Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie lub dodawanie notatek prelegenta i komentarzy w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą PowerPoint klawiatury i czytnika ekranu, aby dodać i odczytać notatki prelegenta w prezentacji PowerPoint. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak za pomocą notatek prelegenta Dodawanie przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej i wyrażanie opinii na temat prezentacje współpracownikom za pomocą komentarzy.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów.

 1. Aby wyświetlić okienko Notatki, w widoku Normalny naciśnij klawisze Alt+W, P, N.

 2. Na slajdzie miejsce, w którym chcesz dodać notatki, naciśnij klawisz F6, który ma aż usłyszysz: "Przesuń notatki".

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby zamknąć okienko Notatki, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta

Słychać czy slajdu notatek i odsłuchiwanie notatki.

 1. W widoku normalnym naciśnij klawisz F6, który ma aż usłyszysz "Miniatury."

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub klawiszy strzałek, dopóki usłyszeć tytuł lub numer slajdu i jego położenie na liście slajdów. W przypadku notatek prelegenta na slajdzie, możesz usłyszeć: "Zawiera notatek".

 3. Aby wyświetlić okienko notatek, naciśnij klawisze Alt + W, P, N.

 4. Naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz "Notatek slajdów", a następnie naciśnij klawisz SR klawisz R, aby odsłuchać notatki.

Dodawanie komentarza

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład recenzujesz pracę kogoś innego.

Jeśli chcesz skomentować określonego fragmentu tekstu lub obiektu, zaznacz go najpierw. Aby dowiedzieć się, jak zaznaczać w PowerPoint za pomocą skrótów klawiaturowych, zobacz Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint.

 1. Na slajdzie, w widoku Normalny, gdy usłyszysz fragment tekstu lub nazwę obiektu, który chcesz skomentować, naciśnij klawisze Alt+R, C. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 2. Wpisz komentarz, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby zapisać go.

 3. Aby wyjść z okienka Komentarze, naciśnij klawisz Esc.

 4. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Odczytywanie komentarzy

Słychać czy slajdu komentarze i odsłuchiwanie komentarze.

 1. W widoku normalnym naciśnij klawisz F6, który ma aż usłyszysz "Miniatury."

 2. Naciśnij klawisz F6 i Strzałka w górę lub klawiszy strzałek, dopóki usłyszeć tytuł lub numer slajdu i jego położenie na liście slajdów. W przypadku komentarzy na slajdzie, możesz usłyszeć: "Zawiera komentarze".

 3. Aby otworzyć okienko komentarzy, naciśnij klawisze Alt + R, P, P. Słyszysz: "Komentarzy na slajdzie".

  Jeśli okienko komentarzy jest już otwarty, naciśnij klawisz F6 lub Shift + F6 do momentu słyszysz: "Komentarzy na slajdzie".

 4. Naciśnij klawisz SR klawisz prawo lub w lewo Strzałka poruszanie się po komentarze. Czytnik ekranu odczytuje komentarze, jak grunt nad nimi.

 5. Aby zamknąć okienko Komentarze, naciśnij klawisze Alt+R, P, P.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Używanie skrótów klawiaturowych do tworzenia prezentacji programu PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint dla systemu macOS klawiatury i VoiceOver, macOS wbudowane czytniki ekranu, aby dodać i odczytać notatki prelegenta i komentarze w prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów. Notatki prelegenta możesz dodać w widoku Normalny, jeśli dodajesz tylko krótkie notatki, lub na stronie Notatki, jeśli planujesz napisać więcej notatek dla poszczególnych slajdów.

Dodawanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „ Okienko notatek, obszar układu”.

 2. Wpisz notatki prelegenta dla slajdu. Po zakończeniu naciśnij klawisz F6, aby wyjść z obszaru Okienko notatek.

Dodawanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, w widoku Normalny naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie Notatki naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Edytuj tekst, jesteś obecnie w obszarze tekstu”. Następnie wpisz notatki prelegenta.

