Obracanie lub przerzucanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt bądź obrazu

Obracanie lub przerzucanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt bądź obrazu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Obracając lub przerzucając pole tekstowe (oraz znajdujący się w nim tekst), kształt, obiekt WordArt bądź obraz, można zmieniać jego położenie.

Polecenia Obrót są dostępne na karcie Narzędzia do rysowania na wstążce paska narzędzi. Zaznacz obiekt, który chcesz obrócić, a następnie kliknij pozycję Wstążka.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  • Aby ograniczyć obrót do 15 stopni, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu obrotu.

  • W przypadku obracania wielu kształtów każdy z nich jest obracany wokół własnego środka, a nie wokół środka całej grupy.

  • W przypadku obracania obiektu w tekście w Word, obiekt pozostanie w tej samej pozycji w wierszu podczas obrotu, co może spowodować obrót wydaje się dziwne. Jeśli nie podoba Ci się jego wygląd, możesz zmienić opcję układu lub Zawijanie tekstu.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  Więcej opcji obrotu w menu obracania

 3. W otwartym okienku lub oknie dialogowym w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obiektu. Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

Jeśli nie widzisz Narzędzia do rysowania lub karty Narzędzia obrazów, formatowanie, upewnij się, że jest zaznaczona pola tekstowego, kształtu lub obiektu WordArt. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obiekt, aby otworzyć kartę Formatowanie.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie:

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w prawo, kliknij polecenie Obróć w prawo o 90°.

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w lewo, kliknij polecenie Obróć w lewo o 90°.

Jeśli karta formatowanie Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania nie jest widoczna, upewnij się, czy jest zaznaczone pole tekstowe, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obiekt, aby otworzyć kartę Formatowanie.

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

Jeśli karta formatowanie Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania nie jest widoczna, upewnij się, czy jest zaznaczone pole tekstowe, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obiekt, aby otworzyć kartę Formatowanie.

Porada: Jeśli chcesz po prostu utworzyć obraz lustrzany tekstu w dokumencie, zobacz Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego.

W przypadku obracania obiektu dowolny tekst w obrębie obiektu również zostanie obrócony. Tekst w obrębie przerzucanego obiektu nie jest jednak automatycznie przerzucany za pomocą narzędzia obracania. Aby odwrócić tekst wraz z zawierającym go obiektem, wykonaj następujące czynności w programach Word, Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz odwrócić, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Formatuj kształt.

 2. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Opcje kształtu kliknij pozycję Efekty.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Obrót 3-W w jednym z pól Obrót (X, Y lub Z — w zależności od tego, jak ma zostać obrócony tekst) wprowadź wartość 180.

  Obrót wokół osi X na karcie Efekty

  Uwagi: 

  • Zmiana obrotu może wpłynąć na kolor wypełnienia obiektu. Możesz dostosować kolor wypełnienia w okienku Formatowanie kształtu na karcie Karta linia i wypełnienie Wypełnienie i linia.

  • Kliknij obiekt, aby edytować tekst, zostaną przywrócone powrót do oryginalnego wyglądu, tymczasowo, podczas edytowania go. Po zakończeniu edycji tekstu i kliknij poza obiektem, zostanie ponownie zastosować odwróconej wygląd.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  Uwaga: Aby ograniczyć obrót do 15 stopni, naciśnij i przytrzymaj klawisz Shift podczas przeciągania uchwytu obrotu.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  Więcej opcji obrotu w menu obracania

  Jeśli nie widzisz Narzędzia obrazów, Narzędzia do rysowania lub karty Formatowanie, upewnij się, że obraz został zaznaczony. Może być konieczne kliknij dwukrotnie obraz, aby otworzyć kartę Formatowanie.

 3. W otwartym okienku lub oknie dialogowym w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obiektu. Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

Jeśli karta formatowanie Narzędzia obrazów lub Narzędzia do rysowania nie jest widoczna, upewnij się, czy jest zaznaczone pole tekstowe, kształtu, obiektu WordArt lub obrazu. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obiekt, aby otworzyć kartę Formatowanie.

