Obracanie lub przerzucanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt bądź obrazu

Obracanie lub przerzucanie pola tekstowego, kształtu, obiektu WordArt bądź obrazu

Obracając lub przerzucając pole tekstowe (oraz znajdujący się w nim tekst), kształt, obiekt WordArt bądź obraz, można zmieniać jego położenie.

Polecenia obracania są dostępne na karcie Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania na wstążce paska narzędzi. Zaznacz obiekt, który chcesz obrócić, a następnie kliknij wstążkę.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  • Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta będącego wielokrotnością 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

  • W przypadku obracania wielu kształtów każdy z nich jest obracany wokół własnego środka, a nie wokół środka całej grupy.

  • W przypadku obracania obiektu wbudowanego w programie Word obracany obiekt pozostaje w tym samym miejscu na linii, przez co obrót czasem sprawia dziwne wrażenie. Jeśli nie podoba Ci się, jak to wygląda, możesz zmienić opcję układu lub zawijanie tekstu.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  Więcej opcji obrotu w menu obracania

 3. W otwartym okienku lub oknie dialogowym w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obiektu. Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt lub obiekt WordArt. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie:

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w prawo, kliknij polecenie Obróć w prawo o 90°.

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w lewo, kliknij polecenie Obróć w lewo o 90°.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Porada: Jeśli chcesz po prostu utworzyć obraz lustrzany tekstu w dokumencie, zobacz Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego.

W przypadku obracania obiektu dowolny tekst w obrębie obiektu również zostanie obrócony. Tekst w obrębie przerzucanego obiektu nie jest jednak automatycznie przerzucany za pomocą narzędzia obracania. Aby odwrócić tekst wraz z zawierającym go obiektem, wykonaj następujące czynności w programach Word, Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz odwrócić, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Formatuj kształt.

 2. W okienku Formatowanie kształtu w obszarze Opcje kształtu kliknij pozycję Efekty.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Obrót 3-W w jednym z pól Obrót (X, Y lub Z — w zależności od tego, jak ma zostać obrócony tekst) wprowadź wartość 180.

  Obrót wokół osi X na karcie Efekty

  Uwagi: 

  • Zmiana obrotu może mieć wpływ na kolor wypełnienia obiektu. Kolor wypełnienia możesz dostosować w okienku Formatowanie kształtu na karcie Wypełnienie i linia Karta Wypełnienie i linia .

  • Gdy klikniesz wewnątrz obiektu w celu edytowania tekstu, tymczasowo powróci on do swojego pierwotnego wyglądu. Efekt odwrócenia zostanie przywrócony, gdy skończysz edytowanie tekstu i klikniesz poza obiektem.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

  Kształt z uchwytami obrotu

  Uwaga: Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta będącego wielokrotnością 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz Shift.

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie kliknij pozycję Więcej opcji obrotu.

  Więcej opcji obrotu w menu obracania

  Jeśli karty Narzędzia obrazów, Narzędzia do rysowania i Formatowanie nie są widoczne, upewnij się, że obraz został zaznaczony. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie obrazu w celu otwarcia karty Formatowanie.

 3. W otwartym okienku lub oknie dialogowym w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obiektu. Możesz również użyć strzałek, aby obrócić obiekt do odpowiedniego położenia.

Przy użyciu narzędzi przerzucania możesz utworzyć efekt lustrzanego odbicia lub obrócenia obiektu do góry nogami (odwrócenia).

 1. Kliknij obiekt, który chcesz obrócić.

 2. W obszarze Narzędzia do rysowania (lub Narzędzia obrazów, jeśli obracasz obraz) na karcie Formatowanie w grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt do góry nogami, kliknij pozycję Przerzuć w pionie.

  • Aby utworzyć lustrzane odbicie obiektu, kliknij pozycję Przerzuć w poziomie.

Jeśli nie widzisz karty Formatowanie w obszarze Narzędzia do rysowania lub Narzędzia obrazów, upewnij się, że zaznaczono pole tekstowe, kształt, obiekt WordArt lub obraz. Konieczne może być dwukrotne kliknięcie obiektu w celu otwarcia karty Formatowanie.

Porada: Jeśli chcesz po prostu utworzyć obraz lustrzany tekstu w dokumencie, zobacz Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego.

W przypadku obracania obiektu dowolny tekst w obrębie obiektu również zostanie obrócony. Tekst w obrębie przerzucanego obiektu nie jest jednak automatycznie przerzucany za pomocą narzędzia obracania. Aby odwrócić tekst wraz z zawierającym go obiektem, wykonaj następujące czynności w programach Word, Outlook, Excel i PowerPoint.

