Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą PowerPoint_generic za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz dodawać i czytać notatki prelegenta w prezentacji PowerPoint_generic. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak korzystać z notatek prelegenta w celu dodawania przypomnień lub punktów rozmów dla prezentera, a także za pomocą komentarzy umożliwiających przedstawianie opinii na temat prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów.

 1. Aby wyświetlić okienko Notatki, w widoku Normalny naciśnij klawisze Alt+W, P, N.

 2. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: "notatki slajdów".

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby zamknąć okienko Notatki, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta

Możesz usłyszeć, czy slajd zawiera notatki i odsłuchać notatki.

 1. W widoku normalny Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "miniatury".

 2. Naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół, aż usłyszysz tytuł lub numer slajdu i jego położenie na liście slajdów. Jeśli slajd zawiera notatki prelegenta, usłyszysz komunikat: „Zawiera notatki”.

 3. Aby wyświetlić okienko notatek , naciśnij klawisze ALT + w, P, N.

 4. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "notatki slajdów", a następnie naciśnij klawisz SR + R, aby odsłuchać notatkę.

Dodawanie komentarza

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład recenzujesz pracę kogoś innego.

Jeśli chcesz dodać komentarz do określonego fragmentu tekstu lub obiektu, wybierz go jako pierwszy. Aby dowiedzieć się, jak wybrać pozycję w PowerPoint_generic za pomocą skrótów klawiaturowych, zobacz Tworzenie prezentacji programu PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych.

 1. Na slajdzie, w widoku Normalny, gdy usłyszysz fragment tekstu lub nazwę obiektu, który chcesz skomentować, naciśnij klawisze Alt+R, C. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 2. Wpisz komentarz i naciśnij klawisz ENTER, aby go zapisać.

 3. Aby wyjść z okienka Komentarze, naciśnij klawisz Esc.

 4. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Odczytywanie komentarzy

Możesz usłyszeć, czy slajd ma Komentarze i odsłuchać Komentarze.

 1. W widoku normalny Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz "miniatury".

 2. Naciskaj klawisz F6 i naciskaj klawisze strzałek w górę lub w dół, aż usłyszysz tytuł lub numer slajdu i jego położenie na liście slajdów. Jeśli slajd zawiera komentarze, usłyszysz komunikat: „Zawiera komentarze”.

 3. Aby otworzyć okienko Komentarze , naciśnij klawisze ALT + R, P, p. Usłyszysz komunikat: "Komentarze na slajdach".

  Jeśli okienko Komentarze jest już otwarte, naciskaj klawisz F6 lub klawisze Shift + F6, aż usłyszysz: "Komentarze na slajdzie".

 4. Naciskaj klawisz SR + Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo, aby przechodzić między komentarzami. Czytnik zawartości ekranu odczytuje komentarze w trakcie wyładowywania.

 5. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używaj Generic_PowerPoint_For_Mac z klawiaturą i funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu macOS, aby dodawać i czytać notatki prelegenta oraz komentarze w prezentacji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office_365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office_365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu macOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz Rozpoczynanie pracy z funkcją VoiceOver.

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów. Notatki prelegenta możesz dodać w widoku Normalny, jeśli dodajesz tylko krótkie notatki, lub na stronie Notatki, jeśli planujesz napisać więcej notatek dla poszczególnych slajdów.

Dodawanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „ Okienko notatek, obszar układu”.

 2. Wpisz notatki prelegenta dla slajdu. Po zakończeniu naciśnij klawisz F6, aby wyjść z obszaru Okienko notatek.

Dodawanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, w widoku Normalny naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie Notatki naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Edytuj tekst, jesteś obecnie w obszarze tekstu”. Następnie wpisz notatki prelegenta.

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko notatek, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta

Możesz odsłuchać notatki z zestawu słuchawkowego, a następnie przekazać je swoim odbiorcom, a także funkcji VoiceOver czytać notatki na głos. Notatki prelegenta można odsłuchać w widoku normalnym lub na stronie notatek podczas tworzenia lub edytowania prezentacji. Podczas prezentowania pokazu slajdów można użyć widoku prezentera .

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 2. W obszarze Okienko notatek naciśnij klawisze Control+Command+Strzałka w prawo. Usłyszysz: "Edytuj tekst, Wstaw na początku tekstu", a po nim tekst notatki prelegenta.

 3. Aby wyjść z obszaru Okienko notatek, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie notatki Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: "Edytuj tekst", a po nim tekst notatki.

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko notatek, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Prezenter

 1. Aby przełączyć się do widoku Prezenter, na slajdzie w widoku Normalny naciśnij klawisze Opcja+Return. Usłyszysz komunikat: „Widok prezentera”.

 2. W widoku Prezenter naciskaj klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 3. Aby odczytać tekst notatek, w okienku Notatki naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół. Usłyszysz komunikat: "w edycji tekstu", a po nim> tekstu notatek. Aby zatrzymać odczytywanie, naciśnij jednocześnie klawisze strzałek w lewo i w prawo.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij Recenzja, zaznaczone, karta”.

