Nieprawidłowe nazwy plików i typy plików w usługach OneDrive i OneDrive dla Firm oraz w programie SharePoint

Nieprawidłowe nazwy plików i typy plików w usługach OneDrive i OneDrive dla Firm oraz w programie SharePoint

Ten artykuł zawiera informacje na temat ograniczeń dotyczących nazw plików i typów plików w przypadku synchronizowania z OneDrive ( Ikona usługi OneDrive ), OneDrive dla Firm ( Ikona usługi OneDrive dla Firm ) lub SharePoint Online.

Uwaga: Jeśli szukasz ograniczeń dotyczących wcześniejszej wersji programu OneDrive dla Firm (groove.exe), przeczytaj KB 2933738.

Co nowego

24 września 2018: Usunięto ikonę, _p i _w z listy nieprawidłowych nazw plików .

18 lipca 2018 r.: synchronizacja usługi IRM chronionych bibliotek jest teraz obsługiwana dla użytkowników komputerów Mac.

W tym artykule

Ograniczenia

Ograniczenia

Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Nieprawidłowe znaki

Rozmiar przesyłanych plików

Wymagania systemowe aplikacji OneDrive

Nieprawidłowe nazwy plików i folderów

Długości nazw i ścieżek plików

Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej

Nieprawidłowe lub blokowane typy plików

Miniatury i podgląd

Synchronizuj tylko to, co musisz

Sieci lub zmapowane dyski

Liczba elementów do zsynchronizowania

Synchronizowanie zbyt wielu plików

Podwyższony poziom uprawnień

Zarządzanie prawami do informacji

Duplikowanie nazw plików

Udostępnione dla mnie

Zróżnicowane synchronizacje

Konta gości

Biblioteki ze specyficznymi kolumnami

Uwierzytelnione serwery proxy

Specyficzne ograniczenia systemu Windows

Notesy programu OneNote 

ograniczenia specyficzne dla macOS

Ograniczenia

Nieprawidłowe znaki

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Niektóre znaki mają specjalne znaczenie, gdy są używane w nazwach plików w usłudze OneDrive, SharePoint, Windows i systemie macOS, na przykład znak „*” dla symboli wieloznacznych i znak „\” w ścieżkach nazw plików. Jeśli plik lub folder, który próbujesz przekazać do usługi OneDrive, zawiera jakiekolwiek z poniższych znaków, może to uniemożliwiać synchronizację plików i folderów. Zmień nazwę pliku lub folderu, aby usunąć te znaki, zanim go przekażesz.

Znaki, które nie są dozwolone w nazwach plików i folderów w OneDrive, OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 i SharePoint Online

Znaki, które nie są dozwolone w nazwach plików i folderów w usłudze OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013

"*: < >? / \ |

~ "# % & *: < >? / \ { | }.

Uwagi: 

 • Aby zmienić nazwę pliku lub folderu w systemie Windows, zaznacz go i naciśnij klawisz F2. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu na komputerze Mac, zaznacz go i naciśnij klawisz Return. 

 • W niektórych organizacjach nie są jeszcze obsługiwane znaki # i % w nazwach. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem programu SharePoint w usłudze Office 365, zobacz wpis poświęcony włączaniu znaków # i % w blogu dotyczącym programu SharePoint, aby dowiedzieć się, jak zezwolić na używanie tych znaków.

 • Jeśli korzystasz z pakietu Office 2010, nie możesz używać znaku „&” w nazwach plików i folderów.

Nieprawidłowe nazwy plików i folderów

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Te nazwy są niedozwolone dla plików lub folderów: Ikona, .lock, CON, PRN, AUX, NUL, COM1 - COM9, LPT1 - LPT9, _t, _w, _vti_, desktop.ini, jakakolwiek nazwa zaczynająca się na ~ $.

Uwagi: 

 • Element „_vti_” nie może pojawić się w żadnym miejscu w nazwie pliku

 • Element „Formularze” nie jest obsługiwany, gdy folder znajduje się na poziomie głównym dla biblioteki.

