Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą klawiatury i Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można w programie PowerPoint 2016 dodawać i odczytywać notatki prelegenta w prezentacji programu PowerPoint 2016. Korzystając z notatek prelegenta, można dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Gdy w widoku jest otwarte okienko Notatki lub okienko Komentarze, notatki i komentarze mogą być odczytywane za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów.

 1. Aby wyświetlić okienko Notatki, w widoku Normalny naciśnij klawisze Alt+W, P, N.

 2. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat: „ Notatki slajdów, okienko lub Notatki slajdów”.

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby zamknąć okienko Notatki, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta

 1. Aby usłyszeć, czy slajd zawiera notatki, w widoku Normalny naciskaj klawisz F6 i klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł lub numer slajdu oraz jego położenie na liście slajdów. Jeśli slajd zawiera notatki prelegenta, usłyszysz komunikat: „Zawiera notatki”.

  Porada: Fokus zawsze zaczyna się na samym slajdzie. Przy każdym naciśnięciu klawisza F6 fokus jest przenoszony kolejno do okienka Komentarze, paska stanu i przycisków powiększania, wstążki, okienka Notatki i obrazu miniatury. Aby przechodzić między tymi obszarami w odwrotnym kierunku, naciskaj klawisze Shift+F6.

 2. Aby wyświetlić okienko Notatki, w widoku Normalny naciśnij klawisze Alt+W, P, N.

 3. Naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz komunikat „Okienko Strona notatek” lub „Notatki slajdów”, a następnie naciśnij klawisze Caps Lock+M, aby odsłuchać notatkę.

Dodawanie komentarza

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład recenzujesz pracę kogoś innego.

Jeśli chcesz skomentować określony fragment tekstu lub obiekt, zaznacz go. Aby dowiedzieć się, jak zaznaczać w programie PowerPoint 2016 przy użyciu skrótów klawiaturowych, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint.

 1. Na slajdzie, w widoku Normalny, gdy usłyszysz fragment tekstu lub nazwę obiektu, który chcesz skomentować, naciśnij klawisze Alt+R, C. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 2. Wpisz swój komentarz.

 3. Aby szybko dodać nowy komentarz, w okienku Komentarze naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz „Nowy komentarz, przycisk”, a następnie naciśnij klawisz Spacja. Wpisz nowy komentarz.

 4. Aby wyjść z okienka Komentarze, naciśnij klawisz Esc.

 5. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Odczytywanie komentarzy

 1. Aby usłyszeć, czy slajd zawiera komentarze, w widoku Normalny naciskaj klawisz F6 i klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz tytuł lub numer slajdu oraz jego położenie na liście slajdów. Jeśli slajd zawiera komentarze, usłyszysz komunikat: „Zawiera komentarze”.

 2. Aby otworzyć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P. Usłyszysz komunikat: „Nowy komentarz, przycisk”.

  Jeśli okienko Komentarze jest już otwarte, naciskaj klawisz F6 lub klawisze Shift+F6, aż usłyszysz komunikat: „Nowy komentarz, przycisk”.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Dalej, przycisk”.

 4. Aby przejść do pierwszego komentarza i go odsłuchać, naciśnij klawisz Spacja. Aby przejść do komentarza, odsłuchać go i odpowiedzieć na niego, naciśnij klawisz Tab.

 5. Jeśli slajd zawiera wiele komentarzy, aby przejść do następnego komentarza lub wątku komentarzy naciśnij przycisk Strzałka w dół.

 6. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używaj programu PowerPoint 2016 dla komputerów Mac z klawiaturą i funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu dla systemu Mac OS, aby dodawać i odczytywać notatki prelegenta oraz komentarze w swojej prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów. Notatki prelegenta możesz dodać w widoku Normalny, jeśli dodajesz tylko krótkie notatki, lub na stronie Notatki, jeśli planujesz napisać więcej notatek dla poszczególnych slajdów.

Dodawanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „ Okienko notatek, obszar układu”.

 2. Wpisz notatki prelegenta dla slajdu. Po zakończeniu naciśnij klawisz F6, aby wyjść z obszaru Okienko notatek.

Dodawanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, w widoku Normalny naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie Notatki naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Edytuj tekst, jesteś obecnie w obszarze tekstu”. Następnie wpisz notatki prelegenta.

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko notatek, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta

Można słuchać notatki na zestaw słuchawkowy, a następnie ustnie prezentowania ich odbiorcom lub pozwól VoiceOver notatki odczytywanie na głos. Notatki prelegenta w widoku normalnym lub strony notatek można słuchać podczas tworzenia lub edytowania prezentacji. Podczas przedstawiania prezentacji, można użyć widoku prezentera.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 2. W Okienku notatek naciśnij klawisz strzałki w prawo + Control + polecenia. Słyszysz: "Edytowanie tekstu, wstawiania na początku tekstu," wraz z tekstem notatki prelegenta.

 3. Aby wyjść z obszaru Okienko notatek, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie notatek, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Edytuj tekst" wraz z tekstem notatek.

