Obliczanie i ponowne obliczanie formuł w skoroszytach obsługiwanych w przeglądarce

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W przeglądarce można używać formuł skoroszytu tak samo jak w programie Excel. Autor formuł określa sposób ich obliczania i ponownego obliczania — tak jak w programie Excel. W tym artykule opisano różne opcje obliczania, które może wybrać autor skoroszytu.

Zazwyczaj formuły w skoroszycie są automatycznie obliczane ponownie, gdy zmienia się wartość w komórce, od której zależy formuła. Załóżmy na przykład, że jest używana formuła umożliwiająca dodanie wszystkich wartości w kolumnie. Jeśli użytkownik wstawi wiersze do skoroszytu (czyli doda komórki do zakresu komórek w kolumnie), formuła zostanie automatycznie dostosowana tak, aby uwzględnić nowe komórki, oraz zostanie ponownie wykonane obliczenie sumy.

Autor skoroszytu może jednak użyć innej opcji, aby formuły w skoroszytach nie były obliczane automatycznie. Podczas tworzenia formuły w programie Excel autor może wybrać różne opcje obliczania. Autor może na przykład wymagać, aby wszystkie formuły były ręcznie obliczane ponownie, gdy użytkownik kliknie polecenie. Kiedy autor wybierze opcję obliczania i zapisze skoroszyt w witrynie, wybrana opcja obliczania zostanie zachowana w opublikowanym skoroszycie programu Excel.

Poniższa tabela zawiera krótki opis dostępnych opcji obliczania.

Opcja obliczania

Opis

Obliczanie automatyczne

Formuły są automatycznie obliczane ponownie po każdej zmianie formuły oraz po każdej zmianie komórki, do której dana formuła się odwołuje. Jest to opcja domyślna.

Obliczanie ręczne

Formuły nie są nigdy obliczane ponownie w sposób automatyczny. Aby formuły zostały obliczone ponownie, użytkownik musi wybrać opcję Oblicz skoroszyt.

Automatyczne z wyjątkiem tabel

Formuły i komórki, do których odwołują się formuły, występujące w tabeli danych programu Excel jako część analizy symulacji nie są ponownie obliczane.

Pozostałe formuły są automatycznie obliczane ponownie po każdej zmianie formuły oraz po każdej zmianie komórki, do której dana formuła się odwołuje.

Oblicz ponownie przed zapisaniem

Formuły są automatycznie obliczane ponownie za każdym razem, gdy skoroszyt jest zapisywany.

Ważne: Usługi programu Excel nie obsługuje tej opcji, ponieważ nie można zapisać skoroszytu.

Jeśli autor skoroszytu skonfigurował skoroszyt w celu obliczania ręcznego, można obliczyć formuły skoroszytu w przeglądarce, wykonując poniższą procedurę.

  1. Otwórz skoroszyt.

  2. Na pasku narzędzi skoroszytu kliknij menu Dane, a następnie kliknij polecenie Oblicz skoroszyt.

Aby obliczyć formuły w skoroszycie, można również użyć skrótu klawiaturowego F9.

Uwagi: Jeśli skoroszyt w przeglądarce zawiera formułę z odwołaniem cyklicznym, którego nie można rozpoznać, nie jest wyświetlany komunikat ostrzegawczy dotyczący tego odwołania. Zamiast tego są obliczane wartości, które zostałyby uzyskane w przypadku anulowania operacji w kliencie programu Excel. Powoduje to automatyczne anulowanie odwołania cyklicznego. Zapobiega to spadkowi wydajności, który mógłby zostać spowodowany przez próbę obliczenia odwołania cyklicznego.

  1. Aby użyć formuł w skoroszycie w Usługi programu Excel, autora skoroszytu najpierw utworzyć skoroszyt w programie Excel, który zawiera formuły. Jeśli Excel Online jest włączony w witrynie, możesz wprowadzić formuły bezpośrednio w skoroszycie dokładnie tak, jak wykonywać w programie Excel.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×