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko notatek, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta

Można słuchać notatki na zestaw słuchawkowy, a następnie ustnie prezentowania ich odbiorcom lub pozwól VoiceOver notatki odczytywanie na głos. Notatki prelegenta w widoku normalnym lub strony notatek można słuchać podczas tworzenia lub edytowania prezentacji. Podczas przedstawiania prezentacji, można użyć widoku prezentera.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Normalny

 1. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 2. W Okienku notatek naciśnij klawisz strzałki w prawo + Control + polecenia. Słyszysz: "Edytowanie tekstu, wstawiania na początku tekstu," wraz z tekstem notatki prelegenta.

 3. Aby wyjść z obszaru Okienko notatek, naciśnij klawisz F6.

Odczytywanie notatek prelegenta na stronie Notatki

 1. Na slajdzie naciśnij klawisze Command+3. Usłyszysz komunikat: „Strona Notatki, obszar układu”.

 2. Na stronie notatek, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Edytuj tekst" wraz z tekstem notatek.

 3. Aby przejść do notatek na innym slajdzie, na stronie Notatki naciskaj klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę, aż usłyszysz „Okienko notatek, obszar układu”, a następnie naciśnij klawisze Opcja+Strzałka w prawo lub Strzałka w lewo.

 4. Aby wrócić do widoku Normalny, naciśnij klawisze Command+1.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku Prezenter

 1. Aby przełączyć się do widoku Prezenter, na slajdzie w widoku Normalny naciśnij klawisze Opcja+Return. Usłyszysz komunikat: „Widok prezentera”.

 2. W widoku Prezenter naciskaj klawisze strzałek w lewo lub w prawo, aż usłyszysz: „Okienko notatek, obszar układu”.

 3. Aby odczytać tekst notatek w okienku notatek, naciśnij klawisz Strzałka Control + opcja + Shift + Strzałka w dół. Słyszysz: "w polu Edytuj tekst" wraz z tekstem Notatki >. Aby zatrzymać odczytu, naciskaj klawisze strzałek lewy i prawy w tym samym czasie.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Naciśnij Recenzja, zaznaczone, karta”.

 2. Na karcie Recenzja naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Nowy komentarz, przycisk”. Następnie naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Edytuj tekst, jesteś obecnie w obszarze tekstu”. Fokus zostanie przeniesiony do okienka komentarzy na marginesie.

 3. Wpisz swój komentarz. Gdy to zrobisz, aby przejść poza okienko komentarzy, naciskaj klawisz F6 do momentu usłyszenia nazwy pozycji lub elementu, które chcesz zaznaczyć.

Odczytywanie komentarzy

Aby odsłuchać na komentarze innych osób oraz w celu sprawdzenia, kto dodał komentarze w prezentacji, można użyć funkcji VoiceOver i kiedy.

 1. Na slajdzie w widoku Normalny naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz nazwę bieżącej karty na wstążce. Następnie naciskaj klawisz strzałki w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Karta Recenzja”, i naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja. Usłyszysz komunikat: „Karta Recenzja”.

 2. Na karcie Recenzja naciskaj klawisz Tab, aż usłyszysz: „Przycisk menu Pokaż komentarze”.

 3. Aby rozwinąć listę menu Pokaż komentarze, naciśnij klawisze Control+Opcja+Shift+M.

 4. Na liście menu naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół do momentu usłyszenia komunikatu „Znacznik wyboru, okienko Komentarz” lub „Okienko Komentarz”. Jeśli usłyszysz „Znacznik wyboru, okienko Komentarz”, naciśnij klawisz Esc i przejdź do następnego kroku. Jeśli usłyszysz „Okienko Komentarz”, naciśnij klawisze Control+Opcja+Spacja.

