Odświeżanie importowanych danych

Dane zaimportowane do rysunku programu Visio przy użyciu polecenia Połącz dane z kształtami w menu Dane można odświeżyć.

Co chcesz zrobić?

Odświeżanie danych na rysunku

Ustawianie programu Visio do automatycznego odświeżania danych na rysunku

Rozwiązywanie konfliktów między starymi a nowymi danymi

Odświeżanie danych na rysunku

 1. Otwórz rysunek zawierający dane do odświeżenia.

 2. W menu Dane kliknij polecenie Odśwież dane.

  Polecenie Odśwież dane jest niedostępne (wygaszone) w następujących przypadkach:

  • Do zaimportowania danych nie zostały użyte funkcje łączenia danych.

  • Operacja dotyczy diagramu przestawnego. Aby odświeżyć dane na diagramie przestawnym, należy kliknąć polecenie Odśwież dane w menu Diagram przestawny.

 3. W oknie dialogowym Odświeżanie danych wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odświeżyć jedno źródło danych, zaznacz je na liście Źródło danych, a następnie kliknij przycisk Odśwież.

  • Aby odświeżyć wiele źródeł danych, zaznacz je na liście Źródło danych, trzymając naciśnięty klawisz CTRL, a następnie kliknij przycisk Odśwież.

  • Aby odświeżyć wszystkie źródła danych, kliknij przycisk Odśwież wszystko.

   Porada: Aby wybrać kolejność odświeżania źródeł danych, należy kliknąć nagłówek kolumny Źródło danych.

Początek strony

Ustawianie programu Visio do automatycznego odświeżania danych na rysunku

 1. Otwórz rysunek zawierający dane do odświeżenia.

 2. W menu Dane kliknij polecenie Odśwież dane.

 3. W oknie dialogowym Odświeżanie danych wybierz jedno lub więcej źródeł danych.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż to okno dialogowe przy otwieraniu pliku.

 5. Kliknij przycisk Konfiguruj.

 6. W oknie dialogowym Konfigurowanie odświeżania w obszarze Odświeżanie automatyczne zaznacz pole wyboru Odśwież co, a następnie wybierz interwał, klikając strzałki.

Ważne: Aby odświeżanie działało prawidłowo, należy się upewnić, że został wybrany prawidłowy unikatowy identyfikator.

Jak wybrać prawidłowy unikatowy identyfikator?

Aby było możliwe odświeżanie rysunku, kiedy zostaną zmienione dane w źródle danych, trzeba wybrać unikatowy identyfikator dla każdej tabeli. Unikatowy identyfikator (czyli kolumna klucza) powinien być kolumną, która nie będzie zmieniana. Dzięki temu kluczowi każdy wiersz odświeżonych danych będzie można dokładnie dopasować do wiersza w źródle danych, na podstawie którego jest dokonywana aktualizacja.

W poniższym przykładowym arkuszu programu Microsoft Office Excel unikatowym identyfikatorem (czyli kluczem) jest kolumna IDPracownika.

Tabela programu Excel zawierająca dane pracowników

Początek strony

Rozwiązywanie konfliktów między starymi a nowymi danymi

Czasami może być konieczne rozwiązanie konfliktu między nowymi danymi ze źródła danych a starymi danymi na rysunku. Konflikty mogą wystąpić na przykład wtedy, gdy zostanie usunięty wiersz danych lub zostanie utworzony nowy wiersz z takim samym unikatowym identyfikatorem jak inny wiersz w źródle danych. W obu przypadkach polecenie Odśwież dane nie spowoduje odświeżenia danych we wszystkich kształtach, ponieważ nie będzie już możliwe dopasowanie każdego kształtu do wiersza w odświeżonym źródle danych. Jeśli wystąpi taki konflikt, zostanie wyświetlone okno Konflikty odświeżania, zawierające opcje ułatwiające rozwiązywanie konfliktów.

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez usunięte wiersze danych

Kształty, których wiersze danych zostały usunięte, można usunąć albo zachować.

 1. W oknie Konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, do których chcesz zastosować jedno z następujących poleceń.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Usuń kształt, aby usunąć tylko zaznaczone kształty.

  • Usuń wszystkie wyświetlone kształty, aby usunąć wszystkie kształty, dla których brakuje wierszy.

  • Zachowaj kształt, aby zachować tylko zaznaczone kształty.

  • Zachowaj wszystkie wyświetlone kształty, aby zachować wszystkie kształty, dla których brakuje wierszy.

   Uwaga: Polecenia Usuń kształt i Zachowaj kształt są niedostępne (wygaszone), jeśli na liście nie zaznaczono żadnego kształtu.

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez dane, których nie można unikatowo zidentyfikować

Jeśli dane nie mają unikatowego identyfikatora lub zostanie on zmieniony w źródle danych przed odświeżeniem rysunku, dopasowanie prawidłowego wiersza do odpowiadającego mu kształtu za pomocą polecenia Odśwież dane może być niemożliwe.

 1. W oknie Konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, do których chcesz zastosować jedno z następujących poleceń.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pasujący wiersz, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie pasującego wiersza, umożliwiające określenie, który wiersz powinien być skojarzony z danym kształtem.

  • Ignoruj wszystkie konflikty, aby zachować zduplikowane wiersze w oknie Dane zewnętrzne. Zostaną usunięte istniejące łącza do tych wierszy.

   Uwaga: Gdy zostanie kliknięte polecenie Ignoruj wszystkie konflikty, wiersze ze zduplikowanymi unikatowymi identyfikatorami pozostaną w oknie, oryginalne dane będą nadal przechowywane w oknie dialogowym Dane kształtu i nie będzie łączy między kształtem a danymi.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×