Ochrona notatek za pomocą hasła w programie OneNote dla systemu Windows 10

Ochrona notatek za pomocą hasła w programie OneNote dla systemu Windows 10

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Ochrona hasłem przechowywana notatek przed przed nieupoważnionym dostępem. Czy korzystasz z programu OneNote w szkole, w pracy, w domu, hasła umożliwiają kontrolowanie dostępu do poszczególnych sekcji w notesach.

Dodaj hasło do sekcji w notesie

Gdy usługi Ochrona hasłem sekcji notesu, wszystkie jej strony są zablokowane, aż wprowadzić poprawne hasło.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę sekcji notesu, który chcesz chronić, a następnie wybierz Ochrony hasłem > Dodaj hasło.

 2. W oknie Ochrony hasłem wpisz hasło, które mają w polu Wprowadź hasło.

 3. Ponownie wpisz hasło w polu Potwierdź hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Wybierz hasło rozważnie. Jeśli go zapomnisz, to niestety nikt nie będzie miał możliwości odblokowania notatek (nawet pomoc techniczna firmy Microsoft).

Blokowanie wszystkich chronionych sekcji notesu

Jeśli kilka sekcji notesu zostało zabezpieczonych za pomocą hasła, można je wszystkie zablokować jednocześnie.

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej sekcji notesu chronionych (ale aktualnie odblokowanych), a następnie wybierz pozycję Ochrona hasłem > Zablokuj sekcje chronione. Program OneNote blokuje natychmiast wszystkie sekcje chronione w bieżącym notesie.

Uwaga: Odblokowywanie chronionej sekcji i uzyskać dostęp do jej strony, kliknij sekcję, którą chcesz odblokować, wpisz swoje hasło w polu hasło i naciśnij klawisz Enter. Należy pamiętać, że sekcje chronione zostanie ponownie zablokowana po zamknięciu programu OneNote.

Zmienianie hasła sekcji chronionej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej sekcji notesu chronionych (ale aktualnie odblokowanych), którego hasło chcesz zmienić, a następnie wybierz pozycję Ochrona hasłem > Zmień hasło. (Jeśli ta opcja jest niedostępna, oznacza to, że w bieżącej sekcji nie ma hasła.)

 2. W oknie Zmiana hasła wpisz bieżące hasło sekcji w polu Stare hasło.

 3. W polu Wprowadź nowe hasło wpisz nowe hasło, które zastąpi bieżące.

 4. Wpisz ponownie nowe hasło w polu Potwierdź hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Uwaga: Zmienianie hasła dotyczy tylko sekcji prowadzisz obecnie. Aby zmienić hasła dla innych chronionych sekcji notesu, wykonaj poprzednie kroki dla każdej sekcji chronionej.

Usuwanie hasła sekcji chronionej

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę dowolnej sekcji notesu chronionych (ale aktualnie odblokowanych), którego hasło chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Ochrona hasłem > Usuń hasło. (Jeśli ta opcja jest niedostępna, oznacza to, że w bieżącej sekcji nie ma hasła.)

 2. W oknie Usuwanie hasła wpisz bieżące hasło, a następnie naciśnij klawisz Enter.

Kilka ważnych uwag dotyczących haseł

 • Hasła można stosować tylko do sekcji notesu, a nie do całych notesów.

 • W hasłach jest uwzględniana wielkość liter. Upewnij się, że klawisz Caps Lock jest wyłączony, zanim dodasz lub wprowadź hasło.

 • Program OneNote używa szyfrowania do zabezpieczenia sekcje chronione hasłem. Jeśli zapomnisz wymienionych hasła sekcji, nie będzie odblokować notatki dla Ciebie (nie nawet pomoc techniczna firmy Microsoft). Zajmować się podczas dodawania hasła, aby sekcjach notesu i podczas zmieniania ich.

 • Sekcje chronione hasłem nie są uwzględniane w wyszukiwaniu notesu. Aby umieścić notatki w sekcji chronionej w wynikach wyszukiwania, musisz najpierw odblokować tę sekcję.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×