Przejdź do głównej zawartości

Odejmowanie wartości czasu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Szybko ustalić różnicę między dwa razy sterowania formatowaniem wyniku oraz rozszerzyć obliczenia na listę razy. Na przykład możesz można szybko odjąć jedną godzinę od czasu innej lub obliczania czasu trwania elementów planu spotkania.

Aby dowiedzieć się, jak obliczyć godziny dla planu spotkania za pomocą przedstawionych przykładowych danych i procedur.

Skopiuj przykładowe dane

Aby lepiej zrozumieć funkcję razy Odejmij, skopiuj Poniższe przykładowe dane do komórki A1 w pustym arkuszu.

 1. Otwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz poniższe przykładowe dane, wraz z nagłówkami.

  Plan spotkania

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakończenia

  Czas trwania

  Wprowadzenie

  8:45 AM

  10:35 AM

  Burze mózgów

  10:35 AM

  3:30 PM

  Podsumowywanie

  3:30 PM

  4:35 PM

  Debrief

  4:35 PM

  5:00 PM

 3. Naciśnij klawisze COMMAND + C.

 4. W arkuszu zaznacz pustą komórkę A1, a następnie naciśnij klawisz COMMAND + V.

  Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy lub kolumn w arkuszu puste (1, 2, 3...  A, B, C...) Podczas wklejania przykładowych danych.

  Wklejanie przykładowych danych w pustym arkuszu

  Zaznacz dane przykładowe

Obliczanie liczby godziny i minuty między dwiema wartościami czasu

 1. Zaznacz komórkę D2, która jest pierwszą pustą komórkę w kolumnie czas trwania, jeśli zostały skopiowane do arkusza wraz z przykładowych danych z nagłówkami kolumn.

 2. Na karcie formuły kliknij pozycję tekst > tekst.

  Na karcie formuły kliknij pozycję tekst.

  = Tekst() pojawi się w komórce.

 3. Na pasku formuły umieść kursor w (), kliknij pozycję wartość, a następnie wpisz C2-B2.

 4. Wewnątrz () kliknij pozycję Format_tekst, a następnie wpisz "g: mm", wraz ze znakami cudzysłowu, aby sformatować wynik jako godziny i minuty.

 5. Naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 1:50 (1 godzina, 50 minut).

 6. Zaznacz komórkę D2.

 7. Aby skopiować formułę do pozostałych wierszy, przeciągnij uchwyt wypełniania  Uchwyt wypełniania .

  Program Excel automatycznie dostosuje odwołania do komórek, aby uwzględnić poprawne wartości dla każdego wiersza.

  Porady: 

  • Zobacz tekst , aby dowiedzieć się więcej o tej formuły.

  • Jeśli używasz zarówno formatu, który zostanie zastosowany przy użyciu funkcji tekst i formatu liczb, funkcja tekst ma pierwszeństwo przed.

Dodatkowe przykłady formuł

Aby wypróbować przykładami, skopiuj następującą tabelę w dowolnej części pusty arkusz zawierający dane przykładowe, a następnie kliknij formułę komórki, aby zobaczyć, jak formuła jest tworzona w Konstruktorze formuł.

Formuła

Opis (wynik)

= TEKST (C3-B3, "h")

Godziny między dwiema wartościami czasu w komórce w formacie "h" (4)

= TEKST (C3 B3; "g: mm")

Godziny i minuty między dwiema wartościami czasu w komórce w formacie "g: mm" (4:55)

= TEKST (C3 B3; "g")

Godziny, minuty i sekundy między dwiema wartościami czasu w komórce w formacie "g" (4: 55:00)

= INT ((C3-B3) * 24)

Całkowite godziny między dwiema wartościami czasu (4)

= (C3 B3) * 1440

Suma minut między dwoma godziny (295)

= (C3 B3) * 86400

Całkowite sekundy między dwiema godziny (17700)

= Godzina (C3 B3)

Godziny między dwa razy, gdy różnica nie przekracza 24 (4)

= Minuta (C3 B3)

Minuty między dwiema wartościami czasu, gdy różnica nie przekracza 60 (55)

= DRUGI (C3 B3)

Sekundy między dwiema wartościami czasu, gdy różnica nie przekracza 60 (0)

Skopiuj przykładowe dane

Aby lepiej zrozumieć tę procedurę, skopiuj poniższe przykładowe dane do komórki A1 w pustym arkuszu.