 2. Na karcie Recenzja naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy komentarz, przycisk”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Edytuj tekst, jesteś obecnie w obszarze tekstu”. Fokus zostanie przeniesiony do okienka komentarzy na marginesie.

 3. Wpisz swój komentarz. Gdy to zrobisz, aby przejść poza okienko komentarzy, naciskaj klawisz F6 do momentu usłyszenia nazwy pozycji lub elementu, które chcesz zaznaczyć.

Odczytywanie komentarzy

Za pomocą funkcji VoiceOver możesz odsłuchać komentarze innych osób i sprawdzić, kto ma Komentarze do prezentacji i kiedy.

 1. Na slajdzie w widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Karta Recenzja”.

 2. Na karcie Recenzja naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk menu Pokaż komentarze”.

 3. Aby rozwinąć listę menu Pokaż komentarze, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M.

 4. Na liście menu naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu „Znacznik wyboru, okienko Komentarz” lub „Okienko Komentarz”. Jeśli usłyszysz „Znacznik wyboru, okienko Komentarz”, naciśnij klawisz Esc i przejdź do następnego kroku. Jeśli usłyszysz „Okienko Komentarz”, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Karta Komentarze, jesteś obecnie na karcie wewnątrz okienka zadań”.

 6. Na karcie Komentarze naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Wątek komentarzy”. Fokus znajduje się teraz na pierwszym komentarzu wątku. Aby odczytać komentarz, naciśnij klawisz Tab. Funkcji VoiceOver informuje o czasie dodania komentarza i autorowi.

  Aby przejść do następnego wątku komentarzy, naciśnij klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę. Usłyszysz komunikat: „Poza wątkiem komentarzy”. Następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę następnego wątku.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj PowerPoint_1st_NoVer z funkcji VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu dla systemu iOS, aby dodawać i czytać notatki prelegenta w prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Odczytywanie notatek prelegenta

Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint_generic jest ona otwierana w widoku Normalny, w którym funkcja VoiceOver może odczytywać notatki prelegenta.

 1. Aby dowiedzieć się, czy slajd zawiera notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do okienka miniatur slajdów. Gdy dotrzesz do okienka miniatur slajdów, a slajd zawiera notatki prelegenta, funkcja VoiceOver odczyta informacje, na przykład: „Slajd 1 z 8, <tytuł slajdu>, zawiera notatki”.

 2. Aby otworzyć pole tekstowe Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, <notatki prelegenta dla slajdu>”.

 4. Aby zamknąć pole Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

  Uwaga: Jeśli zamiast komunikatu „Notatki, przycisk” usłyszysz komunikat „Notatki”, pole tekstowe Notatki jest już otwarte w programie PowerPoint_generic.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, pole tekstowe”.

 3. Aby rozpocząć dodawanie notatek, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz treść notatki za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zamknąć klawiaturę po zakończeniu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ukryj klawiaturę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można dodawać i odczytywać notatki prelegenta lub komentarze w prezentacji aplikacji PowerPoint_for_Android. Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Za pomocą komentarzy można przekazać współpracownikom opinię o ich prezentacjach.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Notatki slajdów”.

 3. Aby zacząć dodawać notatki, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Odczytywanie notatek prelegenta

Gdy przeglądasz listę slajdów w widoku Miniatura, funkcja TalkBack informuje, czy slajd zawiera notatki. Usłyszysz numer i tytuł slajdu oraz komunikat „ma notatki”. Aby odczytać notatki, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji. Podczas przedstawiania pokazu slajdów można użyć widoku Prezenter do odczytywania notatek.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku do edycji

 1. Aby otworzyć slajd z komentarzami w widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Notatki, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Notatki slajdów”, a po nim notatki prelegenta dla slajdu.

 5. Aby zamknąć pole Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów

 1. W widoku Miniatura lub Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Prezentuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego slajdu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Notatki slajdów”, a po nim notatki dla slajdu.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Nowy komentarz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Komentarze.

 2. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Odczytywanie komentarzy

Gdy przeglądasz listę slajdów w widoku Miniatura, funkcja TalkBack informuje, czy slajd zawiera komentarze. Usłyszysz numer i tytuł slajdu oraz komunikat „ma komentarze”. Aby odczytać komentarze, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji.

 1. Aby otworzyć slajd z komentarzami w widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Więcej opcji, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Menu karty”, a po nim nazwę obecnie zaznaczonej karty.

 4. Aby otworzyć menu karty, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Recenzja, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Poprzedni, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aby odczytać wszystkie komentarze na wybranym slajdzie pojedynczo.

 8. Aby zamknąć okienko Komentarze, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Użyj PowerPointMobile_1st_NoVer z narratorem, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu systemu Windows, aby dodawać i czytać notatki prelegenta w prezentacji jako przypomnienia lub punkty rozmów dla prezentera. Możesz też czytać komentarze dotyczące prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Edytując slajd w PowerPointMobile_1st_NoVer, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "notatki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko Notatki.