 • Ponadto w usłudze SharePoint Online nie można utworzyć nazwy folderu zaczynającej się od znaku tyldy (~).

Nieprawidłowe lub blokowane typy plików

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Nie ma w OneDrive, które byłyby blokowane, jednak nie można przekazać typów plików, które mogą być blokowane przez Twoją organizację w witrynie SharePoint. Lista zablokowanych plików może różnić się w zależności od konfiguracji administratora.

Część nazw plików i rozszerzeń nie może być przekazana ze względów bezpieczeństwa, ponieważ są one plikami wykonywalnymi, używanymi przez SharePoint Server lub przez system Windows. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy plików, których nie można dodać do listy lub biblioteki.

Uwagi: 

 • Pliki .PST nie są aktywnie zablokowane przez OneDrive, jednak pliki .PST będą synchronizowane za każdym, razem gdy zamkniesz program Outlook, nawet jeśli nie nastąpiły zmiany w plikach .PST. Może to powodować duży ruch w sieci, co może spowodować ograniczanie dostęu do pliku .PST.

 • Aby uniknąć nadmiernej lub długiej synchronizacji pliki .PST, które są często używane, nie powinny być synchronizowane z OneDrive.

 • Aby uzyskać więcej informacji na temat lokacji plików .PST, przeczytaj Wprowadzenie do plików danych programu Outlook.

Sieciowe lub mapowane dyski

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Nie możesz dodać sieci lub mapowanego dysku jako lokacji synchronizacji OneDrive.

OneDrive nie obsługuje łącza symbolicznego, gdzie Łącze i Cel znajdują się w tej samej lokalizacji biblioteki.

Uwaga: Posiadanie dwóch różnych ścieżek do tego samego zestawu plików w folderze docelowym może powodować problemy ze stabilnością i wydajnością. Łącza symboliczne dostarczają alternatywnej ścieżki do istniejącego folderu i zazwyczaj są tworzone przy użyciu polecenia mklink .

Podwyższony poziom uprawnień

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Nie można uruchomić OneDrive z podwyższonym poziomem uprawnień.

Udostępnione dla mnie

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Nie można synchronizować widoku grupowego Udostępnionych dla mnie plików z witryny OneDrive dla Firm.

Konta gości

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Synchronizowanie zawartości za pomocą użytkowników zewnętrznych lub gości nie jest obecnie obsługiwane przez OneDrive.

Uwierzytelnione serwery proxy

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Uwierzytelnione serwery proxy nie są obsługiwane w OneDrive.

Notesy programu OneNote

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Notebooki serii OneNote mają własny mechanizm synchronizacji poza OneDrive. Jeśli planujesz udostępnianie notebooka OneNote — sobie lub innym osobom, najlepiej utworzyć go na OneDrive bezpośrednio od początku. Przenoszenie istniejącego notebooka OneNote do folderu synchronizowanego przez OneDrive bez korzystania z aplikacji OneNote nie jest obecnie obsługiwane.

Gdy tylko notebook OneNote jest zapisany w OneDrive, jeśli synchronizujesz folder zawierający notebook, można znaleźć element zastępczy URL pliku, który otworzy notebook w witrynie sieci Web.

Przeczytaj, jak przenieść notebook OneNote do usługi OneDrive.

Ograniczenia

Rozmiar przesyłanych plików

OneDrive
Ikona usługi OneDrive

OneDrive dla Firm
OneDrive dla Firm

20 GB

15 GB

Nazwa pliku i długości ścieżek

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

W usługach OneDrive, OneDrive dla Firm i SharePoint Online cała ścieżka, łącznie z nazwą pliku, musi zawierać mniej niż 400 znaków. Po przekroczeniu tego limitu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie.

Uwagi: 

 • Wersje programu SharePoint Server obsługują tylko nazwy i ścieżki plików o długości do 260 znaków.

 • Niektóre starsze wersje pakietu Office mogą mieć mniejszy limit, aby uzyskać szczegóły, zobacz KB 326039 .

