Ożywianie prezentacji za pomocą funkcji Powiększenie dla programu PowerPoint

Ożywianie prezentacji za pomocą funkcji Powiększenie dla programu PowerPoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Jeśli chcesz tworzenia prezentacji w bardziej dynamiczne i ciekawy, spróbuj użyć powiększenia dla PowerPoint.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Aby dodać powiększenia, przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

Aby podsumować całą prezentację na jednym slajdzie, wybierz pozycję Podsumowanie powiększenia

Aby wyświetlić tylko wybranych slajdów, wybierz Slajd powiększenia

Aby wyświetlić tylko jednej sekcji, wybierz Sekcję powiększenia

Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

Omówienie

Po utworzeniu powiększenia w PowerPoint można przejść bezpośrednio do i z slajdy, sekcji i fragmentów prezentacji we właściwej kolejności, które podczas prezentacji.

Powiększanie dla PowerPoint jest dostępna tylko w systemie Windows — w Office 365 i PowerPoint 2019.

Powiększenie z podsumowaniem

Powiększenie z podsumowaniem przypomina stronę początkową, na której są jednocześnie wyświetlane wszystkie fragmenty prezentacji. Gdy prezentujesz, możesz za pomocą powiększenia przechodzić z jednego miejsca w prezentacji do drugiego w dowolnej preferowanej kolejności. Możesz wykazać się kreatywnością, przejść do przodu lub ponownie wyświetlić fragmenty pokazu slajdów bez przerywania przebiegu prezentacji.

Podsumowanie powiększenia jest teraz obsługiwane dla subskrybentów Office 365PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac począwszy od wersji 16.19.18110915.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie z podsumowaniem.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Powiększenie podsumowanie.

  Zaznacz slajdy, które chcesz uwzględnić w polu Powiększenie do podsumowania. Te stają się pierwszy slajdy powiększenia Podsumowanie sekcji. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z sekcji w PowerPoint, zobacz organizowanie slajdów programu PowerPoint na sekcje.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie powiększenia z podsumowaniem w programie PowerPoint dla prezentacji niezawierającej sekcji.

  Jeśli masz już sekcji w prezentacji, pierwszego slajdu każdej sekcji wyświetlana jest wartość domyślna. Jeśli nie chcesz uwzględnić niektórych sekcji w swojej powiększenia, usuń ich zaznaczenie. Następnie Jeśli chcesz PowerPoint, aby usunąć wszystkie sekcje, które nie włączono w polu Powiększenie do podsumowania, wyczyść pole wyboru obok pozycji zachować nieużywane sekcje w prezentacji. Nie martw się — slajdy w sekcjach jest odrzucenie nadal będą częścią prezentacji.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie powiększenia z podsumowaniem w programie PowerPoint z zaznaczonymi sekcjami.

  Przedstawia zaznaczone pole obok pozycji „Zachowaj nieużywane sekcje”.

 4. Po wybraniu wszystkich slajdów, który ma być używany dla swojego powiększenia Podsumowanie wybierz pozycję Wstaw. Powiększenie do podsumowania zostanie utworzona i jest wyświetlana jako nowy slajd bezpośrednio przed pierwszy slajd, do którego zostały uwzględnione w polu Powiększenie do podsumowania.

  Przedstawia slajd Sekcja podsumowania obszaru Powiększenie z podsumowaniem w programie PowerPoint.

Po utworzeniu podsumowania z powiększeniem być może zechcesz dodać lub usunąć sekcje prezentacji. Jeśli od momentu utworzenia podsumowania z powiększeniem po raz pierwszy wprowadzono zmiany, które chcesz uwzględnić, nie musisz zaczynać od nowa — wystarczy zaktualizować podsumowanie z powiększeniem.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Edycja podsumowania, wybierz sekcje, które chcesz umieścić w powiększeniu z podsumowaniem, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj.

  Uwaga: W tym widoku nie można dodawać sekcji do prezentacji ani ich z niej usuwać — dotyczy on tylko powiększenia z podsumowaniem.

