Odpowiadanie na wiadomość e-mail lub przesyłanie jej dalej

Odpowiadanie na wiadomość e-mail lub przesyłanie jej dalej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli zostanie wyświetlony komunikat, istnieje kilka dodatkowych czynności, które można wykonać w wiadomości.

 • Aby odpowiedzieć tylko nadawcy, wybierz pozycję Odpowiedz.

 • Aby odpowiedzieć linie oryginalnego nadawcy i wszystkim innym adresatom w polach do i DW, wybierz pozycję Odpowiedz wszystkim.

 • Aby wysłać wiadomość do osoby nie w polu do lub DW wiersze, wybierz pozycję Prześlij dalej.

Załączniki

Kiedy zostanie Prześlij dalej wiadomość, ten komunikat zawiera wszystkie załączniki, które zostały dołączone do oryginalnej wiadomości. Dodatkowe, można dodawać załączników do wiadomości.

Załączniki są dołączone, kiedy można odpowiedzi na wiadomość. Można ręcznie dodawać załączników do wiadomości odpowiedzi.

Zobacz, jak to zrobić

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Odkryj więcej szkoleń dotyczących programu Outlook w witrynie LinkedIn Learning

Odpowiadanie na lub przesyłania dalej wiadomości e-mail jest jednym z najbardziej typowych zadań w Microsoft Office Outlook 2007. Podstawowe informacje o odpowiedzi i wiadomości przesyłanych zostały omówione w tym miejscu. Pomoc dotyczącą dostosowywania wiadomości e-mail, takich jak zmienianie tła lub dodawanie załączników, jest dostępna w innych tematów.

Co chcesz zrobić?

Odpowiadanie nadawcy

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości

Przesyłanie wiadomości dalej

Automatycznie nie dołączaj oryginalnej wiadomości

Rozwiązywanie problemów z Brak przycisku Wyślij

Odpowiadanie nadawcy

 1. Jeśli chcesz odpowiedzieć tylko nadawcy wiadomości e-mail, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy wiadomość jest zaznaczone, ale nie jest otwarty w oddzielnym oknie     Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Odpowiedz.

   Part of the Standard toolbar

  • Gdy wiadomość jest otwarta i wyświetlić zawartość     Na karcie wiadomość w grupie Odpowiadanie kliknij przycisk Odpowiedz.

   Message tab

 2. Zredaguj wiadomość.

  Porada: Aby dodać załącznik, zobacz Dołączanie pliku lub innego elementu do wiadomości e-mail.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

  Message tab

Uwaga: Domyślnie przy odpowiadaniu na wiadomości e-mail, wiadomość oryginalna znajduje się w treści wiadomości. Zobacz sekcję nie dołączaj oryginalnej wiadomości , aby zmienić to ustawienie.

Początek strony

Odpowiadanie nadawcy i wszystkim adresatom wiadomości

Możesz odpowiedzieć nadawcy wiadomości e-mail lub można dołączyć wszystkie osoby jeszcze wymienione w polach do i DW.

W większości przypadków nie musisz dołączyć wszystkim na odpowiedź. Wykonywanie uznania, gdy używasz Odpowiedz wszystkim, zwłaszcza w przypadku dużej liczby adresatów lub list dystrybucyjnych na odpowiedź. Odpowiedź jest lepszym rozwiązaniem, gdy trzeba komunikować się z nadawcą wiadomości. Lub, Usuń imion i nazwisk osób i listy dystrybucyjne, których nie musisz przeczytać swoją odpowiedź.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy wiadomość jest zaznaczone, ale nie jest otwarty w oddzielnym oknie     Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Odpowiedz wszystkim.

  • Gdy wiadomość jest otwarta     Na karcie wiadomość w grupie Odpowiadanie kliknij przycisk Odpowiedz wszystkim.

 2. Zredaguj wiadomość.

  Porada: Aby dodać załącznik, zobacz Dołączanie pliku lub innego elementu do wiadomości e-mail.

 3. Kliknij przycisk Wyślij.

Porada: Jeśli chcesz skontaktować się niektórych adresatów, możesz usunąć innych adresatów wiadomości, klikając pozycję nazwy adresata w polu do lub DW, które są wyróżniane nazwę, a następnie naciskając klawisz DELETE.

Uwaga: Domyślnie przy odpowiadaniu na wiadomości e-mail, wiadomość oryginalna znajduje się w treści wiadomości. Zobacz sekcję nie dołączaj oryginalnej wiadomości , aby zmienić to ustawienie.

Początek strony

Przesyłanie wiadomości dalej

Przesyłanie wiadomości dalej należy określić adresatów w pola Do, DW i UDW. Wiadomość będzie zawierać wszystkie załączniki, które otrzymano z oryginalną wiadomość. Aby dodać dodatkowe załączników, zobacz Dołączanie pliku lub innego elementu do wiadomości e-mail.

Porada: Jeśli chcesz przesłać dalej dwie lub więcej wiadomości, zaznacz pierwszą wiadomość, naciśnij klawisz CTRL podczas zaznaczania wszystkie dodatkowe wiadomości, a następnie kliknij do przodu. Każda wiadomość zostaną przesłane dalej jako załączniki w nowej wiadomości.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Gdy wiadomość jest zaznaczone, ale nie jest otwarty w oddzielnym oknie     Na pasku narzędzi Standardowy kliknij przycisk Dalej.

