Odczytywanie i edytowanie przypisów dolnych oraz końcowych w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Odczytywanie i edytowanie przypisów dolnych oraz końcowych w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób niedowidzących, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office, i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Za pomocą Word klawiatury i czytnika ekranu do czytania i przejść do przypisów dolnych i końcowych w dokumencie Word. Przetestowano z Narratora i JAWS, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Dowiesz się, jak dodać nowe przypisów dolnych i końcowych, a także modyfikowanie, konwertowanie i usunąć istniejące. Zazwyczaj przypisy dolne są wyświetlane u dołu strony, a przypisy końcowe są formatowane na końcu dokumentu lub sekcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Odczytywanie przypisu dolnego

Odwołania do przypisów dolnych są odczytywane automatycznie wraz z tekstem podczas odczytywania dokumentu i poruszania się po nim. Możesz także szybko przejść do samych przypisów dolnych w dokumencie i odczytać tylko ich zawartość.

 1. Po otwarciu dokumentu zawierającego przypisy dolne, naciśnij klawisze Alt + S, aby otworzyć kartę odwołania.

 2. Aby wybrać opcję Następny przypis dolny, naciśnij klawisz O, N, aby przejść do następnej liczby odwołania przypisu dolnego w dokumencie.

  Porada: Aby przejść do poprzedniego numeru odwołania do przypisu dolnego, naciśnij klawisz P.

 3. Aby przejść do tekstu przypisu dolnego na końcu strony, naciśnij klawisze Alt + S, h Jeśli masz zarówno przypisów dolnych i końcowych w dokumencie okna Pokaż przypisy pojawia się. Naciśnij klawisz Enter, aby przejść na przypisy dolne.

 4. Aby rozpocząć czytanie przypisy dolne, naciśnij klawisz SR klawisz R.

 5. Aby powrócić do bieżącego numeru odwołania przypisu dolnego w tekście dokumentu, naciśnij klawisze Alt + S, h

Odczytywanie przypisu końcowego

Odwołania do przypisów końcowych są odczytywane automatycznie wraz z tekstem podczas odczytywania dokumentu i poruszania się po nim. Możesz także szybko przejść do samych przypisów końcowych w dokumencie i odczytać tylko ich zawartość.

 1. Po otwarciu dokumentu zawierającego przypisy końcowe, naciśnij klawisze Alt + S, aby otworzyć kartę odwołania.

 2. Aby wybrać opcję Następny przypis dolny, naciśnij klawisz O, X, aby przejść do następnego znacznika odwołania przypisu końcowego w dokumencie.

  Porada: Aby przejść do poprzedniego znacznika odwołania do przypisu dolnego, naciśnij klawisz V.

 3. Aby przejść do tekstu przypisu końcowego na końcu dokumentu, naciśnij klawisze ALT + S, h Jeśli masz zarówno przypisów dolnych i końcowych w dokumencie okna Pokaż przypisy pojawia się. Naciśnij klawisz strzałki w dół + Shift + Tab, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby przejść na przypisy końcowe.

 4. Aby rozpocząć czytanie dokumentu, naciśnij klawisz SR klawisz R.

 5. Aby powrócić do bieżącej znacznik odwołania przypisu końcowego w tekście dokumentu, naciśnij klawisze Alt + S, h

Przechodzenie do przypisu dolnego lub końcowego

Podczas czytania dokumentu za pomocą czytnika ekranu, można przenosić do i z odwołania przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

 1. Po otwarciu dokumentu zawierającego przypisów dolnych lub końcowych, umieść kursor na przypisu dolnego lub Odwołanie przypisu końcowego. Informuje o program Narrator: "Przypisu" lub "Odwołanie przypisu końcowego."

 2. Aby przenieść tekst odwołania przypisu dolnego na końcu strony, naciśnij klawisz SR klawisz Insert. Program Narrator informuje o odwołania przypisu dolnego lub końcowego, takie jak "Przypis 1".

 3. Aby odczytać przypisu dolnego lub końcowego, naciśnij klawisz SR klawisz R.

 4. Aby powrócić do oryginalnej znacznik przypisu dolnego lub przypisu końcowego w tekście dokumentu, naciśnij klawisz SR klawiszy + Shift + Insert.

