczące funkcji lub zmiana sposobu działania Planner ? Swoją opinię pomagają nam zdecyduj, co ma pracować nad dalej! Chętnie odpowiemy. Pozostaw nam swoją opinię lub Zagłosuj na funkcje, które mają inne osoby sugerowane, u planner.uservoice.com.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×