 5. Na slajdzie naciskaj klawisz F6, aż usłyszysz: „Karta Komentarze, jesteś obecnie na karcie wewnątrz okienka zadań”.

 6. Na karcie komentarze, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Komentarz wątku". Celem jest teraz na pierwszego komentarza wątku. Aby odczytać komentarz, naciśnij klawisz Tab. Funkcja voiceOver informuje o czasu podczas dodawania komentarza i kto go zapisano.

  Aby przejść do następnego wątku komentarzy, naciśnij klawisze Opcja+Control+Shift+Strzałka w górę. Usłyszysz komunikat: „Poza wątkiem komentarzy”. Następnie naciskaj klawisz strzałki w górę lub w dół, aż usłyszysz nazwę następnego wątku.

Zobacz też

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Zapisywanie prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie PowerPoint dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych dla systemu iOS, aby dodać i odczytać notatki prelegenta w prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Odczytywanie notatek prelegenta

Po otwarciu prezentacji w programie PowerPoint jest ona otwierana w widoku Normalny, w którym funkcja VoiceOver może odczytywać notatki prelegenta.

 1. Aby dowiedzieć się, czy slajd zawiera notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż dotrzesz do okienka miniatur slajdów. Gdy dotrzesz do okienka miniatur slajdów, a slajd zawiera notatki prelegenta, funkcja VoiceOver odczyta informacje, na przykład: „Slajd 1 z 8, <tytuł slajdu>, zawiera notatki”.

 2. Aby otworzyć pole tekstowe Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, <notatki prelegenta dla slajdu>”.

 4. Aby zamknąć pole Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

  Uwaga: Jeśli zamiast komunikatu „Notatki, przycisk” usłyszysz komunikat „Notatki”, pole tekstowe Notatki jest już otwarte w programie PowerPoint.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Notatki slajdów, pole tekstowe, pole tekstowe”.

 3. Aby rozpocząć dodawanie notatek, naciśnij dwukrotnie ekran i wpisz treść notatki za pomocą klawiatury ekranowej. Aby przejść do klawiatury, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Q”.

  Porada: Klawiaturę możesz też znaleźć, eksplorując elementy na ekranie. Aby eksplorować, umieść palec na ekranie i przeciągaj nim. Po przejściu do elementu funkcja VoiceOver odczytuje jego nazwę. Aby wybrać element, unieś palec i naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Aby zamknąć klawiaturę po zakończeniu, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat: „Ukryj klawiaturę”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Przedstawianie prezentacji za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie PowerPoint

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą funkcji TalkBack, wbudowanego czytnika zawartości ekranu w systemie Android, można dodawać i odczytywać notatki prelegenta lub komentarze w prezentacji aplikacji PowerPoint dla systemu Android. Korzystając z notatek prelegenta, możesz dodać przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej. Za pomocą komentarzy można przekazać współpracownikom opinię o ich prezentacjach.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać notatki prelegenta, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz: „Notatki, przycisk”. Następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki.

 2. Aby przejść do tego pola tekstowego, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz: „Notatki slajdów”.

 3. Aby zacząć dodawać notatki, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 5. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Odczytywanie notatek prelegenta

Gdy przeglądasz listę slajdów w widoku Miniatura, funkcja TalkBack informuje, czy slajd zawiera notatki. Usłyszysz numer i tytuł slajdu oraz komunikat „ma notatki”. Aby odczytać notatki, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji. Podczas przedstawiania pokazu slajdów można użyć widoku Prezenter do odczytywania notatek.

Odczytywanie notatek prelegenta w widoku do edycji

 1. Aby otworzyć slajd z komentarzami w widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Notatki, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Zostanie otwarte pole tekstowe Notatki. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Notatki slajdów”, a po nim notatki prelegenta dla slajdu.