Dodawanie przypisu dolnego

Word zostanie wstawiony znacznik odwołania w tekście oraz dodany tekst odwołania przypisu dolnego u dołu strony.

 1. Po otwarciu dokumentu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić przypis dolny.

 2. Aby otworzyć kartę Odwołania, naciśnij klawisze Alt+S.

 3. Aby wybrać opcję Wstaw przypis dolny, naciśnij klawisz F. Narratora informuje o numer lub znacznik dodany do tekstu, a fokus jest przenoszony do dołu strony.

 4. Wpisz tekst odwołania do przypisu dolnego.

 5. Po zakończeniu z tekstem, odwołania, naciśnij klawisze Alt + S, H, aby powrócić do punktu wstawiania znacznik odwołania do przypisu dolnego w tekście dokumentu.

Dodawanie przypisu końcowego

Word zostanie wstawiony znacznik odwołania w tekście oraz dodany tekst odwołania przypisu końcowego na końcu dokumentu.

 1. Po otwarciu dokumentu, umieść kursor w miejscu, w którym chcesz wstawić przypis końcowy.

 2. Aby otworzyć kartę Odwołania, naciśnij klawisze Alt+S.

 3. Aby wybrać opcję Wstaw przypis końcowy, naciśnij klawisz E. Narratora informuje o odwołania do przypisu lub numer dodany do tekstu, a fokus jest przenoszony do końca dokumentu.

 4. Wpisz tekst odwołania do przypisu końcowego.

 5. Po zakończeniu z tekstem, odwołania, naciśnij klawisze Alt + S, H, aby powrócić do punktu wstawiania znacznik odwołania do przypisu końcowego w tekście dokumentu.

Dostosowywanie przypisów dolnych i końcowych

Możesz zmienić sposób wyświetlania w dokumencie przypisów dolnych i końcowych. Na przykład możesz zmienić format liczb lub miejsce wyświetlania tekstu odwołania w dokumencie.

 1. Po otwarciu dokumentu zawierającego przypisów dolnych lub końcowych, naciśnij klawisze Alt + S, aby otworzyć kartę odwołania.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy, naciśnij klawisz Q.

 3. W tym oknie dialogowym możesz na przykład wybrać:

  • Miejsce, w którym do przypisu dolnego lub przypisu końcowego pojawi się w dokumencie.

  • Format numerowania, które będą używane dla każdego.

  • Numer, którego chcesz uruchomić.

  • Określa, czy za pomocą numerowanie ciągły w całym dokumencie lub uruchom ponownie w każdej sekcji.

  • Czy zdefiniowane zmiany są stosowane do całego dokumentu lub po prostu sekcji korzystasz.

  Aby przechodzić między okno dialogowe pól i przycisków, naciskaj klawisz Tab. Użyj klawiszy strzałek, aby przejść do opcji w polu, a następnie naciśnij klawisz Enter, aby wybrać odpowiednią opcję.

 4. Aby zastosować zmiany do dokumentu przy użyciu istniejącego przypisów dolnych lub końcowych, naciskaj klawisz Tab do momentu wyświetlenia przycisk Zastosuj. Naciśnij klawisz SPACJA, aby zastosować zmiany do dokumentu i zamknij to okno dialogowe.

  Aby zastosować ustawienia do dokumentu bez istniejących przypisów dolnych lub końcowych, naciskaj klawisz Tab do momentu wyświetlenia przycisk Wstaw. Naciśnij klawisz SPACJA, aby Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego do dokumentu i zamknąć okno dialogowe.

Konwertowanie wszystkich przypisów dolnych lub końcowych

Przypisy dolne możesz konwertować na przypisy końcowe i odwrotnie.

 1. Po otwarciu dokumentu zawierającego przypisów dolnych lub końcowych, naciśnij klawisze Alt + S, aby otworzyć kartę odwołania.

 2. Aby otworzyć okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy, naciśnij klawisz Q.

 3. Naciskaj klawisz Tab możesz nawiązywać połączenia przycisk Konwertuj, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć. Zostanie otwarte okno dialogowe Konwertowanie przypisów.

