Narzędzie Web Scheduler programu Skype dla firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Skype dla firm Narzędzie Web Scheduler jest oparte na sieci web program, który umożliwia tworzenie Skype spotkań, jeśli nie masz programu Outlook lub nie masz przeglądarki, która obsługuje aplikacji Outlook Web App. Z Skype dla firm narzędzia Web Scheduler można tworzenia nowych spotkań, zmienianie istniejących spotkań i wysyłanie zaproszeń z Twojej ulubionym programie poczty e-mail.

Adres internetowy narzędzia Web Scheduler programu Skype dla firm zależy od danej organizacji. Jeśli nie masz pewności, jaki jest adres narzędzia Web Scheduler, wykonaj następujące kroki:

 1. Przejdź do narzędzia Web Scheduler usługi Office 365 pod adresem https://sched.lync.com i spróbuj zalogować się za pomocą swojego konta służbowego.

 2. Jeśli ten krok nie zadziała, skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej w Twoim miejscu pracy w celu uzyskania adresu narzędzia Web Scheduler programu Skype dla firm w organizacji.

Tworzenie spotkania programu Skype

Po zalogowaniu się do narzędzia Web Scheduler programu Skype dla firm trafisz bezpośrednio na stronę nowego spotkania.

Ekran narzędzia Web Scheduler, na którym podaje się szczegółowe informacje o spotkaniu i dodaje się zaproszone osoby
 1. Wprowadź Tytuł zdarzenia dla spotkania.

 2. Możesz pozostawić lokalizację spotkania ustawioną na opcję Połączenie programu Skype albo, jeśli niektórzy uczestnicy mają pojawić się osobiście, dodać lokalizację, taką jak sala konferencyjna.

 3. Wpisz szczegóły dotyczące spotkania w polu Komunikat i ustaw wartości daty i godziny w polach Początek i Koniec.

 4. W sekcji Uczestnicy i dźwięk dodaj imiona i nazwiska (nazwy) lub adresy e-mail uczestników, rozdzielając je średnikami (;).

 5. (Opcjonalnie) Zaznacz pole Sprawdź nazwy, aby zweryfikować adresy uczestników należących do organizacji.

 6. W obszarach Kto będzie pomijać poczekalnię? i Kto jest osobą prowadzącą? wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaakceptuj standardowe ustawienia, które są dostosowane do spotkań roboczych z niewielką liczbą osób należących do organizacji.

   LUB

  • Wybierz inne opcje dotyczące poczekalni lub osoby prowadzącej w zależności od rodzaju spotkania, które chcesz zaplanować.

  Te osoby nie muszą czekać w poczekalni

  Kto uzyskuje bezpośredni dostęp?

  Efekt

  Polecane zastosowanie

  Tylko organizator

  Jesteś jedyną osobą, która ma bezpośredni dostęp do spotkania. Wszyscy pozostali muszą czekać na wpuszczenie.

  Spotkanie o wysokim poziomie zabezpieczeń, na którym są poruszane tematy poufne.

  Osoby z mojej firmy, które zapraszam

  Tylko zaproszone osoby uzyskują bezpośredni dostęp do spotkania. Wszyscy pozostali muszą czekać na wpuszczenie.

  Omawiane są informacje poufne i chcesz, aby do spotkania mogły dołączyć tylko konkretne osoby.

  Osoby z mojej firmy

  Każda osoba z organizacji może uzyskać bezpośredni dostęp do spotkania, nawet jeśli nie została zaproszona.

  W spotkaniu nie biorą udziału uczestnicy zewnętrzni i nie są omawiane informacje poufne.

  Każda osoba (bez ograniczeń)

  Każda osoba, która ma dostęp do linku do spotkania, uzyskuje do niego bezpośredni dostęp.

  Zapraszasz uczestników z zewnątrz i nie są omawiane poufne informacje.

  Kto jest osobą prowadzącą?

  Opcja osoby prowadzącej

  Kto jest osobą prowadzącą?

  Kiedy wybrać tę opcję

  Tylko organizator

  Tylko osoba planująca spotkanie

  W przypadku prezentacji, w trakcie których uczestnicy nie muszą wchodzić w interakcje z zawartością spotkania. W trakcie spotkania możesz wyznaczyć kolejne osoby prowadzące

  Osoby, które wybiorę

  Ty i wybrani przez Ciebie uczestnicy.

  W przypadku prezentacji z więcej niż jedną osobą prowadzącą.

  Osoby z mojej firmy

  Każda zaproszona osoba, która ma konto w Twojej sieci.

  W przypadku grupowych sesji roboczych z udziałem wyłącznie osób z danej organizacji. Uczestnicy mogą udostępniać i modyfikować zawartość spotkania.

