Obrazy w programie Power View

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Za pomocą obrazów można uatrakcyjnić wygląd arkusza programu Power View w programie Excel oraz programu Power View w programie SharePoint. Dostępne są następujące możliwości:

Arkusz programu Power View z obrazem tła
Obrazy dyscyplin sportowych filtrują wydarzenia sportowe w kontenerze kafelków. Obrazy flag we fragmentatorze filtrują cały arkusz.

W tym artykule

Dodawanie obrazów statycznych w programie Power View

Dodawanie obrazu tła

Dodawanie obrazu

Używanie obrazów powiązanych z danymi w programie Power View

Obrazy jako karty w kontenerze kafelków

Obrazy na karcie

Obrazy jako wartość we fragmentatorze

Ustawianie właściwości obrazu w dodatku PowerPivot w programie Power View

Ustawianie domyślnego obrazu w dodatku Power Pivot

Sterowanie kolejnością sortowania

Źródła obrazów powiązanych z danymi

Obrazy w witrynie zewnętrznej

Obrazy przechowywane w modelu danych

Obrazy w folderze programu SharePoint

Dodawanie obrazów statycznych w programie Power View

Obrazy i obrazy tła możesz dodawać na potrzeby projektu lub identyfikacji. Nie są one powtarzane w każdym arkuszu lub widoku skoroszytu lub raportu. W każdym arkuszu lub widoku możesz używać unikatowych lub tych samych obrazów.

Dodawanie obrazu tła

 1. Jeśli używasz programu Excel, upewnij się, że masz otwarty arkusz programu Power View. Jeśli nie jest on otwarty, wybierz pozycję Wstawianie > Power View.

 2. Na karcie Power View w sekcji Obraz tła wybierz pozycję Ustaw obraz.

  Następnie możesz wybrać położenie obrazu, klikając pozycję Rozciągnij, Sąsiadująco lub Na środku.

 3. Ustaw przezroczystość. Im większa wartość procentowa, tym bardziej przezroczysty (czyli mniej widoczny) jest obraz.

Dodawanie obrazu

 1. Na pustej kanwie w arkuszu programu Power View wybierz pozycję Power View > Wstaw > Obraz.

 2. Przejdź do wybranego obrazu i kliknij przycisk Otwórz.

 3. Gdy obraz będzie znajdować się w arkuszu, możesz wykonać następujące czynności:

  • Przenoszenie: zaznacz obraz, a następnie umieść wskaźnik myszy na krawędzi, aż zostanie wyświetlony kursor w kształcie wskazującej dłoni.

   Kursor w kształcie wskazującej dłoni w programie Power View

  • Zmienianie rozmiaru: zaznacz obraz, a następnie umieść wskaźnik myszy na uchwytach zmiany rozmiaru pośrodku i w narożnikach krawędzi, aż zobaczysz kursor w kształcie podwójnej strzałki.

   Kursor zmiany rozmiaru w kształcie podwójnej strzałki w programie Power View

Początek strony

Używanie obrazów powiązanych z danymi w programie Power View

Obrazy powiązane z danymi są częścią danych w modelu danych. Mogą to być na przykład zdjęcia pracowników firmy lub produktów.

Możesz użyć tych obrazów w programie Power View w taki sposób, aby raport był bardziej znaczący i interesujący:

Ustawianie Właściwości w dodatku Power Pivot może być konieczne, aby móc używać obrazów w programie Power View. Obrazów powiązanych z danymi może być wewnętrznych i zewnętrznych do modelu danych. Źródła stanowi różnicę w jak z nich korzystać.

Obrazy jako karty w kontenerze kafelków

Kontener kafelków z obrazem dyscypliny sportowej w programie Power View
Obrazy dyscyplin sportowych — w tym przypadku jest to łyżwiarstwo szybkie — filtrują wykres słupkowy w tym kontenerze kafelków.

Kafelki w programie Power View są kontenerami wraz z paskiem nawigacyjnym dynamiczne. Kafelki act jako filtry — filtrują zawartości wewnątrz Kafelek, aby wartość wybrana na pasku kart. Obrazy tworzenie profesjonalnych karty w kafelki.

 1. W widoku lub arkuszu programu Power View utwórz wizualizację, której chcesz użyć w kafelku.

 2. Przeciągnij pole obrazu do pola Kafelki wg.

Program Power View utworzy kafelki z obrazami na pasku kart.

Jak dużo więcej możliwości pracy z kafelków. Więcej informacji o kafelkach w programie Power View.