 5. Aby zamknąć pole Notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie notatek prelegenta podczas prezentowania pokazu slajdów

 1. W widoku Miniatura lub Do edycji szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Prezentuj, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz nazwę odpowiedniego slajdu, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby odczytać notatki, szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz komunikat „Notatki slajdów”, a po nim notatki dla slajdu.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład współpracujesz z innymi osobami nad prezentacją lub recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie, do którego chcesz dodać komentarze, szybko przesuwaj w prawo lub w lewo, aż usłyszysz „Nowy komentarz, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte pole tekstowe Komentarze.

 2. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 3. Aby po zakończeniu zamknąć pole tekstowe, szybko przesuń w dół, a potem w lewo.

Odczytywanie komentarzy

Gdy przeglądasz listę slajdów w widoku Miniatura, funkcja TalkBack informuje, czy slajd zawiera komentarze. Usłyszysz numer i tytuł slajdu oraz komunikat „ma komentarze”. Aby odczytać komentarze, musisz otworzyć slajd w widoku Do edycji.

 1. Aby otworzyć slajd z komentarzami w widoku Do edycji, naciśnij dwukrotnie ekran, gdy będziesz na slajdzie. Usłyszysz: „Przycisk Edytuj”.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Slajd zostanie otwarty w widoku Do edycji.

 3. Szybko przesuwaj w lewo, aż usłyszysz „Niezaznaczone, Więcej opcji, przełącznik”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Usłyszysz komunikat „Menu karty”, a po nim nazwę obecnie zaznaczonej karty.

 4. Aby otworzyć menu karty, naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Recenzja, karta”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz „Poprzedni, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko Komentarze.

 7. Szybko przesuwaj w prawo, aby odczytać wszystkie komentarze na wybranym slajdzie pojedynczo.

 8. Aby zamknąć okienko Komentarze, szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz „Zamknij, przycisk”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint Mobile Narrator, wbudowane czytniki ekranu systemu Windows, aby dodać i odczytać notatki prelegenta w prezentacji jako przypomnień lub punkty do omówienia osoby prowadzącej. Można również znaleźć komentarze, które spowodowały współpracowników o prezentacji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Notatki prelegenta mogą służyć jako prywatne przypomnienia o tym, co powiedzieć podczas prowadzenia prezentacji dla odbiorców.

 1. Podczas edytowania slajdu w PowerPoint Mobile, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Notatki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko notatek.

 2. Aby przejść do okienka notatek, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Notatek slajdów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Wpisz notatki za pomocą klawiatury ekranowej.

 4. Aby zamknąć okienko notatek, po zakończeniu, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie notatek prelegenta

Można słuchać notatek, które zostały dodane do slajdu.

 1. Podczas edytowania slajdu w PowerPoint Mobile, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Notatki", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte okienko notatek.

 2. Aby przejść do okienka notatek, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Notatek slajdów", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 3. Aby odczytać notatki, szybko przesuń w dół trzema palcami.

 4. Aby zamknąć okienko notatek, po zakończeniu, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odczytywanie komentarzy

W prezentacji można czytać komentarze, które inne osoby pozostałej dla Ciebie. Aby dodać komentarze do prezentacji, przełącz się do pełnej wersji klasycznej programu PowerPoint lub PowerPoint Online za pomocą.

 1. Podczas edytowania slajdów, szybko przesuń w prawo do momentu możesz usłyszeć "Więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Selektor tabulatorów," następuje zaznaczona karta, na przykład "Dla użytkowników domowych."

 3. Aby otworzyć menu karty, naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Recenzja", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Dalej", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w lewo, aby przeczytać wszystkie komentarze w wybranego slajdu, rozpoczynając od najnowszych komentarz.

 7. Aby zamknąć w okienku komentarzy, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Zamknij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Wstawianie i edytowanie obrazów i tabel w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą PowerPoint Online klawiatury i czytnika ekranu, aby dodać i odczytać notatki prelegenta i komentarzy w prezentacji. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak za pomocą notatki prelegenta, Dodawanie przypomnienia lub punkty do omówienia dla osoby prowadzącej i wyrażanie opinii na temat prezentacje współpracownikom za pomocą komentarzy.