 4. W oknie dialogowym Konwertowanie przypisów umożliwia zmianę pozycje do momentu wybrania opcji, które mają klawiszy strzałek. Naciskaj klawisz Tab, aby przejść do przycisku OK, a następnie naciśnij klawisz SPACJA, aby go zaznaczyć. Zamyka okno dialogowe Konwertowanie przypisów, i fokusu przywraca okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy.

 5. W tym oknie dialogowym wybrany będzie przycisk Wstaw. Naciśnij spację, aby dokonać konwersji i zamknąć okno dialogowe.

Usuwanie przypisów dolnych lub końcowych

Jeśli chcesz usunąć przypisu dolnego lub przypisu końcowego, Usuń numerem lub oznaczanie w treści tekstu odwołanie tekstu, nie przypisu dolnego lub przypisu końcowego na końcu strony, sekcji lub dokumentu. Jeśli usuniesz tekst odwołania, numer lub znacznik pozostaje w dokumencie. Po usunięciu numer lub znacznik przypisu zostanie całkowicie usunięty i pozostałe numery lub znaków zostanie odpowiednio zaktualizowana.

 1. Po otwarciu dokumentu zawierającego przypisów dolnych lub końcowych, naciśnij klawisze Alt + S, aby otworzyć kartę odwołania.

 2. Aby wybrać przypisy dolne lub końcowe, naciśnij klawisz O, a następnie przejdź przez opcje za pomocą klawiszy strzałek w górę i w dół. W trakcie nawigacji Narrator informuje o klawiszach dla danych elementów.

 3. Aby zaznaczyć przypisu dolnego lub przypisu końcowego, naciśnij odpowiedni klucz, takich jak N Następnego przypisu dolnego. Kursor znajduje się teraz przed znacznik odwołania przypisu dolnego lub przypisu końcowego w tekście.

 4. Aby usunąć odwołanie, naciśnij dwukrotnie klawisz Delete. Informuje o program Narrator: "Usuń".

  JAWS naciśnij klawisz Delete. JAWS informuje o: "Zaznaczone puste miejsce". Naciśnij klawisz Delete ponownie. Teraz usunąć przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Dodawanie, czytanie i usuwanie komentarzy w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Microsoft Word dla systemu Windows

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Czytanie i przejść do przypisów dolnych i końcowych w dokumencie Word za pomocą Word dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS. Można również dodać nowe przypisów dolnych i końcowych, a także modyfikowanie, konwertowanie, a także usunąć istniejące. Zazwyczaj przypisy dolne są wyświetlane u dołu strony, a przypisy końcowe są formatowane na końcu dokumentu lub sekcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie przypisu dolnego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis dolny.

 2. Naciśnij klawisze Command + opcja + F. Słyszysz: "Przypis" następuje liczba notatki, a następnie "Edytuj tekst". Fokus jest przenoszony do sekcji przypisu dolnego.

 3. Wpisz tekst przypisu dolnego.

Dodawanie przypisu końcowego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis końcowy.

 2. Naciśnij klawisze Command + opcja + E. Słyszysz: "Końcowego" następuje liczba notatki, a następnie "Edytuj tekst". Fokus jest przenoszony do sekcji przypisu końcowego.

 3. Wpisz tekst przypisu końcowego.

Przechodzenie do i czytanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

Funkcja voiceOver informuje o przypisów dolnych i końcowych podczas czytania dokumentu.

 1. Gdy funkcja VoiceOver informuje o przypisu dolnego lub numer przypisu końcowego zatrzymać tryb do czytania, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w lewo, aż usłyszysz numer notatki.

 2. Aby przejść do tekstu przypisu dolnego lub końcowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz Control + opcja + Shift i naciśnij klawisz SPACJA, dwa razy szybko.

  Funkcja voiceOver odczytuje tekst przypisu. Funkcja VoiceOver rozpoczyna czytanie tekstu notatki automatycznie, naciśnij klawisze Control + opcja + A.