Obrazy na karcie

Karty z obrazami flag w programie Power View
Te karty przedstawiają obraz flagi oraz liczbę medali dla każdego kraju.
 1. W arkuszu programu Power View dodaj pola, które chcesz umieścić na karcie.

 2. Wybierz pozycję Projekt > Tabela > Karta.

Program Power View rozmieszcza pola w takiej samej kolejności, w jakiej znajdują się one w polu Pola, z dwoma wyjątkami:

 • Pole domyślne jest wyświetlane jako nagłówek.

 • Obraz domyślny jest duży i dobrze widoczny.

Przeczytaj o karty w programie Power View.

Obrazy jako wartość we fragmentatorze

Fragmentator z obrazami filtruje inne wizualizacje w programie Power View
Obrazy różnych dyscyplin sportowych działają jako filtry we fragmentatorze po lewej stronie. Fragmentator filtruje wszystkie wizualizacje w tym arkuszu według jazdy figurowej na lodzie.
 1. W arkuszu lub widoku programu Power View kliknij pustą kanwę.

 2. Na liście pól zaznacz pole wyboru dla pola zawierającego Twoje obrazy.

 3. Program Power View utworzy tabelę z tymi obrazami.

 4. Na karcie Projektowanie kliknij pozycję Fragmentator.

  Porada:  Jeśli pozycja Fragmentator jest wyszarzona, sprawdź, czy w tabeli znajduje się więcej niż jedno pole. Fragmentator można utworzyć tylko z tabeli z jednym polem.

 5. Teraz po kliknięciu obrazu we fragmentatorze arkusz jest filtrowany według wartości powiązanych z tym obrazem.

Przeczytaj o fragmentatorach w programie Power View.

Początek strony

Ustawianie właściwości obrazu w dodatku Power Pivot do użytku w programie Power View

Ustawianie domyślnego obrazu w dodatku Power Pivot

W dodatku Power Pivot można ustawić obraz domyślny, jeśli dane znajdują się w programie Excel. Obrazy domyślne po dodaniu do karty są większe i lepiej widoczne. Aby można było ustawić obraz domyślny, wybrane obrazy (lub łącza do obrazów) muszą znajdować się w tabeli, w której są unikatowe — oznacza to, że każdy wiersz musi zawierać inny obraz.

 1. Na karcie Power Pivot w programie Excel kliknij pozycję Model danych > Zarządzaj.

  Nie widzisz karty Power Pivot ? Włączanie dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij pozycję Zaawansowane > Zachowanie tabeli.

 3. W polu Identyfikator wiersza ustaw na przykład kolumnę, która zawiera unikatowy identyfikator. Wartości w kolumnie identyfikatora wiersza muszą być unikatowe.

 4. W polu Obraz domyślny ustaw nazwę wybranej kolumny obrazów.

Porada:  Jeśli ustawisz również pozycję Etykieta domyślna, etykieta pojawi się pod obrazem w kontenerze kafelków.

Przeczytaj o konfigurowaniu właściwości zachowania tabeli dla raportów programu Power View.

Sterowanie kolejnością sortowania

Kolejną zaletą ustawienia obrazu domyślnego jest możliwość sterowania kolejnością sortowania obrazów. Domyślnie obrazy we fragmentatorach i na kafelkach są sortowane według nazwy pliku obrazu, jeśli jednak określisz obraz jako obraz domyślny, sortowanie będzie się odbywać według kolumny identyfikatora wiersza. Jeśli określisz inną kolumnę jako kolumnę etykiety domyślnej, obrazy będą sortowane według wartości w tej kolumnie.

Jeśli dane znajdują się w programie Excel, a obrazy znajdują się w tabeli, w której wiersze nie są unikatowe, wciąż możesz ustawić kolejność sortowania według innego pola.

 1. Na karcie Power Pivot kliknij pozycję Model danych > Zarządzaj.

  Nie widzisz karty Power Pivot ? Włączanie dodatku Power Pivot.

 2. Kliknij kolumnę, która zawiera obrazy lub adresy URL obrazów.

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Sortuj według kolumny.

 4. Kolumna obrazów znajduje się w polu Sortowanie.

 5. W polu Według wybierz nazwę kolumny, według której chcesz sortować obrazy.

 6. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Źródła obrazów powiązanych z danymi

Obrazy w raporcie programu Power View mogą pochodzić z różnych źródeł:

Obrazy w witrynie zewnętrznej

Gdy obrazy znajdują się w witrynie zewnętrznej, program Power View uzyskuje do nich dostęp anonimowo, dlatego dla obrazów musi być dozwolony dostęp anonimowy. Z tego powodu, nawet jeśli czytelnik raportu ma uprawnienia do wyświetlania obrazów, mogą one nie być widoczne.

