Obliczanie średniej

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Program Excel oferuje na różne sposoby, aby znaleźć wartość średnią grupy liczb. Na przykład funkcja umożliwia obliczanie średniej prostej, średniej ważonej lub średniej z wyłączeniem określonych wartości.

Aby dowiedzieć się, jak obliczyć średnie za pomocą przedstawionych przykładowych danych i procedur.

Skopiuj przykładowe dane

Aby lepiej zrozumieć tę procedurę, skopiuj poniższe przykładowe dane do komórki A1 w pustym arkuszu.

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz poniższe przykładowe dane.

  Uwaga: Podczas kopiowania danych przykładowych do pustego arkusza nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani nagłówków kolumn (1, 2, 3...  A, B, C...).

  Zaznaczanie danych przykładowych w Pomocy

  Zaznacz dane przykładowe

  Jakość jednostek

  Cena jednostkowa

  Liczba jednostek zamówionych

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Jednostka średniej jakości

  Średnia cena jednostkowa

  Ocenianie średniej jakości dla wszystkich jednostek powyżej 5

 3. Naciśnij klawisze COMMAND + C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1, a następnie naciśnij klawisze COMMAND + V.

Obliczanie średniej prostej

 1. Zaznacz komórki od A2 do A7 (wartości w kolumnie jakości jednostki).

 2. Na karcie formuły kliknij strzałkę obok przycisku Autosumowanie   Przycisk Autosumowanie , a następnie kliknij pozycję Średnia.

  Wynikiem jest 8.166666667.

Obliczanie średniej w nieprzylegających komórkach

 1. Zaznacz komórkę, w którym chcesz średnią się pojawić, takich jak komórce A8, czyli komórki z lewej strony komórki, która zawiera tekst "jednostki średniej jakości" Przykładowe dane.

 2. Na karcie formuły kliknij strzałkę obok przycisku Autosumowanie   Przycisk Autosumowanie , kliknij pozycję Średnia, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Kliknij komórkę zawierającą wartość średnią, która została właśnie utworzona, komórce A8 w tym przykładzie.

  Formuła jest wyświetlany w pasek formuły, =AVERAGE(A2:A7), jeśli korzystasz z przykładowych danych.

 4. Na Pasku formuły zaznacz zawartość w nawiasach, która jest a2: a7, jeśli korzystasz z przykładowych danych.

 5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND i kliknij komórki, do których ma zostać obliczona średnia, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Na przykład zaznacz A2, A4 i A7, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Odwołanie do zaznaczonego zakresu w funkcji średnia w programie Excel są zastępowane z odwołaniami do komórek dla wybranych komórek. W tym przykładzie wynikiem jest 8.

Obliczanie średniej ważonej

W tym przykładzie oblicza cenę średniej dla jednostki przez wszystkich zamówień, w przypadku poszczególnych zamówień dla różnych liczby jednostek w różnych cena jednostkowa.

 1. Zaznacz komórkę A9, czyli komórki z lewej strony komórki, która zawiera tekst "Średnia cena jednostkowa."

 2. Na karcie formuły kliknij przycisk Wstaw funkcję, aby otworzyć okienko Konstruktor formuł.

 3. Na liście Konstruktora formułę przewiń w dół, a następnie kliknij dwukrotnie Suma.

  Porada: Aby szybko znaleźć funkcji, kliknij pole Wyszukaj funkcję, a następnie zacznij wpisywać nazwę funkcji. Na przykład zacznij wpisywać Suma.

 4. Kliknij pole obok tablica1, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od B2 do B7 (wartości w kolumnie cena jednostkowa).

 5. Kliknij pole obok Tablica2, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od C2 do C7 (wartości w kolumnie liczbę zamówionych jednostki).

 6. Na pasku formuły kliknij przycisk po prawej stronie nawias zamykający formuły, a następnie wpisz /

  Jeśli nie widać paska formuły, w menu Widok, kliknij Pasek formuły.

 7. Na liście Konstruktora formułę kliknij dwukrotnie Suma.

 8. Zaznacz zakres w polu 1, naciśnij klawisz DELETE, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od C2 do C7 (wartości w kolumnie numer jednostki).

  Pasek formuły powinna już zawierać następującą formułę: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Naciśnij klawisz RETURN.

  Ta formuła dzieli całkowity koszt wszystkich zamówień przez całkowitą liczbę zamówionych, którego wynikiem ważona cena na jednostkę średnia 29.38297872.

Obliczanie średniej z ignoruje określonej wartości

Możesz utworzyć formułę, z wyłączeniem określonych wartości. W tym przykładzie utworzysz formułę do obliczania jednostki średniej jakości dla wszystkich jednostek, których ocena większa niż 5.

 1. Zaznacz komórki od A10, czyli komórki z lewej strony komórki, która zawiera tekst "Średniej jakości dla wszystkich jednostek ocenianie powyżej 5".

