Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Nawiązywanie lub odbieranie połączenia w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Symbol odczytywania na głos z etykietą zawartości czytnika ekranu. Ten temat dotyczy korzystania z czytnika zawartości ekranu w pakiecie Office

Ten artykuł jest przeznaczony dla osób, które korzystają z czytnika zawartości ekranu w produktach pakietu Office i stanowi część zawartości dotyczącej ułatwień dostępu pakietu Office. Aby uzyskać bardziej ogólną pomoc, zobacz stronę główną Pomocy technicznej pakietu Office.

Nawiązywanie i odbieranie połączeń audio za pomocą Skype dla firm przy użyciu klawiatury i programu Narrator, wbudowany czytnik ekranu systemu Windows. Skype dla firm automatycznie wykrywa urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy, mikrofon i głośniki. Aby nawiązać połączenie, upewnij się, że urządzenie audio jest podłączone do komputera. Również jest dobrym pomysłem, aby sprawdzić, czy urządzenie audio działa poprawnie, aby upewnić się, możesz już ustawione.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • Aby zapoznać się ze skrótami klawiaturowymi, przejdź do sekcji Skróty klawiaturowe w programie Skype dla firm.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Windows — Narrator. Aby dowiedzieć się więcej na temat korzystania z Narratora, zobacz Wprowadzenie do Narratora.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na komputerze PC. W przypadku telefonu lub tabletu z systemem Windows nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Utrzymywanie stałego poziomu głośności dźwięku przy użyciu Narratora

Włączenie Narratora domyślnie powoduje zmniejszenie głośności innych źródeł dźwięku. W efekcie występują trudności w usłyszeniu dźwięku rozmów i spotkań programu Skype dla firm.

 1. Naciśnij klawisz logo Windows. Usłyszysz słowa „Okno startowe. Pole wyszukiwania, edytowanie”. W polu wyszukiwania wpisz „narrator”. Pojawi się lista wyników wyszukiwania.

 2. Przy otwartej liście wyników wyszukiwania naciskaj strzałkę w dół, aż usłyszysz słowa „Zmień ustawienia Narratora”, a następnie naciśnij Enter. Usłyszysz słowa „Okno Ustawienia, włączone, przełącznik Narratora”.

 3. W ustawieniach Narratora naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Włączone, Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator, przełącznik”.

 4. Naciśnij spację. Usłyszysz słowa „Wyłączone, Przycisz inne aplikacje, gdy działa Narrator”.

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Aby przejść na kartę Kontakty, naciśnij Ctrl+1. Usłyszysz słowa „Dane wejściowe wyszukiwania, edytowanie, Znajdź osobę lub pokój”. Wpisz nazwę kontaktu przypisaną osobie, do której chcesz zadzwonić. Usłyszysz słowa „Wyniki wyszukiwania, zaktualizowano okienko”. Naciskaj strzałkę w dół, przechodząc między wynikami wyszukiwania, aż usłyszysz odpowiednią nazwę kontaktu.

 2. Aby wyświetlić więcej opcji dla tego kontaktu, naciśnij Enter. Pojawi się menu opcji.

 3. W menu opcji naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Połącz <nazwa kontaktu>”, a następnie naciśnij spację.

 4. Po usłyszeniu słów „Połączenie Skype” naciśnij Enter. Zostanie otwarte okno programu Skype dla firm i usłyszysz dźwięk dzwonka.

 5. Po nawiązaniu połączenia:

  • Aby włączyć lub wyłączyć wyciszenie mikrofonu, naciśnij logo Windows+F4 lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Mikrofon”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zawiesić połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+H. Usłyszysz słowa „To połączenie jest wstrzymane”. Aby wznowić połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+H lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Wznów połączenie”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby przełączyć połączenie, naciśnij Ctrl+Shift+T. Spowoduje to otwarcie selektora kontaktów podczas połączenia równorzędnego.

   Uwaga: Funkcja przełączania połączeń jest niedostępna w podstawowym planie autonomicznym programu Skype dla firm oraz we wszystkich subskrypcjach usługi Office 365.

  • Aby wyświetlić konsolę wybierania numerów, naciśnij klawisze Ctrl+Shift+D.

