Odinstalowywanie pakietu Office z komputera PC

Poniżej opisano procedurę odinstalowywania produktów pakietu Office na komputerze PC (komputerze przenośnym, stacjonarnym lub 2-w-1). Jeśli chcesz odinstalować wersję dla komputerów Mac, zobacz Odinstalowywanie pakietu Office dla komputerów Mac.

Odinstalowanie pakietu Office powoduje tylko usunięcie aplikacji pakietu Office z komputera; nie powoduje usunięcia żadnych plików, dokumentów ani skoroszytów utworzonych za pomocą aplikacji pakietu Office.

Najpierw spróbuj odinstalować pakiet Office za pomocą Panelu sterowania. Jeśli to nie zadziała, użyj narzędzia łatwa poprawka lub spróbuj odinstalować pakiet Office ręcznie.

Uwaga: Nie można odinstalować pojedynczej aplikacji, takiej jak Word lub Publisher, która stanowi część instalacji pakietu Office. Pojedyncze aplikacje można odinstalowywać tylko, jeśli kupiono je jako wersję autonomiczną.

Jeśli masz subskrypcję usługi Office 365, prawdopodobnie masz zainstalowaną najnowszą wersję pakietu Office. Jeśli jednak nie masz pewności, jaką wersję posiadasz, zobacz link Która wersja pakietu Office jest używana?

Krok 1. Określanie typu używanej instalacji

Czynności, które należy wykonać, aby odinstalować pakiet Office, zależą od typu instalacji. Najpopularniejsze typy instalacji to Szybka instalacja oraz Instalator Microsoft Windows (MSI). Innym typem instalacji jest instalacja pakietu Office z aplikacji Microsoft Store.

Jeśli nie znasz typu instalacji, otwórz dowolną aplikację pakietu Office, na przykład Excel lub Word, i wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz plik lub otwórz istniejący i wybierz kolejno pozycje Plik > Konto (lub Konto pakietu Office).

 2. W obszarze Informacje o produkcie znajdź przycisk Informacje i sprawdź następujące elementy:

  Szybka instalacja

  Zrzut ekranu przedstawiający informacje o wersji i kompilacji Szybkiej instalacji

  Instalacje typu Szybka instalacja zawierają numer wersji i kompilacji oraz frazę Szybka instalacja.

  MSI

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk pakiet Office — informacje dla instalacji MSI. Nie zawiera informacji o wersji i numerze kompilacji

  Instalacje typu MSI nie zawierają numeru wersji i kompilacji.

  Microsoft Store

  Zrzut ekranu przedstawiający informacje o wersji i kompilacji Sklepu Microsoft

  Instalacje z aplikacji Microsoft Store zawierają numer wersji i kompilacji oraz frazę Microsoft Store.

Następnie wybierz odpowiedni typ instalacji i wykonaj instrukcje odinstalowywania pakietu Office.

Krok 2. Wybieranie instrukcji odinstalowywania dla właściwego typu instalacji

Jeśli masz instalację typu Szybka instalacja lub MSI, wykonaj instrukcje odinstalowywania, wybierając jedną z poniższych opcji.

Opcja 1. Odinstalowywanie pakietu Office za pomocą Panelu sterowania

Wybierz poniżej swój system operacyjny, aby zobaczyć instrukcje dotyczące odinstalowywania pakietu Office z poziomu Panelu sterowania.

 1. W menu Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 w polu wyszukiwania wpisz frazę Panel sterowania i wybierz pozycję Panel sterowania w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Programy > Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Microsoft Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Aby ponownie zainstalować pakiet Office, wybierz wersję, którą chcesz zainstalować, i wykonaj odpowiednie czynności.

Office 365
Office 2019
Office 2016
Office 2013

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X
 2. Wybierz pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Aby ponownie zainstalować pakiet Office, wybierz wersję, którą chcesz zainstalować, i wykonaj odpowiednie czynności.