Miniatury i podglądy

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Miniatury nie są generowane dla obrazów większych niż 100 MB.

Podglądy pliku PDF nie są generowane dla plików większych niż 100 MB.

Liczba elementów, które mogą być synchronizowane

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Chociaż SharePoint Online może przechowywać 30 milionów dokumentów w jednej bibliotece, w celu uzyskania optymalnej wydajności zalecamy synchronizowanie nie więcej niż 300 000 plików ze wszystkich bibliotek dokumentów. Problemy z wydajnością mogą wystąpić, jeśli masz 300 000 lub więcej elementów ze wszystkich bibliotek, które synchronizujesz, nawet jeśli nie są synchronizowane wszystkie elementy w tych bibliotekach.

Uwagi: 

 • Jeśli wysyłasz, pobierasz lub przenosisz dużą liczbę plików jednocześnie, być może będziesz musiał zaczekać dłuższy czas, zanim będzie można wykonać proces synchronizacji. Aplikacja pokazujaca: "Synchronizacja" lub wyświetlająca: "Przetwarzanie zmian" w tym czasie nie musi wskazywać na problem. Możesz zawsze kliknąć ikonę paska zadań OneDrive, aby wyświetlić stan zawartości, która jest w trakcie synchronizacji. Aby skrócić czas synchronizacji, zaleca się weryfikację oraz w miarę możliwości zmodyfikowanie ustawień przepustowości przed rozpoczęciem wysyłania lub pobierania. Możesz też przeczytać, jak wybrać, które foldery OneDrive zsynchronizować z komputerem.

 • Istnieją inne ograniczenia usługi SharePoint Online na wyświetlanie biblioteki dokumentów przy użyciu sieci web, które mogą mieć wpływ na sposób struktury plików w OneDrive.

Biblioteki z włączonym zarządzaniem prawami do informacji

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Biblioteki mogą być synchronizowane jako odczyt/zapis z Aplikacja klasyczna OneDrive dla systemu Windows 17.3.7294.0108 lub nowszym lub OneDrive dla komputerów Mac 18.111.0603.0002 lub nowszym.

Uwaga: Administratorzy: Dowiedz się, jak skonfigurować usługę Azure Rights Management.

Zróżnicowana synchronizacja

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Zróżnicowana synchronizacja jest dostępna tylko dla plików programu Microsoft Office w nowym formacie pliku docx, pptx, xlsx.

To jest część Integracja z programem Office i wymaga:

 • Szybka instalacja pakietu Office 2016 (wersja 16.0.6741.2027 lub nowsza). Musisz także mieć OneDrive (wersja 17.3.6386.0412 lub nowsza).

 • Pakiet Office 2016 MSI i masz zainstalowaną następującą aktualizację: 4 października 2016 r., aktualizacja dla pakietu Office 2016 (KB3118262). Musisz także mieć OneDrive (wersja 17.3.6386.0412 lub nowszy).

 • Musi być włączona Integracja z programem Office w karcie Office OneDrive ustawienia (komputera) lub OneDrive Preferencje (Mac).

Uwaga: Pliki programu OneNote nie są załączone, zobacz poniżej.

Biblioteki z określonymi kolumnami lub metadanymi

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Jeśli masz biblioteki z kolumnami lub metadanymi Ewidencjonowanie, Wymagane lub gdy Zabezpieczenia wersji roboczych elementów są ustawione na Tylko użytkownicy, którzy mogą edytować lub Tylko użytkownicy, którzy mogą zatwierdzać elementy w ustawieniach wersji biblioteki:

 • W przypadku bibliotek dokumentów SharePoint te elementy zostaną zsynchronizowane jako tylko do odczytu.

 • W przypadku bibliotek OneDriveOneDrive zostanie wyświetlona ikona blokady ( Ikona zablokowanego pliku OneDrive ) obok stanu synchronizacji i użytkownik nie będzie mógł zsynchronizować biblioteki, dopóki nie zostaną usunięte wymienione ustawienia.

