Odświeżanie lub dodawanie danych dodatku Power Map

Gdy dane używane przez mapę zmienią się, można odświeżyć je ręcznie za pomocą dodatku Power Map. Wprowadzone zmiany zostaną następnie uwzględnione na mapie. Oto jak to robić:

  • W dodatku Power Map kliknij pozycję Narzędzia główne > Odśwież dane.

Odświeżanie danych na karcie Narzędzia główne

Dodawanie danych do dodatku Power Map

Aby dodać nowe dane do dodatku Power Map:

  1. W dodatku Power Map przejdź do mapy, do której chcesz dodać dane.

  2. Przy otwartym oknie dodatku Power Map kliknij w obrębie okna programu Excel i zaznacz w arkuszu dane, które chcesz dodać.

  3. Na wstążce programu Excel kliknij pozycję Wstawianie, kliknij strzałkę pozycji Mapa, a następnie kliknij pozycję Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map.

Polecenie Dodaj wybrane dane do dodatku Power Map

Dodatek Power Map zostanie automatycznie zaktualizowany z uwzględnieniem dodatkowych danych.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×