Niektórych folderów może być wyłączone z skanowania antywirusowego, korzystając z poziomu pliku oprogramowania antywirusowego w programie SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł zawiera informacje o folderach, które mogą mieć mają być wykluczone z skanowania antywirusowego w następujących aplikacji programu SharePoint:

 • Microsoft SharePoint Server 2019

 • Microsoft SharePoint Server 2016

 • Microsoft SharePoint Foundation 2013

 • Microsoft SharePoint Server 2013

 • Microsoft SharePoint Foundation 2010

 • Microsoft SharePoint Server 2010

 • Windows SharePoint Services 3.0

 • Microsoft Office SharePoint Server 2007

Dla tych folderów może być wyłączone z skanowania antywirusowego, korzystając z poziomu pliku oprogramowania antywirusowego w programie SharePoint. Jeśli te foldery nie są wyłączone, może zostać wyświetlony nieoczekiwane działanie. Na przykład podczas przekazywania może zostać wyświetlony komunikat o błędzie "odmowa dostępu".

Foldery, które mogą mieć mają być wykluczone z skanowania antywirusowego w programie SharePoint

Uwaga: W poniższych sekcjach symbol zastępczy dysk oznacza literę dysku, na którym masz zainstalowanej aplikacji programu SharePoint. Zazwyczaj ten literę jest C.

Program SharePoint Server 2019, program SharePoint Server 2016

Być może trzeba skonfigurować oprogramowanie antywirusowe, aby wykluczyć następujące foldery i podfoldery z skanowania antywirusowego:

 • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server rozszerzenia

  Jeśli nie chcesz wykluczyć całego folderu rozszerzenia serwera sieci Web z skanowania antywirusowego, może wyłączyć następujące foldery:

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\16\Logs

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Office Servers\16.0\Data\Office Server\Applications

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary pliki programu ASP.NET

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

 • Dysk: \AppData\Local\Temp\WebTempDirKonto_usługi\Users\

  Uwaga: WebTempDir folder zastępuje folderu FrontPageTempDir.

 • Dysk: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Dysk: \AppData\Local\Tempkonta, które usługa wyszukiwania jest uruchomiona jako\Users\

Uwaga: Konto wyszukiwania tworzy folder w folderze Gthrsvc_spsearch4 Temp, do którego on okresowo należy zapisywać.

 • Dysk: \WINDOWS\System32\LogFiles

 • Dysk: \Windows\Syswow64\LogFiles

Uwaga: Jeśli korzystasz z określonego konta dla usług programu SharePoint lub tożsamości puli aplikacji mogą mieć także wykluczyć następujące foldery:

  • Dysk: \AppData\Local\TempKonto_usługi\Users\

  • Dysk: \Users\Default\AppData\Local\Temp

 • Dowolne miejsce, w którym chcesz przechowywać pamięci podręcznej na dysku dużego obiektu binarnego (BLOB) (na przykład C:\Blobcache).

Możesz też wykluczyć wszystkie foldery zlokalizowanego w dysk: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories i wszystkich folderów w obszarze dysk: \inetpub\temp\IIS tymczasowych plików skompresowany.

SharePoint Server 2013

Być może trzeba skonfigurować oprogramowanie antywirusowe, aby wykluczyć dysk: \Program Files\Microsoft folderu serwerów pakietu Office z skanowania antywirusowego dla programu SharePoint Server 2013. Jeśli nie chcesz wykluczyć całego folderu serwerów pakietu Microsoft Office z skanowania antywirusowego, może wyłączyć następujące foldery:

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Office Servers\15.0\Data

  (Ten folder jest używany przez proces indeksowania. Jeśli pliki indeksu są skonfigurowane do znajdować się w innym folderze, możesz również ma wyłączenia tej lokalizacji).

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Servers\15.0\Logs pakietu Office

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Servers\15.0\Bin pakietu Office

 • Dysk: Usługa Servers\15.0\Synchronization \Program Files\Microsoft pakietu Office

Dowolne miejsce, w którym chcesz przechowywać pamięci podręcznej na dysku dużego obiektu binarnego (BLOB) (na przykład C:\Blobcache).

Uwaga Jeśli masz program SharePoint Server 2013 dla tych folderów należy wykluczać oprócz foldery, które są wyświetlane w sekcji "Programu SharePoint Foundation 2013".

