Obliczanie wielu wyników za pomocą tabeli danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tabela danych jest zakres komórek, który pokazuje, jak zmiana jednej lub dwóch zmiennych w swojej formuła wpłynie na wyniki tych formuł. Tabele danych dostarczają skrótów do obliczania wielu wyników w jednej operacji i umożliwia wyświetlanie i porównywanie wyników wszystkich możliwych kombinacji razem w arkuszu.

Tabele danych są częścią pakietu poleceń, które są nazywane narzędzi do analizy warunkowej. Korzystając z tabel danych, są wykonywanie analizy warunkowej. Analiza warunkowa zmienia wartości w komórkach, aby zobaczyć, jak te zmiany wpływają na wyniki formuł w arkuszu. Za pomocą tabeli danych można na przykład różnią się stopa procentowa i długość terminów, które są używane w pożyczki ustalenie możliwe miesięcznej kwoty płatności.

Istnieją trzy rodzaje narzędzi do analizy warunkowej w programie Excel: scenariusze, tabele danych i funkcji Szukanie wyniku. Scenariusze i tabele danych pobrać zestawów wartości wejściowych i oznaczyć możliwe wyniki. Szukanie wyniku działaniu scenariusze i tabele danych w tym jej trwa wyniku i ustala możliwe wartości wejściowych, które dają wynik. Przykład scenariuszy tabele danych ułatwiają Eksplorowanie zestaw możliwych wyników. W odróżnieniu od scenariuszy tabele danych Pokaż wszystkie wyniki w jednej tabeli na jednym arkuszu. Za pomocą tabel danych ułatwia sprawdzenie szeroką gamę możliwości rzut oka. Ponieważ umożliwia skoncentrowanie się na tylko jednej lub dwóch zmiennych, wyniki są łatwe do odczytania i udostępnianie w formie tabelarycznej.

Tabela danych nie pomieści więcej niż dwóch zmiennych. Jeśli chcesz przeanalizować więcej niż dwóch zmiennych, zamiast tego należy używać scenariuszy. Chociaż jest ograniczone do tylko jednej lub dwóch zmiennych (po jednym dla Wierszowa komórka wejściowa) i jedną dla Kolumnowa komórka wejściowa, tabela danych może zawierać wielu różnych wartości zmiennych. Scenariusz może zawierać maksymalnie 32 różne wartości, ale można tworzyć możliwie jak najwięcej scenariusze zgodnie z oczekiwaniami.

Podstawy tabel danych

Możesz utworzyć tabelę danych z jedną zmienną lub dwiema zmiennymi w zależności od liczby zmiennych i formuł, które ma zostać sprawdzona. Jeśli chcesz wyświetlić różnych wartości jednej zmiennej w jeden lub więcej formuły będą się zmieniały wyniki tych formuł, należy użyć tabeli danych z jedną zmienną. Na przykład, można użyć tabeli danych z jedną zmienną, aby sprawdzić, jak różne stopy procentowe wpływają na miesięczną spłatę za pomocą funkcji PMT. Wprowadź wartości zmiennych w jednej kolumnie lub wierszu, a wyniki są wyświetlane w sąsiadujących kolumn lub wierszy.

Aby uzyskać więcej informacji zobacz PMT, funkcja.

Komórka D2 zawiera formułę płatności = PMT(B3/12,B4,-B5), która odwołuje się do komórki wejściowej B3.

Tabela danych z jedną zmienną

Analiza warunkowa — tabela z jedną zmienną

Objaśnienie 1 Komórka wejściowa.

Obraz przycisku Lista wartości, które program Excel odbywa się zastępowanie w komórki wejściowej B3.

Używanie tabeli danych z dwiema zmiennymi różnych wartości w dwóch zmiennych w jednej formuły zostanie zmieniona wyniki tej formuły. Na przykład można użyć tabeli danych z dwiema zmiennymi Aby sprawdzić, jak różne kombinacje stóp procentowych i terminy spłaty pożyczki wpływają miesięczna płatność pożyczki hipotecznej.

