Odświeżanie połączonych (zaimportowanych) danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Można odświeżać danych połączonych z zewnętrznym źródło danych w skoroszycie programu Excel. Tego źródła danych można zakres komórek, tabelę programu Excel, raport tabeli przestawnej, raportu wykresu przestawnego, plik tekstowy lub kwerendy sieci Web. Za każdym razem odświeżania danych, zobacz najnowszą wersję dodatku informacje znajdujące się w źródle danych, w tym wszelkie zmiany, które zostały wprowadzone w danych.

Uwaga dotycząca zabezpieczeń: Połączenia z danymi zewnętrznymi mogą być wyłączone obecnie na komputerze. Odświeżanie danych podczas otwierania skoroszytu, należy włączyć połączeń danych za pomocą paska Centrum zaufania lub skoroszycie należy umieścić w zaufanej lokalizacji.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Dodawanie, usuwanie lub zmienianie zaufanej lokalizacji plików, Dodawanie, usuwanie lub wyświetlanie zaufanego wydawcyi Wyświetlanie opcji i ustawień w Centrum zaufania.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Aby odświeżyć połączenia danych w skoroszycie, kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij polecenie Odśwież.

 • Odśwież wszystkie połączenia danych w skoroszycie, kliknij przycisk Odśwież wszystko w grupie połączenia na karcie dane.

Uwaga: Jeśli masz więcej niż jeden otwarty skoroszyt, należy powtórzyć operację w każdym z nich.

 1. Zaznacz arkusz zawierający zaimportowanego pliku tekstowego.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij polecenie Odśwież.

 3. W oknie dialogowym Importowanie pliku tekstowego zaznacz plik tekstowy, a następnie kliknij Importuj.

Odświeżanie plik modułu trybu offline, który ponownie tworzy plik przy użyciu najnowszych danych z modułu serwera, może zająć dużo czasu i wymaga dużo miejsca na dysku tymczasowym. Rozpoczynanie procesu w momencie, gdy natychmiast dostępu do innych plików nie jest konieczne i upewnij się, że masz odpowiednie miejsca ponownie zapisać plik.

 1. Kliknij raport tabeli przestawnej, który jest oparty na pliku modułu offline.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij polecenie Odśwież.

  Obraz Wstążki programu Excel

 1. W arkuszu kliknij zamapowaną komórkę, aby wybrać mapę XML, którą chcesz odświeżyć.

 2. Jeśli karta Deweloper nie jest dostępna, wyświetl ją. Aby uzyskać instrukcje zobacz Wyświetlanie karty Deweloper.

 3. Na karcie Deweloper w grupie XML kliknij przycisk Odśwież dane.

  Grupa XML na Wstążce

Zakres danych zewnętrznych można odświeżać automatycznie podczas otwierania skoroszytu. Opcjonalnie można zapisać skoroszyt bez zapisywania danych zewnętrznych, dzięki czemu zmniejszany jest rozmiar pliku skoroszytu.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. W obszarze Sterowanie odświeżaniem zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku.

 5. Jeśli skoroszyt ma zostać zapisany z definicją zapytania, lecz bez danych zewnętrznych, zaznacz pole wyboru Usuń dane z zakresu danych zewnętrznych przed zapisaniem skoroszytu.

Uwaga: Aby odświeżyć dane, po otwarciu skoroszytu w raporcie tabeli przestawnej, można również zaznacz pole wyboru Odśwież dane podczas otwierania pliku. Jest to pole wyboru w sekcji Danych w tabeli przestawnej na karcie dane w oknie dialogowym Opcje tabeli przestawnej.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Opcje tabeli przestawnej.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Odśwież co, a następnie wprowadź liczbę minut, które mają dzielić kolejne operacje odświeżania.

Przechowywane hasła nie są szyfrowane i nie jest zalecane. Jeśli źródło danych wymaga hasło połączyć się z nim, jest wymagane, że użytkownicy będą wprowadzać hasła przed ich odświeżanie zakresu danych zewnętrznych. Poniższa procedura nie dotyczą dane, które są pobierane z pliku tekstowego (txt) lub kwerendy sieci Web (iqy).

Ważne: Za pomocą silnych haseł, które łączenie wielkie i małe litery, numery i symbole. Słabych haseł nie można mieszać tych elementów. Hasła powinny być co najmniej 8 znaków. Lepiej jest hasło, która korzysta z 14 znaków. Należy zapamiętać hasło. Jeśli zapomnisz hasło, nie można pobrać firmy Microsoft. Przechowywanie hasła, które Zanotuj w bezpiecznym miejscu poza informacje, które będą chronić.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij kartę Definicja.

 4. Wyczyść pole wyboru Zapisz hasło.

Uwaga: Program Excel zostanie wyświetlony monit o podanie hasła tylko po raz pierwszy odświeżania zakresu danych zewnętrznych w danej sesji programu Excel. Przy następnym uruchomieniu programu Excel, możesz zostanie wyświetlony monit o podanie hasła ponownie po otwarciu skoroszytu zawierającego kwerendę, a następnie spróbuj odświeżyć dane.

Uruchomienie kwerendy w tle umożliwia podczas uruchamiania kwerendy za pomocą programu Excel.

Uwaga: Nie można uruchomić kwerendy OLAP w tle.

 1. Kliknij komórkę w zakresie danych zewnętrznych.

 2. Na karcie dane w grupie połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież, a następnie kliknij pozycję Właściwości połączenia.

  Obraz Wstążki programu Excel

 3. Kliknij kartę Sposób użycia.

 4. Zaznacz pole wyboru Włącz odświeżanie w tle, aby uruchomić zapytanie w tle. Wyczyść to pole wyboru, aby uruchomić zapytanie podczas oczekiwania.

Uwaga: Podczas rejestrowania makro, które zawiera kwerendę, program Excel nie uruchamia kwerendy w tle. Aby zmienić zarejestrowane makro, tak aby kwerenda działa w tle, Edytuj makro Edytor Visual Basic. Zmienić metodę odświeżania dla obiektu QueryTable z BackgroundQuery: = False do BackgroundQuery: = True. Uzyskać informacji na temat edytowania makr Zobacz języka Visual Basic dla aplikacji — Pomoc.

Wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

 • Sprawdzanie stanu kwerendy    Aby wskazać, że kwerenda zostanie uruchomiona na pasek stanu pojawi się wirująca ikona. Kliknij dwukrotnie ikonę Wskaźnik odświeżania Odświeżanie w tle, aby sprawdzić stan kwerendy.

 • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać kwerendę, która działa w tle, kliknij dwukrotnie ikonę Wskaźnik odświeżania Odświeżanie w tle, na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij przycisk Zatrzymaj odświeżanie.

 • Zatrzymywanie kwerendy    Aby zatrzymać kwerendę, gdy pole wyboru Włącz odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz ESC.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×