SharePoint Foundation 2013

Być może trzeba skonfigurować oprogramowanie antywirusowe, aby wykluczyć następujące foldery i podfoldery z skanowania antywirusowego:

 • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server rozszerzenia

  Jeśli nie chcesz wykluczyć całego folderu rozszerzenia serwera sieci Web z skanowania antywirusowego, może wyłączyć następujące dwa foldery:

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Logs

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\15\Data\Applications

   Uwaga: Musi zostać wyłączona folder aplikacje, tylko wtedy, gdy na komputerze jest uruchomiona usługa SharePoint Foundation Search. Jeżeli folder, który zawiera plik indeksu jest umieszczony w innym miejscu, można też wykluczyć tego folderu.

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Temporary pliki programu ASP.NET

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v4.0.30319\Config

 • Dysk: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Uwaga: WebTempDir folder zastępuje folderu FrontPageTempDir.

 • Dysk: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Dysk: \Users\account czy as\AppData\Local\Temp działa usługa wyszukiwania

  Uwaga: Konto wyszukiwania tworzy folder w folderze Gthrsvc_spsearch4 Temp, do których okresowo ma pisać.

 • Dysk: \WINDOWS\System32\LogFiles

 • Dysk: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Uwaga: Jeśli korzystasz z określonego konta dla usług programu SharePoint lub tożsamości puli aplikacji mogą mieć także wykluczyć następujące foldery:

  • Dysk: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp

  • Dysk: \Users\Default\AppData\Local\Temp

   Możesz też wykluczyć wszystkie foldery zlokalizowanego w dysk: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\ i wszystkich folderów w obszarze dysk: \inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files\.

SharePoint Foundation 2010

Być może trzeba skonfigurować oprogramowanie antywirusowe, aby wykluczyć następujące foldery i podfoldery z skanowania antywirusowego:

 • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server rozszerzenia


Jeśli nie chcesz wykluczyć całego folderu rozszerzenia serwera sieci Web z skanowania antywirusowego, może wyłączyć następujące dwa foldery:

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Logs

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Data\Applications

   Uwaga: Musi zostać wyłączona folder aplikacje, tylko wtedy, gdy na komputerze jest uruchomiona usługa SharePoint Foundation Search. Jeżeli folder, który zawiera plik indeksu jest umieszczony w innym miejscu, można też wykluczyć tego folderu.

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary pliki programu ASP.NET

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config

 • Dysk: \Users\ServiceAccount\AppData\Local\Temp\WebTempDir

  Uwaga: WebTempDir folder zastępuje folderu FrontPageTempDir.

 • Dysk: \ProgramData\Microsoft\SharePoint

 • Dysk: \Users\account czy as\AppData\Local\Temp działa usługa wyszukiwania

  Uwaga: Konto wyszukiwania tworzy folder w folderze Gthrsvc_spsearch4 Temp, do których okresowo ma pisać.

 • Dysk: \WINDOWS\system32\LogFiles

 • Dysk: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Uwaga: Jeśli korzystasz z określonego konta dla usług programu SharePoint lub tożsamości puli aplikacji mogą mieć także wykluczyć następujące foldery:

  • Dysk: \AppData\Local\TempKonto_usługi\Users\

  • Dysk: \Users\Default\AppData\Local\Temp

   Możesz też wykluczyć wszystkie foldery zlokalizowanego w dysk: \inetpub\wwwroot\wss\VirtualDirectories\ i wszystkich folderów w obszarze dysk: \inetpub\temp\IIS Temporary Compressed Files\.

SharePoint Server 2010

Być może trzeba skonfigurować oprogramowanie antywirusowe, aby wykluczyć folder dysk: \Program Files\Microsoft produktów serwerowych pakietu Office z skanowania antywirusowego dla programu SharePoint Server 2010. Jeśli nie chcesz wykluczyć całego folderu serwerów pakietu Microsoft Office z skanowania antywirusowego, może wyłączyć następujące foldery:

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Office Servers\14.0\Data

  (Ten folder jest używany przez proces indeksowania. Jeśli pliki indeksu są skonfigurowane do znajdować się w innym folderze, możesz również ma wyłączenia tej lokalizacji).

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Servers\14.0\Logs pakietu Office

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Servers\14.0\Bin pakietu Office

 • Dysk: Usługa Servers\14.0\Synchronization \Program Files\Microsoft pakietu Office

 • Dowolne miejsce, w którym chcesz przechowywać pamięci podręcznej na dysku dużego obiektu binarnego (BLOB) (na przykład C:\Blobcache)

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pamięci podręcznej dużego obiektu binarnego, przejdź do witryny Microsoft następujące:

  pamięci podręcznej obiektów BLOB na dysku

Uwaga: Jeśli masz program SharePoint Server 2010, te foldery powinny być wyłączone oprócz foldery, które są wyświetlane w sekcji "SharePoint Foundation 2010".

