Nawiązywanie połączenia z lokalną lub zdalną bazą danych

Istnieją dwa rodzaje bazy danych, z którymi można nawiązać połączenie: lokalna baza danych i zdalna baza danych.

W obu przypadkach, jeśli nie jesteś właściciel bazy danych, musisz mieć udzielony dostęp do bazy danych.

Bazy danych mogą być wyświetlane jako wyszarzone (niedostępne) z kilku innych powodów.

Dlaczego niektóre bazy danych są niedostępne?

Jeśli baza danych, z której chce korzystać użytkownik, jest wyszarzona na liście baz danych, może to być spowodowane jedną z następujących przyczyn:

Użytkownik nie ma uprawnienia do korzystania z udostępnionej bazy danych

Na komputerze lokalnym    Poproś właściciela bazy danych o udostępnienie bazy danych i udzielenie praw dostępu do niej.

Na komputerze zdalnym   

 • Należy skontaktować się z właścicielem bazy danych w celu upewnienia się, że na komputerze zdalnym znajduje się udostępniona baza danych dodatku Business Contact Manager.

 • Należy poprosić właściciela bazy danych o jej udostępnienie i podanie nazwy komputera oraz nazwy bazy danych.

  Nazwę bazy danych można określić w następujący sposób:

  1. Otwórz program Outlook na komputerze zdalnym.

  2. Kliknij kartę Plik.

  3. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  4. W sekcji Zarządzanie bazami danych sprawdź nazwę bazy danych.

 • Sprawdź, czy komputer zdalny jest włączony i czy komputer lokalny oraz zdalny są połączone z siecią.

  Aby sprawdzić połączenie sieciowe na komputerze, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Panel sterowania, aby go otworzyć.

  2. W Panelu sterowania w obszarze Sieć i Internet kliknij pozycję Wyświetl stan sieci i zadania.

   W Centrum sieci i udostępniania jest wyświetlany stan sieci oraz informacje o tym, czy komputer jest połączony z siecią.

 • Skontaktuj się z administratorem komputera zdalnego, aby sprawdzić, czy zapora nie blokuje ruchu w sieci.

Baza danych została utworzona przy użyciu innej wersji dodatku Business Contact Manager

W większości przypadków dodatek Business Contact Manager dla programu Outlook może wykonać konwersję lub migrację starszej wersji bazy danych, tak aby była zgodna z bieżącą wersją. Wyszarzonych baz danych nie można migrować.

Jeśli baza danych, której chcesz użyć, jest hostowana na serwerze plików, skorzystaj z instrukcji w temacie Zarządzanie bazą danych dodatku Business Contact Manager na serwerze, aby nawiązać z nią połączenie.

Wybierz inną bazę danych z listy lub kliknij przycisk Wstecz, aby określić inny komputer zdalny (kliknij dwa razy przycisk Wstecz, aby zamiast tego wybrać lokalną bazę danych).

Jeśli nie ma dostępnych żadnych innych baz danych, należy utworzyć nową lokalną bazę danych.

Jak to zrobić?

 1. Kliknij przycisk Wstecz w Kreatorze uruchamiania.

 2. Kliknij pozycję Utwórz nową lokalną bazę danych.

 3. Wpisz nazwę dla nowej lokalnej bazy danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 4. Baza danych zostanie utworzona i pojawi się monit o wprowadzenie informacji o rejestracji (opcjonalnie).

 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Użytkownicy programów Outlook 2010 i Outlook 2013 próbują udostępnić tę samą bazę danych

Bazy danych dodatku Business Contact Manager obsługują instalacje równoległe programów Outlook 2010 i Outlook 2013 na tym samym komputerze i działają z obiema wersjami programu Outlook. Wymagana jest jednak dedykowana baza danych dla każdej wersji.

W przypadku każdej bazy danych (udostępnionej lub nieudostępnionej) dostęp do niej jest możliwy tylko przy użyciu wersji aplikacji, która została użyta do utworzenia bazy danych. Jeśli utworzono bazę danych dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010, można uzyskać do niej dostęp tylko przy pomocy wersji 2010 programu Outlook. To samo ograniczenie obowiązuje w przypadku baz danych utworzonych przy pomocy programu Outlook 2013.