 1. Zaznacz obiekt, który chcesz odwrócić, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij pozycję Formatuj kształt.

 2. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu kliknij pozycję Obrót 3-W po lewej stronie.

  Obrót 3-W w oknie dialogowym Formatowanie kształtu

 3. W jednym z pól Obrót (X, Y lub Z — w zależności od tego, jak ma zostać obrócony tekst) wprowadź wartość 180.

  Uwagi: 

  • Zmiana obrotu może mieć wpływ na kolor wypełnienia obiektu. Kolor wypełnienia możesz dostosować w oknie dialogowym Formatowanie kształtu na karcie Wypełnienie.

  • Gdy klikniesz wewnątrz obiektu w celu edytowania tekstu, tymczasowo powróci on do swojego pierwotnego wyglądu. Efekt odwrócenia zostanie przywrócony, gdy klikniesz poza obiektem.

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, który chcesz obrócić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij uchwyt obrotu w kierunku, w którym chcesz obrócić kształt.
   Tylko obrazy i kształty mają uchwyty obrotu.
   Uchwyt obrotu podczas przeciągania

   Kliknij uchwyt obrotu u góry obiektu, a następnie przeciągnij go w odpowiednim kierunku.

   Uwaga: Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta będącego wielokrotnością 15 stopni, przeciągnij uchwyt obrotu, przytrzymując naciśnięty klawisz SHIFT.

  • Aby dokładnie określić kąt obrotu, najpierw kliknij kartę Formatowanie.

   Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono obiekt.

  • W grupie Rozmieszczanie kliknij pozycję Obróć Obraz przycisku , kliknij pozycję Więcej opcji obrotu, a następnie na karcie Rozmiar w obszarze Obróć w polu Obrót wprowadź wartość określającą kąt obrotu obrazu.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij kartę Formatowanie.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono obiekt.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w prawo, kliknij polecenie Obróć w prawo o 90°.

  • Aby obrócić obiekt o 90 stopni w lewo, kliknij polecenie Obróć w lewo o 90°.

Przerzucenie kształtu, obrazu lub innego obiektu powoduje utworzenie jego obrazu odwróconego.

Porada: Tworząc kopię kształtu, obrazu lub obiektu i przerzucając ją, można utworzyć obraz lustrzany tego elementu. Wystarczy ją przeciągnąć do miejsca, w którym ma się znajdować odbicie lustrzane oryginalnego obiektu.

 1. Kliknij obraz, kształt lub obiekt WordArt, który chcesz obrócić.

 2. Kliknij kartę Formatowanie.

  Uwaga: Jeśli nie widzisz karty Formatowanie, upewnij się, że zaznaczono obiekt.

 3. W grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Obróć Obraz przycisku , a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby odwrócić obiekt w pionie, kliknij polecenie Przerzuć w pionie.

  • Aby odwrócić obiekt w poziomie, kliknij polecenie Przerzuć w poziomie.

   Uwagi: 

   • Aby obrócić grafikę SmartArt, skopiuj ją i wklej jako obraz, a następnie obróć ten obraz.

   • Jeśli po kliknięciu obrazu, który chcesz obrócić lub przerzucić, nie zobaczysz opcji obrotu, kliknij prawym przyciskiem myszy każdy obraz i w menu skrótów wskaż polecenie Zawijanie tekstu, a następnie kliknij opcję Ramka lub dowolną opcję inną niż Równo z tekstem.

Narzędzia obracania nie są dostępne w aplikacjach Office Online

Aplikacja PowerPoint Online pozwala na przerzucanie obrazu w poziomie lub w pionie. Poza tym aplikacje Office Online nie mają narzędzi obracania. Jeśli masz klasyczną wersję pakietu Office, kliknij pozycję Otwórz w [nazwa programu] w programie klasycznym, aby otworzyć dokument i użyć narzędzi obracania. Jeśli nie masz klasycznej wersji pakietu Office, możesz wypróbować lub kupić jego najnowszą wersję.

Odwracanie tekstu

Zobacz artykuł Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego.

Zawijanie tekstu wokół obiektów

Zobacz artykuł Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu.

Obracanie tabeli lub grafiki SmartArt

Skopiuj tabelę lub grafikę SmartArt, wklej ją jako obraz, a następnie obróć ten obraz.

Zobacz też

Odwracanie tekstu lub tworzenie obrazu lustrzanego

Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu

Przycinanie obrazu

Przenoszenie obrazów przy użyciu opcji układu w programie Word

Grupowanie i rozgrupowywanie kształtów, obrazów lub innych obiektów

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×