Nawiązywanie połączenia z innym skoroszytem

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Możesz utworzyć dynamiczne połączenie między istniejącego skoroszytu programu Excel i innego skoroszytu. Następnie można odświeżyć połączenia, zmianie danych w skoroszycie drugiego.

Nawiązywanie połączenia z skoroszytu programu Excel za pomocą programu Excel środowisko Uzyskiwanie i przekształcania (Power Query).

 1. Kliknij kartę dane, a następnie Pobierz dane > Z pliku > Z skoroszytu. Jeśli nie widzisz przycisku Pobierz dane , kliknij przycisk Nowa kwerenda > Z pliku > Z skoroszytu.

 2. Przejdź do skoroszytu w oknie Importowanie danych.

 3. W oknie Nawigator zaznacz tabelę lub arkusz, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Załaduj lub Edytuj.

W programie Excel 2010 i 2013 istnieją dwa sposoby tworzenia połączenia do innego skoroszytu. Zaleca się używanie Dodatku Power Query, która jest dostępna jeśli pobrać dodatek Power Query. Jeśli nie można pobrać dodatek Power Query, można użyć Kreatora połączenia danych.

Power Query

 1. Na karcie wstążki Power Query kliknij pozycję Z pliku > Z programu Excel.

 2. Przejdź do skoroszytu.

 3. W oknie Nawigator zaznacz tabelę lub arkusz, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Załaduj lub Edytuj.


Kreator połączenia danych

Krok 1: Tworzenie połączenia z innym skoroszytem

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Połączenia.

  Pozycja Połączenia

 2. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu kliknij przycisk Dodaj.

 3. U dołu okna dialogowego Istniejące połączenia kliknij pozycję Wyszukaj więcej.

 4. Znajdź wybrany skoroszyt i kliknij przycisk Otwórz.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli wybierz tabelę (arkusz) i kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Arkusze są nazywane "tabelami" w oknie dialogowym Wybieranie tabeli.

  • W danej chwili można dodawać tylko jednej tabeli.

  • Można zmienić nazwę tabeli, klikając przycisk Właściwości. Można również dodać opis.

 6. Aby dodać więcej tabel, powtórz kroki od 2 do 5.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Krok 2: Dodawanie tabel do arkusza

 1. Kliknij pozycję Istniejące połączenia, wybierz tabelę i kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz lokalizację umieszczenia danych w skoroszycie oraz sposób wyświetlenia danych — jako tabelę, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

  Uwaga: W programie Excel 2013 możesz dodać dane do Modelu danych tak, że możesz połączyć dane z innych tabel i danych z innych źródeł, tworzyć relacje między tabelami, a do wielu innych niż za pomocą podstawowej tabeli przestawnej.

Kreator połączenia danych

Krok 1: Tworzenie połączenia z innym skoroszytem

 1. Na karcie Dane kliknij pozycję Połączenia.

  Pozycja Połączenia

 2. W oknie dialogowym Połączenia skoroszytu kliknij przycisk Dodaj.

 3. U dołu okna dialogowego Istniejące połączenia kliknij pozycję Wyszukaj więcej.

 4. Znajdź wybrany skoroszyt i kliknij przycisk Otwórz.

 5. W oknie dialogowym Wybieranie tabeli wybierz tabelę (arkusz) i kliknij przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Arkusze są nazywane "tabelami" w oknie dialogowym Wybieranie tabeli

  • W danej chwili można dodawać tylko jednej tabeli.

  • Można zmienić nazwę tabeli, klikając przycisk Właściwości. Można również dodać opis.

 6. Aby dodać więcej tabel, powtórz kroki od 2 do 5.

 7. Kliknij przycisk Zamknij.

Krok 2: Dodawanie tabel do arkusza

 1. Kliknij pozycję Istniejące połączenia, wybierz tabelę i kliknij przycisk Otwórz.

 2. W oknie dialogowym Importowanie danych wybierz lokalizację umieszczenia danych w skoroszycie oraz sposób wyświetlenia danych — jako tabelę, tabeli przestawnej lub wykresu przestawnego.

Regularne aktualizowanie danych w skoroszycie

Teraz, gdy masz połączenie do zewnętrznych skoroszytu, może być potrzebna jej najnowszych danych wyświetlane w własne skoroszytu. Przejdź do pozycji dane > Odśwież wszystko, Aby uzyskać najnowsze dane. Aby uzyskać więcej informacji na temat odświeżania przejdź do odświeżanie danych połączonych z innym skoroszytem.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Dodatek Power Query jest określane jako pobrać i przekształcić w programie Excel 2016

Importowanie danych z zewnętrznych źródeł danych

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×