Nawigowanie po Wstążce w linki danych

Nawigowanie po Wstążce w linki danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Po pomyślnym zainstalowaniu linki danych na komputerze PC, powinien być widoczny na nowej karcie "Danych linki" na wstążce programu Excel. Aby rozpocząć, wybierz tę kartę. Wstążka zawiera podstawowy formanty służące do dodatku i wykonaj następujące kroki 3:

Nawiązywanie połączenia źródła danych


Krok 1: Łączenie ze źródłem danych
 
Podłącz urządzenie

Wizualizowanie danych w arkuszu, musisz wybrać źródło danych. Wybierz pozycję Połącz urządzenie mikrosterownikiem (Arduino, Adafruit Playground itp.) do strumienia danych z lub wybierz Plik do importowania danych do otwarcia pliku wcześniej zarejestrowanych danych i odtwarzanie go wybrać. Omówiono sposób do rejestrowania danych w kroku 3.

Importowanie pliku

opcja A: podłączyć urządzenie

Po wybraniu opcji Połącz urządzeniepodrzędne wstążce pojawi się umożliwiające wybierz urządzenie, które jest obecnie podłączony do komputera. Jeśli nie widzisz wszystkich urządzeń lub urządzenia nie ma na liście, upewnij się, zgodne urządzenie jest podłączone do komputera i czy są zainstalowane wszystkie niezbędne sterowniki. Urządzenie automatycznie pojawi się po podłączeniu go.    

Uwaga: urządzenia może znajdować się na liście jako ogólne, takie jak "Urządzenia szeregowego." Jeśli wiesz, urządzenie jest podłączone i tylko urządzenie, którego zostanie wyświetlony na liście są wyświetlane jako ogólnego USB lub urządzenie szeregowe, może to być ten, który ma być. 

Importowanie opcja B:-pliku danych (dane nagrane)

Jeśli wcześniej zostały zarejestrowane dane, można go otworzyć w tym miejscu. Po wybraniu przycisku zostanie otwarta przeglądarka plików. Wybierz plik CSV, który chcesz odtworzyć. Upewnij się, został zapisany, przy użyciu tego samego skoroszytu programu Excel aktualnie otwartych lub mogą wystąpić błędy danych. Po otwarciu pliku kliknij przycisk Odtwórz danych do wizualizowania danych zarejestrowanych.    

Otwórz MACIERZYSTYCH włamanie
 
Krok 2: strumienia danych
 
Transmisji danych

Teraz, gdy wybrano źródła danych, jest godzinę, aby rozpocząć streaming go do programu Excel.
W przypadku urządzeń wybierz przycisk Rozpocznij danych .

Krok 3: dane rekordu (tylko w przypadku danych dynamicznych)

Rejestrowanie danych    

Jeśli chcesz zarejestrować dynamiczne dane pochodzące z urządzenia, wybierz przycisk Importuj plik danych. Nagrywanie rozpoczyna się od razu.

Gdy wszystko będzie już gotowe zakończyć, wybierz pozycję Zatrzymaj rejestrowanie. Następnie zostanie wyświetlony monit o zapisanie zarejestrowane dane do pliku CSV:

włamanie MACIERZYSTYCH Zapisz

Do ponownego odtworzenia danych, rozłączanie z urządzeniem (źródeł danych > Odłącz urządzenie), a następnie wybierz Plik do importowania danych. Następnie wykonaj kroki opisane w opcji B powyżej.

Przechwytywanie wizualizacji

Wybieranie Przechwytywanie wizualizacji będzie przechwytywać zrzut ekranu pliku PNG bieżącego okna programu Excel. Można następnie udostępnić lub drukowanie pliku obrazu.

Zaawansowane        

Ostrzeżenie: Zmienianie ustawień w kategorii Zaawansowane mogą spowodować przerwanie skoroszyty. Zaleca się, aby nie zmieniać niczego w obszarze Zaawansowane chyba że masz pewność, że wiesz, co robi i są gotowe cofnąć wprowadzone zmiany. 

Kartę console

Na konsoli zostanie wyświetlony nieprzetworzonych danych szeregowych, gdy połączenie z urządzeniem. To jest przydatne w przypadku Rozwiązywanie problemów z połączeniem z urządzeniem.    

Karta konsoli

Zaznacz pole wyboru Odbierz dane , aby wyświetlić odbierane dane i transmisji danych w celu ustalenia przesyłanych danych.

Można też dostosować transmisji, zgodnie z wymaganiami urządzenia. Ustawieniem domyślnym jest 9600.

Wybranie opcji Wyczyść spowoduje wyczyszczenie zawartości konsoli.

Karta powtarzania

Karta powtarzania jest używana podczas odtwarzania pliku wcześniej zarejestrowanych danych opisane w kroku 1, opcja B. Podczas odtwarzanie, możesz otworzyć Zaawansowane i tego okna, aby przewijać za pomocą osi czasu danych i sprawdź numer, którego używasz na wiersza.

Powtarzania

Karta Ustawienia

Ustawienia

Dane

Zawiera ustawienia związane z interpretowaniu przychodzących danych.

  • Liczba wierszy danych — określa maksymalną liczbę wierszy danych do zachowania w skoroszycie. Niektóre skoroszytów może być konieczna zmiana tego ustawienia. Domyślna to 15.

  • Liczba kanałów danych — umożliwia określenie, ile kanały (kolumn i pól) danych są przychodzące strumienia danych. Ta liczba powinna być równa lub większa niż liczba pola w każdym wierszu pliku CSV. Niektóre skoroszytów może być konieczna zmiana tego ustawienia. Domyślna to 20.

  • Opóźnienie danych (ms) — pozwala określić pauzę (w milisekundach) między iteracji wyświetlania danych. Domyślna to 175ms.

  • Orientacja danych — określa kolejność, w którym dane powinny zostać dodane do danych w arkuszu. Najnowszych ostatnio wyświetli najbardziej ostatnio odczytu wiersza u dołu, podczas Najnowsze pierwsze są wyświetlane najbardziej ostatnio odczytu wiersza u góry. Niektóre skoroszytów może być konieczna zmiana tego ustawienia. Domyślnie jest najnowsza ostatniej.

Port

Zawiera ustawienia dotyczące ogólnie połączenia szeregowe. Te ustawienia może być konieczne, jeśli nawiązujesz połączenie z urządzenia, które nie jest zgodny z ustawieniami domyślnymi.

Interfejs użytkownika

Zawiera ustawienia związane z interfejsu użytkownika, takie jak dopasowywania po wyświetleniu okna dialogowe potwierdzenia i usprawnienie procesu połączenia.

  • Zawsze pokazuj urządzenie podłączone okno dialogowe — ustawia preferencji po otrzymaniu Urządzenie podłączone okno dialogowe potwierdzenia, który zawiera wskazówki dotyczące sposobu uruchamiania są wyświetlane dane. Domyślny jest zaznaczone pole wyboru.

  • Zawsze pokazuj nagranie zapisane okno dialogowe — ustawia preferencji po otrzymaniu Nagranie zapisane potwierdzenia okno dialogowe, które zawiera otrzymywania wskazówki dotyczące sposobu ponownego odtworzenia danych. Domyślny jest zaznaczone pole wyboru.

  • Automatycznie transmisji danych na urządzeniu łączenie lub plik Impot — Aby szybciej wizualizowanie danych? Zaznaczenie tego pola wyboru zostanie automatycznie Rozpocząć dane z urządzenia lub Odtwarzanie danych z pliku, który został zaznaczony. Domyślnie jest zaznaczone.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×