Odświeżanie importowanych danych

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Office Visio można odświeżać dane, które zostanie zaimportowana do diagramu programu Visio przy użyciu importowania danych za pomocą funkcji Szybkiego importu i Utwórz z danymi, Importowanie niestandardowe. Może być konieczne rozwiązywanie konfliktów danych, które zwykle spowodowany wiersze, które zostały dodane lub usunięte w źródle danych po utworzeniu diagramu. Można również zaplanować odświeżanie danych w stałych interwałach.

Uwaga: Nie można zaktualizować źródła danych, z którą jest połączony diagramu programu Visio, wprowadzanie zmian w diagramu programu Visio.

Co chcesz zrobić?

Odświeżanie danych na rysunku

Ustawianie automatyczne odświeżanie danych w rysunku programu Visio

Rozwiązywanie konfliktów między starymi a nowymi danymi

Odświeżanie danych na rysunku

 1. Otwórz rysunek, który zawiera dane, które chcesz odświeżyć.

 2. W menu dane kliknij przycisk Odśwież dane.

 3. Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Hasło zabezpieczeń programu Microsoft Visio i zaufania do źródła danych, a następnie wybierz przycisk OK.

 4. W oknie dialogowym Odśwież dane wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odświeżyć w jedno źródło danych, zaznacz go na liście Źródła danych, a następnie kliknij polecenie Odśwież.

  • Aby odświeżyć wielu źródeł danych, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas Wybierz źródła danych, na liście Źródła danych, a następnie kliknij polecenie Odśwież.

  • Aby odświeżyć wszystkie źródła danych, kliknij pozycję Odśwież wszystko.

   Porada: Aby określić kolejność, w której są odświeżane źródeł danych, kliknij nagłówek kolumny Źródła danych.

Początek strony

Ustawianie automatyczne odświeżanie danych w rysunku programu Visio

 1. Otwórz rysunek, który zawiera dane, które chcesz odświeżyć.

 2. W menu dane kliknij przycisk Odśwież dane.

 3. W oknie dialogowym Odśwież dane wybierz jednego lub kilku źródeł danych.

 4. Zaznacz pole wyboru Pokaż, Otwórz to okno dialogowe w pliku.

 5. Kliknij przycisk Konfiguruj.

 6. W oknie dialogowym Konfigurowanie odświeżania w obszarze Automatyczne odświeżanie, wybierz pozycję Odśwież co zaznacz pole wyboru, a następnie kliknij strzałki, aby wybrać interwał.

Ważne: Odświeżanie działał poprawnie upewnij się, że wybierz prawidłowy unikatowy identyfikator.

Jak wybrać prawidłowy unikatowy identyfikator?

Należy wybrać unikatowy identyfikator dla każdej tabeli w celu odświeżanie rysunku po zmianie w źródle danych w danych. Unikatowy identyfikator (lub kolumny klucza) powinny być kolumny, która nie ulegnie zmianie. Klucz umożliwia każdego wiersza w odświeżone dane dokładne dopasowanie do wiersza w źródle danych, którą aktualizujesz z.

W poniższym przykładzie programu Microsoft Office Excel arkusz, unikatowy identyfikator lub klucza, jest kolumny Identyfikator pracownika.

Tabela programu Excel zawierająca dane pracowników

Aby uzyskać więcej informacji zobacz Kreator Selektor danych (Konfigurowanie odświeżania Unikatowy identyfikator).

Początek strony

Rozwiązywanie konfliktów między starymi a nowymi danymi

Może być konieczne rozwiązywanie konfliktów między nowe dane ze źródła danych i stare dane na rysunku. Na przykład konfliktów może wystąpić, jeśli usuwanie wiersza z danych lub Utwórz nowy wiersz z takim samym unikatowym identyfikatorem jak inny wiersz w źródle danych. W obu przypadkach polecenia Odśwież dane nie spowoduje odświeżenia danych we wszystkich kształtów, ponieważ nie jest już można dopasowanie każdego kształtu do wiersza w źródle danych odświeżone. Jeśli wystąpi taki konflikt, zostanie wyświetlone okienko Konflikty odświeżania. Okienka udostępnia opcje umożliwiające rozwiązywanie konfliktów.

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez usunięte wiersze danych

Po odświeżeniu diagramu po usunięciu wierszy ze źródła danych, albo możesz usunąć kształt jest połączony z — dzięki diagramu w dalszym ciągu Uwzględnij dane, lub możesz zachować kształt, nawet jeśli źródła danych nie ma już wiersza połączonego kształtu .

Jeśli istnieją konflikty po odświeżeniu danych, automatycznie jako ilustrowany w poniższym przykładzie zostanie otwarte okienko Konflikty odświeżania.

Okno Konflikty odświeżania zawierające listę kształtów, które już nie mają odpowiadającego wiersza w źródle danych

 1. W okienku Konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, które chcesz zastosować jedną z następujących poleceń do.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Usuwanie kształtu, aby usunąć tylko zaznaczone kształty.

  • Usuń wszystkie wyświetlone kształty, aby usunąć wszystkie kształty, dla których brakuje wierszy.

  • Zachowaj kształt, aby zachować tylko zaznaczone kształty.

  • Zachowaj wszystkie wyświetlone kształty, aby zachować wszystkie kształty, dla których brakuje wierszy.

   Uwaga: Usuwanie kształtu i Zachować kształt polecenia są niedostępne (wygaszone) Jeśli na liście jest zaznaczony żaden kształt.

Rozwiązywanie konfliktów spowodowanych przez dane, których nie można jednoznacznie zidentyfikować

Jeśli dane nie mają unikatowy identyfikator lub Unikatowy identyfikator zmian w źródle danych przed odświeżyć rysunek, polecenia Odśwież dane mogą nie móc dopasowanie prawidłowego wiersza z kształtem odpowiednich.

Jeśli istnieją konflikty po odświeżeniu danych, automatycznie jako ilustrowany w poniższym przykładzie zostanie otwarte okienko Konflikty odświeżania.

Okno Konflikty odświeżania zawierające listę kształtów, których nie można połączyć z powodu problemu z unikatowym identyfikatorem

 1. W okienku Konflikty odświeżania na liście kształtów zaznacz kształty, które chcesz zastosować jedną z następujących poleceń do.

 2. Kliknij jedną z następujących opcji:

  • Wybierz pasujący wiersz, aby otworzyć okno dialogowe Wybieranie pasującego wiersza, w którym można określić wiersz, który powinien być skojarzone z danym kształtem.

  • Ignoruj wszystkie konflikty, aby zachować zduplikowane wiersze w oknie Dane zewnętrzne. Zostaną usunięte istniejące łącza do tych wierszy.

   Uwaga: Jeśli klikniesz opcję Ignoruj wszystkie konflikty, wiersze ze zduplikowanymi unikatowymi identyfikatorami pozostaną w oknie, oryginalne dane będą nadal przechowywane w oknie dialogowym Dane kształtu, a nie istnieją łącza między kształtem i dane.

Początek strony

Zobacz też

Łączenie automatyczne zaimportowanych danych z kształtami

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×