Przejdź do głównej zawartości

Obliczanie wieku

Program Excel może pomóc w obliczeniu wieku osoby na różne sposoby. Poniższa tabela przedstawia typowe metody, korzystając z funkcji daty i godziny.

Aby użyć tych przykładów w programie Excel, zaznacz przeciągnięciem datę w tabeli, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy to zaznaczenie i wybierz polecenie Kopiuj. Otwórz nowy arkusz, kliknij prawym przyciskiem myszy komórkę A1 i wybierz pozycję Opcje wklejania > zachować formatowanie źródłowe.

Dane

10/2/2012

5/2/2014

6/3/2014

7/3/2014

6/3/2002

Formuła

Opis

= (ROK (NOW ()) — ROK (A2))

Wynikiem jest wiek pracownika — różnica między dziś a datą urodzenia w komórce A2.

W tym przykładzie użyto funkcji rok i Now .

Jeśli w tej komórce nie jest wyświetlany numer, upewnij się, że jest ona sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

= YEAR (NOW ())-1960

Wiek osoby urodzonej w 1960 bez korzystania z odwołań do komórek.

Jeśli ta komórka nie jest wyświetlana jako liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

= ROKU (A3; A5)

Oblicza wiek w postaci ułamka lat między datami w komórce A5 i A3.

= (A5-A6)/365.25

Oblicza wiek między datami w A5 i A6, czyli 12,08.

Aby uwzględnić rok przestępny występujący co 4 lata, w formule użyto 365,25.

=("10/2/2014"-"5/2/2014")

Oblicza liczbę dni między dwiema datami bez użycia odwołań do komórek, czyli 153.

=DNI(DZIŚ(),"2/15/79")

Liczba dni między dwiema datami przy użyciu dwóch funkcji daty.

Dwa argumenty funkcji dni mogą być datami rzeczywistymi, odwołaniami do komórek lub inną funkcją daty i godziny, na przykład z funkcją dziś.

=(ROK(TERAZ())-ROK(A3))*12+MIESIĄC(TERAZ())-MIESIĄC(A3)

Liczba miesięcy między a3 a bieżącą datą.

W tym przykładzie użyto funkcji ROK, funkcji TERAZ i funkcji MIESIĄC.

Jeśli ta komórka nie jest wyświetlana jako liczba, upewnij się, że jest sformatowana jako liczba lub Ogólne. Dowiedz się, jak sformatować komórkę jako liczbę lub datę.

=DNI.ROBOCZE(A3;A2;A3:A5)

Liczba pełnych dni roboczych między dwiema datami w komórkach a2 i A3, czyli 107. Do dni roboczych nie zalicza się weekendów ani świąt. Ostatni argument, A3:A5, wyszczególnia święta, które mają zostać odjęte od dni roboczych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.ROBOCZE.

= 360. WARUNKÓW (A2; A3; PRAWDA)

Liczba dni między dwiema datami w komórkach a2 i A3, czyli 570. Jest to oparte na 360 roku (12 30-dniowych miesięcy) typowych w obliczeniach księgowych.

W tym przykładzie użyto funkcji DNI.360.

=NR.SER.DATY(A3;-4)

Przekonwertuj tę wartość na Format daty , a powinna to być 1/2/2014, czyli cztery miesiące (lub-4) przed datą w komórce A3.

W tym przykładzie użyto funkcji NR.SER.DATY, która służy do obliczania terminów płatności weksli bankowych.

Powiązane

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×