Nie można przechodzić między komórkami za pomocą klawiszy strzałek

Uwaga: Ten artykuł spełnił swoje zadanie i wkrótce zostanie wycofany. Aby zapobiec błędom „Nie można odnaleźć strony”, usuniemy znane nam linki. Jeśli zostały utworzone linki do tej strony, należy je usunąć — dbajmy wspólnie o łączność w sieci Web.

Przyczyna: tryb Scroll Lock jest włączony i powoduje, że klawisze strzałek przewijają obszar skoroszytu.

Rozwiązanie:    wyłączenie funkcji Scroll Lock.

Gdy w arkuszu jest zaznaczona komórka, naciśnięcie klawisza strzałki powoduje zwykle przeniesienie zaznaczenia między komórkami w górę, w dół, w prawo lub w lewo — zależnie od naciśniętego klawisza strzałki. Jednak naciśnięcie klawisza strzałki przy włączonej funkcji Scroll Lock powoduje przewinięcie jednego wiersza w górę lub w dół. Ewentualnie przewinięcie jednej kolumny w lewo lub w prawo. Scroll Lock to klawisz na klawiaturze do przełączania trybu, podobnie jak klawisz Caps Lock. Naciśnięcie go powoduje włączenie funkcji Scroll Lock. Aby można było używać klawiszy strzałek do przechodzenia między komórkami, należy wyłączyć funkcję Scroll Lock.

  • Naciśnij klawisze SHIFT+F14, aby przełączyć funkcję Scroll Lock do pozycji Wyłączona.

    Uwaga: Kombinacja klawiszy może być inna w zależności od używanego rodzaju klawiatury i może być konieczne użycie klawisza CONTROL, klawisza OPCJA lub klawisza COMMAND zamiast klawisza SHIFT. Jeśli korzystasz z komputera MacBook, może być konieczne podłączenie klawiatury USB w celu użycia kombinacji z klawiszem F14.

Zobacz też

Tworzenie lub usuwanie skrótu klawiaturowego

Skróty klawiaturowe w programie Excel

Często używane skróty klawiaturowe pakietu Office

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×