Office 365
Office 2019
Office 2016
Office 2013

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Programy > Programy i funkcje.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację pakietu Office, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Ponowne instalowanie pakietu Office

Aby ponownie zainstalować pakiet Office, wybierz wersję, którą chcesz zainstalować, i wykonaj odpowiednie czynności.

Office 365
Office 2019
Office 2016
Office 2013

Opcja 2. Całkowite odinstalowanie pakietu Office za pomocą narzędzia Łatwa poprawka

 1. Kliknij ten przycisk łatwej poprawki, aby odinstalować pakiet Office.

  Przycisk pobierania narzędzia z łatwym rozwiązaniem, wskazujący dostępność poprawki automatycznej
 2. Aby poznać pozostałe kroki przedstawiające sposób zapisywania i używania łatwej poprawki, wybierz swoją przeglądarkę z poniższej listy rozwijanej:

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik O15CTRRemove.diagcab.

   Wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć narzędzie z łatwą poprawką O15CTRRemove.diagcab

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „O15CTRRemove”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  4. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.

  Aby ponownie zainstalować pakiet Office, wybierz wersję, którą chcesz zainstalować, i wykonaj odpowiednie czynności.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik o15CTRRemove i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Z listy rozwijanej wybierz pozycję Zapisano tutaj

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik o15CTRRemove, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  4. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.

  Aby ponownie zainstalować pakiet Office, wybierz wersję, którą chcesz zainstalować, i wykonaj odpowiednie czynności.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   Zapisywanie pliku O15CTRRemove.diagcab w przeglądarce Firefox

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > O15CTRRemove.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie plik O15CTRRemove.diagcab.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  4. Uruchom ponownie komputer, a następnie spróbuj ponownie zainstalować pakiet Office.

  Aby ponownie zainstalować pakiet Office, wybierz wersję, którą chcesz zainstalować, i wykonaj odpowiednie czynności.

  Office 365
  Office 2019
  Office 2016
  Office 2013

Opcja 3. Ręczne odinstalowywanie pakietu Office

Jeśli narzędzie Łatwa poprawka nie spowoduje całkowitego odinstalowania pakietu Office z komputera, możesz odinstalować go ręcznie. Zobacz:

Jeśli masz instalację z aplikacji Microsoft Store, wykonaj instrukcje odinstalowywania, wybierając jedną z poniższych opcji.

Opcja 1. Odinstalowywanie pakietu Office za pomocą ustawień systemu Windows

 1. Wybierz pozycję Start Ikona Start systemu Windows 10 > Ustawienia Przycisk Ustawienia w menu systemu Windows 10 > Aplikacje.

 2. W obszarze Aplikacje i funkcje wybierz wersję pakietu Office, którą chcesz odinstalować.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wybierz pozycję Odinstaluj.

Opcja 2. Ręczne odinstalowywanie pakietu Office za pomocą programu PowerShell

Usuwanie pakietu Office

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Ikona Start systemu Windows 10 i wybierz pozycję Program Windows PowerShell (Administrator).

 2. W oknie programu Windows PowerShell wpisz następujące polecenie:

  Get-AppxPackage -name “Microsoft.Office.Desktop” | Remove-AppxPackage

 3. Naciśnij klawisz Enter.

  Potrwa to kilka minut. Po zakończeniu pojawi się nowy wiersz polecenia.

Sprawdzanie, czy pakiet Office został usunięty

 1. W oknie programu Windows PowerShell wpisz następujące polecenie:

  Get-AppxPackage -name “Microsoft.Office.Desktop”

 2. Naciśnij klawisz Enter.

  Jeśli został wyświetlony tylko wiersz polecenia bez żadnych dodatkowych informacji, oznacza to, że pomyślnie usunięto pakiet Office i można zamknąć okno programu Windows PowerShell.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office, zobacz Instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office na komputerze. Jeśli jednak masz urządzenie z systemem operacyjnym Windows 10 S, musisz zainstalować ponownie pakiet Office ze sklepu Microsoft Store.