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko notatek, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Prezenter

 1. Aby przełączyć się do widoku Prezenter, na slajdzie w widoku Normalny naciśnij klawisze Opcja+Return. Usłyszysz komunikat: „Widok prezentera”.

 2. W widoku Prezenter naciskaj klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 3. Aby odczytać tekst notatek w okienku notatek, naciśnij klawisz Strzałka Control + opcja + Shift + Strzałka w dół. Słyszysz: "w polu Edytuj tekst" wraz z tekstem Notatki >. Aby zatrzymać odczytu, naciskaj klawisze strzałek lewy i prawy w tym samym czasie.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij Recenzja, zaznaczone, karta”.

 2. Na karcie Recenzja naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy komentarz, przycisk”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Edytuj tekst, jesteś obecnie w obszarze tekstu”. Fokus zostanie przeniesiony do okienka komentarzy na marginesie.

 3. Wpisz swój komentarz. Gdy to zrobisz, aby przejść poza okienko komentarzy, naciskaj klawisz F6 do momentu usłyszenia nazwy pozycji lub elementu, które chcesz zaznaczyć.

Odczytywanie komentarzy

Aby odsłuchać na komentarze innych osób oraz w celu sprawdzenia, kto dodał komentarze w prezentacji, można użyć funkcji VoiceOver i kiedy.

 1. Na slajdzie w widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Karta Recenzja”.

 2. Na karcie Recenzja naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk menu Pokaż komentarze”.

 3. Aby rozwinąć listę menu Pokaż komentarze, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M.

 4. Na liście menu naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu „Znacznik wyboru, okienko Komentarz” lub „Okienko Komentarz”. Jeśli usłyszysz „Znacznik wyboru, okienko Komentarz”, naciśnij klawisz Esc i przejdź do następnego kroku. Jeśli usłyszysz „Okienko Komentarz”, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Karta Komentarze, jesteś obecnie na karcie wewnątrz okienka zadań”.

 6. Na karcie komentarze, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Komentarz wątku". Celem jest teraz na pierwszego komentarza wątku. Aby odczytać komentarz, naciśnij klawisz Tab. Funkcja voiceOver informuje o czasu podczas dodawania komentarza i kto go zapisano.

  Aby przejść do następnego wątku komentarzy, naciśnij klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę. Usłyszysz komunikat: „Poza wątkiem komentarzy”. Następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę następnego wątku.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Używaj aplikacji PowerPoint 2016 dla systemu iOS z funkcją VoiceOver, wbudowanym czytnikiem zawartości ekranu dla systemu iOS, aby dodawać i odczytywać notatki prelegenta w swojej prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Odczytywanie notatek prelegenta

Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint jest ona otwierana w widoku Normalny, w którym funkcja VoiceOver może odczytywać notatki prelegenta.

 1. Aby dowiedzieć się, czy slajd zawiera notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do okienka miniatur slajdów. Gdy dotrzesz do okienka miniatur slajdów, a slajd zawiera notatki prelegenta, funkcja VoiceOver odczyta informacje, na przykład: „Slajd 1 z 8, <tytuł slajdu>, zawiera notatki”.

 2. Aby otworzyć pole tekstowe Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, <notatki prelegenta dla slajdu>”.

 4. Aby zamknąć pole Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

  Uwaga: Jeśli zamiast komunikatu „Notatki, przycisk” usłyszysz komunikat „Notatki”, pole tekstowe Notatki jest już otwarte w programie PowerPoint.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, pole tekstowe”.

 3. Aby rozpocząć dodawanie notatek, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz treść notatki za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zamknąć klawiaturę po zakończeniu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ukryj klawiaturę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można dodawać i odczytywać notatki prelegenta lub komentarze w prezentacji aplikacji PowerPoint dla systemu Android. Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Za pomocą komentarzy można przekazać współpracownikom opinię o ich prezentacjach.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby uzyskać informacje na temat funkcji dotykowych w aplikacji PowerPoint dla systemu Android, zobacz Przewodnik dotykowy aplikacji PowerPoint dla systemu Android.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Notatki slajdów”.

 3. Aby zacząć dodawać notatki, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Odczytywanie notatek prelegenta

Gdy przeglądasz listę slajdów w widoku Miniatura, funkcja TalkBack informuje, czy slajd zawiera notatki. Usłyszysz numer i tytuł slajdu oraz komunikat „ma notatki”. Aby odczytać notatki, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji. Podczas przedstawiania pokazu slajdów można użyć widoku Prezenter do odczytywania notatek.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku do edycji

 1. Aby otworzyć slajd z komentarzami w widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Notatki, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Notatki slajdów”, a po nim notatki prelegenta dla slajdu.

 5. Aby zamknąć pole Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów

 1. W widoku Miniatura lub Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Prezentuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego slajdu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Notatki slajdów”, a po nim notatki dla slajdu.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Nowy komentarz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Komentarze.

 2. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Odczytywanie komentarzy

Gdy przeglądasz listę slajdów w widoku Miniatura, funkcja TalkBack informuje, czy slajd zawiera komentarze. Usłyszysz numer i tytuł slajdu oraz komunikat „ma komentarze”. Aby odczytać komentarze, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji.