Udostępniona baza danych została utworzona dla innych ustawień regionalnych niż ustawienia używane w Twojej wersji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook

Ustawienie Ustawienia regionalne bazy danych jest wyświetlane na stronie Łączenie z bazą danych. Jeśli informacje o ustawieniach regionalnych nie są takie same w przypadku bazy danych i używanej instalacji dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, nie będzie można korzystać z takiej bazy danych. Jeśli na przykład jest używany dodatek Business Contact Manager z ustawieniami dla Ameryki Północnej (język angielski — Stany Zjednoczone), nie można nawiązać połączenia z bazą danych utworzoną do użytku w Wielkiej Brytanii (język angielski — Zjednoczone Królestwo).

Wybierz inną bazę danych z listy lub kliknij przycisk Wstecz, aby określić inny komputer (kliknij dwa razy przycisk Wstecz, aby zamiast tego wybrać lokalną bazę danych).

Jeśli nie ma dostępnych żadnych innych baz danych, należy utworzyć nową lokalną bazę danych.

Jak to zrobić?

 1. Kliknij przycisk Wstecz w Kreatorze uruchamiania.

 2. Kliknij pozycję Utwórz nową lokalną bazę danych.

 3. Wpisz nazwę dla nowej lokalnej bazy danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

 4. Baza danych zostanie utworzona i pojawi się monit o wprowadzenie informacji o rejestracji (opcjonalnie).

 5. Kliknij przycisk Zakończ.

Udostępniona baza danych jest uszkodzona

Jeśli wersja i ustawienia regionalne udostępnionej bazy danych są zgodne z numerem wersji i ustawieniami regionalnymi używanego dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook, może to oznaczać, że baza danych jest uszkodzona. Utwórz nową bazę danych i zakończ działanie Kreatora uruchamiania. Uszkodzoną bazę danych należy usunąć przy użyciu dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook i przywrócić dane z kopii zapasowej (jeśli jest dostępna), umieszczając je w nowej bazie danych.

 • Tworzenie nowej lokalnej bazy danych

  1. Kliknij przycisk Wstecz w Kreatorze uruchamiania.

  2. Kliknij pozycję Utwórz nową lokalną bazę danych.

  3. Wpisz nazwę dla nowej lokalnej bazy danych, a następnie kliknij przycisk Utwórz.

  4. Baza danych zostanie utworzona i pojawi się monit o wprowadzenie informacji o rejestracji (opcjonalnie).

  5. Kliknij przycisk Zakończ.

 • Usuwanie uszkodzonej bazy danych

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  3. Kliknij pozycję Zarządzaj bazami danych, a następnie kliknij pozycję Usuwanie baz danych.

  4. Kliknij bazę danych, którą chcesz usunąć, a następnie kliknij pozycję Usuń bazę danych.

 • Przywracanie zapasowej kopii bazy danych

  1. Kliknij kartę Plik.

  2. Kliknij kartę Business Contact Manager.

  3. Kliknij pozycję Wykonywanie kopii zapasowych i ich przywracanie, a następnie kliknij pozycję Przywróć.

  4. W oknie dialogowym Przywracanie bazy danych kliknij przycisk Przeglądaj, aby wybrać plik kopii zapasowej, która ma zostać przywrócona, zlokalizuj kopię zapasową, a następnie kliknij nazwę pliku kopii zapasowej.

Zdalna baza danych jest zajęta

Jeśli trwa przywracanie zdalnej bazy danych lub są do niej importowane nowe dane, komputer zdalny może nie móc ustanowić w tym czasie połączenia z nowym użytkownikiem.

Poczekaj 2–5 minut i spróbuj ponownie nawiązać połączenie. Kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć Kreatora uruchamiania. Monit o uruchomienie kreatora pojawi się przy następnym uruchomieniu programu Outlook.

Ostrzeżenie:  Jeśli po zainstalowaniu wersji próbnej pakietu Microsoft Office 2013 zdecydujesz się na powrót do wcześniejszej wersji pakietu Microsoft Office, najpierw wykonaj kopię zapasową danych. Aby zobaczyć zmiany w bazie danych dodatku Business Contact Manager wprowadzone w wersji próbnej, musisz zapisać kopię bazy danych. Aby uzyskać kompletne instrukcje, zobacz Powracanie do wcześniejszych wersji dodatku Business Contact Manager i pakietu Microsoft Office.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×