Uwaga: Jeśli nie masz pewności, jakiego systemu operacyjnego używasz, zobacz Który system operacyjny Windows jest używany na moim komputerze?

Opcja 1. Odinstalowywanie pakietu Office 2013 za pomocą Panelu sterowania

Wybierz poniżej swój system operacyjny, aby zobaczyć instrukcje dotyczące odinstalowywania pakietu Office z poziomu Panelu sterowania.

 1. W menu Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 w polu wyszukiwania wpisz frazę Panel sterowania i wybierz pozycję Panel sterowania w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Programy > Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Microsoft Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2013, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office 2013 na komputerze PC.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X
 2. Wybierz pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2013, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office 2013 na komputerze PC.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Programy > Programy i funkcje.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację pakietu Office, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2013, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office 2013 na komputerze PC.

Opcja 2. Całkowite odinstalowywanie pakietu Office 2013 za pomocą narzędzia Łatwa poprawka

 1. Kliknij ten przycisk łatwej poprawki, aby odinstalować pakiet Office.

  Przycisk pobierania narzędzia z łatwym rozwiązaniem, wskazujący dostępność poprawki automatycznej
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby sprawdzić, jak zapisać, a następnie uruchomić plik.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

   Wybierz pozycję Zapisz, aby otworzyć łatwą poprawkę o15-ctrremove.diagcab
  2. W następnym oknie z informacją Program o15-ctrremove.diagcab zakończył pobieranie kliknij pozycję Otwórz.

  3. Zostanie uruchomiony kreator odinstalowywania pakietu Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  4. Gdy zostanie wyświetlony ekran Dezinstalacja powiodła się, postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik O15CTRRemove.diagcab.

   Wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć narzędzie z łatwą poprawką O15CTRRemove.diagcab

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „O15CTRRemove”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik o15CTRRemove i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Z listy rozwijanej wybierz pozycję Zapisano tutaj

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik o15CTRRemove, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   Zapisywanie pliku O15CTRRemove.diagcab w przeglądarce Firefox

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > O15CTRRemove.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie plik O15CTRRemove.diagcab.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2013, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office 2013 na komputerze PC.

Opcja 3. Ręczne odinstalowywanie pakietu Office 2013

Jeśli narzędzie Łatwa poprawka nie spowoduje całkowitego odinstalowania pakietu Office z komputera, możesz odinstalować go ręcznie. Zobacz:

Ponowne instalowanie pakietu Office

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2013, zobacz Pobieranie i instalowanie lub ponowne instalowanie pakietu Office 2013 na komputerze PC.

Opcja 1. Odinstalowywanie pakietu Office 2010 za pomocą Panelu sterowania

Wybierz poniżej swój system operacyjny, aby zobaczyć instrukcje dotyczące odinstalowywania pakietu Office z poziomu Panelu sterowania.

 1. W menu Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 w polu wyszukiwania wpisz frazę Panel sterowania i wybierz pozycję Panel sterowania w wynikach wyszukiwania.

 2. Wybierz pozycję Programy > Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Microsoft Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2010, zobacz Instalowanie pakietu Office 2010.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X
 2. Wybierz pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2010, zobacz Instalowanie pakietu Office 2010.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Programy > Programy i funkcje.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację pakietu Office, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2010, zobacz Instalowanie pakietu Office 2010.

 1. Otwórz aplet Programy i funkcje w Panelu sterowania.

 2. Znajdź wpis pakietu Microsoft Office na liście aktualnie zainstalowanych programów.

 3. Zaznacz go, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj (lub Usuń w systemie Windows XP).

 4. Powtórz tę czynność, jeśli na liście znajduje się wiele produktów pakietu Office.

 5. Uruchom ponownie komputer.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2007, zobacz Instalowanie pakietu Office 2007.

