Odświeżanie zaimportowanych danych w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy odświeżasz wcześniej zaimportowane dane przy użyciu dodatku TE102896613, możesz sprawdzić, czy odświeżenie zakończyło się powodzeniem, niepowodzeniem lub czy zostało anulowane.

W dodatku TE102896613 kliknij pozycję Narzędzia główne > Pobieranie danych zewnętrznych > Odśwież lub Odśwież wszystko, aby ponownie zaimportować bieżącą tabelę lub wszystkie tabele w modelu danych.

Stan odświeżenia jest wskazywany dla każdego połączenia używanego w modelu danych. Istnieją trzy możliwe wyniki.

Komunikaty o stanie odświeżenia danych w dodatku PowerPivot

Komunikat „Sukces” zawiera informację o liczbie zaimportowanych wierszy dla każdej tabeli.

Komunikat „Błąd” może zostać wyświetlony, jeśli baza danych jest w trybie offline, nie masz już uprawnień lub tabela bądź kolumna została usunięta albo jej nazwa została zmieniona w źródle. Sprawdź, czy baza danych jest dostępna, na przykład przez utworzenie nowego połączenia w innym skoroszycie.

"Komunikat anulowano" oznacza program Excel nie wysłał żądania odświeżenia, prawdopodobnie dlatego, że odświeżanie dla połączenia zostało wyłączone.

Porada:  Czy udostępniasz ten skoroszyt innym osobom, które mogą chcieć odświeżyć dane? Pomóż współpracownikom uniknąć błędów odświeżania danych, przypominając im o żądaniu uprawnień do źródeł danych dostarczających te dane.

Wyświetlanie kwerend używanych do odświeżania danych we właściwościach tabeli

Proces odświeżania danych po prostu uruchamia ponownie to samo zapytanie, które było pierwotnie użyta do pobrania danych. Zapytanie to możesz wyświetlać, a czasami modyfikować, wyświetlając właściwości tabeli w oknie dodatku TE102896613.

  1. Aby wyświetlić zapytanie użyte podczas odświeżania danych, kliknij pozycję TE102896613 > Zarządzaj w celu otwarcia okna dodatku TE102896613.

  2. Kliknij pozycję Projektowanie > Właściwości tabeli.

  3. Przełącz się do Edytora kwerend, aby wyświetlić kwerendę źródłową.

Kwerendy nie są widoczne dla każdego typu źródła danych. Na przykład dla importu strumieniowego źródło danych kwerendy nie są pokazywane.

Właściwości połączenia anulujące odświeżanie danych

W programie Excel możesz ustawić właściwości połączenia, które określają częstotliwość odświeżania danych. Jeśli odświeżanie nie jest dozwolone dla konkretnego połączenia, zostanie wyświetlone powiadomienie o anulowaniu, gdy uruchomisz polecenie Odśwież wszystko lub spróbujesz odświeżyć określoną tabelę używającą tego połączenia.

  1. Aby wyświetlić właściwości połączenia, w programie Excel kliknij pozycję Dane > Połączenia w celu wyświetlenia listy wszystkich połączeń używanych w skoroszycie.

  2. Zaznacz połączenie i kliknij pozycję Właściwości.

  3. Jeśli na karcie Sposób użycia w obszarze Sterowanie odświeżaniem pole wyboru Odśwież to połączenie podczas odświeżania wszystkiego jest wyczyszczone, podczas próby uruchomienia polecenia Odśwież wszystko w oknie dodatku TE102896613 zostanie wyświetlony komunikat o anulowaniu.

Odświeżanie danych w usłudze Office 365

Sposób udostępniania skoroszytu określa możliwość odświeżania danych. W usłudze Office 365 nie można odświeżać danych, które pochodzą z zewnętrznego źródła danych. Załóżmy, że tworzysz skoroszyt w programie Excel, importujesz dane z serwera w sieci, tworzysz tabelę przestawną, a następnie przekazujesz ten skoroszyt do usługi Office 365. W usłudze Office 365 możesz pracować z tabelą przestawną, ale nie możesz używać polecenia Dane >Odśwież, aby zaktualizować jej dane.

Zostanie wyświetlony komunikat o błędzie „Odświeżanie danych zewnętrznych nie powiodło się” razem z nazwą i lokalizacją połączenia, dla którego odświeżenie się nie powiodło.

Odświeżanie danych w programie SharePoint Server 2013

W programie SharePoint Server 2013 można zaplanować nienadzorowane odświeżanie danych na serwerze, ale wymaga to zainstalowania i skonfigurowania dodatku TE102896613 dla programu SharePoint 2013 w danym środowisku programu SharePoint. Skontaktuj się z administratorem programu SharePoint, aby dowiedzieć się, czy planowane odświeżanie danych jest dostępne.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×