Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie zaproszenia na spotkanie i odpowiadanie na nie w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Użyj Outlook 2016 przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do czytania i odpowiadanie na wezwania na spotkania. Wysyłanie odpowiedzi szybkie bezpośrednio na liście wiadomości skrzynki odbiorczej Outlook lub Otwórz wezwanie, aby uzyskać więcej opcji, takich jak proponowanie nowego terminu spotkania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w programie Outlook.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie jest też mowa o działaniu czytnika JAWS. Aby uzyskać więcej informacji na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Odpowiadanie na wezwanie na spotkanie na liście wiadomości skrzynki odbiorczej

Po odebraniu wezwania na spotkanie do folderu Skrzynka odbiorcza Outlook, możesz szybko zaakceptować, wstępnie akceptowanie i odrzucanie spotkania dostępna bezpośrednio bez konieczności otwierania sam wniosek.

 1. W Outlook przejdź do skrzynki odbiorczej, Znajdź wezwanie na spotkanie. Można, na przykład, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + I, aby przejść do skrzynki odbiorczej, a następnie użyj górę i w dół klawisze strzałek, aby umieścić fokus na wezwanie na spotkanie.

  Jeśli chcesz usłyszeć treści wezwania na spotkanie, naciśnij klawisz F6. Fokus jest przenoszony do okienka odczytu. Aby poruszać się między wiadomość, użyj klawiszy strzałek. Aby powrócić do wezwania na spotkanie w Skrzynce odbiorczej, naciśnij klawisze Shift + F6.

 2. Naciśnij klawisze Shift + F10. Zostanie otwarte menu kontekstowe i informuje o program Narrator: "kontekstowe menu, menu." W JAWS słyszysz: "Menu". Aby odpowiedzieć na żądanie, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zaakceptować, naciśnij klawisz C, C i Enter.

  • Aby zaakceptować wstępnie, naciśnij klawisze N, Enter.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisz E.

 3. Po umieszczeniu fokusu na przycisku OK zostanie otwarte okno dialogowe Programu Microsoft Outlook.

  • Aby edytować odpowiedź przed wysłaniem, naciśnij klawisz E, Enter. Zostanie otwarta wiadomość e-mail Odpowiedzi spotkania, a fokus znajduje się w polu tekstowym wiadomości, można wpisać swoją odpowiedź. Po zakończeniu naciśnij klawisz Alt + S, aby wysłać.

  • Aby wysłać odpowiedź bez edycji, naciśnij klawisz S, Enter.

  • Aby określić nie wysyłać odpowiedzi, naciśnij klawisz D, Enter.

  Wybrana akcja odbywa się zaproszenie na spotkanie zostanie usunięte i jeśli zaakceptowane, spotkanie zostanie dodane do kalendarza.

Otwieranie i odpowiadanie na wezwanie na spotkanie

Aby uzyskać dostęp do wszystkich opcji odpowiedzi, takich jak proponowanie nowego terminu spotkania, otwórz wezwanie na spotkanie.

 1. W Outlook przejdź do skrzynki odbiorczej i przejdź do wezwania na spotkanie. Aby otworzyć skrzynki odbiorczej, na przykład, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + I, górę i w dół klawisze strzałek, aby przejść elementy skrzynki odbiorczej. Gdy na wezwanie na spotkanie, naciśnij klawisz Enter, aby go otworzyć.

 2. Czytnik ekranu informuje o tytułu wezwania na spotkanie. Naciśnij klawisze Alt + H, aby przejść do karty spotkanie.

 3. Aby zaakceptować lub odrzucić, należy użyć następujących skrótów klawiaturowych:

  • Aby zaakceptować, naciśnij klawisz C.

  • Aby zaakceptować wstępnie, naciśnij klawisz J.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisz N.

 4. Po usłyszeniu "Menu Edytuj odpowiedź przed wysłaniem" Umożliwia wybranie odpowiedź poniższe skróty klawiaturowe:

  • Aby edytować odpowiedź przed wysłaniem, naciśnij klawisz E.

