Nawigowanie w obrębie interfejsu poleceń wstążki

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ten artykuł jest wprowadzeniem do funkcji wstążki. Przedstawione wskazówki umożliwiają znajdowanie znanych narzędzi i poleceń w tym zaktualizowanym interfejsie użytkownika. Wstążka to interfejs poleceń, który zapewnia bezpośredni dostęp do wielu elementów sterujących dzięki umieszczeniu ich na jednej stronie. Podobnie jak w interfejsie użytkownika takich programów jak Microsoft Word 2010, wstążka jest paskiem narzędzi wyświetlanym u góry każdej strony, zawierającym wiele typowych narzędzi, elementów sterujących i poleceń.

Ogólny widok interfejsu wstążki w programie SharePoint

Liczba i typy elementów sterujących widocznych na wstążce zależą od kontekstu oraz w pewnym stopniu od typu wyświetlanej strony, poziomu kontroli przydzielonego użytkownikom przez administratora i poziomu uprawnień użytkownika w danej witrynie.

W tym artykule

Korzystanie ze wstążki

Nowe lokalizacje znanych narzędzi i poleceń

Co zrobić, gdy wstążka nie jest wyświetlana

Co zrobić, gdy niektóre przyciski wstążki są niedostępne

Korzystanie ze wstążki

Wstążka udostępnia nowy sposób organizowania i wyświetlania elementów sterujących w programie SharePoint, ale elementy te nie zostały prawie w ogóle zmienione w porównaniu z poprzednimi wersjami. Wszystkie funkcje znane użytkownikom są nadal dostępne, lecz wyświetlane w inny sposób.

U góry wstążki znajdują się karty dotyczące różnych rodzajów funkcji, których można użyć na określonej stronie. Jeśli na przykład użytkownik otworzy stronę domyślną listy lub biblioteki, strona zostanie otwarta z zaznaczoną kartą Przeglądanie. Z kartą Przeglądanie nie są skojarzone żadne narzędzia oparte na wstążce. Zależnie od poziomu uprawnień użytkownika i typu wyświetlanej strony, mogą być również widoczne inne karty, takie jak Edycja, Udostępnianie i śledzenie, Publikowanie oraz Narzędzia list lub Narzędzia bibliotek. Aby użyć elementów sterujących wstążki, należy kliknąć kartę odpowiadającą rodzajowi zadania, jakie ma zostać wykonane. Elementy sterujące skojarzone z daną kartą pojawią się na wstążce. Należy znaleźć i kliknąć odpowiedni element sterujący lub funkcję. Polecenia i elementy sterujące na każdej karcie wstążki są podzielone na grupy. Każda grupa zawiera funkcje związane z określonym zadaniem. Na przykład grupa Zarządzanie widokami zawiera wszystkie narzędzia potrzebne do tworzenia i modyfikowania różnych widoków oraz zarządzania nimi.

Szczegółowy widok grupy Zarządzanie widokami

Menu Akcje witryny iOkienko zadańs, takie jak okienka zadań w widoku arkusza danych zapewniają dodatkowe funkcje, które mogą nie być wyświetlane na Wstążce. Masz dostęp do menu Akcje witryny, klikając Menu Akcje witryny na Wstążce. Aby użyć okienka zadań, kliknij polecenie Pokaż okienko zadań na Wstążce. Okienko zadań nie mogą być dostępne dla wszystkich stron.

Początek strony

Nowe lokalizacje znanych narzędzi i poleceń

Aby znaleźć lokalizację poleceń menu i pasków narzędzi w programie SharePoint, skoroszyt odwołanie Wstążki programu SharePoint Server umożliwia wyszukiwanie polecenia, które znasz z poprzednich wersji programu SharePoint. W następnej kolumnie przedstawiono lokalizację i nazwę polecenia Nowy.

Aby znaleźć i Pobierz ten skoroszyt, wykonaj następujące czynności:

 1. W programie Excel 2010 kliknij pozycję plik > Nowy.

 2. W polu wyszukiwania Szablonów z witryny Office.com wprowadź skoroszyt odwołanie Wstążki programu SharePoint Server, a następnie naciśnij klawisz Enter.

 3. Wybierz szablon skoroszytu odwołania Wstążki programu SharePoint Server, a następnie kliknij przycisk Pobierz.

Początek strony

Co zrobić, gdy wstążka nie jest wyświetlana

W niektórych przypadkach wstążka może być niewidoczna. Poniżej wymieniono niektóre przyczyny takiej sytuacji:

 • Jeśli organizacja przeprowadziła uaktualnienie poprzedniej wersji programu SharePoint, administrator serwera mógł wyłączyć interfejs użytkownika wstążki. Mogło to zostać zrobione w celu łatwiejszego rozwiązania problemów z aktualizacjami wysoce dostosowanych stron przed zastosowaniem odmiennego interfejsu użytkownika.

 • W niektórych witrynach wstążka może być domyślnie ukryta, a użytkownik może mieć dostępną opcję pokazywania i ukrywania wstążki. Na przykład wstążka nie jest domyślnie wyświetlana na stronie głównej witryny wyszukiwania w przedsiębiorstwie.

Pomocy dotyczącej rozwiązywania problemów, zobacz elementów wstążki opisanych w artykułach Pomocy nie jest widoczny.

Początek strony

Co zrobić, gdy niektóre przyciski wstążki są niedostępne

Wstążka umożliwia szybkie znajdowanie poleceń potrzebnych do wykonywania zadań. Czasami jednak niektóre polecenia wstążki są niedostępne.

Karty, grupy i polecenia na wstążce mają charakter kontekstowy. Oznacza to, że dostępność poleceń zależy od obecnie otwartego okna i wykonywanego zadania. Na przykład polecenie Nawiguj w górę jest wyświetlane tylko po przejściu do folderu na liście lub w bibliotece.

Niedostępność poleceń na wstążce może być również spowodowana innymi przyczynami, na przykład:

 • Użytkownik nie ma uprawnień do korzystania z pewnych funkcji. Na przykład osoby z przypisanym domyślnie poziomem uprawnień Projektowanie nie mogą edytować elementów list ani dokumentów. W związku z tym na wstążce nie widzą żadnych poleceń dotyczących tych operacji.

 • Administrator systemu nie włączył określonej funkcji dotyczącej witryny lub zbioru witryn.

 • Należy zaznaczyć element lub obiekt. Jeśli na przykład użytkownik korzysta z biblioteki dokumentów, wiele poleceń wstążki służących do pracy z dokumentem jest włączanych dopiero po zaznaczeniu jednego z dokumentów w bibliotece.

 • Być może nie włączono lub nie skonfigurowano określonego ustawienia strony albo listy.

 • Być może nie zainstalowano odpowiedniej aplikacji klienckiej. Na przykład polecenie Połącz z programem Outlook wymaga, aby na komputerze był zainstalowany program Microsoft Outlook.

 • Polecenie może wymagać użycia formantu ActiveX, który może być niedostępny w przypadku korzystania z niektórych przeglądarek.

Pomocy dotyczącej rozwiązywania problemów, zobacz elementów wstążki opisanych w artykułach Pomocy nie jest widoczny.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×