  • Aby wybrać dodatkowe opcje sterowania połączeniami (Urządzenia lub Głośność głośnika), naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Opcje sterowania połączeniami”, a następnie naciśnij Enter. Za pomocą Tab wybierz opcję, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby dodać obraz wideo do połączenia, naciśnij Ctrl+Shift+Enter lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Wideo”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby dodać wiadomość błyskawiczną do połączenia, naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Wyłączone, przycisk Okienko wiadomości błyskawicznych”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zaprosić inne kontakty do przyłączenia się do rozmowy, naciśnij Alt+V lub naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Przycisk Zaproś więcej osób”, a następnie naciśnij Enter. Zostanie otwarte nowe okno z fokusem w polu edycji. Wpisz nazwę lub użyj strzałki w dół, aby wybrać nazwę z listy. Naciskaj Tab, aż usłyszysz słowa „Przycisk OK”, a następnie naciśnij Enter.

  • Aby zakończyć połączenie, naciskaj Tab, dopóki nie usłyszysz słów „Rozłącz”, a następnie naciśnij Enter lub Alt+Q (działa tylko w połączeniach równorzędnych; nie działa w połączeniach konferencyjnych).

Odbieranie połączenia audio

Gdy kontakt zadzwoni do ciebie, zostanie otwarte okno powiadomień programu Skype dla firm i usłyszysz kolejno: dźwięk dzwonka oraz słowa „Alert: rozmowa przychodząca Skype dla firm od użytkownika <nazwisko dzwoniącego>. Naciśnij Windows+Shift+O, aby je zaakceptować, lub Windows+Escape, aby je odrzucić”.

 • Aby odebrać połączenie, naciśnij Windows+Shift+O.

 • Jeśli nie chcesz odebrać połączenia, naciśnij Windows+Esc. Spowoduje to odrzucenie połączenia i wysłanie go do poczty głosowej, jeśli jest dostępna.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Nawiązywanie i odbieranie połączeń audio za pomocą Skype dla firm dla komputerów Mac przy użyciu klawiatury i VoiceOver, wbudowane czytnika ekranu systemu Mac OS. Skype dla firm dla komputerów Mac automatycznie wykrywa urządzenia, takie jak zestaw słuchawkowy, mikrofon i głośniki. Aby nawiązać połączenie, upewnij się, że urządzenie audio jest podłączone do komputera. Również jest dobrym pomysłem, aby sprawdzić, czy urządzenie audio działa poprawnie, aby upewnić się, możesz już ustawione.

Uwagi: 

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Uruchom Skype dla firm dla komputerów Mac i zaloguj się, jeśli to konieczne. W widoku Kontakty zostanie otwarte okno Skype for Business. Aby zaznaczyć pole Wyszukaj kontakty, naciskaj klawisz Tab.

 2. W polu Wyszukaj kontakty wpisz nazwę, adres wiadomości błyskawicznych lub numer telefonu. Podczas wpisywania są wyświetlane wyniki wyszukiwania.

 3. Naciskaj klawisz Tab, aby wybrać z listy kontaktów. Naciśnij klawisz Strzałka w górę lub Strzałka w dół do momentu słyszysz nazwę osoby, którym chcesz nawiązać połączenie.

 4. Aby wybrać kontakt, naciśnij Control+Opcja+Shift+Strzałka w dół.

 5. Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby otworzyć wizytówkę. Naciskaj klawisz Tab do słyszysz ", przycisk Połącz,", a następnie naciśnij klawisz Control + opcja + spacja.

 6. Aby otworzyć menu Połącz Skype for Business, naciśnij klawisz SPACJA. Słyszysz: "Menu < liczba elementów >."

 7. Naciśnij klawisz strzałki w dół, aby zaznaczyć Połączenie Skype, a następnie naciśnij klawisze Control + opcja + spacja nawiązać połączenie.

 8. Aby zakończyć połączenie, naciskaj klawisz Tab do momentu słyszysz "Zawiesić przycisk". Naciśnij klawisze Control + opcja + spacja, aby zaznaczyć.

Odbieranie połączenia audio

Gdy ktoś go wywołuje, możesz usłyszeć: "Połączenia przychodzące". Naciskaj klawisze strzałek Control + opcja + Strzałka w prawo, aż usłyszysz "Odpowiedzi". Aby zaznaczyć przycisk, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon, podczas połączenia wprowadzone lub odebrana, naciskaj klawisz strzałki Control + opcja + Strzałka w prawo słyszysz "Wyciszenie." Aby zaznaczyć przycisk, naciśnij klawisze Control + opcja + spacja.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Skróty klawiaturowe w Skypie dla firm

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Umożliwia Skype dla firm z programem VoiceOver, czytnik ekranu wbudowanych iOS nawiązywanie i odbieranie połączeń audio.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu iOS — VoiceOver. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika VoiceOver, zobacz stronę firmy Apple dotyczącą ułatwień dostępu.