  • Aby wysłać odpowiedź bez edytowania, naciśnij klawisz S.

  • Aby zrezygnować z wysyłania odpowiedzi, naciśnij klawisz D.

  Wybrana akcja odbywa się zaproszenie na spotkanie zostanie usunięte i jeśli zaakceptowane, spotkanie zostanie dodane do Twojej Calendar.

Proponowanie nowego terminu spotkania

 1. Otwieranie w Outlook wezwanie na spotkanie, naciśnij klawisze Alt + H, aby przejść do karty spotkanie.

 2. Aby Zaakceptuj wstępnie i zaproponuj nowy termin, naciśnij klawisze P, T, T.

  Odrzuć i zaproponuj nowy termin, naciśnij klawisze P, T, D.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe Zaproponuj nowy termin. Aby ustawić datę i godzinę, które chcesz zaproponować, naciśnij klawisz Tab, aż do odpowiedniego pola, takie jak "Data rozpoczęcia spotkania" lub "Czas rozpoczęcia spotkania" informuje o czytnika ekranu, a następnie wpisz nową datę lub godzinę (na przykład "25 paź 17" lub "1230 pm"). Po zakończeniu naciśnij klawisze Alt + O.

 4. Zamyka okno dialogowe i otwarcie wiadomości e-mail Proponowany nowy czas. Bieżącą godzinę spotkania i nowy termin są proponowanym są wyświetlane poniżej pola temat wiadomości. Fokus znajduje się w polu tekstowym treści wiadomości, można wpisać dodatkowe odpowiedzi. Gdy jest gotowa do wysłania, naciśnij klawisze Alt + S. Wiadomość e-mail jest wysyłana i powrócić do skrzynki odbiorczej.

Sprawdzanie, kto jest zaproszonych na spotkanie

Po zaakceptowane wezwanie na spotkanie, możesz sprawdzić, kto jeszcze zaproszono.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Ctrl + 2, aby przejść do kalendarza.

 2. Celem jest na dzisiaj. Aby przechodzić między zdarzenia, naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab. Spotkanie, należy nacisnąć klawisze Ctrl + O, aby go otworzyć.

 3. Aby przejść do Asystent planowania na karcie spotkanie, naciśnij klawisze Alt + H, U.

 4. Informuje o program Narrator: "Wszystkich uczestników, < Nazwa organizatora spotkania >." W JAWS słyszysz: "pole listy, < Nazwa organizatora spotkania >". Aby usłyszeć innych uczestników, naciśnij klawisz strzałki w dół.

Zachowywanie wezwań na spotkania w skrzynce odbiorczej

Po zaakceptowały lub odrzuciły, wezwania na spotkania są automatycznie przenoszone do folderu Elementy usunięte. Jeśli chcesz zachować wezwanie na spotkanie wiadomości e-mail w skrzynce odbiorczej, możesz zmienić ustawienia Outlook.

 1. W Outlook naciśnij klawisze Alt + F, T, aby otworzyć okno Opcje programu Outlook.

 2. Aby przejść do opcji poczty, naciśnij klawisz M.

 3. Naciśnij dwukrotnie klawisz Alt + D. Programu Narrator słyszysz: "Wysyłania wiadomości zaznaczona, Usuń wezwania na spotkania i powiadomienia ze skrzynki odbiorczej po odpowiada, pole wyboru". W JAWS słyszysz: "Usuń wezwania na spotkania i powiadomienia ze skrzynki odbiorczej po odpowiada, zaznaczone pole wyboru."

 4. Aby usunąć zaznaczenie, naciśnij klawisz SPACJA. Programu Narrator, możesz usłyszeć: "Niezaznaczone." W JAWS słyszysz: "Nie zaznaczone". Naciśnij klawisz Enter, aby zapisać ustawienia i zamknąć okno dialogowe. Powrót do Outlook.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Umożliwia Outlook 2016 dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytniki ekranu systemu Mac OS, czytanie i odpowiadanie na wezwania na spotkania. Możesz otworzyć wezwanie, aby uzyskać więcej opcji, takich jak proponowanie nowego terminu spotkania.