 1. Aby otworzyć slajd z komentarzami w widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Więcej opcji, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Menu karty”, a po nim nazwę obecnie zaznaczonej karty.

 4. Aby otworzyć menu karty, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Recenzja, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Poprzedni, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aby odczytać wszystkie komentarze na wybranym slajdzie pojedynczo.

 8. Aby zamknąć okienko Komentarze, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Narratora, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Windows, można dodawać i odczytywać notatki prelegenta lub komentarze w prezentacji aplikacji PowerPoint Mobile. Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Za pomocą komentarzy można przekazać współpracownikom opinię o ich prezentacjach.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Notatki slajdów”.

 3. Aby zacząć dodawać notatki, naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz: „Notatki slajdów, okienko”.

 4. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, przeciągaj jednym palcem po prawym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie notatek prelegenta

Aby dowiedzieć się, czy slajd zawiera notatki, a następnie odczytać je, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji.

 1. Aby przejść do widoku Do edycji, w widoku Miniatura naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Menu kontekstowe, podręczne, przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Notatki, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte okienko Notatki. Aby przejść do okienka, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz: „Notatki slajdów, naciśnij dwukrotnie, aby umieścić tekst w punkcie wstawiania”.

 5. Aby odczytać notatki, szybko przesuń w dół trzema palcami. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki, a Narrator odczyta notatki.

 6. Aby zamknąć pole tekstowe, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nowy komentarz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Komentarze, tekst do edycji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, przeciągaj jednym palcem po prawym górnym rogu ekranu, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie komentarzy

Aby odczytać komentarze, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji.

 1. Aby przejść do widoku Do edycji, w widoku Miniatura naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Menu kontekstowe, podręczne, przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Nowy komentarz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 4. Szybko przesuwaj w prawo lub lewo, aby odczytać wszystkie komentarze na wybranym slajdzie pojedynczo, zaczynając od najnowszego komentarza.

 5. Aby zamknąć okienko Komentarze, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

W aplikacji PowerPoint Online można za pomocą klawiatury i czytnika zawartości ekranu, takiego jak JAWS lub Narrator, wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows, dodawać i odczytywać notatki prelegenta lub komentarze w prezentacji. Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Za pomocą komentarzy można przekazać współpracownikom opinię o ich prezentacjach.

Gdy w widoku jest otwarte okienko Notatki lub okienko Komentarze, notatki i komentarze mogą być odczytywane za pomocą czytnika zawartości ekranu.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby poznać skróty klawiaturowe, zobacz Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online.

 • W tym temacie założono, że używany jest czytnik JAWS. Aby uzyskać informacje na temat czytnika JAWS dla systemu Windows, zobacz JAWS for Windows Quick Start Guide (Przewodnik Szybki start programu JAWS dla systemu Windows).

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Kompletny przewodnik dotyczący funkcji Narrator.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Prezentacje można edytować tylko w widoku Do edycji. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do sekcji Otwieranie prezentacji.

 1. W aplikacji PowerPoint Online naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Notatka slajdu, główny punkt orientacyjny”. Jeśli nie usłyszysz „Notatka slajdu, główny punkt orientacyjny”, naciśnij klawisze Alt+logo Windows, W, P, N, aby otworzyć okienko Notatki.

 2. Wpisz notatki prelegenta dla bieżącego slajdu.

Odczytywanie notatek prelegenta

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz numer i nagłówek bieżącego slajdu. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz numer odpowiedniego slajdu. Jeśli slajd zawiera notatki, usłyszysz: „Zawiera notatki”.

 2. Gdy będzie otwarte okienko Notatki, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz: „Notatka slajdu, główny punkt orientacyjny”.

 3. Naciśnij klawisze Caps Lock+M. Czytnik zawartości ekranu odczyta notatkę.

 4. Aby zatrzymać ciągłe odczytywanie, naciśnij klawisz Ctrl.

Dodawanie komentarzy

Prezentacje można edytować tylko w widoku Do edycji. Aby uzyskać instrukcje, przejdź do sekcji Otwieranie prezentacji.

 1. W aplikacji PowerPoint Online naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Wstaw komentarz, przycisk”. Jeśli nie usłyszysz „Wstaw komentarz, przycisk”, naciśnij klawisze Alt+logo Windows, W, S, P, P, aby otworzyć okienko Komentarze.

 2. Naciśnij klawisz Enter. Usłyszysz: „Nowe, edytowanie”.

 3. Wpisz komentarz do bieżącego slajdu, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Odczytywanie komentarzy

 1. Naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz numer i nagłówek bieżącego slajdu. Naciskaj klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół, aż usłyszysz numer odpowiedniego slajdu. Jeśli slajd zawiera komentarze, usłyszysz: „Zawiera komentarze”.

 2. Gdy będzie otwarte okienko Komentarze, naciskaj klawisze Ctrl+F6, aż usłyszysz „Wstaw komentarz, przycisk”.

 3. Naciśnij klawisz Tab, aby przejść do pierwszego komentarza. Czytnik zawartości ekranu odczyta komentarz. Naciskaj klawisz Tab, aby przechodzić między komentarzami i odsłuchiwać je.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×