Opcja 2. Całkowite odinstalowywanie pakietu Office 2010 za pomocą narzędzia Łatwa poprawka

Uwaga: Narzędzie Łatwa poprawka działa tylko w przypadku korzystania z systemu Windows 7, Windows 8 lub 8.1 lub Windows 10. Jeśli masz starszy system operacyjny (na przykład Windows Vista lub Windows XP, które nie są już obsługiwane), odinstaluj pakiet Office ręcznie lub skorzystaj z Panelu sterowania.

 1. Kliknij ten przycisk łatwej poprawki, aby odinstalować pakiet Office.

  Przycisk pobierania narzędzia z łatwym rozwiązaniem, wskazujący dostępność poprawki automatycznej
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby sprawdzić, jak zapisać, a następnie uruchomić plik.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

   Wybierz pozycję Zapisz, aby otworzyć łatwą poprawkę o15-ctrremove.diagcab
  2. W następnym oknie z informacją Program o15-ctrremove.diagcab zakończył pobieranie kliknij pozycję Otwórz.

  3. Zostanie uruchomiony kreator odinstalowywania pakietu Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  4. Gdy zostanie wyświetlony ekran Dezinstalacja powiodła się, postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik O15CTRRemove.diagcab.

   Wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć narzędzie z łatwą poprawką O15CTRRemove.diagcab

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „O15CTRRemove”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik o15CTRRemove i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Z listy rozwijanej wybierz pozycję Zapisano tutaj

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik o15CTRRemove, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   Zapisywanie pliku O15CTRRemove.diagcab w przeglądarce Firefox

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > O15CTRRemove.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie plik O15CTRRemove.diagcab.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2010, zobacz Instalowanie pakietu Office 2010.

Opcja 3. Ręczne odinstalowywanie pakietu Office 2010

Jeśli narzędzie Łatwa poprawka nie spowoduje całkowitego odinstalowania pakietu Office z komputera, możesz odinstalować go ręcznie. Zobacz:

Instalowanie lub usuwanie pojedynczych składników oprogramowania pakietu Office

Przy pierwszej próbie użycia funkcji, która nie została jeszcze zainstalowana, pakiet Office zazwyczaj instaluje tę funkcję automatycznie.

Jeśli potrzebna funkcja nie została zainstalowana automatycznie lub chcesz usunąć pojedyncze programy, wykonaj następujące czynności:

 1. Zakończ działanie wszystkich programów.

 2. W systemie Microsoft Windows kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W systemach Windows 7 i Windows Vista     Kliknij kategorię Programy, a następnie kliknij pozycję Programy i funkcje. Kliknij nazwę pakietu Microsoft Office lub programu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   Uwaga: W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Następnie należy kliknąć nazwę pakietu Microsoft Office lub programu do zmiany i przycisk Zmień.

  • W systemie Microsoft Windows XP     Kliknij aplet Dodaj lub usuń programy, a następnie kliknij pozycję Zmień lub usuń programy. Kliknij nazwę pakietu Microsoft Office lub programu, który chcesz zmienić, a następnie kliknij przycisk Zmień.

   Uwaga: W widoku klasycznym należy kliknąć dwukrotnie aplet Dodaj lub usuń programy. Następnie należy kliknąć nazwę pakietu Microsoft Office lub programu do zmiany i przycisk Zmień.

 4. W oknie dialogowym Instalator produktu Office kliknij pozycję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 5. Kliknij wybrane niestandardowe opcje instalacji:

  • Kliknięcie znaku plus (+) powoduje rozwinięcie folderu i wyświetlenie większej liczby funkcji.

  • Symbol obok funkcji informuje o domyślnym sposobie jej instalacji. Sposób instalacji funkcji można zmienić, klikając symbol, a następnie wybierając inny symbol z wyświetlonej listy. Poniżej przedstawiono symbole i ich znaczenie:

   Uruchom z mojego komputera  Uruchom z mojego komputera     Ta funkcja zostanie zainstalowana i będzie zapisana na dysku twardym komputera użytkownika po ukończeniu instalacji. Na dysku twardym nie będą instalowane ani zapisane podfunkcje.

