Odświeżanie połączenia danych programu Access

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli skoroszyt programu Excel jest połączony z tabelą lub kwerendą w bazie danych programu Access, możesz upewnić się, że pokazuje on najbardziej aktualne informacje. Aby to zrobić, użyj polecenia Odśwież na karcie Dane.

Musisz najpierw utworzyć połączenie z bazą danych programu Access?

  1. W arkuszu kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu Access.

  2. Na karcie Dane w grupie Połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko, a następnie kliknij pozycję Odśwież.

Odświeżanie połączenia danych

Aby sterować sposobem i częstotliwością odświeżania połączenia:

  1. Kliknij dowolną komórkę zawierającą dane programu Access.

  2. W grupie Połączenia kliknij strzałkę obok pozycji Odśwież wszystko i kliknij pozycję Właściwości połączenia.

W przypadku bardzo dużych zestawów danych rozważ uruchomienie odświeżania w tle. Dzięki temu nadal będziesz mieć kontrolę nad programem Excel i nie trzeba będzie czekać kilku minut (lub dłużej) na zakończenie odświeżania.

Właściwości połączenia

  1. Na karcie Użycie ustaw opcje, które chcesz zmienić.

Sprawdzanie stanu odświeżania i anulowanie odświeżania

Jeśli skoroszyt jest połączony z dużym źródłem danych, odświeżenie go może trwać dłużej, niż się spodziewasz. Aby sprawdzić stan odświeżania lub aby je anulować, wykonaj jedną lub więcej z następujących czynności:

  • Sprawdzanie stanu zapytania    Na pasku stanu programu Excel zostanie wyświetlony komunikat wskazujący, że zapytanie zostało uruchomione. Kliknij dwukrotnie ten komunikat, aby sprawdzić stan zapytania.

  • Zatrzymywanie odświeżania w tle    Aby zatrzymać zapytanie uruchomione w tle, kliknij dwukrotnie komunikat stanu zapytania na pasku stanu, aby wyświetlić okno dialogowe Stan odświeżania danych zewnętrznych, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj odświeżanie.

  • Zatrzymywanie zapytania    Aby zatrzymać zapytanie, gdy odświeżanie w tle jest wyłączone, naciśnij klawisz Esc.

Odświeżanie innych źródeł danych

Odświeżanie danych połączonych z bazą danych programu SQL Server

Odświeżanie danych bazy danych OLE

Odświeżanie danych połączonych z innym skoroszytem

Odświeżanie danych połączonych ze źródłem zewnętrznym

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×