  • Gdy wiadomość jest otwarta     Na karcie wiadomość w grupie Odpowiadanie kliknij przycisk Dalej.

 2. Zredaguj wiadomość.

 3. Wpisz nazwy adresatów w polu do.

  Uwaga: W polu do, DW lub UDW, aby wysłać wiadomość, musi mieć co najmniej jeden adres e-mail adresata.

  Aby wybrać nazwy adresatów z listy, kliknij przycisk do, DW lub UDW.

  Więcej informacji na temat pola DW i UDW

  DW to skrót do wiadomości. Dodanie nazwy adresata do tego pola w wiadomości e-mail programu Outlook, do tego adresata jest wysyłana kopia wiadomości, a jego nazwa będzie widoczna dla innych adresatów wiadomości.

  Pole UDW jest skrót do niego kopii wiadomości. Dodanie nazwy adresata do tego pola w wiadomości e-mail, do tego adresata jest wysyłana kopia wiadomości, a jego nazwa nie jest widoczna dla innych adresatów wiadomości. Jeśli pole UDW nie jest widoczna podczas tworzenia nowej wiadomości, możesz go dodać.

  • Na karcie Opcje w grupie pola kliknij przycisk Pokaż UDW.

 4. Kliknij przycisk Wyślij.

Początek strony

Automatycznie nie dołączaj oryginalnej wiadomości

 1. W oknie głównym Office Outlook 2007 w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje.

 2. Kliknij kartę Preferencje, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 3. W obszarze w odpowiedziach i wiadomościach przesyłanych dalej na liście rozwijanej podczas odpowiadania na wiadomość, wybierz pozycję nie dołączaj oryginalnej wiadomości.

  E-mail Options dialog box

Początek strony

Rozwiązywanie problemów z Brak przycisku Wyślij

Bez polecenia Wyślij nie możesz wysyłać wiadomości e-mail. Ta sekcja jest przeznaczona ułatwiające Znajdź polecenia Wyślij, nadaj możesz możliwe przyczyny Dlaczego brakuje polecenia Wyślij i zapewniają czynności, aby rozwiązać ten problem.

Polecenie Wyślij znajduje się obok pola Do, DW i UDW.

Message tab

Po uruchomieniu Outlook 2007 bez kont e-mail skonfigurowanych nie ma polecenia Wyślij i mogą być wysyłane żadne wiadomości e-mail.

Message tab

Większość osób za pomocą Outlook 2007 z kontem e-mail. Jednak Oto listę przyczyn, dlaczego nie skonfigurowano konto e-mail:

 • Outlook 2007 został skonfigurowany bez obsługi poczty e-mail    podczas nie typowych Outlook 2007 można skonfigurować do zarządzania kontakty, zadania lub tylko kalendarze.

 • Konfigurowanie konta e-mail zostało przerwane.     Uruchomiono pierwszej godziny Outlook 2007, proces instalacji dla konta poczty e-mail nie została ukończona.

 • Plik konfiguracji konta jest uszkodzony     Uszkodzenie pliku konfiguracji służy do przechowywania informacji o konfiguracji konta e-mail mogą powodować konto e-mail skonfigurowanych wcześniej nie były wyświetlane.

Uwaga: Możesz otworzyć pliku danych programu Outlook, znana pod nazwą plik folderów osobistych (pst), widok wcześniej odebranej wiadomości e-mail, a następnie użyj polecenia Nowa wiadomość, Odpowiedz, Odpowiedz wszystkim lub Prześlij dalej, aby otworzyć okno redagowania wiadomości. Jednak brak przycisku Wyślij pojawi, chyba że co najmniej jedno konto e-mail jest skonfigurowana.

Upewnij się, że skonfigurowano konto e-mail

Najpierw upewnij się, jeśli skonfigurowano konto e-mail.

 • W menu Narzędzia kliknij polecenie Konfiguracja kont.

  Brakuje polecenia Ustawienia kont

  Polecenie Ustawienia kont znajduje się w menu Narzędzia w Outlook 2007. Poniższe instrukcje nie mają zastosowania, jeśli używasz wcześniejszej wersji programu Outlook. Użyj pomocy, która jest dołączona do tego produktu. Jeśli zostanie wyświetlony pasek tytułu programu, którego używasz, Outlook Express, korzystasz z programu, który nie jest taki sam, jak program Outlook. Aby uzyskać pomoc, zobacz Pomoc w programie Outlook Express.

  Screen image

Jeśli nie ma żadnych wpisów na liście w obszarze Nazwa na karcie Poczta E-mail, istnieje bez kont e-mail skonfigurowanych w profilu programu Outlook.

Aby dodać konto e-mail, zobacz temat Dodawanie lub usuwanie konta e-mail.

Konto e-mail jest skonfigurowana, ale przycisk Wyślij nadal nie jest widoczny

Jeśli konto e-mail jest wyświetlany, spróbuj usunąć i ponownie dodać konto. Zobacz temat Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

Jeśli przycisk Wyślij nadal nie jest wyświetlany podczas redagowania nowej wiadomości, lub gdy możesz odpowiedzieć lub przesłać dalej wiadomość, spróbuj utworzyć nowy profil programu Outlook, a następnie dodaj konta e-mail. Zobacz temat Tworzenie nowego profilu e-mail.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×