Nie mogę znaleźć przycisku Wyślij

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Jeśli nie widzisz polecenia Wyślij, oznacza to, że nie skonfigurowano konto e-mail. Można wyświetlać wcześniej odebranej wiadomości, lub użyj polecenia Odpowiedz, do przodu lub Nowy, aby otworzyć okno nowej wiadomości. Jednak bez konto e-mail skonfigurowane, nie możesz wysyłać wiadomości e-mail.

Jeśli konto e-mail jest poprawnie skonfigurowany, polecenie Wyślij znajduje się obok pola do, DW i UDW.

Jeśli program Outlook działa bez skonfigurowanego konta e-mail, polecenie Wyślij nie jest wyświetlane.

Oto możliwe przyczyny braku skonfigurowanego konta e-mail:

  • Microsoft Outlook został skonfigurowany bez obsługi poczty e-mail     Gdy nie typowych programu Outlook można skonfigurować do zarządzania kontakty, zadania lub tylko kalendarze bez funkcji poczty e-mail.

  • Konfigurowanie konta e-mail zostało przerwane.     Podczas pierwszego uruchomienia programu Outlook, proces instalacji dla konta e-mail zostało przerwane lub nie została ukończona. Może być konieczne wykonywanie lub ponownie uruchomić proces. Aby uzyskać pomoc zobacz Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

  • Plik konfiguracji konta jest uszkodzony.     Uszkodzenie pliku, w którym są przechowywane informacje dotyczące konfiguracji konta e-mail, może sprawić, że skonfigurowane wcześniej konto e-mail nie będzie wyświetlane.

Sprawdzanie, czy konto e-mail jest skonfigurowane

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij pozycję Ustawienia kont, a następnie kliknij pozycję Ustawienia kont.

    Ustawienia kont w widoku Backstage

  3. W oknie dialogowym Ustawienia kont na karcie Poczta E-mail Jeśli nie ma żadnych wpisów istnieje bez kont e-mail skonfigurowanych w profilu programu Outlook.

Początek strony

Konto e-mail jest skonfigurowane, ale nadal brak przycisku Wyślij

Jeśli konto e-mail jest wyświetlany, spróbuj usunąć i ponownie dodać konto. Zobacz temat Konfigurowanie poczty e-mail programu Outlook.

Jeśli przycisk Wyślij nadal nie jest wyświetlany podczas redagowania nowej wiadomości, lub gdy możesz odpowiedzieć lub przesłać dalej wiadomość, spróbuj utworzyć inny profil programu Outlook, a następnie dodaj konta e-mail. Aby uzyskać pomoc zobacz Tworzenie profilu.

Początek strony

Kontaktowanie się z osobą, która może pomóc

Jeśli wykonanie poprzednich kroków nie rozwiązało problemu brakujących przycisk Wyślij, spróbuj Microsoft Answers dla pakietu Microsoft Office, witryny pomocy technicznej świadczonej przez społeczność, gdzie można pytania i odpowiedzi na pytania lub tylko przeglądanie innych jest odpowiedzi.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×