Procedura dotycząca obrazów w witrynie zewnętrznej działa także w przypadku obrazów w programie SharePoint, oczywiście z tym wyjątkiem, że adres URL to adres witryny zewnętrznej, a nie adres witryny programu SharePoint.

Powiedzmy, że masz dostęp do zestawu obrazów w witrynie zewnętrznej, a w programie Excel znajduje się tabela zawierająca kolumnę z nazwami tych obrazów. Najbardziej elastyczny sposób zarządzania łączami to tych obrazów to utworzenie kolumny obliczeniowej w celu podania nazwy obrazu i adresu URL do lokalizacji obrazów w witrynie zewnętrznej.

 1. Skopiuj adres URL do witryny zewnętrznej.

 2. Na karcie Power Pivot w programie Excel kliknij pozycję Model danych > Zarządzaj.

  Nie widzisz karty Power Pivot ? Włączanie dodatku Power Pivot.

 3. Kliknij pustą komórkę w kolumnie Dodaj kolumnę i wpisz znak równości (=), adres URL w cudzysłowie ("") i nazwę kolumny obrazów w nawiasach kwadratowych ([]). Na przykład:

  = "http://contoso.com/images" & [Kolumnanazwobrazów]

 4. Dodatek Power Pivot wypełni każdą komórkę w kolumnie za pomocą adresu URL i nazwy obrazu.

 5. Kliknij nagłówek kolumny, kliknij prawym przyciskiem myszy, kliknij polecenie Zmień nazwę kolumny i nadaj kolumnie znaczącą nazwę.

 6. Aby upewnić się, że wszystko działa, skopiuj jedną z wartości i wklej ją w polu Adres w przeglądarce. Powinien zostać wyświetlony odpowiedni obraz.

Uwaga: Obrazy zewnętrzne nie mogą być wyświetlane w arkuszach programu Power View w usłudze Office 365. W tym celu obrazy muszą być przechowywane w tabeli w modelu danych.

Obrazy przechowywane w modelu danych

Przechowywanie obrazów w modelu danych ma pewne zalety:

 • Skoroszyt jest kompletny. Można go przenieść w tryb offline, a obrazy nadal będą widoczne.

 • Obrazy będą wyświetlane w arkuszach programu Power View w usłudze Office 365.

Obrazy muszą znajdować się w kolumnie z binarnym typem danych. W dodatku Power Pivot obrazy nie będą widoczne. Każde pole w kolumnie będzie zawierało ciąg „Dane binarne”. Jednak po dodaniu odpowiedniego pola w programie Power View obrazy będą tam wyświetlane.

Ważne: Obrazy w kolumnę danych binarnych są widoczne na liście pól w programie Power View tylko w przypadku, jeśli tabela zawiera kolumny Identyfikator wiersza. Przeczytaj o konfigurowaniu właściwości zachowania tabeli dla raportów programu Power View.

Jeśli masz dostęp do programu SQL Server, można przenosić obrazy do programu SQL Server i przekazać je do modelu. Zobacz ten firmy Microsoft w blogu, Dodawanie obrazów za pomocą dodatku Power Pivot: wizualizowanie Igrzysk Olimpijskich za pomocą programu Power View w programie Excel 2013, aby uzyskać więcej informacji.

Uwaga:  Program Power View nie obsługuje obiektów OLE jako obrazów.

Oznacza to, że nie można importować obrazów do modelu z programu Access, ponieważ program Access przechowuje obrazy jako obiekty OLE.

Obrazy w folderze programu SharePoint

Jeśli używasz programu Power View w programie SharePoint (a nie programu Power View w programie Excel), możesz utworzyć łącze do obrazów w folderze programu SharePoint w taki sam sposób, w jaki tworzy się łącze do obrazów w witrynie zewnętrznej.

Uwaga: W programie Excel na komputerze w arkuszach programu Power View można wyświetlać obrazy przechowywane w witrynie programu SharePoint tylko wtedy, gdy te obrazy zezwalają na dostęp anonimowy. Większość konfiguracji programu SharePoint na to nie zezwala. Z tego powodu, nawet jeśli Ty i czytelnicy skoroszytu macie uprawnienia do wyświetlania obrazów bezpośrednio w witrynie programu SharePoint, program Power View w programie Excel może nie być w stanie ich wyświetlić.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×