 2. Na karcie formuły kliknij przycisk Wstaw funkcję, aby otworzyć okienko Konstruktor formuł.

 3. Na liście Konstruktora formułę kliknij dwukrotnie średnia.Jeżeli.

  Porada: Aby szybko znaleźć funkcji, kliknij pole Wyszukaj funkcję, a następnie zacznij wpisywać nazwę funkcji. Na przykład zacznij wpisywać średnia.Jeżeli.

 4. Kliknij pole obok zakresu, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od A2 do A7 (wartości w kolumnie cena jednostkowa).

 5. Kliknij pole obok kryteria, a następnie wpisz "> 5".

 6. Naciśnij klawisz RETURN.

  W formule nie obejmuje wartość w komórce A7 z obliczeń i wyników jednostki średniej jakości 8.8.

  Porada: Aby użyć funkcji średnia.Jeżeli do obliczenia średniej z wyłączeniem wartości zerowych w na liście liczb, wpisz "<> 0" w polu obok kryterium.

Aby dowiedzieć się, jak obliczyć średnie za pomocą przedstawionych przykładowych danych i procedur.

Skopiuj przykładowe dane

Aby lepiej zrozumieć tę procedurę, skopiuj poniższe przykładowe dane do komórki A1 w pustym arkuszu.

 1. Utwórz pusty skoroszyt lub arkusz.

 2. Zaznacz poniższe przykładowe dane.

  Uwaga: Podczas kopiowania danych przykładowych do pustego arkusza nie zaznaczaj nagłówków wierszy ani nagłówków kolumn (1, 2, 3...  A, B, C...).

  Zaznaczanie danych przykładowych w Pomocy

  Zaznacz dane przykładowe

  Jakość jednostek

  Cena jednostkowa

  Liczba jednostek zamówionych

  10

  35

  500

  7

  25

  750

  9

  30

  200

  10

  40

  300

  8

  27

  400

  5

  20

  200

  Jednostka średniej jakości

  Średnia cena jednostkowa

  Ocenianie średniej jakości dla wszystkich jednostek powyżej 5

 3. Naciśnij klawisze COMMAND + C.

 4. W arkuszu zaznacz komórkę A1, a następnie naciśnij klawisze COMMAND + V.

Obliczanie średniej prostej

Używanie grafiki dwa różne sposoby, aby obliczyć średnie jednostkowe jakości. W ten sposób pierwszy możesz szybko wyświetlić średnią bez wprowadzania formuły. W drugim sposób funkcja Autosumowanie do obliczenia średniej, tak aby była wyświetlana w arkuszu.

Uzyskiwanie szybkiego średnia

 1. Zaznacz komórki od A2 do A7 (wartości w kolumnie jakości jednostki).

 2. Na pasek stanu, kliknij strzałkę obok menu podręcznego Podręczna strzałka w dół (Jeśli korzystasz z przykładowych danych obszaru prawdopodobnie zawiera tekst Suma = 49 ), a następnie kliknij pozycję Średnia.

  Wynikiem jest 8.166666667.

  Uwaga: Jeśli nie widać na pasku stanu, w menu Widok kliknij polecenie Pasek stanu.

Obliczanie średniej, tak aby była wyświetlana w arkuszu

 1. Zaznacz komórkę, w którym chcesz średnią się pojawić, takich jak komórce A8, czyli komórki z lewej strony komórki, która zawiera tekst "jednostki średniej jakości" Przykładowe dane.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy, tuż poniżej tytułu skoroszytu kliknij strzałkę obok przycisku Autosumowanie   Przycisk Autosumowanie , kliknij pozycję Średnia, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Wynikiem jest 8.166666667, która jest ocena średniej jakości dla wszystkich jednostek.

  Porada: Jeśli podczas pracy z danymi, które zawiera listę numerów w wierszu, zaznacz pierwszą pustą komórkę na końcu wiersza, a następnie kliknij strzałkę obok przycisku Autosumowanie   Przycisk Autosumowanie .

Obliczanie średniej w nieprzylegających komórkach

Istnieją dwa sposoby na obliczanie średniej wartości komórek, które nie znajdują się obok siebie. W ten sposób pierwszy możesz szybko wyświetlić średnią bez wprowadzania formuły. W drugim sposób możesz użyć funkcji średnia do obliczenia średniej, tak aby była wyświetlana w arkuszu.

Uzyskiwanie szybkiego średnia

 1. Zaznacz komórki, których zawartość ma zostać obliczona średnia. Wybierz na przykład A2, A4 i A7.

  Porada: Aby zaznaczyć nieprzylegające komórki, naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND i kliknij komórki, do których ma zostać obliczona średnia.

 2. Na pasek stanu kliknij strzałkę obok menu podręcznego Podręczna strzałka w dół , a następnie kliknij Średnia.

  Wynik, na przykład jest 8.

  Uwaga: Jeśli nie widać na pasku stanu, w menu Widok kliknij polecenie Pasek stanu.

