Odpowiadanie na zaproszenie do folderu udostępnionego

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Odpowiadanie na zaproszenie do folderu udostępnionego tak samo jak w przypadku zaproszeń do obszaru roboczego: zostanie wyświetlony komunikat z opcjami, aby zaakceptować lub odrzucić zaproszenie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Odpowiadanie na zaproszenia do obszaru roboczego .

Jednak — w przeciwieństwie do obszarów roboczych — po zaakceptowaniu zaproszenia przez uczestnika dane zawartości folderu udostępnionego NIE są automatycznie pobierane z komputera uczestnika zapraszającego. Zamiast tego trzeba określić opcje pobierania tych danych, tak jak to opisano poniżej.

Pobieranie danych zawartości z folderu udostępnionego

Po pierwszym Przejdź do folderu udostępnionego, zostanie wyświetlony monit o Utwórz lub wybierz folder w systemie Windows do udostępnienia z innymi uczestnikami folderu udostępnionego.

Ponadto, zostanie wyświetlony monit o Określ ustawienie początkowe pobierania: Pobierz wszystko (pobieranie automatyczne) lub tylko pobierania łączy do plików zdalnych (Ręczne pobieranie na żądanie). Jeśli wybierzesz opcję uzyskiwanie zdalnego dostępu do dowolnych danych, cała zawartość danych w folderze udostępnionym natychmiastowe pobranie, pod warunkiem, że innego członka, który ma zawartość jest w trybie online. Jeśli wybierzesz opcję tylko pobierać łączy do plików zdalnych, folder udostępniony znajduje się lista łączy do plików danych i pobieranie ich później, na żądanie. Ustawienia pobierania można zmienić w dowolnym momencie w oknie dialogowym Właściwości folderu.

Uwaga: Domyślna opcja pobierania zależy od początkowej zawartości folderu udostępnionego. Jeśli folder udostępniony zawiera co najmniej 100 plików lub chociaż jeden plik o rozmiarze 100 MB lub większym, wówczas sugerowaną opcją domyślną jest pobieranie ręczne.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×