Powiększenie slajdu

Powiększenie slajdu ułatwia zwiększenie dynamiki prezentacji, umożliwiając swobodne przechodzenie między slajdami w dowolnej kolejności bez przerywania przebiegu prezentacji. To dobre rozwiązanie w przypadku krótszych prezentacji, które nie mają wielu sekcji, ale powiększeń slajdów możesz używać też w wielu różnych scenariuszach prezentowania.

Powiększenia slajdów ułatwiają przechodzenie do szczegółów wielu fragmentów informacji, zapewniając przy tym wrażenie pozostawiania na tej samej kanwie.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie slajdu.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Powiększenie slajdu. Zaznacz slajdy, które chcesz użyć w polu Powiększenie slajdu usługi.

 4. Po wybraniu wszystkich slajdów, który ma być wyświetlany, wybierz pozycję Wstaw. Powiększenie slajdu z zostanie utworzona.

Porada: Jeśli chcesz, możesz szybko utworzyć powiększenie slajdu, po prostu zaznaczając odpowiedni slajd w okienku miniatur i przeciągając go na slajd, na którym ma się znajdować powiększenie slajdu. W ten sposób można szybko tworzyć powiększenia slajdów i zmieniać je oraz rozmieszczać w dowolny sposób, po prostu klikając i przeciągając.

Powiększenie slajdu domyślnie będzie obrazem miniatury podglądu slajdu, ale możesz wybrać nowy obraz z komputera lub sieci Web reprezentujący sekcję lub slajd, do którego będziesz przechodzić.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Zmień obraz, aby wybrać nowy obraz z sieci Web lub z komputera do użycia zamiast miniatury.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

 3. Wybierz odpowiedni obraz lub wyszukaj go w sieci Web. Po wybraniu odpowiedniego obrazu wybierz pozycję Wstaw.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie obrazu w programie PowerPoint.

Galeria Style powiększenia pozwala również wybierać różne wyglądy powiększeń — możesz zmienić obramowanie, dodać efekty wizualne lub wybrać dowolną kombinację obramowania i efektu z galerii.

Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Powiększenie sekcji

Powiększanie sekcji jest link do sekcji już w prezentacji. Można używać ich do wróć do sekcji, które chcesz wyróżnić naprawdę lub wyróżnienia, jak połączyć z niektórych części prezentacji. Aby dowiedzieć się więcej o korzystaniu z sekcji w PowerPoint, zobacz organizowanie slajdów programu PowerPoint na sekcje.

 1. Przejdź do pozycji Wstawianie > Powiększenie.

  Przedstawia przycisk Powiększenie na karcie Wstawianie w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Powiększenie sekcji.

  Przedstawia różne typy powiększeń, które można wybrać po przejściu do karty Wstawianie > Powiększenie: powiększenie z podsumowaniem, powiększenie slajdu i powiększenie sekcji.

 3. Wybierz sekcję, której chcesz użyć jako powiększenia sekcji.

 4. Wybierz pozycję Wstaw. Zostanie utworzone powiększenie sekcji.

Porada: Jeśli chcesz, możesz szybko utworzyć powiększenie sekcji, po prostu wybierając odpowiednią nazwę sekcji w okienku miniatur i przeciągając ją na slajd, na którym ma się znajdować powiększenie sekcji.

Powiększenie sekcji domyślnie będzie obrazem miniatury podglądu slajdu, ale możesz wybrać nowy obraz z komputera lub sieci Web reprezentujący sekcję lub slajd, do którego będziesz przechodzić.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Wybierz pozycję Zmień obraz, aby wybrać nowy obraz z sieci Web lub z komputera do użycia zamiast miniatury.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

 3. Wybierz odpowiedni obraz lub wyszukaj go w sieci Web. Po wybraniu odpowiedniego obrazu wybierz pozycję Wstaw.

  Przedstawia okno dialogowe Wstawianie obrazu w programie PowerPoint.

Galeria Style powiększenia pozwala również wybierać różne wyglądy powiększeń — możesz zmienić obramowanie, dodać efekty wizualne lub wybrać dowolną kombinację obramowania i efektu z galerii.

Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Wyróżnianie powiększeń za pomocą dodatkowych opcji powiększenia

Funkcja Powiększenie dla programu PowerPoint bardziej przyciąga uwagę wtedy, gdy ją spersonalizujesz. Wybierz kartę Formatowanie na wstążce, aby przejść do obszaru Narzędzia powiększenia, dzięki któremu możesz uzyskać oczekiwany wygląd i działanie podczas prezentowania.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. Jeśli chcesz wrócić do slajdu powiększenia po wyświetleniu sekcji lub slajdów w powiększeniu z podsumowaniem, powiększeniu sekcji lub slajdu, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Wróć do powiększenia. Jeśli chcesz przejść do następnego slajdu po wyświetleniu części powiększenia, wyczyść je.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

  (Jeśli pracujesz z podsumowanie powiększyć lub powiększyć sekcji powrócisz do slajdu, powiększenie domyślnie podczas prezentacji po przejściu do sekcji. Jeśli używasz powiększenie slajdu będzie przesunięcia w do następnego slajdu domyślnie po wyświetleniu Twojej powiększenie slajdu.)

Innym sposobem zmiany wyglądu powiększenia jest przejęcie tła slajdu, na którym znajduje się powiększenie, aby powiększenie stało się prawie nieodróżnialne od głównej kanwy podczas prezentowania. Wybierz pozycję Tło powiększenia, aby powiększenia z podsumowaniem, sekcji lub slajdu stopiły się z ich slajdem macierzystym.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. W grupie Style powiększenia wybierz pozycję Tło powiększenia. Powiększenie przejmie tło slajdu macierzystego.

  Przedstawia różne style i efekty powiększenia, które można wybrać na karcie Formatowanie w programie PowerPoint.

Domyślnie w powiększeniach podczas prezentowania będzie używane przejście powiększenia — to właśnie ono sprawia, że powiększenia są takie dynamiczne. Jednak jeśli nie chcesz używać przejścia powiększenia lub chcesz zmienić czas trwania przejścia, możesz to zrobić.

 1. Wybierz powiększenie, a następnie wybierz kartę Formatowanie na wstążce.

  Przedstawia obszar Narzędzia powiększenia na karcie Formatowanie wstążki w programie PowerPoint.

 2. W grupie Opcje powiększenia upewnij się, że pole obok pozycji Przejście powiększenia jest zaznaczone, jeśli chcesz używać tego przejścia podczas prezentowania powiększenia.

  Przedstawia grupę Opcje powiększenia na karcie Formatowanie dla powiększenia sekcji lub slajdu w programie PowerPoint.

  Jeśli nie chcesz używać przejścia powiększenia podczas prezentowania, wyczyść pole wyboru obok pozycji Przejście powiększenia.

 3. Aby zmienić chronometraż przejścia powiększenia, użyj strzałek w górę i w dół obok wskaźnika Czas trwania w celu zmiany długości trwania przejścia.

Wymagania

Zobacz poniższej tabeli, aby uzyskać szczegółowe informacje na minimalna wersja liczbom w PowerPoint do tworzenia lub odtwarzania łącza powiększenie.

Wersja programu PowerPoint

Co można robić z efektem Płynna zmiana

W programie PowerPoint dla usługi Office 365, wersji 1607 lub nowszy

PowerPoint 2019

Tworzenie i odtwarzanie powiększenia

W programie PowerPoint dla usługi Office 365 dla komputerów Mac, wersja 16,9 cala lub nowszy

PowerPoint 2019 dla komputerów Mac

Odtwarzanie powiększenia

PowerPoint 2016

PowerPoint 2016 dla komputerów Mac

PowerPoint 2013

PowerPoint 2011 dla komputerów Mac

PowerPoint 2010

PowerPoint 2007

Odtwarzanie powiększenia jako hiperłącza bez powiększania przejścia

Powrót do powiększenia nawigacji nie jest obsługiwana.

PowerPoint dla sieci Web

Nie można odtworzyć powiększenia

PowerPoint dla systemu Android

PowerPoint dla systemu iOS

Program PowerPoint Mobile dla systemu Windows

Odtwarzanie powiększenia

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×