Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive — informacje o wersji

Nowy klient synchronizacji usługi OneDrive — informacje o wersji

Ostatnia aktualizacja: 26 października 2018 r.

Zaglądaj tu, aby uzyskać informacje o najnowszych wersjach nowego produktu nowy klient synchronizacji usługi OneDrive. Informacje o wersji są udostępniane tylko w przypadku kompilacji, które przeszły do pierścienia produkcyjnego (Production) i dla przedsiębiorstw (Enterprise). W pierścieniu niejawnego programu testów aktualizacje są udostępniane błyskawicznie, a funkcje są rozwijane przez cały czas.

Poniżej wymieniono numery najnowszych kompilacji w każdym z pierścieniu sprawdzania poprawności, zgodnie z procesem aktualizacji klienta synchronizacji OneDrive.

Pierścień niejawnych testerów

Pierścień produkcyjny

Pierścień przedsiębiorstwa

Windows

Ostatnio wydana kompilacja

18.192.0920.0012

18.172.0826.0010

18.111.0603.0006

Wdrażanie

18.192.0920.0012

18.151.0729.0012

(20 listopada 2018)

Komputer Mac

Ostatnio wydana kompilacja

18.192.0920.0012

18.172.0826.0013
(Wersja autonomiczna)

18.172.0826.0015
(Mac App Store)

18.111.0603.0007

Wdrażanie

18.151.0729.0014

(20 listopada 2018)

Uwagi: 

Pliki do pobrania

Wybierz swoją platformę i rozwiń numery wersji, aby wyświetlić uwagi dotyczące aktualizacji na temat każdej z tych kompilacji:

Uwagi dotyczące aktualizacji systemu Windows

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Aktualizacja zasad cichej grupy dla folderu Znane Przenieś, aby przenosić foldery z dotychczasową zawartością.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Administratorzy mają teraz możliwość konfigurowania biblioteki dokumentów witryny zespołu programu SharePoint, aby automatycznie synchronizowały się na komputerze.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Opcje do wysyłania opinii dla użytkowników („Coś mi się podoba”, „Coś mi się nie podoba”, „Mam sugestię”). Pozycja „Wyślij opinię” zastępuje pozycję „Zgłoś problem”.

  • Gdy urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania baterii, teraz klient synchronizacji OneDrive automatycznie wstrzyma synchronizację, ale w razie potrzeby użytkownik może zmienić to zachowanie.

  • Zaktualizowano wygląd i działanie centrum aktywności.

 • Poprawka rozwiązująca problemy z logowaniem dla organizacji obsługiwanych przez firmę 21Vianet lub usługę Microsoft Cloud Germany.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Funkcja przenoszenia znanych folderów dla usługi OneDrive dla Firm jest wdrażana u uprawnionych użytkowników w ustawieniach aplikacji OneDrive, a także w odpowiednich zasadach grupy dla administratorów informatycznych.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Aplikacja OneDrive będzie automatycznie wstrzymywana, gdy komputer z systemem Windows przejdzie w tryb oszczędzania baterii.

  • Gdy jest w stanie wstrzymania, naciśnięcie transparentu centrum aktywności spowoduje wznowienie synchronizacji.

 • Ta kompilacja zawiera krytyczną poprawkę rozwiązującą potencjalny problem, gdy funkcje Ochrona danych przedsiębiorstwa i Pliki na żądanie są włączone jednocześnie. Poza tym jest identyczna z kompilacją 18.025.0204.0009 wydaną w pierścieniu produkcyjnym 2 marca 2018 r.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Ulepszenia stanu synchronizacji „Przetwarzanie zmian”. Teraz jest wyświetlana liczba iterowanych zmian.

 • W systemie Windows zamiast wydawać planowaną kompilację (17.3.7294.0108) 29 marca, wydaliśmy wersję 17.3.7301.0404.

 • Kompilacja 17.3.7301.0404 zawiera dwie dodatkowe krytyczne poprawki, które nie były uwzględnione w wersji 17.3.7294.0108:

  • Rozwiązano problem z logowaniami użytkowników, gdy w jednej z usług, na których polegamy, występuje przerwa w działaniu.

  • Rozwiązano problem, w wyniku którego klient synchronizacji nie uwzględniał wyłączenia funkcji „Zgłoś problem” przez administratora.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

 • Dodano nakładki ikon wskazujące foldery udostępnione.

 • Gdy urządzenie nawiązuje połączenie z siecią taryfową, Aplikacja klasyczna OneDrive teraz automatycznie wstrzymuje synchronizację, zapewniając użytkownikowi możliwość zmiany tego zachowania w razie potrzeby.

 • Ulepszenia środowiska użytkownika klienta synchronizacji, gdy użytkownicy próbują zsynchronizować pliki, które są zablokowane przez aplikację i nie mogą być synchronizowane. Teraz ten stan jest bardziej widoczny i obejmuje przejrzystą czynność „odblokowywania” synchronizacji tych plików.

 • Kliknięcie prawym przyciskiem myszy ikony chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień powoduje teraz otwarcie menu kontekstowego w centrum aktywności.