Uwagi: 

 • Jeśli używasz Narratora w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update, musisz wyłączyć tryb skanowania, aby edytować dokumenty, arkusze kalkulacyjne i prezentacje za pomocą aplikacji Office Online. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyłączanie trybu wirtualnego lub przeglądania w czytnikach zawartości ekranu w aktualizacji Windows 10 Fall Creators Update.

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji PowerPoint Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja PowerPoint Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji PowerPoint Online.

W tym temacie

Dodawanie notatek prelegenta

Dodaj do prezentacji notatki prelegenta, aby opowiedzieć odbiorcom historię spoza zawartości slajdu. Notatki prelegenta mogą także służyć jako prywatne przypomnienia dotyczące zawartości slajdów.

 1. Aby wyświetlić okienko notatek w widoku normalnym, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, W, P, N.

 2. Na slajdzie miejsce, w którym chcesz dodać notatki, naciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz: "Przesuń notatki".

 3. Wpisz notatki.

 4. Aby zamknąć okienko notatek, naciśnij klawisze Ctrl + F6.

Odczytywanie notatek prelegenta

Słychać czy slajdu notatek i odsłuchiwanie notatki.

 1. W widoku normalnym naciśnij klawisz Ctrl + F6, aż usłyszysz numer slajdu i jego położenie na liście slajdów.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przejrzeć listę slajdy. W przypadku notatek prelegenta na slajdzie, możesz usłyszeć: "Zawiera notatek".

 3. Aby wyświetlić okienko notatek, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, W, P, N.

 4. Naciśnij klawisze Ctrl + F6, aż usłyszysz "Notatek slajdów", a następnie naciśnij klawisz SR klawisz R, aby odsłuchać notatki.

Dodawanie komentarzy

Do slajdów możesz dodać komentarze, jeśli na przykład recenzujesz pracę kogoś innego.

 1. Na slajdzie w widoku normalnym po usłyszeniu fragment tekstu lub obiektu, który chcesz skomentować, naciśnij klawisze Alt + klawisze logo Windows, R, C1. Zostanie otwarte okienko komentarze. Słyszysz: "@mention lub Rozpocznij konwersację."

 2. Wpisz komentarz. Można nacisnąć klawisz Enter, aby rozpocząć nowy wiersz.

 3. Aby zapisać komentarz, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Opublikuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć pracę w okienku komentarzy, naciśnij klawisze Ctrl + F6.

 5. Aby zamknąć okienko komentarzy, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, R, P, P.

Odczytywanie komentarzy

Słychać czy slajdu komentarze i odsłuchiwanie komentarze.

 1. W widoku normalnym naciśnij klawisz Ctrl + F6, aż usłyszysz numer slajdu i jego położenie na liście slajdów.

 2. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub w dół klawisz strzałki, aby przejrzeć listę slajdy. W przypadku notatek prelegenta na slajdzie, możesz usłyszeć: "Zawiera komentarze".

 3. Aby otworzyć okienko komentarzy, naciśnij klawisze logo Alt + Windows, R, P, P. Słyszysz: "Okienko komentarzy."

  Jeśli okienko komentarzy jest już otwarty, naciśnij klawisze Ctrl + F6 lub Ctrl + Shift + F6 do momentu słyszysz: "Okienko komentarzy."

 4. Naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz: "Komentarz". Użyj w górę i w dół klawiszy strzałek, aby przechodzić między karty komentarza i lewy i prawy klawiszy strzałek do przechodzenia między komentarzami w każdej z kart. Czytnik ekranu odczytuje komentarze, jak grunt nad nimi.

Zobacz też

Praca ze slajdami w programie PowerPoint przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dodawanie i formatowanie tekstu w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji PowerPoint Online

Wykonywanie podstawowych zadań dotyczących tworzenia prezentacji w programie PowerPoint za pomocą czytnika zawartości ekranu

Dowiedz się, jak nawigować po programie PowerPoint za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×