Windows SharePoint Services 3.0

Być może trzeba skonfigurować oprogramowanie antywirusowe, aby wykluczyć następujące foldery i podfoldery z skanowania antywirusowego:

 • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server rozszerzenia

  Jeśli nie chcesz wykluczyć całego folderu rozszerzenia serwera sieci Web z skanowania antywirusowego, może wyłączyć następujące dwa foldery:

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Logs

  • Dysk: \Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\12\Data\Applications

   Uwaga: Musi zostać wyłączona folder aplikacje, tylko wtedy, gdy na komputerze jest uruchomiona usługa wyszukiwania programu Windows SharePoint Services. Jeżeli folder, który zawiera plik indeksu jest umieszczony w innym miejscu, można też wykluczyć tego folderu.

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Temporary pliki programu ASP.NET

 • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\Config

  Uwaga: Jeśli korzystasz z 64-bitowej wersji systemu Windows, można także dodać następującego katalogu:

  • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Temporary pliki programu ASP.NET

  • Dysk: \Windows\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\Config

 • Windows Server 2003: dysk: \Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\SharePoint\Config

 • Windows Server 2008 i nowsze wersje: dysk: \ProgramData\Microsoft\SharePoint\Config

 • Dysk: \Windows\Temp\WebTempDir

  Uwaga: WebTempDir folder zastępuje folderu FrontPageTempDir.

 • Dysk: \Documents and Settings\konta, które usługa wyszukiwania jest uruchomiona jako\Local Settings\Temp\

 • Dysk: \Local\Temp\konta Usługa wyszukiwania jest uruchomiona jako\Users\

  Uwaga: Konto wyszukiwania tworzy folder w folderze "gthrsvc Temp", do których okresowo ma pisać.

 • Dysk: \WINDOWS\system32\LogFiles

 • Dysk: \Windows\Syswow64\LogFiles

  Uwaga: Jeśli korzystasz z określonego konta dla usług programu SharePoint lub tożsamości puli aplikacji mogą mieć także wykluczyć następujące foldery:

  • Dysk: \Documents and Settings\ServiceAccount\Local Lokalne\dane

  • Dysk: \Users\ServiceAccount\Local

  • Dysk: \Documents and lokalne\Temp Settings\ServiceAccount\Local

  • Dysk: \Users\ServiceAccount\Local\Temp

 • Dysk: \Documents and Settings\Default User\Local lokalne\Temp

 • Dysk: \Users\Default\AppData\Local\Temp

SharePoint Server 2007

Być może trzeba skonfigurować oprogramowanie antywirusowe, aby wykluczyć folder dysk: \Program Files\Microsoft produktów serwerowych pakietu Office z skanowania antywirusowego dla programu SharePoint Server 2007. Jeśli nie chcesz wykluczyć całego folderu serwerów pakietu Microsoft Office z skanowania antywirusowego, może wyłączyć następujące foldery:

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Servers\12.0\Data pakietu Office.

  (Ten folder jest używany przez proces indeksowania. Jeśli pliki indeksu są skonfigurowane do znajdować się w innym folderze, możesz również ma wyłączenia tej lokalizacji).

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Servers\12.0\Logs pakietu Office

 • Dysk: \Program Files\Microsoft Servers\12.0\Bin pakietu Office

 • Dowolnej lokalizacji, w której użytkownik chce przechowywać pamięci podręcznej na dysku dużego obiektu binarnego (BLOB) (na przykład C:\Blobcache)

  Aby uzyskać więcej informacji na temat pamięci podręcznej dużego obiektu binarnego, przejdź do witryny Microsoft następujące:

  Konfigurowanie ustawień pamięci podręcznej przechowywanej na dysku

Uwaga: Jeśli masz program SharePoint Server 2007, te foldery powinny być wyłączone oprócz foldery, które są wyświetlane w sekcji "Windows SharePoint Services 3.0".

Uwaga: Podczas instalacji programu SharePoint Server 2007 lub poprawkę do istniejącej instalacji programu SharePoint Server 2007, może być konieczne wyłączenie opcji w czasie rzeczywistym oprogramowania antywirusowego. Lub, być może trzeba wykluczyć dysk: \Windows\Temp folderu z skanowania antywirusowego, jeśli jest to konieczne.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat komunikatów o błędach, które mogą wystąpić podczas skanowania antywirusowego występują w programie SharePoint Portal Server 2001 i SharePoint Portal Server 2003, zobacz następujące artykuły z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

Typowe uprawnienia Rozwiązywanie problemów z 910449 i związane z zabezpieczeniami problemy dotyczące programu ASP.NET

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×