Poruszanie się po przypisów dolnych lub końcowych

Możesz łatwo przenieść z jednego przypisu dolnego lub przypisu końcowego do drugiego.

 1. Naciśnij klawisz F6, aż usłyszysz zaznaczona karta, na przykład "dla użytkowników domowych wybraną kartę."

 2. Naciśnij klawisze Control + opcja + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Odwołania, karta,", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie zostanie usłyszeć "Następny przypis dolny, przycisk menu", a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Fokus jest przenoszony do zaznaczonej notatki. Funkcja voiceOver odczytuje tekstu notatek.

 4. Aby zachować Przenoszenie notatki poprzedniej lub następnej, naciśnij klawisze Control + opcja + Shift + M, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w dół, aż usłyszysz opcji, a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

Konwertowanie wszystkich przypisów dolnych lub końcowych

Przypisy dolne możesz konwertować na przypisy końcowe i odwrotnie.

 1. Naciśnij klawisze Control+Opcja+M. Usłyszysz: „Pasek menu, Apple”.

 2. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszeć "Wstawianie", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

 3. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszeć "Przypisu dolnego, wielokropek,", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Przypis dolny i przypis końcowy, lokalizację".

 4. Naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Konwertuj", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja. Słyszysz: "Konwertuj notatki, okno dialogowe".

 5. Naciśnij klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz żądaną opcję.

 6. Naciskaj klawisz Tab, aż usłyszeć "Przycisku OK", a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

 1. W tekście należy przejść do przypisu dolnego lub końcowego, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisz Backspace, dopóki nie usłyszysz: "" przypisów dolnych lub końcowych ", zaznaczenie usunięte." Znacznik notatki w tekście i tekst notatki są usuwane.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Word dla systemu iOS VoiceOver, czytnik ekranu iOS wbudowanych do odczytu i przejść do przypisów dolnych i końcowych w dokumencie Word. Możesz również dodać nowe przypisy dolne i końcowe lub usunąć istniejących. Zazwyczaj przypisy dolne są wyświetlane u dołu strony, a przypisy końcowe są formatowane na końcu dokumentu lub sekcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie przypisu dolnego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis dolny, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz zaznaczona karta, na przykład "Narzędzia główne, karta."

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Rozwinięte zostanie menu karty.

 4. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz ", karta Wstawianie,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wstaw przypis dolny, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja voiceOver informuje o numer przypisu dolnego, a fokus jest przenoszony do pola tekstowego przypisu dolnego w treści dokumentu.

 6. Slajd jednym palcem wzdłuż prawej krawędzi ekranu, dopóki nie usłyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu.

 7. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst przypisu dolnego.

Dodawanie przypisu końcowego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis końcowy, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Pokaż Wstążkę", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz zaznaczona karta, na przykład "Narzędzia główne, karta."

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Rozwinięte zostanie menu karty.

 4. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz ", karta Wstawianie,", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Wstaw przypis końcowy, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Funkcja voiceOver informuje o numer przypisu końcowego, a fokus jest przenoszony do pola tekstowego przypisu końcowego w treści dokumentu.

 6. Slajd jednym palcem wzdłuż prawej krawędzi ekranu, dopóki nie usłyszysz "Ukryj Wstążkę, przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu.

 7. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst przypisu końcowego.

Przechodzenie do i czytanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

 1. W treści dokumentu szybko przesuń w prawo do momentu VoiceOver informuje o przypisu dolnego lub przypisu końcowego. Słyszysz, na przykład "Przypisu," wraz z numerem przypisu dolnego.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego przypisu dolnego lub końcowego, a VoiceOver odczytuje notatki.

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

 1. W treści dokumentu szybko przesuń w prawo do momentu VoiceOver informuje o przypisu dolnego lub przypisu końcowego. Słyszysz, na przykład "Przypisu," wraz z numerem przypisu dolnego.