  Każda osoba (bez ograniczeń)

  Każda zaproszona osoba.

  W przypadku grupowych sesji roboczych z udziałem osób bez kont w tej samej sieci

 7. Zaznacz pole wyboru obok pozycji Osoby dzwoniące z telefonów będą pomijały poczekalnię, jeśli chcesz, aby osoby dzwoniące z telefonów przechodziły bezpośrednio do spotkania.

 8. Wybierz pozycję Zapisz.

Wysyłanie uczestnikom informacji o spotkaniu

Aby wysłać wezwanie na spotkanie, możesz skopiować szczegóły spotkania i wkleić je do programu poczty e-mail lub zapisać je w formacie iCalendar, a następnie wysłać jako załącznik.

Kopiowanie wezwania na spotkanie i wklejanie go do wiadomości e-mail

 1. Po zakończeniu tworzenia spotkania, wybierz przycisk Zapisz. Zostanie wyświetlona strona potwierdzenia zawierający szczegóły swojego spotkania. Kliknij przycisk X, aby zamknąć stronę potwierdzenia.

  Przykładowy ekran z wyświetlonymi szczegółami spotkania
 2. Na stronie Moje spotkania zaznacz informacje o spotkaniu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie Kopiuj.

  Wyróżnianie i kopiowanie informacji o spotkaniu
 3. Otwórz program poczty e-mail i utwórz standardowe zaproszenie na spotkanie.

 4. Do wezwania Wklej informacje o spotkaniu.

 5. Dodaj adresy e-mail uczestników do wiadomości, dodać datę i godzinę spotkania, wpisz plan spotkania, a następnie wyślij wezwanie.

Wysyłanie wezwania na spotkanie w postaci pliku iCalendar

Format plików iCalendar pozwala użytkownikom, którzy korzystają z różnych systemów poczty e-mail, wymieniać się informacjami kalendarza. Aby wysłać wezwanie na spotkanie w postaci pliku iCalendar:

 1. W sekcji Moje spotkania wybierz spotkanie na podstawie tematu, a następnie wybierz pozycję Informacje.

  Szczegóły spotkania z wyróżnionym przyciskiem Informacje
 2. Wybierz pozycję Eksportuj w formacie iCalendar u dołu okna zaproszenia na spotkanie.

  Przycisk Eksportuj w formacie iCalendar
 3. Po wyświetleniu monitu w przeglądarce sieci Web o otwarcie lub zapisanie pliku iCalendar wybierz pozycję Zapisz.

 4. Utwórz wiadomość e-mail, dodając utworzony przed chwilą plik iCalendar jako załącznik.

  Porada: Dowiedz się, jak wstawić załącznik w programie Outlook lub aplikacji Outlook Web App.

 5. Wpisz uczestników spotkania, tytuł spotkania i odpowiednią treść wiadomości, a następnie wyślij wiadomość e-mail.

Gdy uczestnicy otworzą plik iCalendar, spotkanie zostanie automatycznie dodane do ich domyślnego programu poczty e-mail lub programu kalendarza.

Dołączanie do spotkania programu Skype

Aby dołączyć do spotkania utworzonego w narzędziu Web Scheduler programu Skype dla firm, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz wezwanie na spotkanie przesłane w wiadomości e-mail i wybierz link do spotkania.

  LUB

 • Otwórz narzędzie Web Scheduler programu Skype dla firm, wybierz odpowiednie spotkanie z listy po lewej stronie, a następnie wybierz pozycję Dołącz w okienku podsumowania spotkania.

  Informacje o spotkaniu z wyróżnionym przyciskiem Dołącz

Dowiedz się więcej:

Wyświetlanie, edytowanie i usuwanie istniejącego spotkania

Aby wyświetlić szczegóły spotkania, otwórz narzędzie Web Scheduler programu Skype dla firm i wybierz tytuł spotkania po lewej stronie. Narzędzie Web Scheduler programu Skype dla firm wyświetla tylko zaplanowane spotkania, a nie wszystkie spotkania z kalendarza.

Aby edytować lub usunąć spotkanie:

 1. Wybierz pozycję Edytuj lub Usuń w okienku podsumowania spotkania.

  Szczegóły spotkania z wyróżnionym przyciskiem Edytuj
 2. Po wprowadzeniu zmian wyślij uczestnikom zaktualizowane informacje o spotkaniu lub powiadomienie o jego anulowaniu.

  Ważne:  Narzędzie Web Scheduler programu Skype dla firm nie aktualizuje kalendarza automatycznie, dlatego musisz powiadamiać uczestników o wprowadzonych zmianach.

Zobacz też

Kalendarz w aplikacji Outlook Web App

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×