Wymagaj wyewidencjonowania

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, którą chcesz skonfigurować.

 2. Na pasku narzędzi na karcie Biblioteka w grupie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 4. W sekcji Wymagaj wyewidencjonowania wybierz opcję Nie (ustawienie domyślne).

Zabezpieczenia wersji roboczych elementów 

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, którą chcesz skonfigurować.

 2. Na pasku narzędzi na karcie Biblioteka w grupie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 4. W obszarze Zabezpieczenia wersji roboczych elementów wybierz Dowolny użytkownik, który może czytać elementy (ustawienie domyślne).

Zatwierdzanie zawartości 

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, którą chcesz skonfigurować.

 2. Na pasku narzędzi na karcie Biblioteka w grupie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia przechowywania wersji.

 4. W obszarze Zatwierdzanie zawartości wybierz pozycję Nie (ustawienie domyślne) dla sekcji Wymagaj zatwierdzania zawartości dla przesłanych elementów.

Wymagana kolumna 

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, którą chcesz skonfigurować.

 2. Na pasku narzędzi na karcie Biblioteka w grupie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W sekcji Kolumny na stronie upewnij się, że nie ma żadnych kolumn w sekcji Wymagane .

Uwaga: Po włączeniu opcji Zarządzanie typami zawartości informacje dotyczące wymaganych kolumn nie będą przedstawiane i w niektórych przypadkach przy ich otwieraniu wymagane ustawienia także nie będą widoczne. Upewnij się, że zarządzanie typami zawartości jest wyłączone, aby przyspieszyć ten proces, a po jego zakończeniu, w razie potrzeby, włącz tę opcję ponownie.

Wykluczanie z trybu klient Offline — Poziom biblioteki

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, którą chcesz skonfigurować.

 2. Na pasku narzędzi na karcie Biblioteka w grupie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne wybierz pozycję Ustawienia zaawansowane.

 4. W polu Dostępność dla klientów w trybie offline wybierz pozycję Tak (ustawienie domyślne).

Wykluczanie z trybu klient Offline — poziom Zbiór witryn

 1. Przejdź do zbioru witryn, który chcesz skonfigurować.

 2. Na pasku narzędzi na karcie Witryna w grupie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Wyszukiwanie kliknij pozycję Dostępność do wyszukiwania i w trybie offline.

 4. W polu Dostępność dla klientów w trybie offline wybierz pozycję Tak (ustawienie domyślne).

Tryb blokowania uprawnień użytkownika z ograniczonym dostępem

 1. Przejdź do ustawień witryny, którą chcesz skonfigurować.

 2. W obszarze Ustawienia wybierz pozycję Funkcje zbioru witryn poniżej nagłówka Administracja zbioru witryn.

 3. Znajdź Tryb blokowania uprawnień użytkownika z ograniczonym dostępem, a jeśli jest włączony, wyłącz go i sprawdź zachowanie.

Uprawnienia

 1. Przejdź do biblioteki dokumentów, którą chcesz skonfigurować.

 2. Na pasku narzędzi na karcie Biblioteka w grupie Ustawienia wybierz pozycję Ustawienia biblioteki.

 3. Znajdź Uprawnienia dla tej biblioteki dokumentów, a następnie Sprawdź uprawnienia użytkownika

 4. Aby upewnić się, że użytkownik ma wystarczająco wysoki poziom uprawnień w celu synchronizacji pliku w trybie innym niż tylko do odczytu, uprawnienia muszą być ustawione na poziomie Współtworzenie lub wyższym.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania Danymi i listami w programie SharePoint.

Specyficzne ograniczenia systemu Windows

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Eksplorator plików wyświetla pierwsze 35 znaków kombinacji nazwy biblioteki witryny i nazwy witryny, dla biblioteki, która została zsynchronizowana. Nie wpływa to na możliwość synchronizacji tych elementów w granicach, które zostały opisane w tym artykule.