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz poniższe przykładowe dane.

  Uwaga: Nie należy zaznaczać nagłówków wierszy lub kolumn w arkuszu puste (1, 2, 3...  A, B, C...) Podczas wklejania przykładowych danych w pusty arkusz.

  Wklejanie przykładowych danych w pustym arkuszu

  Zaznacz dane przykładowe

  Plan spotkania

  Godzina rozpoczęcia

  Godzina zakończenia

  Czas trwania

  Wprowadzenie

  8:45 AM

  10:35 AM

  Burze mózgów

  10:35 AM

  3:30 PM

  Podsumowywanie

  3:30 PM

  4:35 PM

  Debrief

  4:35 PM

  5:00 PM

 3. Naciśnij klawisze COMMAND + C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1, a następnie naciśnij klawisze COMMAND + V.

Obliczanie liczby godziny i minuty między dwiema wartościami czasu

 1. Zaznacz komórkę D2, która jest pierwszą pustą komórką w kolumnie Czas trwania.

 2. Na karcie Formuły w obszarze Funkcja kliknij pozycję Konstruktor formuł.

  Karta Formuły, grupa Funkcja

  Znak równości (=) pojawi się w komórce.

 3. W komórce wpisz tekst.

 4. Na wyświetlonej liście kliknij pozycję tekst.

  Pola argumentów funkcji tekstu są wyświetlane u dołu Konstruktora formuł.

 5. W obszarze argumenty kliknij pole obok wartości, a następnie wpisz C2-B2.

 6. W obszarze argumenty kliknij pole obok Format_tekst, a następnie wpisz "g: mm", wraz ze znakami cudzysłowu, aby sformatować wynik jako godziny i minuty.

 7. Naciśnij klawisz RETURN.

  Wynik to 1:50 (1 godzina, 50 minut).

 8. Zaznacz komórkę D2.

 9. Aby skopiować formułę do pozostałych wierszy, przeciągnij uchwyt wypełniania  Uchwyt wypełniania .

  Program Excel automatycznie dostosuje odwołania do komórek, aby uwzględnić poprawne wartości dla każdego wiersza.

  Porady: 

  • Zobacz tekst , aby dowiedzieć się więcej o tej formuły.

  • Jeśli używasz zarówno formatu, który zostanie zastosowany przy użyciu funkcji tekst i formatu liczb, funkcja tekst ma pierwszeństwo przed.

Dodatkowe przykłady formuł

Aby wypróbować przykładami, skopiuj następującą tabelę w dowolnej części pusty arkusz zawierający dane przykładowe, a następnie kliknij formułę komórki, aby zobaczyć, jak formuła jest tworzona w Konstruktorze formuł.

Formuła

Opis (wynik)

= TEKST (C3-B3, "h")

Godziny między dwiema wartościami czasu w komórce w formacie "h" (4)

= TEKST (C3 B3; "g: mm")

Godziny i minuty między dwiema wartościami czasu w komórce w formacie "g: mm" (4:55)

= TEKST (C3 B3; "g")

Godziny, minuty i sekundy między dwiema wartościami czasu w komórce w formacie "g" (4: 55:00)

= INT ((C3-B3) * 24)

Całkowite godziny między dwiema wartościami czasu (4)

= (C3 B3) * 1440

Suma minut między dwoma godziny (295)

= (C3 B3) * 86400

Całkowite sekundy między dwiema godziny (17700)

= Godzina (C3 B3)

Godziny między dwa razy, gdy różnica nie przekracza 24 (4)

= Minuta (C3 B3)

Minuty między dwiema wartościami czasu, gdy różnica nie przekracza 60 (55)

= DRUGI (C3 B3)

Sekundy między dwiema wartościami czasu, gdy różnica nie przekracza 60 (0)

Zobacz też

Odejmowanie dat

Wyświetlanie dat jako dni tygodnia

Wstawianie i formatowanie bieżącej daty i godziny

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×