 2. Naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

 3. Używanie klawiatury ekranowej, aby usunąć tekst z pola przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w programie Word dla komputerów Mac

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Word dla systemu Android TalkBack, wbudowane Android czytnik do odczytu i przejść do przypisów dolnych i końcowych w dokumencie Word. Możesz również dodać nowe przypisy dolne i przypisy końcowe, a także formatowanie i usuwać istniejące. Zazwyczaj przypisy dolne są wyświetlane u dołu strony, a przypisy końcowe są formatowane na końcu dokumentu lub sekcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Dodawanie przypisu dolnego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis dolny, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "karty,"następuje zaznaczona karta, na przykład "dla użytkowników domowych, wybrane menu."

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przypis przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego przypisu dolnego i wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu.

 6. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst przypisu dolnego.

Dodawanie przypisu końcowego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis końcowy, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 2. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "nie jest zaznaczone, przełączanie więcej opcji", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz "karty,"następuje zaznaczona karta, na przykład "dla użytkowników domowych, wybrane menu."

 3. Naciśnij dwukrotnie ekran. Zostanie otwarte menu karty.

 4. Szybko przesuwaj w lewo lub w prawo, aż usłyszysz komunikat „Karta Wstawianie”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk przypis końcowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do pola tekstowego przypisów końcowych i wyświetleniu klawiatury ekranowej w dolnej części ekranu.

 6. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst przypisu końcowego.

Przechodzenie do i czytanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

 1. TalkBack informuje o przypisów dolnych i końcowych podczas czytania dokumentu. Słyszysz, na przykład "Przypisu," wraz z numerem notatki. Aby przejść do tekstu przypisu dolnego lub końcowego, naciśnij dwukrotnie ekran.

  TalkBack automatycznie odczytuje notatki.

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

 1. Przechodzenie do znacznika odwołania przypisu dolnego lub końcowego, który chcesz usunąć.

 2. Aby otworzyć menu kontekstowe lokalnych, szybko przesuń w górę to right. Słyszysz: "Alert lokalny menu kontekstowego."

 3. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Akcje", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Alert, akcje."

 4. Szybko przesuń w prawo, aż zostanie usłyszeć "Menu kontekstowe uruchamianie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 5. Szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Wytnij", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Odwołania przypisu dolnego lub końcowego i tekst notatki są usuwane.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni i gramatyki w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Word Mobile Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows do czytania i przejść do przypisów dolnych i końcowych w dokumencie Word. Możesz można również dodać nowe przypisów dolnych i końcowych a także usunąć istniejące. Zazwyczaj przypisy dolne są wyświetlane u dołu strony, a przypisy końcowe są formatowane na końcu dokumentu lub sekcji.

Uwagi: 

W tym temacie

Przechodzenie do przypisu dolnego lub końcowego

 1. Podczas czytania dokumentu Word, szybko przesuń w górę lub w dół jednym palcem aż usłyszysz: "Elementów".

 2. Szybko przesuń w prawo, dopóki nie słyszeć "" przypisów dolnych lub końcowych "," następuje numer przypisu dolnego lub końcowego i naciśnij dwukrotnie ekran, aby ustawić punkt wstawiania na początek przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

Dodawanie przypisu dolnego

Word Mobile zostanie wstawiony znacznik odwołania w tekście oraz dodany tekst odwołania przypisu dolnego u dołu strony.

 1. W dokumencie wybierz lokalizację, gdzie chcesz wstawić przypis dolny.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Menu główne teraz jest rozszerzony.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Wstawianie" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przypis przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst odwołania przypisu dolnego.

Dodawanie przypisu końcowego

Word Mobile zostanie wstawiony znacznik odwołania w tekście oraz dodany tekst odwołania przypisu końcowego na końcu dokumentu.

 1. W dokumencie wybierz lokalizację, w którym chcesz wstawić przypis końcowy.

 2. Szybko przesuń w górę lub w dół z jednym palcem, aż usłyszysz: "Elementów".

 3. Szybko przesuwaj w prawo, aż usłyszysz komunikat „Przycisk Więcej opcji”, a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 4. Szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Przycisk Strona główna", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Menu główne teraz jest rozszerzony.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszeć "Wstawianie" i naciśnij dwukrotnie ekran.

 6. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk przypis końcowy", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 7. Używanie klawiatury ekranowej wpisz tekst odwołania przypisu końcowego.

