Odświeżanie danych w aplikacji Visio Online

Gdy wyświetlasz diagram, możesz odświeżać dane na nim w celu uwzględnienia wszelkich zmian wprowadzonych w połączonym źródle danych. Dzięki możliwości odświeżania danych diagram staje się dynamicznym pulpitem nawigacyjnym, za pomocą którego Ty i Twój zespół możecie stale kontrolować sytuację.

Koncepcyjna ilustracja połączenia między plikiem programu Visio a jego źródłem danych.

Tworzenie połączenia danych

 1. Przed rozpoczęciem:

  • Wybierz źródło danych: skoroszyt programu Excel przekazany do usługi SharePoint Online lub listę programu SharePoint.

  • Zapisz adres URL źródła danych.

 2. Otwórz diagram w programie Visio 2013 lub nowszym i połącz kształty ze źródłem danych przy użyciu adresu URL zapisanego w kroku 1. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Importowanie danych do kształtów w rysunku.

 3. Gdy diagram zostanie już połączony ze źródłem danych, przekaż go do usługi SharePoint Online. Upewnij się, że źródło danych i diagram są przechowywane w tej samej witrynie programu SharePoint. Aby uzyskać więcej informacji o przekazywaniu, zobacz Przekazywanie folderu lub plików do biblioteki dokumentów.

 4. Udostępnij link do przekazanego diagramu współpracownikom, którzy będą teraz mogli wyświetlać najnowsze dane na pulpicie nawigacyjnym. Aby uzyskać więcej informacji o udostępnianiu, zobacz Udostępnianie diagramu lub konwersacji w usłudze Visio Online.

Odświeżanie danych na diagramie

 1. Otwórz diagram do przeglądania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wyświetlanie, tworzenie i edytowanie diagramu w aplikacji Visio Online.

  Zobaczysz następujące ostrzeżenie — Odświeżanie wyłączone:

  Komunikat alertu w publicznej wersji Preview aplikacji Visio Online, informujący, że odświeżanie jest wyłączone.
 2. Aby włączyć odświeżanie, wybierz pozycję Zezwalaj na odświeżanie.

 3. Aby wyświetlić więcej informacji na temat połączenia danych, wybierz pozycję Szczegóły.

 4. Wybierz pozycję Odśwież dane, aby odświeżyć wszystkie źródła danych na diagramie.

  Opcja Odśwież dane w publicznej wersji Preview aplikacji Visio Online

  Jeśli polecenie Odśwież dane będzie niedostępne (wyszarzone lub wygaszone), na bieżącej stronie i innych stronach nie ma kształtów połączonych ze źródłami danych lub diagram jest diagramem Wizualizatora danych.

Gdy występuje konflikt danych

Konflikty mogą występować w przypadku wprowadzenia pewnych zmian w źródle danych, na przykład usunięcia połączonych wierszy lub utworzenia nowego wiersza z takim samym identyfikatorem, jak unikatowy identyfikator innego wiersza. W obu tych przypadkach, gdy wyświetlasz diagram, nie będzie możliwe odświeżenie danych we wszystkich kształtach przy użyciu polecenia Odśwież dane, ponieważ nie będzie można dopasować poszczególnych kształtów do odpowiednich wierszy. Jeśli wystąpią takie konflikty, zostanie wyświetlone okno Konflikty odświeżania. Jeśli zobaczysz taki alert, otwórz plik w programie Visio i rozwiąż problem.

Odświeżanie diagramu Wizualizatora danych

Gdy wyświetlasz diagram Wizualizatora danych, nie możesz go odświeżać za pomocą polecenia Odśwież. Aby zobaczyć na diagramie najnowsze dane programu Excel, otwórz diagram w programie Visio 2016 lub nowszym, zaznacz kontener diagramu, a następnie wybierz pozycję Dane > Odśwież.

Zobacz też

Importowanie danych do programu Visio, omówienie

Porady i wskazówki dotyczące łączenia danych

Tworzenie diagramu Wizualizatora danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×