Nawiązywanie połączenia z plikiem programu Excel lub CSV (Power Query)

Użyj funkcji pobierania & przekształcania w programie Excel (Power Query) , aby połączyć się ze skoroszytem programu Excel, plikiem tekstowym (txt) lub plikiem wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) tak samo jak w przypadku łączenia się z innymi źródłami danych. Edytor dodatku Power Query zapewnia dużą elastyczność w sposobie uzyskiwania i przekształcania danych.

W tym artykule

Nawiązywanie połączenia z plikiem programu Excel lub plikiem CSV

Importowanie danych z nazwanego zakresu

Importowanie danych z pliku CSV

Przykłady formuł

Błąd rejestracji aparatu bazy danych programu Microsoft Access (Dostawca Microsoft. asa. OLEDB. z 12)

Nawiązywanie połączenia z plikiem programu Excel lub plikiem CSV

Kliknij kartę dane , a następnie Pobierz > danychz pliku > wybierz ze skoroszytulub z pola tekstowego/CSV. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane , kliknij pozycję Nowa kwerenda > z pliku , > wybierz pozycję z skoroszytu, z pliku CSVlub z tekstu. Wykonaj poniższe dodatkowe czynności.

Uwaga: Możesz również przywrócić starsze łączniki, aby odtworzyć wcześniejsze zachowanie. Zobacz sekcję "jak przywrócić starsze środowisko pobierania danych zewnętrznych?" w następującym artykule: ujednolicone pobieranie & Przekształcanie.

Na karcie wstążki Power Query kliknij pozycję z > plikz programu Excel, z pliku CSVlub z tekstu. Wykonaj poniższe dodatkowe czynności.

Dodatkowe czynności

  1. W oknie dialogowym przeglądania w programie Excel lub w formacie wartości rozdzielanych przecinkami Wyszukaj lub wpisz ścieżkę do pliku, który chcesz zbadać.

  2. Kliknij przycisk Otwórz.

    Ważne: Jeśli importujesz dane z pliku CSV, dodatek Power Query automatycznie wykrywa ograniczniki kolumn, w tym nazwy kolumn i typy. Zobacz Importowanie danych z pliku CSV.

Importowanie danych z nazwanego zakresu

Jeśli skoroszyt źródłowy ma nazwane zakresy, nazwa zakresu będzie dostępna jako zbiór danych.

Obraz okna dialogowego nawigatora dodatku Power Query

Importowanie danych z pliku CSV

Jeśli importujesz dane z pliku CSV, dodatek Power Query automatycznie wykrywa ograniczniki kolumn, w tym nazwy kolumn i typy. Jeśli na przykład zaimportowano Poniższy przykładowy plik CSV, dodatek Power Query automatycznie używa pierwszego wiersza jako nazw kolumn i zmieni typ danych każdego kolumny.

Przykładowy plik CSV

Obraz pliku CSV

Dodatek Power Query automatycznie zmienia typ danych kolumny:

  • Identyfikator zamówienia zmienia się na numer

  • Data zamówienia zmieniona na Data

  • Kategoria pozostaje w tekście (domyślny typ kolumny)

  • Nazwa produktu pozostanie tekstem (domyślny typ kolumny)

  • Sprzedaż — zmiany w numerze

W edytorze zapytań dodatek Power Query automatycznie stosuje FirstRowAsHeader kroku i ChangeType . Te akcje automatyczne są równoważne ręcznej promocji wiersza i ręcznej zmianie każdego typu kolumny.

Przykłady formuł

= Excel.Workbook
 (File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

After Power Query auto detects columns:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Błąd rejestracji aparatu bazy danych programu Microsoft Access (Dostawca Microsoft. asa. OLEDB. z 12)

Podczas próby zaimportowania danych ze starszego pliku programu Excel lub bazy danych programu Access w pewnych konfiguracjach może wystąpić błąd dotyczący rejestracji aparatu bazy danych programu Microsoft Access (Microsoft. asa. OLEDB. 12) na komputerze lokalnym. Błąd występuje w systemach z zainstalowanym tylko pakietem Office 2013. Aby wyeliminować ten błąd, Pobierz poniższe zasoby, aby upewnić się, że możesz kontynuować korzystanie ze źródeł danych, do których chcesz uzyskać dostęp.

Uwaga: Aby upewnić się, że masz pełny zestaw funkcji, zainstaluj pakiet redystrybucyjny aparatu bazy danych programu Microsoft Access 2010i wszystkie dodatki Service Pack.

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo po edytowaniu zapytania ze skoroszytu programu Excel jest wyświetlane okno edytora zapytań w programie Excel 2013. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki Power Query wybierz pozycję z innych źródeł > pustego zapytania. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

Jak wyświetlić Edytora zapytań w programie Excel

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query jest znany jako & przekształcanie w programie Excel 2016

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×