Profile mobilne, obowiązkowe i tymczasowe systemu Windows nie są obsługiwane. Aplikacja klasyczna OneDrive obsługuje tylko użytkowników, którzy mogą zapisywać w OneDrive katalogach aplikacji.

Ponadto aplikacja klasyczna OneDrive nie obsługuje sesji klientów, które są hostowane na usługach Windows 2008 Terminal Services, Windows Server 2012 lub Windows Server 2016 Remote Desktop Services (RDS). Dotyczy to tylko nietrwałej infrastruktury Virtual Desktop Infrastructure (VDI), trwała infrastruktura VDI jest obsługiwana w aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby aplikacja Aplikacja klasyczna OneDrive działała zgodnie z przeznaczeniem, muszą być spełnione następujące wymagania:

 • Aplikacja musi być zainstalowana na komputerze lokalnym.

 • Użytkownik musi mieć możliwość zapisania do profilu użytkownika.

 • Dane, które są zapisywane w profilu użytkownika, muszą być zapisane na lokalnym dysku twardym i być dostępne bez połączenia sieciowego.

OneDrive Funkcja Pliki na żądanie jest obsługiwana tylko w systemie Windows 10 Fall Creators Update i nowszych wersjach.

ograniczenia specyficzne dla systemu macOS

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Uwzględnianie wielkości liter sformatowanego woluminu dysku nie jest obsługiwane.

Integracja z programem Office (współtworzenie zawartości i udostępnianie w aplikacji) nie jest obecnie obsługiwana.

OneDrive Funkcja Pliki na żądanie nie jest obsługiwana.

Uwaga: Należy pamiętać, że ograniczenia dotyczące nieprawidłowych znaków mają również zastosowanie do systemu macOS.

Porady i wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

Skorzystaj z tych porad i wskazówek, aby w pełni wykorzystać możliwości usługi OneDrive i w jak największym stopniu zabezpieczyć się przed błędami synchronizacji.

Wymagania systemowe aplikacji OneDrive

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

OneDrive wymaga aktywnego konta Microsoft lub konta służbowego. Komputer musi także spełniać określone wymagania dotyczące systemów operacyjnych i systemu plików. Dowiedz się więcej na temat wymagań systemowych usługi OneDrive

Asystent pomocy technicznej i odzyskiwania

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Aplikacja Asystent odzyskiwania i pomocy technicznej może ułatwić identyfikowanie i rozwiązywanie wielu problemów z synchronizacją usługi OneDrive dla Firm. Przeczytaj, jak używać Asystenta odzyskiwania i pomocy technicznej dla usługi Office 365.

Jeśli Twoje konto lub środowisko nie jest obsługiwane przez Asystenta pomocy technicznej i odzyskiwania, przeczytaj, jak Rozwiązać problemy synchronizacji OneDrive dla Firm.

Synchronizuj tylko to, co musisz

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

W usłudze OneDrive funkcja plików na żądanie ułatwia dostęp do wszystkich Twoich plików usługi OneDrive bez konieczności ich pobierania i wykorzystywania miejsca do magazynowania na Twoim urządzeniu. Dowiedz się więcej o funkcji plików na żądanie w usłudze OneDrive.

Możesz również pobrać mniej plików, wybierając foldery usługi OneDrive do synchronizowania z komputerem.

Uwaga: Wyłączenie lub odinstalowanie aplikacji OneDrive na komputerze nie spowoduje utraty plików ani danych.

Sprawdzanie, czy nie jest synchronizowanych zbyt wiele plików

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Jeśli wygląda na to, że synchronizacja usługi OneDrive zatrzymała się na dłuższy czas lub wyświetlany jest komunikat o stanie „Przetwarzanie 0 KB z x MB”, przyczyną może być duża liczba plików w usłudze OneDrive lub wiele nowych plików do przekazania. Jeśli masz więcej niż 100 000 plików, synchronizacja może zająć dużo czasu.

Uwaga: W przypadku przenoszenia dużych plików lub wielu plików zamiast używania przycisku Przekaż w witrynie internetowej zalecamy dodawanie plików do aplikacji klasycznej OneDrive.