 • W tym temacie założono, że używany jest telefon iPhone. W przypadku tabletu iPad nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia audio

 1. Otwórz Skype dla firm i zaloguj się, jeśli to konieczne. Zostanie wyświetlone ekranu startowego, zawierający pole wyszukiwania dla kontaktów w katalogu firmy, informacje o nadchodzących terminach i ostatnich konwersacji.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z Skype dla firm podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się. Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Aby przejść do widoku Kontakty, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz "Kontakty przycisku", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powoduje otwarcie widoku kontaktów z listą kontaktów i list kontaktów (na przykład Ulubione ).

  Uwaga: Jeśli chcesz, aby zadzwonić do osoby, której nie ma na liście kontaktów, można wyszukiwać je na ekranie start za pomocą pola wyszukiwania Wyszukaj kontakty. Aby dowiedzieć się, jak sprawdzić kontaktu, zapoznaj się z Wyszukiwanie kontaktu i otwórz jej wizytówce. Aby dowiedzieć się, jak dodawać osoby do swojej listy kontaktów, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby dodać osoby do listy kontaktów w programie Skype dla firm .

 3. Aby przeglądać listy w widoku Kontakty, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy zawierającej kontakt chcesz nawiązać połączenie. Funkcja voiceOver informuje o lista nazw podczas przenoszenia. Aby otworzyć listę, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Listy ulubionych jest otwarta domyślnie.

 4. Aby przeglądać kontakty na liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz kontakt chcesz nawiązać połączenie. Funkcja voiceOver informuje o nazw kontaktów oraz ich stanu podczas przenoszenia. Jeśli na liście kontaktów, którym chcesz nawiązać połączenie, naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć ekran konwersacji.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Połączenie". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby nawiązać połączenie. Fokus jest przenoszony do ekranu rozmowy.

 6. Aby zakończyć połączenie, na ekranie rozmowy, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Rozłącz przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do ekranu konwersacji i słyszysz: "Połączenie zakończone."

Odbieranie połączenia audio

Gdy kontakt dzwoni do Ciebie, powiadomienie zostanie wyświetlona na ekranie i usłyszeć nazwiska osoby wywołującej.

 • Aby odebrać połączenie, naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby odrzucić połączenie, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Odrzucić przycisk", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Jeśli Twój telefon jest zablokowany, gdy ktoś do Ciebie dzwoni, naciśnij przycisk wstrzymania i wznowienia, aby zignorować połączenie.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon, podczas połączenia wprowadzone lub odebrane, szybko przesuń w prawo lub w lewo do momentu słyszysz "unmuted przycisk Połącz", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Za pomocą Skype dla firm dla Androida TalkBack, wbudowane Android czytnik nawiązywanie i odbieranie połączeń audio.

Uwagi: 

 • Nowe funkcje usługi Office 365 są udostępniane subskrybentom usługi Office 365 stopniowo, więc mogą nie być jeszcze dostępne w Twojej aplikacji. Aby dowiedzieć się, jak szybciej uzyskać nowe funkcje, odwiedź stronę Kiedy uzyskam najnowsze funkcje w pakiecie Office 2016 dla usługi Office 365.

 • W tym temacie założono, że używany jest wbudowany czytnik zawartości ekranu systemu Android — TalkBack. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu czytnika TalkBack, zobacz Ułatwienia dostępu w Androidzie.

 • W tym temacie założono, że ta aplikacja używana jest na telefonie z systemem Android. W przypadku tabletu z systemem Android nawigacja i gesty mogą się niekiedy różnić.

W tym temacie

Nawiązywanie połączenia

 1. Otwórz Skype dla firm dla Androida i zaloguj się, jeśli to konieczne. Zostanie wyświetlone ekranu startowego, zawierający pole wyszukiwania dla kontaktów w katalogu firmy, informacje o nadchodzących terminach i ostatnich konwersacji.

  Porada: Jeśli nie wylogować się z Skype dla firm podczas ostatniego został użyty, aplikacja zostanie otwarta bez monitowania użytkownika do zalogowania się. Pomoc dotycząca logowania można znaleźć w podstawowych zadań za pomocą czytnika ekranu za pomocą programu Skype dla firm.

