Nie mogę się połączyć z rekordem dodatku Business Contact Manager z poziomu programu pakietu Office

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Objawy

Gdy korzystasz z programu Microsoft Office Excel *, PowerPoint *, * programu Publisher lub Word *, a następnie kliknij łącze do rekordu lub jeśli używasz programu Publisher * lub Word *, a następnie kliknij Tworzenie nowej kampanii marketingowej, zostanie wyświetlony komunikat informacją o tym:

Przed można połączyć z rekordem lub uruchamianie kampanii marketingowej:

 • Ustaw program Outlook jako domyślny program poczty e-mail.

 • Tworzenie profilu programu Outlook i wykonaj czynności Kreatora uruchamiania dla Business Contact Manager dla programu Outlook.

Przyczyna

Zanim będzie można połączyć rekord i uruchamianie kampanii marketingowej w Business Contact Manager dla programu Outlook z innego programu pakietu Office *, musisz mieć aktywne połączenie z baza danych dodatku Business Contact Manager.

Rozwiązanie

Należy rozważyć następujące aspekty:

Czy program Outlook jest domyślnym klientem poczty e-mail?

Aby uzyskać dostęp do Business Contact Manager dla programu Outlook z innego programu pakietu Office *, program Outlook musi być ustawiony jako domyślnego programu poczty e-mail.

Uwaga: Business Contact Manager dla programu Outlook można używać tylko w przypadku programu poczty e-mail programu Outlook.

Ustawianie programu Outlook na domyślny program poczty e-mail

 1. W programie Outlook, w menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij inne.

 2. W obszarze Ogólne zaznacz pole wyboru Uczyń program Outlook domyślnym programem dla poczty e-mail, kontaktów i kalendarza.

Czy w programie Outlook masz utworzony profil?

Aby uzyskać dostęp do Business Contact Manager dla programu Outlook z innego programu pakietu Office *, musi już utworzono profil w programie Outlook.

Uwaga: Ten profil powinien być tym samym, który jest używany w dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook.

Tworzenie profilu w programie Outlook

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W widoku kategorii w Panelu sterowania     Kliknij pozycję Konta użytkowników, a następnie kliknij pozycję Poczta.

  • W widoku klasycznym w Panelu sterowania     Kliknij dwukrotnie ikonę Poczta.

   Uwaga: Ikona Poczta nie jest wyświetlana, jeśli program Outlook nie jest zainstalowany i nie został uruchomiony co najmniej raz.

   Zostanie otwarte okno dialogowe Konfiguracja poczty.

 2. Kliknij przycisk Pokaż profile.

 3. Kliknij przycisk Dodaj.

 4. Wpisz nazwę profilu, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Dodaj konto poczty e-mail do użycia w profilu, postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Masz pracę Business Contact Manager dla programu Outlook i jego czynności Kreatora uruchamiania ukończone?

Aby uzyskać dostęp do Business Contact Manager dla programu Outlook z innego programu pakietu Office *, należy wykonać czynności Kreatora uruchamiania. Otwórz program Outlook, a Kreator jest uruchamiany automatycznie.

Po uruchomieniu programu Outlook, czy można anulować czynności Kreatora uruchamiania programu Business Contact Manager dla programu Outlook ?

Jeśli tak, to dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook nie został jeszcze skonfigurowany — jest to konieczne do utworzenia połączenia do rekordu w bazie danych dodatku Business Contact Manager.

Konfigurowanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

 • W menu Pomoc kliknij polecenie Konfiguruj dodatek Business Contact Manager.

Ta akcja spowoduje uruchomienie kreatora startowego.

Można wcześniej łączenia z rekordu Business Contact Manager dla programu Outlook ?

Rzadko może się okazać, że brakuje elementów Business Contact Manager dla programu Outlook z menu lub paska narzędzi. Aby ponownie włączyć Wstaw krótką nazwę, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij Przycisk pakietu Microsoft Office plik , a następnie kliknij pozycję przycisk Opcji Nazwa programu. W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Dodatki.

 2. Wybierz pozycję Business Contact Manager dla programu Outlook i w oknie dialogowym Zarządzaj, wybierz pozycję Dodatki COM i kliknij przycisk Przejdź.

 3. W oknie dialogowym Dodatki Com zaznacz Dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, a następnie kliknij przycisk OK. Uruchom program pakietu Office * i sprawdź, czy elementy Business Contact Manager dla programu Outlook powinny być wyświetlane.

Autonomiczna z Microsoft Office Outlook 2007 z dodatkiem Business Contact Manager można korzystać w wersjach 2007 i 2003 programu Excel, Powerpunkt, Publisher i Word. Opcje, aby połączyć z rekordem dodatku Business Contact Manager i tworzenie kampanii marketingowej z programów pakietu Office 2003 nie są dostępne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×