Obliczanie średniej, tak aby była wyświetlana w arkuszu

 1. Zaznacz komórkę, w którym chcesz średnią się pojawić, takich jak komórce A8, czyli komórki z lewej strony komórki, która zawiera tekst "jednostki średniej jakości" Przykładowe dane.

 2. Na pasku narzędzi Standardowy, tuż poniżej tytułu skoroszytu kliknij strzałkę obok przycisku Autosumowanie   Przycisk Autosumowanie , kliknij pozycję Średnia, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

 3. Kliknij komórkę zawierającą wartość średnią, która została właśnie utworzona, komórce A8 w tym przykładzie.

  Formuła jest wyświetlany w pasek formuły, =AVERAGE(A2:A7), jeśli korzystasz z przykładowych danych.

 4. Na Pasku formuły zaznacz zawartość w nawiasach, która jest a2: a7, jeśli korzystasz z przykładowych danych.

 5. Naciśnij i przytrzymaj klawisz COMMAND i kliknij komórki, do których ma zostać obliczona średnia, a następnie naciśnij klawisz RETURN. Na przykład zaznacz A2, A4 i A7, a następnie naciśnij klawisz RETURN.

  Odwołanie do zaznaczonego zakresu w funkcji średnia w programie Excel są zastępowane z odwołaniami do komórek dla wybranych komórek. W tym przykładzie wynikiem jest 8.

Obliczanie średniej ważonej

W tym przykładzie oblicza cenę średniej dla jednostki przez wszystkich zamówień, w przypadku poszczególnych zamówień dla różnych liczby jednostek w różnych cena jednostkowa.

 1. Zaznacz komórkę A9, czyli komórki z lewej strony komórki, która zawiera tekst "Średnia cena jednostkowa."

 2. Na karcie Formuły w obszarze Funkcja kliknij pozycję Konstruktor formuł.

 3. Na liście Konstruktora formułę kliknij dwukrotnie Suma.

  Porada: Aby szybko znaleźć funkcji, kliknij pole Wyszukaj funkcję, a następnie zacznij wpisywać nazwę funkcji. Na przykład zacznij wpisywać Suma.

 4. W obszarze argumenty kliknij pole obok tablica1, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od B2 do B7 (wartości w kolumnie cena jednostkowa).

 5. W obszarze argumenty kliknij pole obok Tablica2, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od C2 do C7 (wartości w kolumnie liczbę zamówionych jednostki).

 6. Na pasku formuły kliknij przycisk po prawej stronie nawias zamykający formuły, a następnie wpisz /

  Jeśli nie widać paska formuły, w menu Widok, kliknij Pasek formuły.

 7. Na liście Konstruktora formułę kliknij dwukrotnie Suma.

 8. W obszarze argumenty, zaznacz zakres w polu 1, naciśnij klawisz DELETE, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od C2 do C7 (wartości w kolumnie numer jednostki).

  Pasek formuły powinna już zawierać następującą formułę: = SUMPRODUCT(B2:B7,C2:C7)/SUM(C2:C7).

 9. Naciśnij klawisz RETURN.

  Ta formuła dzieli całkowity koszt wszystkich zamówień przez całkowitą liczbę zamówionych, którego wynikiem ważona cena na jednostkę średnia 29.38297872.

Obliczanie średniej z ignoruje określonej wartości

Możesz utworzyć formułę, z wyłączeniem określonych wartości. W tym przykładzie utworzysz formułę do obliczania jednostki średniej jakości dla wszystkich jednostek, których ocena większa niż 5.

 1. Zaznacz komórki od A10, czyli komórki z lewej strony komórki, która zawiera tekst "Średniej jakości dla wszystkich jednostek ocenianie powyżej 5".

 2. Na karcie Formuły w obszarze Funkcja kliknij pozycję Konstruktor formuł.

 3. Na liście Konstruktora formułę kliknij dwukrotnie średnia.Jeżeli.

  Porada: Aby szybko znaleźć funkcji, kliknij pole Wyszukaj funkcję, a następnie zacznij wpisywać nazwę funkcji. Na przykład zacznij wpisywać średnia.Jeżeli.

 4. W obszarze argumenty kliknij pole obok zakresu, a następnie w arkuszu zaznacz komórki od A2 do A7 (wartości w kolumnie cena jednostkowa).

 5. W obszarze argumenty kliknij pole obok kryteria, a następnie wpisz "> 5".

 6. Naciśnij klawisz RETURN.

  W formule nie obejmuje wartość w komórce A7 z obliczeń i wyników jednostki średniej jakości 8.8.

  Porada: Aby użyć funkcji średnia.Jeżeli do obliczenia średniej z wyłączeniem wartości zerowych w na liście liczb, wpisz "<> 0" w polu obok kryterium.

Zobacz też

Obliczanie sumy bieżącej

Obliczanie procentów

ŚREDNIA

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×