 2. Aby przejść do widoku Kontakty, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszeć "Wyświetlanie kontaktów i ekranu zarządzania kontaktami", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Powoduje otwarcie widoku kontaktów z listą kontaktów i list kontaktów (na przykład Ulubione ).

  Uwaga: Jeśli chcesz, aby zadzwonić do osoby, której nie ma na liście kontaktów, można wyszukiwać je na ekranie start za pomocą pola wyszukiwania wyszukiwania w katalogu firmy. Aby dowiedzieć się, jak wyszukać kontakt i Dodawanie osoby do listy kontaktów, zobacz Korzystanie z czytnika ekranu, aby dodać osoby do listy kontaktów w programie Skype dla firm.

 3. Aby przeglądać listy w widoku Kontakty, szybko przesuń w prawo lub w lewo, aż usłyszysz nazwę listy zawierającej kontakt chcesz nawiązać połączenie. TalkBack informuje o lista nazw podczas przenoszenia. Jeśli lista jest zamknięta, słychać "Przycisk zwinięte" i nazwę listy. Aby otworzyć listę, naciśnij dwukrotnie ekran.

  Uwaga: Listy ulubionych jest otwarta domyślnie.

 4. Aby przeglądać kontakty na liście, szybko przesuń w lewo lub w prawo, aż usłyszysz kontakt chcesz nawiązać połączenie. TalkBack informuje o nazw kontaktów oraz ich stanu podczas przenoszenia. Jeśli na liście kontaktów, którym chcesz nawiązać połączenie, naciśnij dwukrotnie ekran, aby otworzyć jej wizytówce.

 5. Szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz: "Przycisk połączenia Audio". Naciśnij dwukrotnie ekran, aby nawiązać połączenie. Fokus jest przenoszony do ekranu rozmowy.

 6. Aby zakończyć połączenie, na ekranie rozmowy, szybko przesuń w prawo dopiero po usłyszeć "Przycisk Zakończ połączenie", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Fokus jest przenoszony do ekranu konwersacji i słyszysz: "Połączenie zakończone." Aby powrócić do ekranu startowego, szybko przesuń w lewo, aż usłyszysz "Wrócić", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Odbieranie połączenia audio

Gdy kontakt dzwoni do Ciebie, powiadomienie zostanie wyświetlona na ekranie i słyszysz: "Przychodzące połączenie audio z < nazwa rozmówcy >."

 • Aby odebrać połączenie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Połączenia audio przycisk Zaakceptuj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

 • Aby odrzucić połączenie, szybko przesuń w prawo, aż usłyszysz "Przycisk Ignoruj", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran.

Wyciszanie mikrofonu

Aby wyciszyć mikrofon, podczas połączenia wykonane lub odebrane, szybko przesuń w prawo lub w lewo do momentu usłyszeć "Nie zaznaczone Wycisz Przełącz przełącznik", a następnie naciśnij dwukrotnie ekran. Słyszysz: "Na".

Zobacz też

Dodawanie osób do kontaktów w programie Skype dla firm przy użyciu czytnika zawartości ekranu

Dołączanie do spotkania online w programie Skype dla firm za pomocą czytnika zawartości ekranu

Wykonywanie podstawowych zadań za pomocą czytnika zawartości ekranu w programie Skype dla firm

Konfigurowanie na urządzeniu współdziałania z ułatwieniami dostępu w usłudze Office 365

Dowiedz się, jak nawigować w Skypie dla firm za pomocą funkcji ułatwień dostępu

Pomoc techniczna dla klientów niepełnosprawnych

Firma Microsoft chce zapewnić możliwie najlepszą obsługę dla swoich wszystkich klientów. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną lub masz pytania dotyczące ułatwień dostępu, skontaktuj się z zespołem Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych w celu uzyskania pomocy technicznej. Zespół pomocy technicznej Answer Desk dla osób niepełnosprawnych jest przeszkolony w zakresie używania wielu popularnych technologii ułatwień dostępu i oferuje pomoc w językach angielskim, francuskim i hiszpańskim oraz w amerykańskim języku migowym. Aby zapoznać się z informacjami kontaktowymi w swoim regionie, odwiedź witrynę Answer Desk firmy Microsoft dla osób niepełnosprawnych.

Jeśli korzystasz z produktów przeznaczonych dla instytucji rządowych, przedsiębiorstw bądź do celów komercyjnych, skontaktuj się z działem Answer Desk dla osób niepełnosprawnych w przypadku przedsiębiorstw.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×