Uwagi: 

W tym temacie

Otwieranie i odpowiadanie na wezwanie na spotkanie

Zaproszenie możesz łatwo zaakceptować, wstępnie zaakceptować lub odrzucić bezpośrednio w Kalendarzu programu Outlook 2016 dla komputerów Mac. Funkcja VoiceOver informuje o nowych zaproszeniach na spotkania.

 1. W dowolnym widoku kalendarza naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aby wyszukać zdarzenia okres wyświetlany czas. Podczas przenoszenia, funkcja VoiceOver informuje o zdarzeniach jako "< data > < godzin > < temat zdarzenia >, < lokalizacji zdarzeń >."

  Uwaga: Aby otworzyć Kalendarz w Outlook, naciśnij klawisze Command + 2.

 2. Gdy na wezwanie na spotkanie, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisze Command + O.

 3. Aby odpowiedzieć na żądanie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Zaakceptować przycisk menu", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisze Shift + Tab do momentu usłyszeć "Przycisk Odrzuć menu", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Jeśli nie masz pewności, czy będziesz uczestniczyć w spotkaniu, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk menu Wstępna akceptacja”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

 4. Pojawi się lista opcji odpowiedzi. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odpowiedzieć na wiadomość z komentarzami, naciśnij klawisz strzałki w dół. Słyszysz: "Odpowiedz z komentarzami". Naciśnij klawisz Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć. Zostanie otwarte okno odpowiedzi z fokusem w polu tekstowym komentarza. Wpisz komentarze, a następnie naciśnij polecenie + Enter. Odpowiedź jest wysyłana.

  • Aby odpowiedzieć bez komentarzy, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Odpowiedź bez komentarzy", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Odpowiedź jest wysyłana.

  Fokus jest przenoszony do kalendarza.

Proponowanie nowego terminu spotkania

 1. Na spotkaniu żądanie otwarty, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszeć "Zaproponuj nowy termin, przycisk menu", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby Zaakceptuj wstępnie i zaproponuj nowy termin, naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz "Zaakceptuj wstępnie i zaproponuj nowy termin", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

  • Aby Odrzuć i zaproponuj nowy termin, naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Odrzuć i zaproponuj nowy termin", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Zostanie otwarte okno dialogowe z fokusem na pole Data rozpoczęcia. Aby ustawić datę i godzinę, które chcesz zaproponować, naciśnij klawisz Tab, aż funkcja VoiceOver informuje o odpowiednie pole, takie jak "Czas rozpoczęcia" lub "Data zakończenia" i wpisz nową datę lub godzinę.

 4. Po zakończeniu naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Zaproponuj nowy termin, przycisk Domyślne", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 5. Zamyka okno dialogowe i otwarcie wiadomości e-mail Proponowany nowy czas. Bieżącą godzinę spotkania i nowy termin są proponowanym są wyświetlane poniżej pola temat wiadomości. Fokus znajduje się w polu tekstowym treści wiadomości, można wpisać dodatkowe odpowiedzi. Gdy jest gotowa do wysłania, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Wiadomość e-mail jest wysyłana i powrócić do kalendarza.

Sprawdzanie, kto jest zaproszonych na spotkanie

Po zaakceptowane wezwanie na spotkanie, możesz sprawdzić, kto jeszcze zaproszono.

 1. W dowolnym widoku kalendarza naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aby wyszukać zdarzenia okres wyświetlany czas. Podczas przenoszenia, funkcja VoiceOver informuje o zdarzeniach jako "< data > < godzin > < temat zdarzenia >, < lokalizacji zdarzeń >."

 2. Gdy na wezwanie na spotkanie, który chcesz otworzyć, naciśnij klawisze Command + O.

 3. Aby przejść do menu harmonogramu, Shift + Tab, dopóki nie słyszą "Planowanie, niezaznaczone pole wyboru", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 4. Aby przejść do listy uczestników, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Uczestników, tabeli, wiersz 1 (...), obraz, < Nazwa organizatora spotkania >."