Komórka C2 zawiera formułę płatności = PMT(B3/12,B4,-B5), która używa dwóch komórek wejściowych, B3 i B4.

Tabela danych z dwiema zmiennymi

Analiza warunkowa — tabela danych z dwiema zmiennymi

Objaśnienie 1 Kolumnowa komórka wejściowa.

Obraz przycisku Lista wartości, które program Excel odbywa się zastępowanie w Wierszowa komórka wejściowa B4.

Objaśnienie 3 Wierszowa komórka wejściowa.

Krok 4 Lista wartości, które program Excel odbywa się zastępowanie w Kolumnowa komórka wejściowa B3.

Tabele danych są obliczane ponownie po arkusza jest obliczana ponownie, nawet jeśli nie zostały zmienione. Aby przyspieszyć obliczanie arkusza zawierającego tabelę danych, możesz zmienić opcje obliczania do arkusza, ale nie tabele danych są obliczane automatycznie.

Tabela danych z jedną zmienną występują wprowadzania wartości, które są wymienione w kolumnie (orientacja kolumnowa) lub w wierszu (orientacja wierszowa). Formuły, które są używane w tabeli danych z jedną zmienną muszą odwoływać się do komórki wejściowej tylko jeden.

 1. Wpisz listę wartości, które chcesz podstawiać w komórki wejściowej w jednej kolumnie lub w pojedynczym wierszu. Pozostaw kilka pustych wierszy i kolumn na każdej stronie wartości.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli tabela danych jest

Czynność

Kolumnowa (zmienna wartości są w kolumnie)

Wpisz formułę w wierszu jedną komórkę powyżej i o jedną komórkę z prawej strony kolumny wartości.

Ilustracja tabeli danych z jedną zmienną wyświetlane w sekcji Omówienie jest zorientowana kolumnowo, a formuła znajduje się w komórce D2.

Uwaga: Jeśli chcesz sprawdzenie skutków różnych wartości w innych formułach, wpisz dodatkowe formuły w komórkach po prawej stronie pierwszej formuły.

Zorientowana (zmienna wartości są w wierszu)

Wpisz formułę w komórce jedną kolumnę po lewej stronie pierwszej wartości i jedną komórkę poniżej wiersza zawierającego wartości

Uwaga: Jeśli chcesz sprawdzić efekty różnych wartości w innych formułach, wpisz dodatkowe formuły w komórkach poniżej pierwszej formuły.

 1. Zaznacz zakres komórek zawierający formuły i wartości, które chcesz podstawiać. W zależności od pierwszego ilustracji w poprzedniej sekcji Omówienie, ten zakres jest C2:D5.

 2. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > Analiza warunkowa > Tabela danych.

  Opcje tabeli danych

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: na karcie dane w obszarze Analiza kliknij pozycję Warunkowa, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

  Okno dialogowe Tabela danych

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli tabela danych jest

Czynność

Kolumnowa

Wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Kolumnowa komórka wejściowa. W tym przykładzie pokazano na ilustracji pierwszej komórki wejściowej jest B3.

Wierszowa

Wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Wierszowa komórka wejściowa.

Uwaga: Po utworzeniu tabeli danych można zmienić formatowanie komórek wynikowych. Na ilustracji komórek wynikowych zostały sformatowane jako walutę.

Formuły używane w tabeli danych z jedną zmienną muszą odwoływać się do tej samej komórki wejściowej.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli tabela danych jest

Czynność

Kolumnowa (zmienna wartości są w kolumnie)

Wpisz nową formułę w pustej komórce po prawej stronie istniejącej formuły w górnym wierszu tabeli danych.

Zorientowana (zmienna wartości są w wierszu)

Wpisz nową formułę w pustej komórce poniżej istniejącej formuły w pierwszej kolumnie tabeli danych.

 1. Zaznacz zakres komórek zawierający tabelę danych i nową formułę.

 2. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > Analiza warunkowa > Tabela danych.

  Opcje tabeli danych

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: na karcie dane w obszarze Analiza kliknij pozycję Warunkowa, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

  Okno dialogowe Tabela danych

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

Jeśli tabela danych jest

Czynność

Kolumnowa

Wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Kolumnowa komórka wejściowa.