Usuwanie przypisów dolnych lub końcowych

Jeśli chcesz usunąć przypisu dolnego lub przypisu końcowego, Usuń numerem lub oznaczanie w treści tekstu odwołanie tekstu, nie przypisu dolnego lub przypisu końcowego na końcu strony, sekcji lub dokumentu. Jeśli usuniesz tekst odwołania, numer lub znacznik pozostaje w dokumencie. Po usunięciu numer lub znacznik przypisu zostanie całkowicie usunięty i pozostałe numery lub znaków zostanie odpowiednio zaktualizowana.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Sprawdzanie pisowni w dokumencie w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Za pomocą Word Online klawiatury i czytnika ekranu do czytania i przejść do przypisów dolnych i końcowych w dokumencie Word. Przetestowano przez Narratora, ale mogą współpracować z innymi czytników ekranu, jak są zgodne z typowych standardami ułatwień dostępu i technik. Jak dodać nowe przypisy dolne i przypisy końcowe, a także formatowanie i usuwać istniejące. Zazwyczaj przypisy dolne są wyświetlane u dołu strony, a przypisy końcowe są formatowane na końcu dokumentu lub sekcji.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane stopniowo subskrybentom usługi Office 365, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak uzyskiwać nowe funkcje szybciej, dołącz do niejawnego programu testów pakietu Office.

 • Aby dowiedzieć się więcej o czytnikach zawartości ekranu, przejdź do tematu Jak czytniki zawartości ekranu współpracują z pakietem Microsoft Office.

 • Podczas korzystania z aplikacji Word Online zalecamy używanie programu Microsoft Edge jako przeglądarki internetowej. Ze względu na to, że aplikacja Word Online działa w przeglądarce internetowej, skróty klawiaturowe są inne niż w programie klasycznym. Na przykład przejście do poleceń i wyjście z nich odbywa się za pomocą klawiszy Ctrl+F6 (zamiast klawisza F6). Ponadto typowe skróty, takie jak F1 (Pomoc) i Ctrl+O (Otwórz), odnoszą się do przeglądarki internetowej, a nie do aplikacji Word Online.

W tym temacie

Przeczytaj przypisów dolnych

 1. W dokumencie, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N, S, F. Słyszysz: "Edytowanie przypisu dolnego."

 2. Naciśnij klawisz SR klawiszy + R, aby przeczytać całą zawartość w okienku przypisu dolnego.

 3. Przechodzenie między przypisy dolne w dokumencie, naciśnij klawisze Ctrl + F6 aż usłyszysz albo "Poprzedni przypis dolny, przycisk" lub "Następny przypis, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć pracę w okienku przypisu dolnego, naciśnij klawisz Esc.

Przeczytaj przypisów końcowych

 1. W dokumencie, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N, S, E. Słyszysz: "Edytowanie przypis końcowy."

 2. Naciśnij klawisz SR klawisz R, aby przeczytać całą zawartość w okienku przypisów końcowych.

 3. Przechodzenie między przypisu końcowego w dokumencie, naciskaj klawisze Ctrl + F6 słyszysz albo "Poprzedni przypis końcowy, przycisk" lub "Następny przypis końcowy, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zakończyć pracę w okienku przypisów końcowych, naciśnij klawisz Esc.

Przechodzenie do przypisu dolnego lub końcowego

Czytnik ekranu informuje o przypisów dolnych i końcowych podczas czytania dokumentu.

 1. Gdy czytnik ekranu informuje o przypisu dolnego lub numer przypisu końcowego zatrzymać tryb do czytania, a następnie naciśnij klawisz Strzałka w lewo, aż usłyszysz numer notatki, a po nim "Grupy, przypisu dolnego," lub "Grupy, przypis końcowy," i ponownie następnie numer przypisu.

 2. Aby przejść do okienka przypisów dolnych lub końcowych, naciśnij klawisze Ctrl + F8.

Dodawanie przypisu dolnego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis dolny.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows klawisz N, R, F. Słyszysz: "Edytowanie przypisu dolnego."