 • Poprawka błędu dotycząca wewnętrznego rejestrowania potrzebnego zespołowi inżynierów do badania problemów klientów.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Użytkownicy są powiadamiani w przypadku usuwania dużej liczby plików w ich osobistej usłudze OneDrive.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Zaktualizowano format wersji kompilacji w celu odzwierciedlenia zmian w systemie inżynieryjnym.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Użytkownicy mogą teraz synchronizować biblioteki programu SharePoint przy włączonej usłudze Zarządzanie prawami do informacji (IRM). Więcej informacji

 • Użytkownicy otrzymują powiadomienia w Centrum aktywności, gdy nie można ukończyć pobierania aktualizacji pliku zablokowanego przez aplikację lokalną.

 • Poprawka błędu umożliwiająca uniknięcie wyświetlania monitu o podniesienie uprawnień, gdy użytkownik nie jest administratorem.

 • Poprawka błędu uniemożliwiającego prawidłowe ładowanie nakładek w określonych przypadkach.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawka naprawiająca błąd, który powodował zapełnianie się folderu tymczasowego dziennikami.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

Uwagi dotyczące aktualizacji komputerów Mac

 • Poprawka błędu powodującego problem podczas przesyłania nowej kompilacji do sklepu Mac App Store.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Po włączeniu trybu ciemnego w systemie macOS Mojave, OneDrive przełączy się do nowego, ciemnego motywu w obrębie całego interfejsu użytkownika, aby zapewnić spójne wrażenia z użytkowania.

  • Użytkownicy mogą teraz synchronizować biblioteki programu SharePoint przy włączonej usłudze IRM. Dowiedz się więcej

 • Poprawka błędu dla naprawy awarii w kliencie Mac.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność klienta.

 • Poprawka błędu dotycząca cyklicznych awarii w systemie Mac OS w wersji 10.10.

 • Poprawka błędu dotycząca cyklicznych awarii w systemie Mac OS w wersji 10.10.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Opcje do wysyłania opinii dla użytkowników („Coś mi się podoba”, „Coś mi się nie podoba”, „Mam sugestię”). Pozycja „Wyślij opinię” zastępuje pozycję „Zgłoś problem”.

  • Zaktualizowano wygląd i działanie centrum aktywności.

 • Poprawka rozwiązująca problemy z logowaniem dla organizacji obsługiwanych przez firmę 21Vianet lub usługę Microsoft Cloud Germany.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Użytkownicy mogą teraz synchronizować biblioteki programu SharePoint przy włączonej usłudze Zarządzanie prawami do informacji (IRM). Więcej informacji.

 • Zaktualizowano numer wersji z kompilacji przesłanej do witryny Mac App Store na 18.065.0506.0007, aby zapobiec występowaniu problemu powodującego niepowodzenie migracji między wersją ze sklepu Mac App Store a wersją autonomiczną. Poza tym ta kompilacja jest identyczna z wydaną dla klienta autonomicznego. Będzie to ostatnia wersja, w której będzie to konieczne, ponieważ wyeliminowano tę usterkę po stronie pakietu Office.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Rozwiązano problem polegający na tym, że ustawienie otwierania podczas logowania było tracone w scenariuszach ponownego uwierzytelniania i rozłączania konta.

 • Nowa funkcja stopniowo udostępniana użytkownikom: 

  • Gdy jest w stanie wstrzymania, naciśnięcie transparentu centrum aktywności spowoduje wznowienie synchronizacji.

 • Zaktualizowano numer wersji z kompilacji przesłanej do witryny Mac App Store na 18.065.0329.0008, aby zapobiec występowaniu problemu powodującego niepowodzenie migracji między wersją ze sklepu Mac App Store a wersją autonomiczną. Poza tym ta kompilacja jest identyczna z wydaną dla klienta autonomicznego.

 • Zaktualizowano numer wersji z 18.065.0329.0004 na 18.065.9329.0007, aby zapobiec występowaniu problemu powodującego niepowodzenie migracji między wersją ze sklepu Mac App Store a wersją autonomiczną.

 • Rozwiązano problem, w wyniku którego niektóre nowe dokumenty pakietu Office nie były zapisywane podczas korzystania z nowej funkcji współpracy w czasie rzeczywistym.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

  • Numer wersji został przeniesiony na kartę Informacje w oknie Preferencje — nie jest już wyświetlany w osobnym oknie.

  • Gdy otwierasz dokument pakietu Office zsynchronizowany z Twoim komputerem, jest on od razu gotowy do współpracy w czasie rzeczywistym.

  • Dokumenty pakietu Office, które są synchronizowane z komputerem, można udostępniać z poziomu aplikacji pakietu Office.

  • Ulepszenia stanu synchronizacji „Przetwarzanie zmian”. Teraz jest wyświetlana liczba iterowanych zmian.

 • Zaktualizowano numer wersji z 18.044.0301.0005 na 18.044.9301.0007, aby zapobiec występowaniu problemu powodującego niepowodzenie migracji między wersją ze sklepu Mac App Store a wersją autonomiczną.

