Narzędzie Obrazy

Dodanie narzędzia Obrazy do obszaru roboczego umożliwia wyświetlanie i udostępnianie plików obrazów w formacie JPEG (jpg) lub mapy bitowej (bmp).

Co chcesz zrobić?

Dodawanie lub wyświetlanie obrazów

Edytowanie obrazów

Tworzenie łączy do obrazów

Zapisywanie obrazów

Kopiowanie obrazów

Wycinanie lub usuwanie obrazów

Zmienianie nazw obrazów

Zmienianie uprawnień do narzędzia Obrazy

Dodawanie lub wyświetlanie obrazów

Kliknij pozycję Pokazywanie lub ukrywanie listy stron notatek , aby wyświetlić listę plików obrazów dodanych przez siebie (lub przez innych uczestników obszaru roboczego) do narzędzia Obrazy. Na liście znajdują się informacje o stanie plików obrazów, takie jak ich rozmiar, typ, data modyfikacji i ostatnia osoba edytująca.

Dodawanie obrazów

Aby dodać obrazy, należy wykonać jedną z następujących czynności:

 • Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Wstaw obraz, aby otworzyć okno dialogowe Otwieranie pliku obrazu, zaznacz odpowiedni obraz, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 • Przeciągaj i upuszczaj pliki obrazów na obszar podglądu obrazu lub na listę.

 • Kopiuj obrazy i wklejaj je na listę.

Nowy obraz dodany za pomocą okna dialogowego Otwieranie pliku obrazu jest automatycznie wyświetlany w obszarze podglądu obrazu. Podobnie jest w przypadku przeciągnięcia i upuszczenia pliku obrazu na listę: nowy obraz jest automatycznie wyświetlany, a plik jest dodawany jako ostatnia pozycja na liście.

Uwaga: Narzędzie Obrazy automatycznie skaluje wszystkie dodawane obrazy w celu dopasowania ich do bieżącego rozmiaru okna przeglądarki obrazów.

Wyświetlanie obrazów

Aby wyświetlić obrazy, klikaj przyciski Poprzedni lub Następny w celu poruszania się między kolejnymi obrazami lub wybierz obraz z listy.

Początek strony

Edytowanie obrazów

Edytowanie obrazów w narzędziu Obrazy jest możliwe, jeśli na komputerze jest zainstalowany program do edycji obrazów, który obsługuje pliki wybranego typu. Jeśli na przykład jest otwierany plik w formacie JPEG (jpg), a na komputerze nie ma programu obsługującego edytowanie plików tego typu, plik zostanie wyświetlony w przeglądarce sieci Web lub w przeglądarce obrazów. W przypadku większości komputerów pliki map bitowych (bmp) zostaną otwarte w programie Microsoft Paint.

Aby otworzyć jeden lub więcej plików w programie do edycji grafiki, kliknij prawym przyciskiem myszy pliki na liście i wybierz polecenie Otwórz. W zależności od programu graficznego i systemu operacyjnego każdy plik może zostać otwarty w nowym oknie.

Gdy użytkownik po zakończeniu edycji oraz zapisaniu obrazu powraca do programu SharePoint Workspace, jest wyświetlany monit o zapisanie zmian w obszarze roboczym.

Kliknięcie przycisku Tak powoduje zapisanie zmian w obszarze roboczym i wysłanie ich do pozostałych uczestników obszaru. Przycisk Nie należy kliknąć w sytuacji, gdy zmiany nie mają jeszcze zostać zapisane i być może będzie przeprowadzana dalsza edycja obrazu. Należy jednocześnie pamiętać, że kliknięcie przycisku Nie po zamknięciu obrazu w jego edytorze spowoduje utratę wprowadzonych zmian.

Początek strony

Tworzenie łączy do obrazów

Tak jak w przypadku innych narzędzi obszaru roboczego, użytkownik może utworzyć łącze, które pozwala wybrać określone narzędzie. Ponadto można utworzyć łącza umożliwiające przechodzenie do konkretnych obrazów.

 1. Na karcie Narzędzia główne kliknij plik obrazu, który ma być elementem docelowym łącza, a następnie kliknij pozycję Kopiuj jako łącze.

 2. Wybierz narzędzie, w którym chcesz wkleić łącze.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy lokalizację tekstu sformatowanego, w której chcesz wkleić łącze, a następnie kliknij pozycję Wklej.

  Wyświetlone łącze będzie zawierało nazwę zaznaczonego pliku obrazu.

Początek strony

Zapisywanie obrazów

Dowolny obraz w narzędziu Obrazy można zapisać na dysku.

 1. Zaznacz plik obrazu na liście.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Zapisz jako.

 3. W oknie dialogowym Zapisywanie obrazu jako wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać obraz, i kliknij przycisk Zapisz.

Początek strony

Kopiowanie obrazów

Obrazy można kopiować między różnymi narzędziami Obrazy lub z narzędzia Obrazy do programu do edycji obrazów.

 1. Na liście obrazów kliknij prawym przyciskiem myszy obraz, który chcesz skopiować, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.

 2. Otwórz aplikację, w której chcesz wkleić obraz, i użyj dostępnego w niej polecenia wklejania.

W przypadku wklejania obrazu do tego samego narzędzia Obrazy (na przykład za pomocą klawiszy CTRL-C i CTRL-V) obraz pojawia się na liście pod nazwą „Kopia nazwa_obrazu”. Obraz można również wkleić do innego narzędzia Obrazy i wówczas pojawi się on pod nazwą oryginalnego pliku.

Początek strony

Wycinanie lub usuwanie obrazów

Aby usunąć jeden lub więcej obrazów, zaznacz obrazy na liście i naciśnij klawisz DELETE.

Aby wyciąć obraz i jednocześnie umieścić jego kopię w schowku, kliknij prawym przyciskiem myszy ten obraz, a następnie kliknij ikonę Wytnij. Obraz można następnie wkleić jako mapę bitową do innego programu lub do innego narzędzia Obrazy.

Początek strony

Zmienianie nazw obrazów

Aby zmienić nazwę zaznaczonego obrazu, kliknij pole tytułu nad obrazem i wpisz nową nazwę.

Początek strony

Zmienianie uprawnień do narzędzia Obrazy

Uwaga: Nie można zmieniać uprawnień przypisanych do ról uczestników w obszarach roboczych programu SharePoint Workspace 2010. W zależności od przypisanej roli użytkownik może zmieniać uprawnienia w obszarach roboczych w wersji 2007 (lub wcześniejszej).

Aby wyświetlić uprawnienia obecnie przypisane do ról uczestników, należy kliknąć kartę Obszar roboczy, kliknąć pozycję Właściwości, a następnie kliknąć kartę Uprawnienia.

Domyślnie wszyscy uczestnicy z wyjątkiem gości mają uprawnienia do dodawania lub zmieniania nazw obrazów, ale jedynie menedżerowie mają uprawnienia do usuwania obrazów.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×