Wierszowa

Wpisz odwołanie do komórki wejściowej w polu Wierszowa komórka wejściowa.

W tabeli danych z dwiema zmiennymi używana jest formuła, która zawiera dwie listy wartości wejściowych. Ta formuła musi odwoływać się do dwóch różnych komórek wejściowych.

 1. W komórce arkusza wprowadź formułę odwołującą się do dwóch komórek wejściowych. W poniższym przykładzie, w którym początkowe wartości formuły są wprowadzone w komórkach B3, B4 i B5, wpisz formułę =PMT(B3/12,B4,-B5) w komórce C2.

 2. Wpisz pierwszą listę wartości wejściowych w tej samej kolumnie, poniżej formuły. W tym przypadku należy wpisać różne wartości stóp procentowych w komórkach C3, C4 i C5.

 3. Drugą listę wpisz w tym samym wierszu, w którym znajduje się formuła, po jej prawej stronie. W komórkach D2 i E2, wpisz warunków pożyczki (w miesiącach).

 4. Zaznacz zakres komórek zawierający formułę (C2), wiersz i kolumna wartości (C3: C5 i D2:E2), a komórki, w których ma zostać obliczone wartości (D3:E5). W tym przypadku zaznacz zakres C2: E5.

 5. W programie Excel 2016 dla komputerów Mac: kliknij pozycję dane > Analiza warunkowa > Tabela danych.

  Opcje tabeli danych

  W programie Excel 2011 dla komputerów Mac: na karcie dane w obszarze Analiza kliknij pozycję Warunkowa, a następnie kliknij polecenie Tabela danych.

  Okno dialogowe Tabela danych

 6. W polu Wierszowa komórka wejściowa wprowadź odwołanie do komórki wejściowej dla wartości wejściowych w wierszu. Wpisz B4 w polu Wierszowa komórka wejściowa.

 7. W polu Kolumnowa komórka wejściowa komórki wprowadź odwołanie do komórki wejściowej dla wartości wejściowych w kolumnie. Wpisz B3 w polu Kolumnowa komórka wejściowa.

Tabeli danych z dwiema zmiennymi może pokazywać różnych kombinacji stóp procentowych i terminy spłaty pożyczki wpływają miesięczna płatność pożyczki hipotecznej. Na poniższej ilustracji komórka C2 zawiera formułę płatności = PMT(B3/12,B4,-B5), która używa dwóch komórek wejściowych, B3 i B4.

Analiza warunkowa — tabela danych z dwiema zmiennymi

Objaśnienie 1 Kolumnowa komórka wejściowa.

Obraz przycisku Lista wartości, które program Excel odbywa się zastępowanie w Wierszowa komórka wejściowa B4.

Objaśnienie 3 Wierszowa komórka wejściowa.

Krok 4 Lista wartości, które program Excel odbywa się zastępowanie w Kolumnowa komórka wejściowa B3.

Ważne: Po zaznaczeniu tej opcji obliczania, tabele danych są pomijane, gdy reszta arkusza jest obliczana ponownie. Aby ręcznie uruchomić ponowne obliczanie danych tabeli, zaznacz jego formuły, a następnie naciśnij klawisz F9. Za pomocą tego skrótu klawiaturowego w wersji systemu Mac OS X 10,3 lub nowszej, możesz wyłączyć Exposé skrót klawiaturowy dla tego klawisza. Aby uzyskać więcej informacji zobacz skróty klawiaturowe programu Excel.

 1. W menu Excel kliknij polecenie Preferencje.

 2. W sekcji formuły i listy kliknij pozycję Obliczanie, a następnie kliknij Automatyczne z wyjątkiem tabel danych.

Zobacz też

Wprowadzenie do analizy warunkowej

Predict trendów danych

Definiowanie i rozwiązywanie problemu przy użyciu dodatku Solver

Użyj funkcji Szukanie wyniku znajdowanie wyniku z formuły

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×