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Autonomiczny klient synchronizacji dla komputerów Mac teraz migruje ustawienia użytkownika, gdy jest zainstalowany dla użytkowników ze skonfigurowanym klientem synchronizacji sklepu App Store dla komputerów Mac.

 • U użytkowników zarejestrowanych w pierścieniu niejawnych testerów pakietu Office dla komputerów Mac to ustawienie będzie także stosowane do autonomicznego klienta synchronizacji dla komputerów Mac.

Nowe funkcje stopniowo udostępniane użytkownikom:

 • Nakładki ikon wskazujące foldery, które zostały udostępnione.

 • Możliwość przekierowywania zrzutów ekranu do usługi OneDrive.

 • Kliknięcie chmury usługi OneDrive powoduje teraz otwarcie menu kontekstowego w centrum aktywności.

 • Lokalnie zsynchronizowane pliki usługi OneDrive z programu Finder są teraz otwierane bezpośrednio w chmurze przy użyciu pakietu Office, pozwalając użytkownikom na łatwe autozapisywanie, udostępnianie i współpracowanie — z jednoczesnym utrzymaniem wydajności wyższej niż kiedykolwiek wcześniej.

 • Poprawka usuwająca problem dotyczący numerowania wersji podczas publikowania wersji w sklepie Mac App Store.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Użytkownicy są powiadamiani w przypadku usuwania dużej liczby plików w ich osobistej usłudze OneDrive.

 • Poprawka usuwająca problem dotyczący numerowania wersji podczas publikowania wersji w sklepie Mac App Store.

 • Poprawka błędu powodującego problem z językami pisanymi od prawej do lewej, w wyniku którego w aplikacji były wyświetlane niedokończone wiadomości zamiast dokończonych wiadomości w języku angielskim.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Użytkownicy mogą wstrzymać synchronizację w kliencie dla komputerów Mac.

 • Zaktualizowano format wersji kompilacji w celu odzwierciedlenia zmian w systemie inżynieryjnym.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Dodatkowe ulepszenia dotyczące niezawodności związane z ustawieniem „Otwórz podczas logowania” dla klienta autonomicznego dla komputerów Mac.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność i wydajność klienta.

 • Ulepszania dotyczące niezawodności związane z ustawieniem „Otwórz podczas logowania” dla klienta autonomicznego dla komputerów Mac.

Nowe funkcje i aktualizacje:

 • Poprawki błędów zwiększające niezawodność.

Jak sprawdzić używaną wersję

 1. Kliknij niebieską ikonę chmury OneDrive w obszarze powiadomień.

  Zrzut ekranu przedstawiający kursor umieszczony na niebieskiej ikonie usługi OneDrive na pasku zadań z tekstem OneDrive — Contoso.

  (W celu wyświetlenia ikony usługi OneDrive może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony Przycisk Pokaż ukryte ikony. obok obszaru powiadomień. Jeśli ikona nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij przycisk Start, wpisz nazwę OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij pozycję OneDrive w wynikach wyszukiwania).

 2. W Centrum aktywności wybierz pozycję Więcej > Ustawienia.

 3. Wybierz kartę Informacje i sprawdź numer wersji w obszarze Microsoft OneDrive — informacje.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Uzyskaj pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive.

Aby uzyskać więcej informacji na temat nowego klienta synchronizacji OneDrive, zobacz poniższą tabelę lub Centrum pomocy usługi OneDrive:

Tytuł

Opis

Synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji OneDrive w systemie Windows

Dowiedz się, jak użytkownicy systemu Windows mogą skonfigurować narzędzie Aplikacja klasyczna OneDrive.

Której wersji usługi OneDrive używam?

Dowiedz się, jak sprawdzić, z którego klienta synchronizacji usługi OneDrive korzystasz.

Wdrażanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w środowisku przedsiębiorstwa

Dowiedz się, jak administratorzy mogą wdrożyć narzędzie Aplikacja klasyczna OneDrive w systemie Windows dla użytkowników w środowisku przedsiębiorstwa.

Sterowanie ustawieniami klienta synchronizacji OneDrive przy użyciu zasad grupy 

Dowiedz się, jak administratorzy mogą zarządzać narzędziem Aplikacja klasyczna OneDrive swoich użytkowników przy użyciu zasad grupy.

Synchronizowanie plików za pomocą klienta synchronizacji OneDrive w systemie Mac OS X

Dowiedz się, jak użytkownicy komputerów Mac mogą skonfigurować narzędzie Aplikacja klasyczna OneDrive.

Konfigurowanie nowego klienta synchronizacji OneDrive w systemie macOS

Dowiedz się, jak administratorzy mogą używać opcji konfigurowania narzędzia Aplikacja klasyczna OneDrive na komputerach z systemem Mac OS X.

Ograniczenia wynikające z synchronizowania plików i folderów

Artykuł z bazy wiedzy Knowledge Base zawierający informacje o wersji, limitach i ograniczeniach (takich jak nieprawidłowe znaki w nazwach plików).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×