 2. Aby przejść do okienka notatek , szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "notatki slajdów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby zamknąć okienko notatek po zakończeniu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie notatek prelegenta

Możesz odsłuchać notatki dodane do slajdu.

 1. Podczas edytowania slajdu w PowerPointMobile_1st_NoVer szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: "notatki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko Notatki.

 2. Aby przejść do okienka notatek , szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "notatki slajdów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby odczytać notatki, szybko przesuń w dół trzema palcami.

 4. Aby zamknąć okienko notatek po zakończeniu, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat "Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie komentarzy

Możesz czytać komentarze, które inne osoby pozostawiły w prezentacji. Aby dodać komentarze do prezentacji, przejdź do pełnej wersji klasycznej programu PowerPoint_generic lub użyj PowerPointOnline_1st.

 1. Podczas edytowania slajdu szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz "selektor kart", a po niej obecnie wybrana karta, na przykład "Dom".

 3. Aby otworzyć menu tabulatory, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "Recenzja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz "dalej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w lewo, aby odczytać wszystkie komentarze na wybranym slajdzie po jednej, rozpoczynając od najnowszego komentarza.

 7. Aby zamknąć okienko Komentarze , szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat "Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Za pomocą PowerPointOnline_1st za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu możesz dodawać i czytać notatki prelegenta lub komentarze w prezentacji. Przetestowałeś go za pomocą narratora i szczęk, ale może on współpracować z innymi czytnikami zawartości ekranu pod warunkiem, że spełniają wspólne standardy i techniki ułatwień dostępu. Dowiesz się, jak korzystać z notatek prelegenta, dodawać przypomnienia lub punkty zdobyte za pomocą komentarzy, a także dawać im Opinie współpracowników dotyczące prezentacji.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office_Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office_365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office_365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPointOnline_1st zalecamy używanie programu Microsoft_Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPointOnline_1st działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPointOnline_1st.

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów.

 1. Aby wyświetlić okienko notatki , w widoku normalny naciśnij klawisze Alt + logo systemu Windows, w, P, N.

 2. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki, naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz komunikat: "notatki slajdów".

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby wyjść z okienka notatek , naciśnij klawisze CTRL + F6.

Odczytywanie notatek prelegenta

Możesz usłyszeć, czy slajd zawiera notatki i odsłuchać notatki.

 1. W widoku normalny Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz numer slajdu i jego położenie na liście slajdów.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby przejrzeć listę slajdów. Jeśli slajd zawiera notatki prelegenta, usłyszysz komunikat: „Zawiera notatki”.

 3. Aby wyświetlić okienko notatek , naciśnij klawisze Alt + logo systemu Windows, W, P, N.

 4. Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz komunikat "notatki slajdów", a następnie naciśnij klawisz SR + R, aby odsłuchać notatkę.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie w widoku normalnym , gdy usłyszysz fragment tekstu lub obiekt, do którego chcesz dodać komentarz, naciśnij klawisze Alt + logo systemu Windows, R, C1. Zostanie otwarte okienko Komentarze. Usłyszysz: "@mention lub Rozpocznij rozmowę".

 2. Wpisz swój komentarz. Możesz nacisnąć klawisz ENTER, aby rozpocząć nowy wiersz.

 3. Aby zapisać komentarz, naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat "post", a następnie naciśnij klawisz ENTER.

 4. Aby opuścić okienko Komentarze , naciśnij klawisze CTRL + F6.

 5. Aby zamknąć okienko Komentarze , naciśnij klawisze Alt + logo systemu Windows, R, P, P.

Odczytywanie komentarzy

Możesz usłyszeć, czy slajd ma Komentarze i odsłuchać Komentarze.

 1. W widoku normalny Naciskaj klawisze CTRL + F6, aż usłyszysz numer slajdu i jego położenie na liście slajdów.

 2. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aby przejrzeć listę slajdów. Jeśli na slajdzie znajdują się notatki prelegenta, usłyszysz komunikat: "masz komentarze".

 3. Aby otworzyć okienko Komentarze , naciśnij klawisze Alt + logo systemu Windows, R, P, P. Usłyszysz komunikat: "okienko komentarzy".

  Jeśli okienko Komentarze jest już otwarte, naciskaj klawisze CTRL + F6 lub Ctrl + Shift + F6, aż usłyszysz: "okienko komentarzy".

 4. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz komunikat: "karta komentarzy". Użyj klawiszy strzałek w górę i w dół, aby przechodzić między kartami komentarzy, a klawiszem strzałki w lewo i w prawo, aby przechodzić między komentarzami na poszczególnych kartach. Czytnik zawartości ekranu odczytuje komentarze w trakcie wyładowywania.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint w wersji internetowej

Używanie skrótów klawiaturowych do przeprowadzania prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Eksplorowanie i nawigowanie w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×