Nieprawidłowe nazwy plików i typy plików w usługach OneDrive i OneDrive dla Firm oraz w programie SharePoint

Nieprawidłowe nazwy plików i typy plików w usługach OneDrive i OneDrive dla Firm oraz w programie SharePoint

Nieprawidłowe znaki w pliku lub folderze

Niektóre znaki mają specjalne znaczenie, gdy są używane w nazwach plików w usłudze OneDrive, programie SharePoint i systemie Windows, na przykład znak „*” dla symboli wieloznacznych i znak „\” w ścieżkach nazw plików. Jeśli plik lub folder, który próbujesz przekazać do usługi OneDrive, zawiera jakiekolwiek z poniższych znaków, może to uniemożliwiać synchronizację plików i folderów. Zmień nazwę pliku lub folderu, aby usunąć te znaki, zanim go przekażesz.

Aby zmienić nazwę pliku lub folderu w systemie Windows, zaznacz go i naciśnij klawisz F2. Aby zmienić nazwę pliku lub folderu na komputerze Mac, zaznacz go i naciśnij klawisz Return. 

Znaki, które nie są dozwolone w nazwach plików i folderów w usłudze OneDrive, OneDrive dla Firm w usłudze Office 365 i w usłudze SharePoint Online

Znaki, które nie są dozwolone w nazwach plików i folderów w usłudze OneDrive dla Firm w programie SharePoint Server 2013

" * : < > ? / \ |

Uwagi

  • System Windows również blokuje te wszystkie znaki.

  • W niektórych organizacjach nie są obsługiwane znaki # i % w nazwach. Jeśli jesteś administratorem globalnym lub administratorem programu SharePoint w usłudze Office 365, zobacz wpis poświęcony włączaniu obsługi znaków # i % w blogu dotyczącym programu SharePoint, aby dowiedzieć się, jak zezwolić na używanie tych znaków.

  • Jeśli korzystasz z pakietu Office 2010, nie możesz używać znaku „&” w nazwach plików i folderów.

~ " # % & * : < > ? / \ { | }.

Nieprawidłowe nazwy plików i folderów

Te nazwy są niedozwolone dla plików i folderów: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9.

Ponadto w usłudze SharePoint Online z poziomu przeglądarki nie można utworzyć nazwy folderu zaczynającej się od znaku tyldy (~).

Długości nazw i ścieżek plików

W usługach OneDrive, OneDrive dla Firm i SharePoint Online cała ścieżka, łącznie z nazwą pliku, musi zawierać mniej niż 400 znaków. Po przekroczeniu tego limitu zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Wersje programu SharePoint Server obsługują tylko nazwy i ścieżki plików o długości do 260 znaków.

Nieprawidłowe lub blokowane typy plików

Nie ma żadnych typów plików blokowanych w usłudze OneDrive, istnieją jednak pewne ograniczenia w programie SharePoint Server, dotyczące również usługi OneDrive dla Firm. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Typy plików, których nie można dodawać do listy ani do biblioteki.

Nie możesz przekazywać typów plików, które są blokowane w witrynie programu SharePoint Twojej organizacji. Lista blokowanych plików może się różnić w zależności od tego, co skonfiguruje administrator. Ze względów bezpieczeństwa nie można przekazywać plików o pewnych nazwach i rozszerzeniach, ponieważ są to pliki wykonywalne, używane przez program SharePoint Server bądź przez sam system Windows.

Aby uzyskać więcej informacji na temat ograniczeń, takich jak ograniczenia rozmiaru dotyczące synchronizowania plików oraz ograniczenia liczby znaków dotyczące plików i folderów, zobacz Ograniczenia dotyczące synchronizowania plików i folderów (onedrive.exe) lub Ograniczenia dotyczące synchronizowania bibliotek programu SharePoint z komputerem za pomocą usługi OneDrive dla Firm (groove.exe).

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×