Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365

Nawigowanie po raportach i korzystanie z nich w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365

Pulpit nawigacyjny zawiera krótki przegląd głównych metryk użycia i wdrażania. Klikając metryki najwyższego poziomu, można uzyskać dostęp do raportów zawierających bardziej dogłębne i szczegółowe informacje. Każda karta raportów zawiera wizualizacje danych specyficzne dla danego aspektu używania i wdrażania usługi w organizacji. Wyjaśnienie zbieranych danych znajduje się w tytule każdego raportu, a także na kafelku zawierającym informacje dotyczące wizualizacji na karcie wyświetlanego raportu.

Oto kilka porad ułatwiających rozpoczęcie pracy z raportami:

 • Użyj kart nawigacji w dolnej części pulpitu nawigacyjnego, aby przechodzić do innych raportów.

  Użyj kart w dolnej części pulpitu nawigacyjnego, aby przechodzić do innych stron
 • Wiele raportów zawiera fragmentator pozwalający na filtrowanie pod kątem produktu lub działania, które chcemy wyświetlić. Możliwe jest zaznaczanie jednego lub wielu elementów.

  Możesz zaznaczać pojedynczy produkt lub działanie albo wiele produktów lub działań dla raportów
 • Umieść wskaźnik myszy na punkcie danych, aby wyświetlić objaśnienie ze szczegółowymi informacjami.

  Umieść wskaźnik myszy na punkcie danych, aby wyświetlić objaśnienie ze szczegółowymi informacjami

Użytkownik, który uruchamia wystąpienie pakietu zawartości, ma możliwość edytowania raportu w celu dostosowania go do swoich potrzeb.  Aby dostosować pakiet zawartości:  

 • Wybierz przycisk Edytuj raport znajdujący się w górnej części raportu.

  Wybierz pozycję Edytuj raport, aby edytować wizualizację usługi Power BI
 • Utwórz własne elementy wizualne za pomocą źródłowych zestawów danych.

 • Użyj programu Power BI Desktop, aby dodać własne źródła danych.

Jeśli chcesz udostępnić raporty, wybierz przycisk udostępniania Ikona Udostępnij usługi Power BI znajdujący się u góry strony.

Aby dowiedzieć się, jak dostosowywać raporty, zobacz Dostosowywanie raportów w pakiecie analizy użycia platformy Microsoft 365.

Szereg dodatkowych informacji można znaleźć w dokumentacji pomocy usługi Power BI:

Tematy pokrewne

Analiza użycia platformy Microsoft 365
Włączanie analizy użycia platformy Microsoft 365
Model danych analizy użycia platformy Microsoft 365

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×