   Uruchom z mojego komputera  Uruchom wszystko z mojego komputera     Ta funkcja i wszystkie jej podfunkcje zostaną zainstalowane i będą zapisane na dysku twardym komputera użytkownika po ukończeniu instalacji.

   Instalowane przy pierwszym użyciu  Instalowane przy pierwszym użyciu     Ta funkcja zostanie zainstalowana na dysku twardym komputera użytkownika przy jej pierwszym użyciu. Może być wówczas potrzebny dostęp do dysku CD lub serwera, z którego dokonano pierwotnej instalacji. Ta opcja może nie być dostępna dla niektórych funkcji.

   Niedostępne  Niedostępne     Funkcja nie zostanie zainstalowana, ponieważ jest niedostępna.

  • Jeśli funkcja ma podfunkcje, symbol na białym tle informuje, że funkcja i wszystkie jej podfunkcje są instalowane w ten sam sposób. Symbol na szarym tle oznacza, że funkcja i jej podfunkcje są instalowane na różne sposoby.

  • Do przeglądania funkcji i zmiany ich opcji można także używać klawiatury. Do wybierania funkcji służą klawisze STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ. Za pomocą klawisza STRZAŁKA W PRAWO można rozwinąć funkcję zawierającą jedną lub więcej podfunkcji. Za pomocą klawisza STRZAŁKA W LEWO można zwinąć rozwiniętą funkcję. Po wybraniu funkcji, która ma zostać zmieniona, należy nacisnąć klawisz SPACJA, aby wyświetlić menu z opcjami instalacji. Za pomocą klawiszy STRZAŁKA W GÓRĘ i STRZAŁKA W DÓŁ należy wybrać żądaną opcję instalacji, a następnie nacisnąć klawisz ENTER.

 6. Po zakończeniu wybierania żądanych opcji instalacji niestandardowej wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij przycisk Uaktualnij. Ten przycisk jest wyświetlany, jeśli Instalator wykryje na komputerze starszą wersję tego samego programu pakietu Office.

  • Kliknij przycisk Zainstaluj teraz. Ten przycisk jest wyświetlany, jeśli Instalator nie wykryje na komputerze starszej wersji tego samego programu pakietu Office.

Ponowne instalowanie pakietu Office

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2010, zobacz Instalowanie pakietu Office 2010.

Opcja 1. Odinstalowywanie pakietu Office za pomocą Panelu sterowania

Wybierz poniżej swój system operacyjny, aby zobaczyć instrukcje dotyczące odinstalowywania pakietu Office z poziomu Panelu sterowania.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

 2. Wybierz pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt firmy Microsoft Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2007, zobacz Instalowanie pakietu Office 2007.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start Przycisk Start w systemach Windows 8 i Windows 10 (w lewym dolnym rogu), a następnie wybierz polecenie Panel sterowania.

  Lista opcji i poleceń wyświetlana po naciśnięciu klawisza logo Windows i klawisza X
 2. Wybierz pozycję Programy i funkcje, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy produkt pakietu Office i wybierz polecenie Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 3. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2007, zobacz Instalowanie pakietu Office 2007.

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie pozycję Panel sterowania.

 2. Kliknij pozycję Programy > Programy i funkcje.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy aplikację pakietu Office, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Odinstaluj.

  Uwaga: Jeśli masz zainstalowany pakiet Office taki jak Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub pakiet Office uzyskany w ramach subskrypcji, wyszukaj nazwę pakietu. Jeśli zakupiono pojedynczą aplikację pakietu Office, na przykład Word lub Visio, wyszukaj nazwę aplikacji.

 4. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby ukończyć odinstalowywanie.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2007, zobacz Instalowanie pakietu Office 2007.