 5. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo. Słyszysz nazwę organizator spotkania. Aby przeglądać nazwiska uczestników naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w dół. Podczas przenoszenia, funkcja VoiceOver informuje o nazw przez.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe dla programu Outlook dla komputerów Mac

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu iOS VoiceOver, czytnik ekranu iOS wbudowanych do odczytu i odpowiadania na wezwania na spotkania bezpośrednio z kalendarza.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. W dowolnym widoku kalendarza szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć pierwsze zdarzenie w danym dniu. Funkcja voiceOver informuje o tytuł zdarzenia, datę i godzinę, lokalizację i czas trwania, podczas poruszania się zdarzenia. Aby przejść do innych zdarzeń w przyszłości, szybko przesuń w górę.

 2. Aby otworzyć spotkania szczegóły żądania, naciśnij dwukrotnie ekran na żądanie. Szczegóły zostanie otwarty w nowym oknie wezwanie na spotkanie.

 3. Aby przejść do spotkania Szczegóły okna, szybko przesuń w prawo lub w lewo. Funkcja voiceOver informuje o szczegóły podczas przenoszenia, w tym spotkania proponowana data i czas, lokalizację i nazwy i kontaktów uczestników.

 4. Aby odpowiedzieć zaproszenie, w przypadku okno Szczegóły, szybko przesuń w prawo lub w lewo dopiero po usłyszeć "Potwierdzenia obecności przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona lista opcji odpowiedzi.

 5. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz opcja wybranym (Akceptuj, Wstępna akceptacja lub Odrzuć ), a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zmienić swoją odpowiedź na spotkaniu okno Szczegóły, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "RSVP przycisk Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko Przesuń do nowych opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby powrócić do kalendarza, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik do odczytu i odpowiadania na wezwania na spotkania bezpośrednio z kalendarza.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. W kalendarzu, aby przejść do zdarzenia w przyszłości, takie jak wezwania na spotkania, szybko przesuń w prawo. TalkBack informuje o datę i godzinę, tytuł zdarzenia i lokalizacji, podczas poruszania się zdarzenia.

 2. Aby otworzyć spotkania szczegóły żądania, naciśnij dwukrotnie ekran na żądanie. Szczegóły zostanie otwarty w nowym oknie wezwanie na spotkanie.

 3. Aby przejść do spotkania Szczegóły okna, szybko przesuń w prawo lub w lewo. Podczas przenoszenia, w tym spotkania proponowana data i czas, lokalizację i nazw i kontaktów uczestnicy talkBack informuje o szczegóły.

 4. Aby odpowiedzieć zaproszenie, w przypadku okno Szczegóły, szybko przesuń w prawo lub w lewo dopiero po usłyszeć "Potwierdzenia obecności przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie wyświetlona lista opcji odpowiedzi.

 5. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz opcja wybranym (Akceptuj, Wstępna akceptacja lub Odrzuć ), a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Aby zmienić swoją odpowiedź na spotkaniu okno Szczegóły, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "RSVP przycisk Edytuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Szybko Przesuń do nowych opcji, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Aby powrócić do kalendarza, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Wstecz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących poczty e-mail za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Kalendarz programu Outlook Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do czytania i odpowiadanie na wezwania na spotkania.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Windows. W przypadku tabletu lub komputera PC nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 1. W widoku planu, szybko przesuń w górę lub w dół na ekranie z jednym palcem, aż usłyszysz "Elementów", a następnie szybko przesuń w prawo lub lewej, aż usłyszysz pierwsze zdarzenie. Aby wyszukać inne zdarzenia w przyszłości, takie jak spotkania jako żądania, szybko przesuń w prawo. Program Narrator informuje o tytuł zdarzenia, daty i godziny, miejscem i organizatorem, podczas poruszania się zdarzenia.

 2. Aby otworzyć spotkania szczegóły żądania, naciśnij dwukrotnie ekran na żądanie. Szczegóły zostanie otwarty w nowym oknie wezwanie na spotkanie.