Porada: Jeśli chcesz po prostu utworzyć obraz lustrzany tekstu w dokumencie, zobacz Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego.

W przypadku obracania obiektu dowolny tekst w obrębie obiektu również zostanie obrócony. Tekst w obrębie przerzucanego obiektu nie jest jednak automatycznie przerzucany za pomocą narzędzia obracania. Aby odwrócić tekst wraz z zawierającym go obiektem, wykonaj następujące czynności w programach Word, Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz odwrócić, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Formatuj kształt.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu kliknij pozycję Obrót 3-W po lewej stronie.

  Obrót 3-W w oknie dialogowym Formatowanie kształtu

 3. W jednym z pól Obrót (X, Y lub Z — w zależności od tego, jak ma zostać obrócony tekst) wprowadź wartość 180.

  Uwagi: 

  • Zmiana obrotu może mieć wpływ na kolor wypełnienia obiektu. Kolor wypełnienia możesz dostosować w oknie dialogowym Formatowanie kształtu na karcie Wypełnienie.

  • Gdy klikniesz wewnątrz obiektu w celu edytowania tekstu, tymczasowo powróci on do swojego pierwotnego wyglądu. Efekt odwrócenia zostanie przywrócony, gdy klikniesz poza obiektem.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, który chcesz obrócić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić kształt.
   Tylko obrazy i kształty mają uchwyty obrotu.
   Uchwyt obrotu podczas przeciągania

   Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

   Uwaga: Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta będącego wielokrotnością 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

  • Aby dokładnie określić kąt obrotu, najpierw kliknij kartę Formatowanie.

   Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że został zaznaczony obiekt.

  • W grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć Obraz przycisku , kliknij pozycję Więcej opcji obrotu, a następnie na karcie Rozmiar w obszarze Obróć w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obrazu.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij kartę Formatowanie.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że został zaznaczony obiekt.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w prawo, kliknij polecenie Obróć w prawo o 90°.

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w lewo, kliknij polecenie Obróć w lewo o 90°.

Przerzucenie kształtu, obrazu lub innego obiektu powoduje utworzenie jego obrazu odwróconego.

Porada: Tworząc kopię kształtu, obrazu lub obiektu i przerzucając ją, można utworzyć obraz lustrzany tego elementu. Wystarczy ją przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znajdować odbicie lustrzane oryginalnego obiektu.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij kartę Formatowanie.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że został zaznaczony obiekt.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odwrócić obiekt w pionie, kliknij polecenie Przerzuć w pionie.

  • Aby odwrócić obiekt w poziomie, kliknij polecenie Przerzuć w poziomie.

   Uwagi: 

   • Aby obrócić grafikę SmartArt, skopiuj Grafika SmartArt, wklej go jako obraz, a następnie obrócić obraz.

   • Jeśli po kliknięciu obrazu, który chcesz obrócić lub przerzucić, nie zobaczysz opcji obrotu, kliknij prawym przyciskiem myszy każdy obraz i w menu skrótów wskaż polecenie Zawijanie tekstu, a następnie kliknij opcję Ramka lub dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

Narzędzia obrót nie są dostępne w witrynie Office Online

PowerPoint Online pozwala przerzucić obraz poziomo lub pionowo. Oprócz tej aplikacji Office Online nie masz narzędzia obrót. Jeśli masz klasycznej wersji programu pakietu Office, kliknij przycisk Otwórz w [nazwa programu] w programie pulpitu, aby otworzyć dokument i użyj narzędzia obrót. Jeśli nie masz klasycznej wersji programu Office, możesz wypróbować lub kupić najnowszą wersję teraz.

Odwracanie tekstu

Zobacz artykuł odwrócenie tekstu lub utworzyć lustrzane odbicie.

Zawijanie tekstu wokół zawartości

Zobacz artykuł Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu.

Obracanie tabeli lub Grafika SmartArt

Skopiuj tabelę lub Grafika SmartArt, wklej go jako obraz, a następnie obrócić obraz.

Zobacz też

Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego

Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu

Przycinanie obrazu

Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×