 3. Wpisz tekst przypisu dolnego.

 4. Aby zakończyć pracę w okienku przypisu dolnego, naciśnij klawisz Esc.

Dodawanie przypisu końcowego

 1. W dokumencie przejdź do lokalizacji, w której chcesz dodać przypis końcowy.

 2. Naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N, R, E. Słyszysz: "Edytowanie przypis końcowy."

 3. Wpisz tekst przypisu końcowego.

 4. Aby zakończyć pracę w okienku przypisów końcowych, naciśnij klawisz Esc.

Format przypisów dolnych

Możesz zmienić typ czcionki i rozmiaru i wcięcia przypisy dolne. Zmiany można stosować do jednego lub wszystkich przypisów dolnych.

 1. W dokumencie, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N, S, F. Słyszysz: "Edytowanie przypisu dolnego."

 2. Naciśnij klawisz SR klawisz Strzałka w prawo, aż usłyszysz "przypis dolny formatowanie, przycisk", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, opcje formatowania." Celem jest menu Typ czcionki.

 3. Aby zmienić typ czcionki, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Rozwinięte zostanie menu Typ czcionki. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz typ czcionki, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zmienić rozmiar czcionki, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Rozmiar czcionki", a następnie naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz rozmiar czcionki, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zmienić wcięcie, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz żądaną opcję Zwiększ wcięcie. Program Narrator zgłasza także, jeśli opcja jest lub wyłączanie. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować zmiany tylko bieżący przypis dolny, naciśnij klawisz Tab, aż usłyszysz "Przycisk Zastosuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zastosować zmiany do wszystkich przypisów dolnych, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Zastosuj do wszystkich,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby powrócić do treści, naciśnij klawisz Esc.

Format przypisów końcowych

Możesz zmienić typ czcionki i rozmiaru i wcięcia przypisy końcowe. Zmiany można stosować do jednego lub wszystkich przypisów końcowych.

 1. W dokumencie, naciśnij klawisze logo Alt + Windows + klawisz N, S, E. Słyszysz: "Edytowanie przypis końcowy."

 2. Naciskaj klawisz klawisz Strzałka w prawo SR usłyszeć "Przypisy końcowe Format", a następnie naciśnij klawisz Enter. Słyszysz: "Okno dialogowe, opcje formatowania." Celem jest menu Typ czcionki.

 3. Aby zmienić typ czcionki, naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Rozwinięte zostanie menu Typ czcionki. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz typ czcionki, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 4. Aby zmienić rozmiar czcionki, naciśnij klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Rozmiar czcionki", a następnie naciśnij klawisz strzałki Alt + Strzałka w dół. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aż usłyszysz rozmiar czcionki, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 5. Aby zmienić wcięcie, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz żądaną opcję Zwiększ wcięcie. Program Narrator zgłasza także, jeśli opcja jest lub wyłączanie. Aby zaznaczyć, naciśnij klawisz Enter.

 6. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby zastosować zmiany do bieżącego przypisy końcowe, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie usłyszysz "Przycisk Zastosuj", a następnie naciśnij klawisz Enter.

  • Aby zastosować zmiany do wszystkie przypisy końcowe, naciskaj klawisz Tab, dopóki nie słyszą "Przycisk Zastosuj do wszystkich,", a następnie naciśnij klawisz Enter.

 7. Aby powrócić do treści, naciśnij klawisz Esc.

Usuwanie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

 1. Przejdź do przypisu dolnego lub końcowego, który chcesz usunąć.

 2. Naciśnij klawisze Ctrl + F8, aby przejść do okienka przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

 3. Usuń tekst przypisu dolnego lub przypisu końcowego.

 4. Naciśnij klawisz Esc, aby powrócić do numeru odwołania przypisu dolnego lub przypisu końcowego w tekście.

 5. Naciśnij klawisze Shift + Strzałka w lewo lub Strzałka w prawo, aby wybrać numer odwołania w tekście, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Zobacz też

Wstawianie i zmienianie tekstu za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Wstawianie zdjęcia lub obrazu w programie Word za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w aplikacji Word Online

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Word

Eksplorowanie i nawigowanie programu Word za pomocą czytnika ekranu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×