 3. Aby przejść do spotkania Szczegóły okna, szybko przesuń w prawo lub w lewo. Program Narrator informuje o szczegóły podczas przenoszenia, w tym spotkania proponowana data i czas, lokalizację i nazwy i kontaktów uczestników.

 4. Aby odpowiedzieć na zaproszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby je zaakceptować, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zaakceptuj, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Aby je odrzucić, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Odrzuć, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  • Jeśli nie masz pewności, czy będziesz uczestniczyć w spotkaniu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wstępna akceptacja, przycisk, zwinięty”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Aby wysłać odpowiedź, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Wyślij odpowiedź teraz”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Odpowiedź zostanie wysłana, okno zdarzenia zostanie zamknięte, a fokus znajdzie się w widoku Plan.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Outlook Web App klawiatury Narratora Wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do czytania i odpowiadanie na wezwań na spotkanie w kalendarzu.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • W tym temacie założono, że okienko odczytu jest wyłączone.

 • Zalecamy, by podczas korzystania z aplikacji Outlook Web App używać przeglądarki internetowej Microsoft Edge. Ponieważ aplikacja Outlook Web App działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie na komputer. Aby na przykład wejść do poleceń lub wyjść z nich, należy nacisnąć klawisze Ctrl+F6 zamiast klawisza F6. Popularne skróty klawiaturowe, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), są już używane do obsługi przeglądarki internetowej, więc nie działają w odniesieniu do aplikacji Outlook Web App.

 1. W dowolnym widoku kalendarza naciśnij klawisz Tab lub klawisze Shift + Tab, aby wyszukać zdarzenia okres wyświetlany czas. Podczas przenoszenia, Narrator informuje o zdarzeniach jako "zdarzenie z < data >, < godziny >, < tytuł zdarzenia > < lokalizacji zdarzeń >, < Organizator >."

  Uwaga: Aby otworzyć Kalendarz w Outlook Web App, naciśnij klawisze Ctrl + Shift + 2.

 2. Aby otworzyć wezwanie na spotkanie szczegóły, naciśnij klawisz Enter, gdy na żądanie. Zostanie otwarte okno Szczegóły.

 3. Aby przejrzeć opcje i uzyskać szczegółowe informacje, naciskaj klawisz Tab. Program Narrator informuje o szczegóły i opcje podczas przenoszenia, w tym spotkania proponowana data i czas, lokalizację i nazwy i kontaktów uczestników.

 4. Aby odpowiedzieć na zaproszenie, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zaakceptować zaproszenie, naciskaj klawisze Shift+Tab, aż usłyszysz „Przycisk Zaakceptuj, zwinięty”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Naciskaj klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz „Wyślij odpowiedź teraz”, a następnie naciśnij klawisz Spacja.

  • Aby odrzucić, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "przycisk Zaakceptuj zwinięte", a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Odrzucenie". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Wyślij odpowiedź teraz", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • W razie wątpliwości mogą uczestniczyć, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "przycisk Zaakceptuj zwinięte", a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "Wstępna akceptacja". Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz "Wyślij odpowiedź teraz", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

  • Aby wysłać odpowiedź bardziej szczegółowe, naciśnij klawisze Shift + Tab, aż usłyszysz "przycisk Zaakceptuj zwinięte", a następnie naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz: "zwinięte, przycisk Odpowiedz (wszystkie)." Naciśnij klawisz SPACJA, aby zaznaczyć. Otwiera okno odpowiedzi z fokusem w polu tekst w treści wiadomości. Wpisz wiadomość, którą chcesz wysłać, a następnie naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Wyślij", a następnie naciśnij klawisz SPACJA.

 5. Odpowiedź zostanie wysłana, a fokus powróci do Kalendarza.

Zobacz też

Planowanie terminów lub spotkań w programie Outlook za pomocą czytnika ekranu

Konfigurowanie konta e-mail w programie Outlook za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących kalendarza za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Outlook

Skróty klawiaturowe w aplikacji Outlook w sieci Web

Eksplorowanie i nawigowanie kalendarz programu Outlook za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×