Aby sprawdzić, ile plików jest przechowywanych w usłudze OneDrive:

 1. Otwórz Eksploratora plików.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder OneDrive i wybierz pozycję Właściwości.

  Właściwości usługi OneDrive

 3. Jeśli liczba Zawiera jest większa niż 100 000, rozważ, które foldery usługi OneDrive synchronizować z komputerem.

Jeśli synchronizacja jest już w toku, możesz ją wstrzymać i wznowić, aby przywrócić działanie.

 1. Wybierz niebieską lub białą ikonę chmury usługi OneDrive w obszarze powiadomień po prawej stronie paska zadań.

  Klient synchronizacji OneDrive z ikonami niebieskiej i białej chmury

  Uwaga: Może być konieczne kliknięcie strzałki Pokaż ukryte ikony obok obszaru powiadomień, aby wyświetlić ikonę OneDrive, lub kliknięcie pozycji Naciśnij klawisz Windows i rozpoczęcie wpisywania „wybierz ikony wyświetlane”, aby wyświetlić opcje ustawień obszaru powiadomień, a następnie pokazanie ikony Microsoft OneDrive. Jeśli ikona nadal nie jest wyświetlana w obszarze powiadomień, usługa OneDrive może nie być uruchomiona. Kliknij pozycję Naciśnij klawisz Windows , wpisz OneDrive w polu wyszukiwania, a następnie kliknij w wynikach wyszukiwania pozycję OneDrive (nie „OneDrive dla Firm”, ponieważ to może być starsza wersja).

 2. W Centrum aktywności wybierz pozycję WięcejWstrzymywanie synchronizacji... , a następnie wybierz 2, 8 lub 24 godziny.

 3. W centrum aktywności wybierz ponownie pozycję Więcej i wybierz pozycję Wznów synchronizację.

Upewnianie się, że nie ma zduplikowanych nazw plików

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive Ikona usługi OneDrive dla Firm

Jeśli w tym samym czasie przekazujesz wiele plików w witrynie internetowej usługi OneDrive lub jeśli wprowadzono zmiany w folderze usługi OneDrive na innym komputerze, który też jest synchronizowany, mogą wystąpić konflikty synchronizacji.

Problemy z synchronizacją mogą również wystąpić, jeśli edytujesz pliki w trybie offline.

Aby ograniczyć konflikty synchronizacji, zmień nazwę edytowanych plików lub folderów na coś nowego lub unikatowego, a następnie zapisz je ponownie.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Dotyczy:  Ikona usługi OneDrive

Więcej rozwiązań najnowszych problemów dotyczących usługi OneDrive

Rozwiązywanie problemów z osobistą usługą OneDrive

Dowiedz się więcej o funkcji Pliki na żądanie w usłudze OneDrive

Dotyczy: Ikona usługi OneDrive dla Firm

Jeśli nadal występują problemy z synchronizacją, otwórz Centrum aktywności, wybierz pozycję Więcej > Wyślij opinię > Nie podoba mi się coś lub zobacz jeden z następujących tematów Pomocy.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją usługi OneDrive dla Firm

Dowiedz się więcej o funkcji Pliki na żądanie w usłudze OneDrive

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją w usłudze SharePoint Online

Pomoc dla klientów usługi OneDrive dla Firm

Uwaga: Administratorzy usługi OneDrive dla Firm mogą również przejrzeć Pomoc dla administratorów usługi OneDrive dla Firm lub skontaktować się z pomocą techniczną usługi Office 365 dla Firm.

Chcesz przekazać opinię?

OneDrive UserVoice jest miejscem, w którym możesz zasugerować funkcje, które chcesz, aby zostały dodane do OneDrive. Chociaż nie możemy zagwarantować określonych funkcji ani terminów, otrzymasz odpowiedź na każdą sugestię, która zbierze co najmniej 500 głosów.

Przejdź do pozycji OneDrive UserVoice.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×