Odświeżanie importowanych danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą programu Office Visio można odświeżać dane zaimportowane do diagramu programu Visio przy użyciu funkcji importowania danych niestandardowych, szybkiego importowania i tworzenia na podstawie danych . Możesz również rozwiązywać konflikty danych, które zazwyczaj są spowodowane przez wiersze dodane lub usunięte w źródle danych po utworzeniu diagramu. Możesz również zaplanować odświeżanie danych w ustalonych odstępach czasu.

Uwaga: Nie można zaktualizować źródła danych, do którego jest powiązany diagram programu Visio, wprowadzając zmiany na diagramie programu Visio.

Co chcesz zrobić?

Odświeżanie danych na rysunku

Ustawianie automatycznego odświeżania danych na rysunku w programie Visio

Rozwiązywanie konfliktów między starymi a nowymi danymi

Odświeżanie danych na rysunku

 1. Otwórz rysunek zawierający dane, które chcesz odświeżyć.

 2. W menu dane kliknij polecenie Odśwież dane.

 3. Jeśli otrzymasz wiadomość z powiadomieniem o zabezpieczeniach programu Microsoft Visio , a źródło danych jest zaufane, wybierz przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym odświeżanie danych wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby odświeżyć pojedyncze źródło danych, zaznacz je na liście Źródło danych , a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  • Aby odświeżyć wiele źródeł danych, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas zaznaczania źródeł danych na liście Źródło danych , a następnie kliknij pozycję Odśwież.

  • Aby odświeżyć wszystkie źródła danych, kliknij pozycję Odśwież wszystko.

   Porada: Aby wybrać kolejność odświeżania źródeł danych, kliknij nagłówek kolumny Źródło danych .

Ustawianie automatycznego odświeżania danych na rysunku w programie Visio

 1. Otwórz rysunek zawierający dane, które chcesz odświeżyć.

 2. W menu dane kliknij polecenie Odśwież dane.

 3. W oknie dialogowym odświeżanie danych wybierz jeden lub więcej źródeł danych.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż to okno dialogowe przy otwieraniu pliku .

 5. Kliknij pozycję Konfiguruj.

 6. W oknie dialogowym Konfigurowanie odświeżania w obszarze odświeżanie automatycznezaznacz pole wyboru Odśwież co , a następnie klikaj strzałki w celu wybrania interwału.

Ważne: Aby odświeżanie działało prawidłowo, upewnij się, że wybrano prawidłowy unikatowy identyfikator.

Jak wybrać odpowiedni unikatowy identyfikator?

Aby odświeżyć rysunek po zmianie danych w źródle danych, należy wybrać unikatowy identyfikator każdej tabeli. Unikatowy identyfikator (lub kolumna klucza) powinien być kolumną, która nie zostanie zmieniona. Ten klucz umożliwia dokładne dopasowanie każdego wiersza w odświeżonych danych do wiersza w źródle danych, z którego są aktualizowane dane.

W poniższym przykładzie arkusza programu Microsoft Office Excel unikatowym identyfikatorem lub kluczem jest kolumna identyfikator pracownika.

Tabela programu Excel zawierająca dane pracowników

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kreator Selektor danych — informacje (Konfigurowanie unikatowego identyfikatora odświeżania).

Rozwiązywanie konfliktów między starymi a nowymi danymi

Może być konieczne usunięcie wszelkich konfliktów między nowymi danymi ze źródła danych a starymi danymi na rysunku. Na przykład mogą wystąpić konflikty w przypadku usunięcia wiersza z danych lub utworzenia nowego wiersza o tym samym unikatowym identyfikatorze co inny wiersz w źródle danych. W obu przypadkach polecenie Odśwież dane nie umożliwia odświeżenia danych we wszystkich kształtach, ponieważ nie może on już pasować do wiersza w odświeżonym źródle danych. W przypadku wystąpienia konfliktu zostanie wyświetlone okienko konflikty odświeżania . W okienku są dostępne opcje ułatwiające rozwiązywanie konfliktów.

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez usunięte wiersze danych

W przypadku odświeżenia diagramu po usunięciu wiersza ze źródła danych możesz wybrać opcję usunięcia kształtu, z którym jest on połączony, aby diagram był zgodny z danymi — lub możesz zachować kształt nawet wtedy, gdy źródło danych nie zawiera już wiersza połączonego z tym kształtem. .

Jeśli po odświeżeniu danych występują konflikty, zostanie automatycznie otwarte okienko konflikty odświeżania , jak pokazano w poniższym przykładzie.

Okno Konflikty odświeżania zawierające listę kształtów, które już nie mają odpowiadającego wiersza w źródle danych

 1. W okienku konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, do których chcesz zastosować jedno z poniższych poleceń.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Usuwanie kształtu w celu usunięcia tylko zaznaczonych kształtów

  • Usuwanie wszystkich wyświetlonych kształtów w celu usunięcia wszystkich kształtów z brakującymi wierszami

  • Zachowaj kształt , aby zachować tylko zaznaczone kształty

  • Zachowywanie wszystkich wyświetlonych kształtów w celu zachowania wszystkich kształtów z brakującymi wierszami

   Uwaga: Polecenia Usuń kształt i Zachowaj kształt są niedostępne (są wyświetlane jako wygaszone), jeśli na liście nie zaznaczono żadnego kształtu.

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez dane, których nie można jednoznacznie zidentyfikować

Jeśli dane nie mają unikatowego identyfikatora lub jeśli unikatowy identyfikator zostanie zmieniony w źródle danych przed odświeżeniem rysunku, polecenie Odśwież dane może nie pasować do właściwego wiersza za odpowiednim kształtem.

Jeśli po odświeżeniu danych występują konflikty, zostanie automatycznie otwarte okienko konflikty odświeżania , jak pokazano w poniższym przykładzie.

Okno Konflikty odświeżania zawierające listę kształtów, których nie można połączyć z powodu problemu z unikatowym identyfikatorem

 1. W okienku konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, do których chcesz zastosować jedno z poniższych poleceń.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pozycję pasujący wiersz , aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie pasującego wiersza , w którym można określić, który wiersz ma być skojarzony z danym kształtem.

  • Zignoruj wszystkie konflikty , aby zachować zduplikowane wiersze w oknie dane zewnętrzne . Istniejące linki do tych wierszy zostaną usunięte.

   Uwaga: Jeśli klikniesz pozycję Ignoruj wszystkie konflikty, wiersze ze zduplikowanymi identyfikatorami unikatowymi pozostaną w oknie, oryginalne dane są nadal przechowywane w oknie dialogowym dane kształtu , a między kształtem a danymi nie ma żadnych linków.

Początek strony

Zobacz też

Automatyczne łączenie zaimportowanych danych z kształtami

Kreator Selektor danych (Konfigurowanie unikatowego identyfikatora odświeżania)

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×