Obliczanie i ponowne obliczanie danych w usługach programu Excel

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Obliczanie i ponowne obliczanie danych w usługach programu Excel

Istnieją różne sposoby obliczania formuł w skoroszycie programu Microsoft Office Excel 2007. Ustawienia obliczania są definiowane, gdy autor skoroszytu tworzy i aktualizuje skoroszyt programu Excel. Po opublikowaniu skoroszytu w bibliotece dokumentów bieżące ustawienie obliczania programu Excel jest obsługiwane i zachowywane w skoroszycie przez program Usługi programu Excel.

Co chcesz zrobić?

Dowiedz się więcej o ustawieniach obliczeń

Obliczanie i ponowne obliczanie skoroszytu

Dowiedz się więcej o ustawieniach obliczania

W poniższej tabeli wymieniono różne ustawienia obliczania i opisano sposób ich działania w programie Excel i usługach programu Excel.

Ustawienie obliczania

Microsoft Office Excel 2007

Usługi programu Excel

Obliczanie ręczne    

obliczeń w arkuszu   

Użytkownik musi obliczyć cały skoroszyt lub arkusz przez naciśnięcie klawisza albo kliknięcie przycisku lub polecenia.

Użytkownik musi obliczyć cały skoroszyt przez kliknięcie polecenia.

Ponowne obliczanie przed zapisywanie   

Skoroszyt jest automatycznie ponownie obliczany przed zapisaniem.

Skoroszyt jest automatycznie ponownie obliczany przed zapisaniem.

Automatyczne obliczanie   

Skoroszyt jest automatycznie obliczany za każdym razem, gdy następuje zmiana formuły lub komórek, do których formuła się odwołuje.

Skoroszyt jest automatycznie obliczany za każdym razem, gdy następuje zmiana formuły lub komórek, do których formuła się odwołuje.

Automatyczne z wyjątkiem tabel   

Skoroszyt jest automatycznie obliczany za każdym razem, gdy następuje zmiana formuły lub komórek, do których formuła się odwołuje. Wyjątkiem są formuły i komórki, które zostały utworzone przez funkcję tabeli danych programu Excel (część zestawu poleceń analizy symulacji).

Skoroszyt jest automatycznie obliczany za każdym razem, gdy następuje zmiana formuły lub komórek, do których formuła się odwołuje. Wyjątkiem są formuły i komórki, które zostały utworzone przez funkcję tabeli danych programu Excel (część zestawu poleceń analizy symulacji).

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących obliczania i ponownego obliczania, skorzystaj z Pomocy programu Excel.

Uwaga: Usługi programu Excel obsługuje ładowania skoroszyt, który zawiera odwołania cykliczne i wykrywa odwołania cykliczne podczas ładowania lub ponowne obliczanie skoroszytu. Jeśli usługi programu Excel nie może rozpoznać odwołania cyklicznego, nie są wyświetlane ostrzeżenie, że istnieje odwołanie cykliczne. Wartości, które są obliczane różnią się od wartości, które Jeśli anulowanie operacji w kliencie programu Excel. W praktyce usług programu Excel automatycznie anuluje odwołania cyklicznego, aby zapobiec obliczeń z obniżeniu wydajności serwera.

Początek strony

Obliczanie lub ponowne obliczanie skoroszytu

  1. W razie potrzeby wyświetl stronę składników Web Part, która zawiera składnik Web Part programu Excel Web Access, lub wyświetl skoroszyt w widoku przeglądarki sieci Web.

  2. Na pasku narzędzi programu Microsoft Office Excel Web Access kliknij menu Aktualizuj, a następnie kliknij polecenie Oblicz skoroszyt.

    Problem: Menu aktualizacji nie jest wyświetlana na pasku narzędzi.

    Administrator można dostosować Microsoft Office Excel Web Access, tak aby menu aktualizacji jest ukryta na pasku narzędzi programu Excel Web Access: właściwość Typ paska narzędzi może być ustawiona na Brak lub Tylko nawigacji lub Obliczanie skoroszytu Właściwość jest wyczyszczone. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Właściwości niestandardowe Web Part programu Excel Web Access.

Porada: Będąc autorem skoroszytu, warto rozważyć wydzielenie w skoroszycie komórki zawierającej formułę z bieżącą datą i godziną, która umożliwi szybkie sprawdzanie, kiedy skoroszyt był ostatnio obliczany na serwerze. Na przykład:

="Last calculated at: "& TEXT(NOW(),"m/d/yyyy h:mm")

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×