 1. Otwórz aplet Programy i funkcje w Panelu sterowania.

 2. Znajdź wpis pakietu Microsoft Office na liście aktualnie zainstalowanych programów.

 3. Zaznacz go, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj (lub Usuń w systemie Windows XP).

 4. Powtórz tę czynność, jeśli na liście znajduje się wiele produktów pakietu Office.

 5. Uruchom ponownie komputer.

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2007, zobacz Instalowanie pakietu Office 2007.

Opcja 2. Automatyczne odinstalowywanie pakietu Office 2007 przy użyciu narzędzia Łatwa poprawka

Uwaga: Narzędzie Łatwa poprawka działa tylko w przypadku korzystania z systemu Windows 7, Windows 8 lub 8.1 lub Windows 10. Jeśli masz starszy system operacyjny (na przykład Windows Vista lub Windows XP, które nie są już obsługiwane), odinstaluj pakiet Office 2007 ręcznie lub skorzystaj z Panelu sterowania.

 1. Kliknij ten przycisk łatwej poprawki, aby odinstalować pakiet Office.

  Przycisk pobierania narzędzia z łatwym rozwiązaniem, wskazujący dostępność poprawki automatycznej
 2. Wybierz swoją przeglądarkę z listy rozwijanej, aby sprawdzić, jak zapisać, a następnie uruchomić plik.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz pozycję Zapisz.

   Wybierz pozycję Zapisz, aby otworzyć łatwą poprawkę o15-ctrremove.diagcab
  2. W następnym oknie z informacją Program o15-ctrremove.diagcab zakończył pobieranie kliknij pozycję Otwórz.

  3. Zostanie uruchomiony kreator odinstalowywania pakietu Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami.

  4. Gdy zostanie wyświetlony ekran Dezinstalacja powiodła się, postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian.

  1. U dołu okna przeglądarki wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć plik O15CTRRemove.diagcab.

   Wybierz przycisk Otwórz, aby otworzyć narzędzie z łatwą poprawką O15CTRRemove.diagcab

   Jeśli plik nie zostanie automatycznie otwarty, wybierz pozycję Zapisz > Otwórz folder, a następnie kliknij dwukrotnie plik (nazwa powinna rozpoczynać się od tekstu „O15CTRRemove”), aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  1. W lewym dolnym rogu wybierz plik o15CTRRemove i z menu rozwijanego wybierz polecenie Pokaż w folderze.

   Z listy rozwijanej wybierz pozycję Zapisano tutaj

   Kliknij dwukrotnie pobrany plik o15CTRRemove, aby uruchomić narzędzie z łatwą poprawką.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

  1. Wybierz opcję Zapisz plik, a następnie przycisk OK.

   Zapisywanie pliku O15CTRRemove.diagcab w przeglądarce Firefox

   W prawym górnym rogu okna przeglądarki wybierz pozycję Wyświetl wszystkie pobrane. W oknie Biblioteka wybierz pozycję Pobrane pliki > O15CTRRemove.diagcab, a następnie wybierz ikonę folderu. Kliknij dwukrotnie plik O15CTRRemove.diagcab.

  2. Zostanie uruchomiony Kreator odinstalowywania pakietu Microsoft Office. Wybierz pozycję Dalej i postępuj zgodnie z monitami.

  3. Po wyświetleniu ekranu Dezinstalacja powiodła się postępuj zgodnie z monitami, aby uruchomić ponownie komputer w celu zastosowania zmian. Wybierz pozycję Dalej.

Opcja 3. Ręczne odinstalowywanie pakietu Office 2007

Jeśli narzędzie Łatwa poprawka nie spowoduje całkowitego odinstalowania pakietu Office z komputera, możesz odinstalować go ręcznie. Zobacz:

Ponowne instalowanie pakietu Office 2007

Jeśli chcesz ponownie zainstalować pakiet Office 2007, zobacz Instalowanie pakietu Office 2007.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×